Customer Story

"Digitalizácia a moderné technológie sú hnacou silou súčasného stavebníctva a my už dlho obhajujeme ich zavádzanie, pretože vidíme ich pozitívny vplyv na budovy počas celého ich životného cyklu."

Marek Šnyrch,

Projektový manažér v spoločnosti Delta Group

Predstavenie skupiny DELTA ČR

DELTA Group ČR je súčasťou medzinárodnej skupiny spoločností DELTA, ktorá poskytuje komplexné služby v oblasti stavebníctva. Svojim klientom ponúka služby v oblasti architektúry, všeobecné projektové služby vrátane návrhu budov v BIM, projektovú prípravu, riadenie výstavby, verejné obstarávanie, digitálne dátové prostredie, certifikáciu udržateľnosti budov a IT služby a podporu. Spoločnosť sa zaoberá prakticky všetkými fázami plánovania a realizácie budov od prípravy cez výstavbu, optimalizáciu nákladov počas následnej prevádzky až po prípadnú recykláciu materiálov po skončení životnosti. Pokiaľ ide o segment nehnuteľností, zameriava sa na obytné aj komerčné budovy, ako sú priemyselné a kancelárske budovy, hotely a nákupné centrá, ako aj budovy verejného sektora.

Spoločnosť bola založená v roku 1977 v Rakúsku a na českom trhu pôsobí už viac ako 30 rokov. Od svojho vzniku sa vyvinula na nadnárodnú spoločnosť s pobočkami v štyroch krajinách – v Rakúsku, Českej republike, na Slovensku a na Ukrajine, ale prakticky pôsobí v celom regióne strednej a východnej Európy a naďalej sa rozširuje. V súčasnosti má viac ako 400 zamestnancov a ročne sa podieľa na viac ako 500 projektoch v celkovej hodnote 5 miliárd eur.

Projekt DOCK in Five

Kancelárska budova DOCK in Five je poslednou časťou dnes už kompletnej polyfunkčnej štvrte DOCK, ktorá vyrástla okolo dvoch slepých ramien Vltavy na rozhraní pražského Karlína a Libne. Autorom tohto rozsiahleho komplexu, ktorý zahŕňa bytové priestory aj moderné kancelárie a obchodné jednotky, je skupina Crestyl – popredný český developer známy kvalitnými projektmi a špičkovým dizajnom s dôrazom na udržateľnosť.

Samotná výstavba kancelárskej budovy DOCK in Five sa začala v roku 2019 a bola dokončená o tri roky neskôr, v máji 2022. Pozostáva z celkovo 10 podlaží (3 podzemných a 7 nadzemných) a zahŕňa najmä kancelárske priestory s celkovou podlahovou plochou 19 300 m2 . Nachádza sa tu však aj 2 300 m2 obchodných priestorov pre obchody a služby, ako aj podzemné parkovisko. Celková investícia developera do projektu dosiahla 1 miliardu Kč.

Projekt bol navrhnutý tak, aby spĺňal najvyššie štandardy z hľadiska certifikácie ekologických budov. Developer implementoval celý rad energeticky efektívnych prvkov a udržateľných technológií, ako je zber dažďovej vody, solárne panely a zelená strecha, aby znížil uhlíkovú stopu budovy a pomohol zachovať životné prostredie pre budúce generácie. Môže sa tiež pochváliť medzinárodne uznávanou certifikáciou LEED GOLD a ocenením za najlepší kancelársky projekt roka na 22. ročníku udeľovania cien CIJ Awards.

Predstavenie systému PlanRadar v projekte DOCK In

DELTA Group ČR bola zodpovedná za niekoľko dôležitých oblastí projektu DOCK in Five. Spoločnosť už nejaký čas hľadala ideálne riešenie pre efektívne riadenie a spoluprácu projektového tímu a subdodávateľov, ale aj pre reporting investorovi, ktorý musí byť pravidelne informovaný o prebiehajúcej výstavbe. Z existujúcich PropTech riešení na trhu si spoločnosť nakoniec vybrala PlanRadar, a to najmä pre jeho praktickosť a prehľadnosť. Túto platformu už otestovala a naplno využila napríklad na projekte DOCK in Four, kde sa veľmi osvedčila, a preto ju implementovala aj na projekte DOCK in Five. Odvtedy sa PlanRadar úspešne etabloval v skupine DELTA Group Česká republika, takže v súčasnosti je aktívne nasadený na šiestich rôznych projektoch v celej Českej republike a používa sa aj v ďalších krajinách, kde skupina DELTA Group pôsobí.

„Digitalizácia a moderné technológie sú hnacím motorom dnešného stavebníctva a my ich zavádzanie dlhodobo presadzujeme, pretože vidíme ich pozitívny vplyv na stavby počas celého ich životného cyklu,“ vysvetľuje Marek Šnyrch a dodáva: „Predtým, ako sme začali používať PlanRadar, bolo bežnou praxou pri riadení kvality projektov používať excelové tabuľky, fotografie a všetko bolo založené najmä na osobnej komunikácii. Tieto metódy sú však časovo náročné a často vedú k prehliadaniu niektorých aspektov, ktoré by sa dali zvládnuť lepšie a rýchlejšie. Z tohto dôvodu sme hľadali jeden komplexný a prehľadný systém, ktorý by sa dal použiť predovšetkým na zabezpečenie čo najvyššej kvality stavebných projektov.“ PlanRadar toto všetko splnil, pričom medzi ďalšie výhody patrí možnosť zapojiť do projektu neobmedzený počet pasívnych používateľov, zobraziť aplikáciu na akomkoľvek zariadení (mobil, tablet alebo počítač) v reálnom čase alebo posielať upozornenia.

Výhody PlanRadar

Skupina DELTA zaznamenala po zavedení systému PlanRadar výrazné zvýšenie produktivity. Vytváranie a distribúcia lístkov ako pripomienok na odstránenie konkrétnych chýb alebo nedostatkov zabrala menej času, pričom vystavenie jednoduchého lístka trvalo len 2 – 3 minúty. Zavedenie systému PlanRadar viedlo aj k zníženiu počtu kontrol na stavbe, keďže mnohé kontroly a schvaľovania sa mohli vykonávať na diaľku.

„Vďaka systému PlanRadar sa celá spolupráca výrazne zefektívnila. Vďaka včasnej komunikácii sme mohli spoločne predchádzať potenciálnym rizikám a chybám. Ušetrili sme až niekoľko návštev na stavbe za týždeň, čo bola veľká úspora času pre všetkých zúčastnených,“ hovorí Marek Šnyrch a dodáva: „Rozsah projektu dobre ilustruje počet digitálnych lístkov, ktoré boli vytvorené v rámci projektu DOCK in Five. Bolo ich viac ako 1 000 a počas výstavby včas upozorňovali na odchýlky, aby sa predišlo vzniku závad. Pokiaľ ide o správy, digitalizovali sme niekoľko desiatok jednotiek. Išlo najmä o preberanie vybavenia nájomcami, ale aj o správy o stave stavby a fasády pri dôležitých časových míľnikoch.“

Vyskúšajte PlanRadar zadarmo teraz Zarezervujte si ukážku

Spoločnosť Delta Group používa PlanRadar na podporu týchto procesov

Správa dokumentov a komunikácia v rámci celého tímu

Správa dokumentov a komunikácia v rámci celého tímu

Skupina Delta Group šetrí čas a je lepšie organizovaná, pretože používa digitálny systém bez papierových dokumentov. Možnosť prístupu ku všetkým informáciám z každého projektu v priebehu niekoľkých sekúnd poskytuje jasný prehľad všetkým členom tímu.

Dozvedieť sa viac
Optimalizované procesy riadenia chýb

Optimalizované procesy riadenia chýb

Vďaka bohatému balíku nástrojov PlanRadar na dokumentovanie nedostatkov zvýšila spoločnosť Delta Group svoju produktivitu počas procesu implementácie. Priraďovanie jednotlivých nedostatkov zodpovedným osobám v rámci aplikácie je oveľa užitočnejšie, praktickejšie a ekologickejšie ako mať zoznamy napísané na papieri.

Dozvedieť sa viac
Kontroly staveniska pre zlepšenie kvality

Kontroly staveniska pre zlepšenie kvality

Funkcie systému PlanRadar umožňujú spoločnosti Delta Group zaznamenávať kontroly v bytových jednotkách, čo samozrejme podporuje jednoduchšiu a bezproblémovú realizáciu projektu. Spolu s technickým dozorom stavebníka vytvárajú kontrolné hárky, kde napr. kontrolujú jednotlivé fázy kontaktného zatepľovacieho systému alebo skladby strechy.

Dozvedieť sa viac

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu