Blog Post

Aplikácia na riadenie stavebných závad – konštruktívny nástroj pre profesionálov v stavebníctve

29.11.2019 | 8 minúty čítania

V tomto období sa v obchode App Store nachádza 1,85 milióna aplikácií a v obchode Google Play je k dispozícii 2,55 milióna aplikácií pripravených pre každého, kto si ich chce stiahnuť. Všetci trávime väčšinu nášho času na telefónoch, sledujeme rôzne aplikácie, napríklad na monitoring spánku alebo si vytvárame digitálne zoznamy úloh a rôznych osobných povinností. Keďže sú mobilné telefóny v našom súkromnom živote takým užitočným nástrojom, prečo by nemali mať odborníci v oblasti stavebníctva rovnaké pohodlie pri používaní aplikácií na zaznamenávanie problémov a závad?

detailné informácie o inžinierovi pracujúcom na notebooku s aplikáciou na riešenie problémov PlanRadar

Pokiaľ ide o stavenisko, každý člen tímu môže zistiť závadu alebo chybu, ktorá by mohla narušiť dátum odovzdania alebo celkový pracovný proces. Pre týchto členov tímu je však ešte jednoduchšie na takéto problémy upozorniť vyšších manažérov pomocou aplikácie na riešenie problémov. Vďaka tomu nemusí byť kontrola stavby úlohou len pre jednu osobu.  Či už ste investorom, dodávateľom, architektom, inžinierom alebo stavbyvedúcim, môžete pomôcť zaistiť, aby sa zachytávanie problémov realizovalo čo najefektívnejšie.

 

Dôležitosť zoznamu problémov v stavebníctve

Softvérová aplikácia PlanRadar na sledovanie stavebných procesov a manažment stavebných závad predstavuje digitálny spôsob sledovania akejkoľvek chyby zistenej na mieste. Napríklad keď dodávateľ uvidí na stavenisku prasklinu v stene, nemusí hneď volať stavbyvedúceho, aby nahlásil a zaznamenal problém. Aplikácia na riešenie problémov dáva tomuto dodávateľovi možnosť ihneď vytvoriť požiadavku, priložiť k nej fotografiu a tiež aj možnosť zaznamenať doplňujúcu hlasovú poznámku.

Každá požiadavka obsahuje aj funkciu chatu, ktorá umožňuje zodpovednému pracovníkovi požiadať o ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na pochopenie úlohy. Nielen to, náš softvér digitálne integruje zhromaždené údaje a premieňa ich na spoločný zoznam problémov (alebo tzv. punch list v USA). Pre stavebných manažérov je tak tiež ľahké získať prehľad o otvorených a dokončených úlohách každého dodávateľa.

Aplikácia na riešenie problémov PlanRadar

Jednoznačne najlepšia aplikácia na zachytávanie problémov v ponuke

Používanie aplikácie, ktorá umožňuje všetkým stranám proaktívne pracovať na riešení problémov, môže vašej spoločnosti poskytnúť významnú konkurenčnú výhodu. Stavebné projekty sú často mimoriadne zložité a aj jediná chyba môže plány podstatne narušiť. Toto riziko však môžete znížiť pomocou aplikácie na riešenie problémov, ktorá vás upozorní na vzniknuté problémy. Tu sú štyri dôvody, prečo by ste mali zvážiť použitie aplikácie na riešenie problémov na vašej stavbe:

 

  1. Cloudový prístup bude centralizovať všetky údaje a automaticky synchronizovať všetky pripojené zariadenia. Umožníte celému tímu pracovať s aktuálnymi údajmi aj bez toho, aby bolo potrebné tlačiť a zdieľať papierové plány vždy, keď sa v nich niečo zmení.
  2. Môžete zabezpečiť, aby váš tím pracoval na tých najdôležitejších úlohách a zbytočne sa nezdržiaval inými úlohami, ktoré meškajú.
  3. Digitálne monitorujte aktuálny stav riešenia závad a zabezpečíte dôsledné uchovávanie všetkej vašej komunikácie so subdodávateľmi.
  4. Budete si užívať transparentnosť a rýchlosť pri zdieľaní informácií o celkovom stave projektu s investorom.

 

Pokiaľ ide o zoznamy chýb, je celkom zrejmé, že kontroly v skorších fázach projektu môžu znížiť konečný počet stavebných nedostatkov. Včasné odhalenie závad vám dáva čas na identifikáciu chyby, sledovanie opráv, presmerovanie úlohy na zodpovednú osobu a sledovanie postupu. Ak sa kontroly na mieste konajú často, máte nielen väčšiu kontrolu nad časovým rámcom a harmonogramom projektu, ale tiež sa vyhnete nadmerným výdavkom. Tým, že budete dodávať služby načas a v medziach dohodnutého rozpočtu môžete ochrániť aj reputáciu vašej firmy.

