Blog Post

Vilken fastighetsprogramvara bör ditt fastighetsföretag använda?

26.01.2021 | 7 min läsning

Har du någonsin försökt öppna en konservburk utan konservburksöppnare? Även om det är möjligt att försöka öppna burken med en vass kniv, är det helt klart mycket effektivare att använda specialverktyg. Och detta är tanken bakom fastighetsprogramvara för exempelvis fastighetsbesiktning. Även om det är fullt möjligt att driva ett fastighetsföretag med generisk programvara, gör mer nischade appar och program, som PlanRadar, arbetet mycket enklare.

Fastighetsprogramvara ger effektivare arbetsprocesser

Idag finns det stora möjligheter för fastighetsföretag att effektivisera processer som idag till stor del är både manuella och analoga. Hit hör exempelvis användningen av digitala ritningar och hanteringen av arbetsuppgifter kopplade till fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning. Under det senaste decenniet har lanseringen av antalet programvaruprodukter för fastigheter ökat enormt. Till exempel PropTech har fått tiotals miljarder dollar i finansiering och används allt mer av fastighetsmäklare, anläggningschefer och utvecklare.

Oavsett om du redan använder PropTech eller är helt ny inom den här tekniken är det viktigt att ha koll på vilka fastighetsprogramvaror marknaden erbjuder och hur de kan hjälpa dig i ditt arbete. PlanRadar är ett exempel på sådan fastighetsprogramvara för bland annat effektiv besiktning av fastighet och fastighetsinspektion.

PlanRadar för arkitekter

Varför ska du välja PlanRadars fastighetsprogramvara?

Om du arbetar i fastighetsbranschen utför du säkerligen flera avancerade uppgifter varje dag – vare sig det handlar om att marknadsföra fastigheter, hålla i visningar eller utföra underhållsuppgifter såsom inspektion eller besiktning av fastigheter. Även om det är möjligt att utföra många av dessa aktiviteter manuellt eller använda allmän programvara (som e-post och kalkylark) har PlanRadars programvara för fastighetsbesiktning, fastighetsinspektion och så vidare, många fördelar:

 • Du blir mycket effektivare och produktivare eftersom många arbetsuppgifter kan automatiseras.
 • Riskerna för misstag och felkommunikation minskar, eftersom all information loggas i programvaran.
 • Mer intäkter skapas.

8 typer av programvaror du bör använda

För att effektivisera ditt arbete så mycket som möjligt behöver du framförallt sju olika typer av fastighetsprogramvaror. Många av funktionerna i programvarorna nedan kan kombineras i en enda applikation. Till exempel tillhandahåller PlanRadar analys-, kommunikations-, ärende- och uppgiftshanteringsvertkyg i ett enda gränssnitt. Du kan anpassa programvaran för att möta dina behov, vilket är särskilt användbart för regelbunden anläggningshantering, fastighetsbesiktning, fastighetsinspektion eller när du genomför större renoveringar och behöver övervaka flera underleverantörer samtidigt.

 1. CRM-system (Customer Relationship Management)

  Ett CRM-system är en allt-i-ett-lösning i vilken du kan hantera dina leads och nuvarande kunder i ett och samma program. Istället för att lagra alla dina konversationer i e-postinkorgar, handskrivna anteckningar eller i huvudet, kan du med hjälp av ett CRM-system samla all information i ett välorganiserat system. Det innebär också att hela företaget kan se och svara på kundfrågor direkt i systemet. Ett CRM-system för fastighetsbranschen inkluderar specifika funktioner som är skräddarsydda för branschen. Systemet låter dig:

  – Sammankoppla enskilda hyresgäster till rätt fastigheter
  – Enkelt ansluta till fastighetshemsidor
  – Samla bevis på slutförda projekt, skador, klagomål och andra frågor

 2. Enterprise Resource Planning (ERP)

  ERP är en programvara som hjälper dig hantera enskilda uppgifter och företagsprojekt. Detta kan vara mycket användbart i fastighetssektorn när du förvaltar tiotals eller till och med hundratals fastigheter. ERP-system för fastighetsbranschen erbjuder funktioner som ger dig möjlighet att:

  – Fördela uppgifter till enskilda underleverantörer, så att de kan identifiera var problemet finns med hjälp av fastighetens ritning
  – Övervaka framsteg för olika aktiviteter eller arbetsuppgifter, som exempelvis slutförda reparationer
  – Ta fram rapporter om hur många arbetsuppgifter varje anställd har slutfört eller hur många problem som lösts av varje underleverantör

 3. Verktyg för marknadsföring och sociala medier

  Det finns mängder av verktyg som hjälper fastighetsföretag att marknadsföra sina fastigheter. Några av dessa känner du säkert till, som exempelvis annonsering på Facebook eller Twitter. Andra verktyg är dock mycket mer specialiserade för branschen, så att du kontinuerligt kan uppdatera din hemsida eller ansluta till större fastighetshemsidor, som exempelvis Hemnet.

 4. Kommunikations- och samarbetsverktyg

  Det är extremt viktigt med bra kommunikation inom fastighetsförvaltningssektorn och kvalitetsprogramvara för fastigheter underlättar informationsutbytet mellan fastighetsmäklare. Du kanske redan känner till chatt- och samarbetsverktyg som Microsoft Teams och Slack, men du kan ha stor nytta av att testa mer specialiserade fastighetsspecifika kommunikationsverktyg som låter dig:

  – Fördela uppgifter och geolokalisera dem på byggnadsplaner och diskutera dessa med arbetare på plats
  – Ha en central bild av all dokumentation kring dina fastigheter, vilket innebär att hyresgäster eller ägare kan få tillgång till samma information och risken för missförstånd minimeras
  – Slutföra bygginspektioner och dela rapporter

 5. Ärenden och ärendehantering

  Med hjälp av ett ärendehanteringssystem ska hyresgäster och husägare ha möjlighet att lyfta problem och få hjälp med dessa snabbt. Istället för att lösa hyresgästens problem via telefon eller e-post, innebär ett ärendehanteringssystem att:

  – Alla kan se framstegen med ärendet, vilket betyder att hyresgästerna/husägarna inte behöver jaga dig och dina anställda för att få information om hur det går med deras ärende
  – Du får tillgång till statistik och kan ladda ner rapporter som visar hur mycket tid dina underleverantörer spenderat på sina uppgifter
  – Kunder tenderar att vara mer nöjda med detta transparenta tillvägagångssätt

  Lästips: Digital dokumenthantering och automatiserad byggarbetsdokumentation.

 6. Underhållsprogramvara

  Med åldrande byggnader, högre teknisk komplexitet och strängare miljökrav är underhållsprogramvara viktigare än någonsin. Med ett modern och smidigt verktyg innebär det att du:

  – Får den överblicken och kontroll du behöver för en effektiv och lönsam förvaltning av olika typer av fastigheter.
  – Får en sammanfattning över allt som ska göras och alla kostnader i en enda vy.
  – Kan imponera på kollegorna genom att ta fram snygga och informativa rapporter samt tydliga nyckeltal.

  Att använda sig av en underhållsprogramvara, som exempelvis Planima, leder till sänkta kostnader, tidsbesparingar och nöjdare hyresgäster.

 7. Analysverktyg

  Dataanalysverktyg är den snabbast växande typen av fastighetsprogramvara. Med analysverktyg kan du förbättra hur dina fastigheter drivs och hanteras på olika sätt. Några av funktionerna kan exempelvis vara att:

  – Artificiell intelligens (AI) används för att förutse när specifika delar av en fastighet behöver underhåll
  – Data om allt från energianvändning till ockupation samlas in för att hjälpa dig maximera vinsten och minimera svinn
  – Smart teknik används för att utföra bakgrundskontroller av bostadssökande för att säkerställa att de är pålitliga hyresgäster

 8. Virtual Reality (VR) och onlinevisningar

  Användning av VR och onlinevisningar ökade under COVID-19-pandemin och ser ut att bli en permanent del av fastighetsmarknadsförings- och försäljningsprocessen. Förutom att hjälpa dig följa riktlinjer för social distansering, erbjuder denna typ av fastighetsprogramvara också andra fördelar såsom att:

  – Dina anställda kan spara tid genom att hålla i onlinevisningar och på så sätt undvika att slösa tid på potentiella hyresgäster som går på visningar av bostäder de känner sig osäkra på
  – Du kan visa runt fler kunder i en fastighet samtidigt
  – Behovet av visningar utanför arbetstid minskar, då människor kan utforska alla fastigheter på fritiden genom ett VR-headset eller titta på en onlinevisning under lunchrasten. Detta innebär att fastighetsmäklare inte längre behöver arbeta kvällar och helger i samma utsträckning.

  Som vi redan varit inne på tidigare i den här artikeln kan du fånga upp många av dessa funktioner genom att enbart använda PlanRadars programvara, som erbjuder många av dessa funktioner i en och samma applikation.

 9. Redo att börja använda PlanRadar fastighetsprogramvara?

  Användningen av fastighetsprogramvara har ökat snabbt under det senaste decenniet och gjort livet enklare för anställda, fastighetsägare, hyresgäster och investerare. För att se vilka lösningar PlanRadar erbjuder dig, kan du läsa om våra verktyg för förvaltning av bostäder och kommersiella fastigheter eller kontakta oss idag för en gratis testperiod!

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen