Bloggen för
bygg- och fastigheter

go

Hur bygginspektion används för att förbättra kvaliteten

Bygginspektioner ses ibland som ett ”nödvändigt ont”, ytterligare en uppgift i en redan lång lista över jobb som ska göras för att säkerställa att reglerna på byggarbetsplatsen efterföljs. Även om en bygginspektion är avsedd att… läs mer

En bygg-app som samlar alla uppgifter

Att driva och hantera byggplanering är en krävande uppgift och ju större omfattning som byggprojektet har, desto större risker innebär det. Hur kan man förenkla uppgiftsfördelningen i en allt mer komplex byggbransch med stora fabriker?

BYGGINSPEKTION DIREKT I DIN SMARTPHONE

Bygginspektion är en viktig del av alla byggprojekt. Även om bygginspektionen kanske inte får lika mycket uppmärksamhet som design- eller byggfaserna, är det minst lika viktigt. Appar för bygginspektion är avgörande för att säkerställa att… läs mer

Projektplanering för effektiv projektkommunikation

I planeringen av byggprojekt (såsom byggnadsplanering, anläggningsplanering, anläggningsteknik, vägplanering, landskapsplanering eller annan specialplanering), arbetar specialister från olika avdelningar tillsammans. När flera personer från flera olika avdelningar ska samarbeta på det här sättet krävs det en… läs mer

Fastighetsvärderare: det här behöver du veta

Det finns många frågor att ställa sig kring fastighetsvärdering och de som beräknar marknadsvärdet på fastigheter – fastighetsvärderare. Här besvarar vi de vanligaste och viktigaste frågorna som dyker upp i samband med marknadsvärdering av en… läs mer

Felhanteringsapp – Ett digitalt verktyg för byggproffs

Ett av de största problemen när det gäller byggprojekt är när budgeten överskrids. På alla byggarbetsplatser finns det många sammanflätande faktorer som kan leda till oväntade utgifter. Byggfel och konstruktionsfel är två av dessa och… läs mer

FULL KONTROLL MED PROGRAMVARA FÖR BYGGPROJEKTLEDNING

Programvara för byggprojektledning blir allt viktigare, för de senaste åren har en tydlig trend blivit allt vanligare i byggprojekt: De blir mer och mer dynamiska och komplexa. Detta ökar också riskerna för de inblandade –… läs mer

Digital ÄTA-hantering för tilläggsarbete

Att tilläggsarbeten dyker upp under byggprojektets gång bör snarare ses som regel än undantag. Med digitala lösningar för ÄTA-hantering / tilläggsarbete kan ni enkelt rapportera ändringar och tillkommande arbetsuppgifter, och på så sätt effektivisera er… läs mer

Skapa en digital byggdagbok med en mall

I en byggdagbok, eller konstruktionsdokumentation som det också kallas, samlas all information om viktiga händelser i ett byggprojekt. Byggdagboken har därför en viktig roll under pågående såväl som efter avslutat byggprojekt, för att se vilka… läs mer