 

Čítaj viac: RIADENIE STAVEBNÝCH ZÁVAD S PLANRADAROM

 

Ako vám aplikácia na riešenie problémov pomôže ušetriť

Celosvetovo sa stavebné náklady každoročne zvyšujú mierou mierne nad infláciou, v roku 2018 priemerne vzrástli o 4,2%.

Súčasné svetové podmienky tendrov

Source: Turner & Townsend

Jednou z najväčších obáv, pokiaľ ide o stavebné projekty, je prekročenie dohodnutého rámca nákladov. Keďže väčšina projektov funguje na veľmi nízkych ziskových maržiach, akékoľvek neočakávané prekročenie výdavkov môže mať katastrofálne dôsledky. Na každom stavenisku existuje veľa vzájomne sa prelínajúcich faktorov, ktoré by mohli viesť k takýmto nečakaným výdavkom. Digitálne riešenia môžu byť kľúčom k úspore času, peňazí a úsilia, pretože zabezpečia odhalenie problémov skôr, ako sa im vymknú z rúk.

Ak sa rozhodnete použiť našu aplikáciu na riešenie problémov, zachováte si dostatočný prehľad o vašich nákladoch a termínoch.  Prirodzene, čím väčší je stavebný projekt, tým viac úloh budete musieť manažovať. Vtedy sa nástroj na zaznamenávanie a dokumentáciu závad môže skutočne osvedčiť.  Vďaka aplikácii dostupnej v telefóne znížite čas strávený sledovaním a kontrolou a zabezpečíte, aby boli všetky úlohy pridelené kvalifikovaným členom tímu.

Digitálne technológie sú schopné znížiť náklady na stavebný projekt až o 45%. Aj napriek tomu ešte stále mnoho stavebných spoločností váha s prijatím softvérových riešení. Nie všetky aplikácie však vyhovujú všetkým tímom.

 

Do akej miery je vaša firma digitálna?

Podľa spoločnosti McKinsey & Company si každá firma musí pred implementáciou nového softvéru a nasadením jeho používania pre všetkých členov tímu zanalyzovať svoje potreby a schopnosti. Niektoré firmy často získavajú a implementujú softvérové riešenia, zatiaľ čo iné sú v tejto oblasti veľmi neskúsené. Identifikácia kategórie, do ktorej vaša firma spadá, vám môže pomôcť vytvoriť stratégiu pre budúci rozvoj vašej firmy.

 

Väčšina firiem spadá do jednej z týchto troch kategórií:

  • Typ A: Firmy, ktoré sa len digitálne rodia. Nemajú špecifických digitálnych manažérov ani jasnú stratégiu digitalizácie a do digitálnych riešení investujú veľmi málo.
  • Typ B: Firmy, ktoré sa s digitalizáciou zoznamujú. Spoznali a pochopili základnú potrebu digitálnych riešení a začali vytvárať stratégiu ich vyhľadávania. Majú tendenciu investovať do jednorazových riešení konkrétnych problémov, takže ich stratégia nie je vždy koherentná.
  • Typ C: Digitálne kompetentné firmy uskutočnili do digitálnych stratégií tie najväčšie a najkoherentnejšie investície. Ich vybrané riešenia navzájom dobre spolupracujú a prierezovo sa integrujú do všetkých oblastí ich podnikania. Tieto digitálne riešenia sú tiež škálovateľné pre rôzne projekty v rôznych fázach ich životného cyklu. Toto je tá najvzácnejšia kategória, ale práve tu sa investície do digitálnych riešení skutočne začínajú vyplácať. 

 

Čítaj viac: ELEKTRONICKÝ STAVEBNÝ DENNÍK

 

Závery

Stavebníctvo ako priemyselné odvetvie zaostáva v digitalizácii. Väčšina firiem sa len digitálne rodí, niektoré sa s digitalizáciou zoznamujú, ale iba veľmi malé percento by sa dalo označiť ako skutočne digitálne kompetentné firmy. Výsledkom je, že stavebný priemysel prichádza o niektoré z hlavných výhod digitálneho pracovného toku.

Všetky stavebné spoločnosti chcú minimalizovať chyby a závady. Všetci chcú ušetriť čas a znížiť množstvo práce pre svojich stavebných manažérov.  Vďaka aplikácii na riešenie problémov môžete ubezpečiť, že vaše pracovné postupy riadite tým najefektívnejším možným spôsobom.

A konečne môžete zabudnúť na to, ako ste sa po inšpekcii museli niekoľko hodín babrať so zostavovaním zoznamu závad a chýb na stavbe.

 

O aplikácii PlanRadar

 

PlanRadar je inovatívne mobilné softvérové riešenie pre stavebníctvo a realitný priemysel. Aplikácia je k dispozícii na všetkých zariadeniach so systémom iOS, Android a Windows a od roku 2013 pomohla digitalizovať podnikanie tisícom zákazníkov na celom svete. PlanRadar spracuje každý týždeň viac ako 25 000 projektov.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu