Blog Post

Poznáme viac ako 30 najlepších stavebných aplikácií

27.05.2021 | 24 minúty čítania

Hoci stavebný priemysel rastie rýchlym tempom, to, čo zostáva nemenné je, že stavebné projekty vyžadujú optimálnu koordináciu celého spektra rôznych ľudí a zdrojov na stavbe. Mobilné aplikácie pre stavebníctvo zohrávajú stále významnejšiu úlohu, pretože umožňujú efektívnejšie sledovať prácu jednotlivých tímov, postup prác v rámci projektu, termíny, vybavenie a mnoho ďalšieho.    

Tradičné riadenie stavieb zväčša zahŕňalo používanie množstva tabuliek, príručiek a e-mailov. Dôsledkom bolo náročnejšie zdieľanie a ukladanie informácií ako aj vedenie dokumentácie, čo malo vplyv na produktivitu.

Mobilné aplikácie pre stavby prevzali väčšinu rutinnej práce staviteľov – digitalizáciu dokumentácie, kalkuláciu a účtovanie zdrojov – a zautomatizovali celý rad úloh. To viedlo k zvýšeniu produktivity a skráteniu doby realizácie projektov, nehovoriac o znížení celkových nákladov.

Každý rok programátori a vývojári ponúkajú vylepšené verzie softvéru alebo nové stavebné aplikácie, ktoré uľahčujú odborníkom prácu a pomáhajú im riešiť zložité úlohy. Tieto úlohy siahajú od riadenia stavebných projektov až po prepočet stavebných nákladov či tvorby modelov BIM.

To všetko dokážu mobilné aplikácie, hoci aj programy pre stolné počítače určené pre prácu v kancelárii majú zásadný význam pre konečný úspech výstavby. Stavebný projekt je predovšetkým praktickým procesom výstavby a používatelia často potrebujú mať prístup k dátam a možnosť zdieľať informácie priamo v teréne.

Avšak významný objem komunikácie v stavebníctve sa týka počiatočných fáz projektu, kalkulácií a plánovania, ktoré prebiehajú vo virtuálnom priestore alebo na papieri. Spojenie medzi staveniskom a kanceláriu je preto nesmierne dôležité a dodržanie časovej osi projektu aj jeho rozpočtu závisí, okrem iného, aj od hladkého toku informácií medzi kanceláriou a staveniskom.

Čo sú to stavebné aplikácie?

Stavebné aplikácie sú jednoducho mobilné aplikácie, ktoré používajú odborníci v stavebníctve: projektanti, inžinieri, správcovia objektov, architekti, dizajnéri. Okrem aplikácií pre riadenie stavieb existujú aj ďalšie, úzko zamerané a špecifické produkty v oblasti IT, ktoré tiež uľahčujú celý rad procesov, najmä merania, prepočty a komunikáciu.

Cenové rozpätie stavebných aplikácií je pomerne široké. Niektoré stavebné softvéry môžu byť zadarmo, ale obsahujú veľa reklám, zatiaľ čo pri iných začína cena na niekoľkých dolároch. Väčšina aplikácií pre odborníkov v stavebníctve ponúka mesačné alebo ročné predplatné.

 

 

Rozlišujeme niekoľko typov aplikácií, ktoré sú užitočné pre stavebný priemysel.

 

    1. Aplikácie pre riadenie a kontrolu: Z hľadiska funkcií sú vhodné pre denné záznamy, správu pracovných výkazov jednotlivých tímov, pre prezeranie, anotáciu a správu stavebných výkresov alebo pre jednoduchú komunikáciu a výmenu informácií.
    2. Úzko profilované projektové aplikácie, ktoré plnia jednu funkciu, ale v maximálne rozšírenom formáte: Využívajú ich špecialisti, nie celé projektové tímy, a to pre konkrétne merania alebo špecifické úlohy.
    3. Digitálny asistenti, nástroje pre profesionálov v odbore (majstri, inžinieri a montéri): vedenie práce na stavenisku.
    4. Aplikácia pre prepočty, kalkulátory pre stavebníctvo: vypočítajú náklady pre rôzne oblasti výstavby.
    5. Manažérske a tímové aplikácie pomáhajúce sledovať a optimalizovať ľudské zdroje.

 

Digitalizácia v stavebníctve vytvára jednoznačnú konkurenčnú výhodu a v roku 2021 navyše rieši aj mnoho ďalších problémov: umožňuje napríklad riadiť stavbu na diaľku vzhľadom na celosvetovú pandémiu a tiež dohnať meškanie spôsobené lockdownom vďaka tomu, že zrýchli jednotlivé etapy stavebných projektov.

Práve preto majú všetci pokrokoví stavitelia a stavebné firmy skúsenosti s tou či onou aplikáciou a niekedy aj s celými softvérovými balíkmi. Ale aj keď vaša firma nie je taká veľká a nemá peniaze na investície do rozsiahlych softvérových implementácií, neznamená to, že sú pre vás všetky digitálne riešenia nedostupné.

Vždy môžete využiť bezplatné stavebné aplikácie, ktoré sú na trhu, a zvýšiť produktivitu pomocou optimalizácie pracovných postupov.

Digitálne nástroje sa v stavebníctve v súčasnosti aktívne používajú na veľkých stavbách a tí, ktorí ich vyskúšali, považujú tieto softvérové produkty za efektívnych a v niektorých prípadoch dokonca nepostrádateľných pomocníkov.

Pri výbere správneho produktu je treba mať na pamäti, že iba zopár aplikácií pre stavebníctvo má univerzálne využitie. Každá má svoje špecifiká, buď čo sa týka implementácie produktu, alebo funkcií, ktoré chýbajú.

V každom prípade platí, že nevyužiť dostupné digitálne možnosti v stavebníctve znamená prehrať preteky s konkurenciou. Mohlo by sa dokonca stať, že získate nálepku staromódnej spoločnosti, ktorá pracuje neefektívnym spôsobom.

Preto, ak ste ešte nezačali digitalizovať svoje podnikanie, mali by ste to čo najskôr zvážiť. Ako prvý krok odporúčame, aby ste sa zoznámili s najlepšími stavebnými aplikáciami, ktoré sú vhodné pre rôzne formy využitia. Možno vás tak zaujmú, že niektoré z nich budete chcieť vyskúšať hneď.

Viac ako 30 najlepších stavebných aplikácií roka 2021

Cloudové multifunkčné aplikácie

Hlavným prínosom týchto softvérových produktov sú praktické funkcie a vytvorenie jedinej platformy, ktorá spája všetkých účastníkov projektu. Vývoj týchto aplikácií je však veľmi náročný a zahŕňa spracovanie veľkých objemov dát a zložitých algoritmov.

Preto nie každé riešenie v tejto kategórii sa vyznačuje na jednej strane jednoduchým ovládaním – čo je najdôležitejšou funkciou pre všetkých profesionálov v stavebníctve – a na druhej strane aj dostupnou cenou. Kvalitné produkty v tejto kategórii nebývajú zadarmo, aj keď niektorí poskytovatelia ponúkajú flexibilné a cenovo dostupné mesačné alebo ročné tarify.

 

PLANRADAR

Riešenie typu SaaS vyvinuté v Rakúsku pre riadenie a správu závad, dohľad nad riadením projektu a kontrolu stavebných a realitných projektov. Softvér tiež používateľom umožňuje sledovať prácu a pokrok pri riešení úloh, vytvárať reporty, nahrávať a zdieľať dokumentáciu a pracovať so stavebnými výkresmi či modelmi BIM.

Aplikácia ponúka možnosť pripojiť fotografie a videá zachytávajúce závady na stavbe a praktickým spôsobom (formou textu alebo hlasového záznamu) pridávať k požiadavkám komentáre. PlanRadar je k dispozícii v širokej škále jazykov vrátane slovenčiny, funguje vo všetkých webových prehliadačoch a je kompatibilný so všetkými operačnými systémami mobilných zariadení. Používanie aplikácie je jednoduché a intuitívne. Všetky výhody a funkcie môžete zhodnotiť tu.

Cena: 30 dní zadarmo, mesačná licencia Basic 26 €, licencia Pro 89 €, k dispozícii sú aj ročné licencie.

PlanRadar - 3Hodnotenie najlepších stavebných aplikácií roka 2021

FIELDWIRE

Americký produkt pre riadenie stavieb. Ponúka široký súbor funkcií pre riadenie a kontrolu prác na stavbách a v objektoch. Môžete pracovať so stavebnými výkresmi, riadiť úlohy a tímy a zdieľať súbory. Aplikácia je k dispozícii pre iPhone, iPad, Android a Windows (beta).

Podporuje 14 jazykov.

Cena: skúšobná verzia zdarma, nutná registrácia.

 

Procore

Známa platforma pre riadenie stavieb na americkom trhu. Poskytuje podporu pri riešení úloh v rámci projektového manažmentu a zaisťuje hladkú komunikáciu medzi kanceláriou a staveniskom. Dokáže pracovať so stavebnými výkresmi, dennými záznamami, rôznymi reportami, reportami závad, ponúka kalendár a plánovanie – to všetko na jednej platforme.

Podpora je k dispozícii v Severnej Amerike, Veľkej Británii, SAE, Austrálii a Singapure.

Cena: Aplikáciu si môžete stiahnuť zadarmo, ale akonáhle to urobíte, budete sa musieť ihneď rozhodnúť medzi predplatným a skúšobnou verziou. Skúšobná verzia neobsahuje kľúčové funkcie. Okrem toho sa informácia o cene produktu nedá priamo dohľadať na stránkach vývojárov. Najprv je potrebné vyplniť formulár so žiadosťou a až potom vám bude zaslaná cena.

 

 

PlanRadar - Sada nástrojov pre projektových manažérov, architektov, inžinierov a subdodávateľov.

Mobilné CAD aplikácie – pre dizajnérov, projektantov a architektov

 

AutoCAD

Prehliadač súborov DWG s užívateľsky priateľskými nástrojmi pre vytváranie stavebných výkresov a skíc. Na stavenisku je oveľa praktickejšie pracovať s digitálnymi stavebnými výkresmi na mobilných zariadeniach ako s papierovými formátmi. Mínus – funguje len s 2D výkresmi. Produkt je k dispozícii na základe cenovo dostupného predplatného. Ponúka lokalizácie pre rôzne trhy.

Cena: 7 dní zadarmo demo verzia, potom predplatné Premium mesačne 5 $, ročne 25 $, verzia Ultimate stojí 50 $ ročne.

 

FingerCAD

Ako napovedá názov (finger = prst), k tvorbe stavebných výkresov vám bude stačiť len prst a mobilné zariadenie, nepotrebujete počítač. Návrh alebo stavebný výkres je možné odoslať e-mailom alebo vytlačiť po uložení vo formáte DXF. Projekty CAD možno ukladať v rôznych formátoch.

Podpora 3D, škálovanie, modulovateľné plánovanie, všetky bežné nástroje CAD, automatické ukladanie a možnosť pokračovať v ďalších reláciách, kótovanie a ďalšie. Mínus – aplikácia je určená len pre majiteľov iPhoneov. Riešenie je vhodné pre medzinárodné spoločnosti.

Cena: 1,99 $

 

GnaCAD

Analógová verzia AutoCADu. Rozsiahle funkcie pre prácu so stavebnými výkresmi vrátane 3D, neobmedzená veľkosť súboru. Funguje aj bez pripojenia na internet. Mínus – relatívne nové riešenie, v ktorom zatiaľ nie sú vychytané všetky muchy. Bezplatná verzia tiež obsahuje pomerne veľké množstvo reklám. Možnosť voľby jazyka.

Cena: za jeden mesiac bez reklám – 1 $, za rok 27 $

 

DWG FastView-CAD Viewer&Editor

Ďalšie kvalitné aplikácie pre projektantov a inšpektorov v stavebníctve. Vytváranie, prezeranie a úpravy výkresov vo formáte DWG – vrátane 3D. Hlavnou výhodou je to, že nevyžaduje registráciu. Po stiahnutí aplikácie sa môžete hneď pustiť do práce. Dobré funkcie a podpora.

Cena: 0,16 $ za deň, 5 $ za mesiac, 150 $ za ročné predplatné.

 

 

PlanRadar - Najlepšie aplikácie pre stavebníctvo

Užitočné asistenčné aplikácie

 

MADCAD

Komplexná cloudová príručná knižnica.  Bezplatná aplikácia pre zariadenia so systémami iOS (iPhone a iPad), Android a Windows využíva technológiu GPS pre rýchle nájdenie platných lokálnych noriem a predpisov. Umožňuje tiež nastaviť konkrétne zemepisné súradnice kliknutím na mapu alebo zadaním adresy.

Aplikácia je k dispozícii jednak pre predplatiteľov, ale aj bez predplatného, na druhej strane iba platiaci zákazníci majú prístup k textom. Databáza MADCAD obsahuje viac ako 60 000 kódov, vrátane kódov Medzinárodnej rady pre kódex, OSHA (Federálna agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci), ASHRAE (Americká spoločnosť pre vykurovanie, chladenie a klimatizáciu) a U.S. Green Building Council (Rada USA pre zelené budovy). K dispozícii je v mnohých krajinách, ale iba v anglickom jazyku.

Cena: po registrácii je prístup do digitálnej knižnice zadarmo na dobu 3 dni.

 

Construction calculator

Od ruského vývojára Willmaze. Kalkulácia materiálov a nacenenie objektu, funguje v offline režime. Aplikácia je dostupná len v ruštine, takže nie je vhodná pre medzinárodnú spoločnosť. Obsahuje tiež asi 40 prednastavených kalkulácií. K dispozícii je platená verzia bez reklám.

Cena: PRO verzia stojí 3 $.

 

Floor Plan Creator

Pomocou tejto aplikácie môžete vytvárať detailné a presné pôdorysy, pridávať interiéry, virtuálny nábytok a ďalšie prvky. Automaticky vypočíta rozlohu miestností či plochu stien. Veľká knižnica pre detailné rozpracovanie. Vytvorené výkresy sa ukladajú v cloude. Export súborov vo formáte PDF, JPG s tlačou v mierke, DXF, SVG. Vhodné pre anglicky hovoriace spoločnosti.

Cena: 3 dni skúšobná verzia zadarmo, plný prístup za 7 $.

 

Roofing Calculator PRO

Aplikácia pomôže vypočítať cenu akejkoľvek strechy so sklonom, prepočet strechy je hotový za niekoľko sekúnd. Funkcie: prepočet niekoľkých striech, výpočet nákladov na prácu a materiály, zostava cien, rozmerov. Všetky zostavy možno uložiť a exportovať ako dokumenty. Iba v angličtine.

Cena: 17,2 $

 

Measurement: level, clinometer, protractor

Meranie uhlov a sklonov: najpresnejší inklinometer a digitálna bublinková vodováha vo vrecku. Obsahuje baterku, kompas, pravítko a meradlá pre fotoaparát – všetko v jednej praktickej aplikácii. Dostupné sú verzie pre Android aj iOS, ktoré podporujú mnoho jazykov, vrátane ruštiny, nemčiny, turečtiny a ďalších.

Cena: platený obsah 0,99 $ až 4,99 $ za položku.

 

Solocator

Ide o GPS fotoaparát pre prácu v teréne. Zíde sa vám na stavbe, či už pracujete vo vnútri alebo vonku. Vytvára snímky, ktoré udávajú súradnice, smer, nadmorskú výšku a sú geograficky vyznačené na mape. Vďaka tomu možno ľahko sledovať fotodokumentáciu z prieskumu miesta. Fotografie môžete ošetriť vlastnými vodoznakmi. Jednoduché triedenie, export a ukladanie súborov v aplikáciách Google Drive a Dropbox. Mínus – k dispozícii iba v angličtine.

Cena: 0,99 $ za stiahnutie.

 

Milwaukee® ONE-KEY

Aplikácia, ktorá pomáha spoločnostiam digitalizovať spravovanie nástrojov. Pomáha totiž sledovať nástroje v inventári a ich efektívnu distribúciu. Je to výhodné najmä v prípade, že existuje niekoľko stavenísk a na nich pracuje viacero skupín remeselníkov. Mínus – k dispozícii iba v angličtine.

Cena: zadarmo

 

DEWALT Tool Connect

Aplikácia DEWALT pre monitorovanie a správu nástrojov a zariadení. Pomáha uchovávať záznamy a predchádzať krádežiam alebo strate. Jednoduché vyhľadávanie a triedenie príslušných nástrojov, záznam histórie používania, plánovanie opráv alebo údržby. Funkcie sú presne konfigurované podľa požiadaviek používateľov. Aplikácia je viazaná na nástroje značky DEWALT. Viacjazyčné webové stránky.

Cena: zadarmo

 

MR Builder

Aplikácia umožňuje užívateľovi zobraziť architektonické 3D modely ako hologramy a ľahko s nimi interaktívne pracovať pomocou gest a hlasových príkazov. Vytvorená pre architektonické a stavebné firmy, ktorým umožňuje prezentovať ich prácu zákazníkovi pomocou okuliarov pre virtuálnu realitu HoloLens.

Model projektu je interaktívny: je možné ho škálovať, otáčať a prechádzať ním. Určité detaily a vrstvy možno zvýrazniť alebo skryť. Dokonalý virtuálny zážitok. Aplikácia je k dispozícii v obchode Microsoft Store pod názvom HoloLens. Mínus – drahé.

Cena: približne 1000 dolárov

 

AR Plan 3D Ruler – Room Plan, Camera to Plan

AR Plan 3D je inovatívna aplikácie, ktorá využíva rozšírenú realitu (AR) pre rýchle zameranie miestnosti. Technológia rozšírenej reality AR vám umožňuje používať virtuálne pravítko namiesto obvyklého meracieho pásma, čím sa proces merania a tvorby 3D výkresu miestnosti stáva oveľa jednoduchším a rýchlejším. Táto vývojárska firma ponúka množstvo ďalších nástrojov na meranie.

Cena: Platený obsah v aplikácii sa pohybuje od 9,99 $ do 89,99 $ za položku.

 

CamToPlan

Aplikácia CamToPlan otvára nové možnosti: vďaka technológii rozšírenej reality môžete na celý svet okolo seba položiť virtuálne meracie pásmo. Samotné meranie je jednoduché, využíva videokameru v zariadení. Zmeriate všetko od dĺžky základových dosiek, stien, rozmerov nábytku, až po koberce a ďalšie objekty, bez toho aby ste museli liezť po kolenách na podlahe.

Je efektívnejšie ako merací laser alebo pravítko. Aplikácia CamToPlan okamžite vypočíta plochu a nakreslí plán miestnosti s rozmermi. Výkres môžete odoslať e-mailom, cez messenger alebo zdieľať na sociálnych sieťach. Mínus – k dispozícii iba v angličtine.

Cena: 9,99 $

 

Contractor Tool Tracking

Táto aplikácia slúži na evidenciu a sledovanie nástrojov používaných na stavenisku. Možno vyplniť súpis zariadenia a nástrojov, vytvoriť jednoduché kontrolné zoznamy a k dispozícii sú vyhľadávacie filtre. Môžete určiť osobu, ktorá bude mať zodpovednosť za konkrétny nástroj. Celý tím vidí kompletný katalóg nástrojov a tiež to, kto si vzal jednotlivé položky a kde ich použil.

Aplikácia poskytuje prehľad o pohybe nástrojov podľa miesta použitia, umožní predchádzať zbytočným nákladom na nákup nových položiek a znížuje riziko krádeže. Pri nástrojoch sa eviduje záruka, sériové číslo, model, dátum zaobstarania a cena. Mínus – k dispozícii len v angličtine a viaže sa ku katalógu nástrojov v USA.

Cena: zadarmo 14 dní skúšobnej verzie, Base System za 50 $ mesačne.

 

PlanRadar - Top stavebné aplikácie

Aplikácia na prepočet stavebných nákladov

 

Project Manager

Vyvinutá na účely účtovnej evidencie, záznamy príjmov, výnosov a kontrolu rozpočtu.

Vhodná pre správu platieb, výnosov a vedenie účtovníctva. Môžete si skontrolovať celkové náklady projektu a aký zisk môžete z projektu očakávať. Aplikácia ponúka rôzne súhrnné zostavy pre kontrolu príjmov/výdavkov pri jednom alebo viacerých projektoch. Užívateľsky veľmi prívetivé rozhranie, všetko je veľmi jednoduché a intuitívne. Mínus – iba pre anglicky hovoriacich užívateľov.

Cena: zadarmo

 

Construction Estimator Calculator

Vyvinutá špeciálne pre stavebných inžinierov, ale je vhodná aj pre iné profesie a účely.

Vypočíta nielen náklady na výstavbu budov, ale aj rôznych ďalších štruktúr v oblasti stavebníctva. Jednoduché rozhranie a funkcie: stačí vyplniť požadované polia a systém automaticky vygeneruje odhadované náklady.

Možno tiež vypočítať náklady na konkrétne prvky budovy, druh práce a spotrebu materiálu. Rozhranie je k dispozícii iba v angličtine.

Cena: zadarmo

 

Construction Calculator (Concrete, Steel, Bricks)

Platforma ponúkajúca výpočty pre anglicky hovoriacich stavebných inžinierov. Jednoduchý nástroj pre kalkulácie množstva tehál, betónu, cementu, piesku, betónových agregátov, betónových dosiek, betónových hranolov, betónových stĺpov, dlaždíc, hmotnosti kruhovej ocele, či výpočet plochy všetkých útvarov.

Cena: zadarmo

 

Building calculations

Francúzsky vývojár. Ponúka funkciu na prepočet nákladov na práce v interiéri aj exteriéri. Poskytuje jasné a jednoduché užívateľské rozhranie. Môžete si vybrať motívy a zvoliť jeden zo siedmich jazykov.

Cena: zadarmo

 

Contractor’s Work: Built for Contractors

Táto aplikácia vám umožní reagovať na pracovné ponuky či nájsť pracovné sily v stavebníctve. Nielen to, následne môžete vytvárať, ukladať a zdieľať hodnotenia dokončenej práce.

V rámci tejto platformy môžete nájsť prácu vo svojej lokalite a ponúknuť svoje odborné služby pre rôznych dodávateľov. Medzi ďalšie funkcie patrí jednoduchá fakturácia, vytváranie reportov v PDF, vyhľadávanie dodávateľov či portfólio pracovníkov. Vhodné pre medzinárodné trhy.

Cena: zadarmo

 

 

 

Aplikácie pre riadenie a prácu v tíme

 

B2W Mobile Construction App

Spoločnosť B2W Software ponúka niekoľko produktov, ktoré podporujú manažment a hodnotenia v rámci veľkých inžinierskych stavieb.

Ide o tieto produkty: ONE Platform / B2W Estimate / B2W Schedule / B2W / Track / B2W Maintain / B2W inform / B2W Cloud.

Tieto jednotné nástroje vám pomôžu s plánovaním zdrojov, sledovaním výkonnosti, údržbou zariadení a na základe štruktúrovaných výstupov môžete následne prijímať informované rozhodnutia. Aplikáciu je možné použiť nielen na sledovanie a kontrolu zdrojov, ale aj odpracovaných hodín, zariadení a materiálov.

Všetky dáta je možné zaznamenávať a ukladať do protokolov stavby. Medzi ďalšie funkcie patrí reporting a plánovanie práce, hodinové pracovné výkazy a odpočty meradiel a meračov. Na základe analýzy stavu zariadenia je možné vygenerovať žiadanky materiálu a ďalších zdrojov či požiadavky na opravu zariadení.

Tieto aplikácie sú však bohužiaľ k dispozícii len na americkom trhu.

 

WeBuild Construction Management Software

Aplikácia poskytuje nástroje pre správu projektovej dokumentácie, výberové konanie, rad činností pre riadenie projektu a prístup k vopred vybranej sieti subdodávateľov.

Pomocou aplikácie je riadenie projektov z akéhokoľvek zariadenia efektívne: šetríte váš čas aj peniaze a znižujú sa administratívne riziká. Všetci účastníci môžu prostredníctvom aplikácie navzájom pohodlne komunikovať. Mínus – rozšírená podpora produktu len pre americký trh a Austráliu.

Cena: zadarmo

 

Buildo – Construction diary

Buildo je slovenská aplikácia špeciálne vyvinutá pre stavebné firmy. Umožňuje ľahko riadiť stavebné denníky bez zbytočného papierovania, čo výrazne zjednoduší riadenie stavby.

Funkcie aplikácie: stavebný denník, možnosť pripojiť fotodokumentáciu, automatická detekcia poveternostných podmienok. Účtovanie materiálov, zariadení a pracovnej sily. Pripomenutie termínov. Všetky informácie sa dajú exportovať do súborov PDF. Okrem angličtiny je aplikácia k dispozícii v češtine a slovenčine.

Cena: zadarmo, ale súčasťou je platený obsah v cene 5,49 $ za položku.

 

SITE REPORT – Punch List, Snagging Inspection App

Jednoduchá a pohodlná aplikácia pre tvorbu rôznych druhov kontrolných zoznamov. Pomocou tejto aplikácie môžete rýchlo a efektívne vykonávať rôzne kontroly na stavbe, ako sú požiarne alebo bezpečnostné kontroly, a vypĺňať napríklad zoznamy závad či preberacie protokoly.

Medzi jej funkcie patrí jednoduchá digitálna dokumentácia správ vo formáte PDF, denné záznamy, protokoly zo stavby. Môžete zhotoviť fotografie a pripojiť ich k vytvoreným reportom alebo pridať poznámky. Dá sa použiť počas fázy výstavby, kolaudácie, ale aj pri údržbe nehnuteľnosti. Iba v angličtine.

Cena: 0,6 $

 

Slack

Aplikácia vyvinutá pre efektívnu a jednoduchú komunikáciu, zjednodušuje udržiavanie kontaktov medzi členmi tímu a vytvára virtuálny pracovný priestor. Ideálne pre projektových manažérov a stavbyvedúcich. Umožňuje jednoduché vedenie tímu a dohľad nad požiadavkami priradenými jednotlivým pracovníkom. Vnáša systém a štruktúru do dokumentácie úloh a znižuje nutnosť e-mailovej komunikácie.

Celá komunikácia v jedinom systéme (videohovory a telefonáty). Dokumentáciu možno upravovať. Možnosť integrovať tiež Google Drive, Dropbox, Twitter. Viacero jazykových verzií: španielčina, portugalčina, taliančina, nemčina, kórejčina a čínština.

Cena: k dispozícii je bezplatná verzia pre malé podniky, ďalej Standard za 6,67 $ mesačne a Plus za 12,50 $

 

Asana: Your work manager

Jedna z obľúbených aplikácií pre projektový manažment. Účinný nástroj pre sledovanie a vedenie projektov a tímov. S Asanou sa pomerne ľahko pracuje, rozhranie je intuitívne. Ponúka množstvo nástrojov na sledovanie termínov a vybavenie požiadaviek. Všetky zmeny sa prejavujú v reálnom čase. Podporuje hlavné európske jazyky a čínštinu.

Cena: k dispozícii je bezplatná verzia s obmedzenými funkciami, ďalej mesačné predplatné za 10,99 $ alebo 24,99 $.

 

Wrike

Cloudová platforma pre riadenie projektov, plánovanie a tímovú prácu. Wrike obsahuje kompletnú sadu nástrojov projektového manažmentu, ktoré vám uľahčia plánovanie. Používatelia s predplatným na výrobky Wrike Business, Wrike Enterprise a Wrike Marketing majú tiež prístup k formulárom požiadaviek a reportov, ku grafom a diagramom.

Dobrý pomocník pre správu požiadaviek, či už v teréne, alebo v kancelárii. Mínusom je, že nejakú dobu trvá, než si človek zvykne na logiku rozhrania a ovládanie aplikácie. K dispozícii v niekoľkých jazykoch.

Cena: do 5 užívateľov zdarma, od 5 do 15 za 9,80 $, od 15 do 200 za 24,80 $.

 

PlanRadar - PlanRadar je najlepšia stavebná aplikácia roka 2021

 

Zhrnutie

 

1.      Využitie digitálnych riešení v stavebníctve je stále pomerne nízke, aj keď je zrejmé, že ich trh potrebuje.

Hlavným problémom ale býva, že vývoj softvérového produktu pre potreby stavebníctva vyžaduje hlboké znalosti v odbore, preto mnoho vývojárov softvéru ponúka skôr univerzálne a všeobecné produkty.

V praxi sa môže ukázať, že ich softvér má z pohľadu stavebných firiem nedostatky. Nie je to však spôsobené nekvalitou softvéru, ale tým, že jeho funkcie nezohľadňujú rôzne špecifiká stavebného priemyslu. Vytvorenie špičkovej stavebnej aplikácie si vyžaduje spoluprácu niekoľkých špecialistov z rôznych odborov, nielen základné porozumenie funkcií, ktoré by aplikácia mala ponúkať.

 

2. Vytvorenie programu v prehliadači sa líši od vytvorenie aplikácie.

Nie všetky IT spoločnosti môžu ponúknuť obe verzie produktu zároveň, pretože to vyžaduje viac zdrojov, viac programátorov a viac financií. Mobilná verzia sa však môže ukázať ako úplne zásadná pre prácu na stavbe a firmy by to mali pri výbere aplikácie zvážiť.

 

3. Celý rad softvérov vyžaduje na implementáciu podporu IT oddelenia a potrebuje tiež priebežnú technickú podporu.

To nemusí byť vhodné pre všetky stavebné firmy, najmä pre malé až stredné podniky.

 

4. Mnoho produktov je k dispozícii iba v angličtine.

Lokálne verzie nie sú vždy podporované.

 

5. Radšej ako pracovať s niekoľkými skôr všeobecnými aplikáciami, je pre staviteľa výhodnejšie zvoliť čo najfunkčnejšiu, ale pritom špecializovanú aplikáciu, ktorá kombinuje premyslené a praktické funkcie.

Ak máte záujem o komplexné riadenie projektov vrátane: riadenia stavieb, správy požiadaviek a stavebných výkresov, stavebných denníkov, dokumentácie a reportingu, zostavenia zoznamu závad, kontrol a kontrolných zoznamov, a zároveň potrebujete intuitívnu aplikáciu, ktorú je možné implementovať ihneď a bez hodín školenia, vyskúšajte PlanRadar.

Toto cloudové riešenie dokáže uspokojiť všetky vaše potreby v oblasti každodenného riadenia realitných a stavebných projektov, vrátane jednoduchého vedenia záznamov.

Čo môže byť najdôležitejšie: produkt je viacjazyčný a ponúka flexibilné ceny. K dispozícii je 30-dňová bezplatná verzia, takže môžete začať ešte dnes.

 

 

O PlanRadare

Spoločnosť PlanRadar, založená v roku 2013, poskytuje inovatívne mobilné softvérové riešenia pre stavebný a realitný priemysel.

Naša aplikácia je k dispozícii na všetkých zariadeniach iOS, Android a Windows a pomohla už tisícom zákazníkov po celom svete digitalizovať ich podnikanie. PlanRadar sa každý týždeň používa vo viac ako 25 000 projektoch.

 

 

 

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu