Start > Produkt > Digitálne projektové reporty

DIGITÁLNE PROJEKTOVÉ REPORTY

Všetky dáta zaznamenané na stavbe máte uložené na jednom mieste

Začnite zadarmo

Naši spokojní zákazníci

Vďaka aplikácii PlanRadar nebolo nikdy jednoduchšie vytvárať požadované reporty, kontrolné zoznamy a denné záznamy a to všetko počas pochôdzky na stavbe

1. Nahrajte a okamžite používajte

Jednoducho do aplikácie PlanRadar nahrajte šablóny reportov, ktoré denne používate, vo formáte PDF

2. Zaznamenávajte údaje

Členovia projektového tímu a subdodávatelia zaznamenávajú dáta do reportov pomocou tabletu alebo mobilného zariadenia

3. Uložte, vyhľadávajte a exportujte

Zaznamenané informácie sú bezpečne uložené, môžete v nich vyhľadávať a dajú sa ľahko exportovať do vlastných reportov upravených podľa vašej potreby

Zdigitalizujte stavebné procesy za menej ako 10 minút!

Denné záznamy do stavebného denníka

Zaznamenávajte pracovné podmienky, počasie, odvedenú prácu a ďalšie informácie

Inšpekcia a kontrolné zoznamy

Pracujte s kontrolnými zoznamami BOZP, so správami z analýzy rizík a vykonávajte plánované kontroly

Zápisnice zo schôdzí

Evidujte si kľúčové body diskusie, zaznamenajte si účastníkov schôdze aj ďalšie postupy

Pracovné výkazy

Zamestnanci a subdodávatelia môžu zaznamenávať a odosielať svoje pracovné výkazy

Prehľad výhod:

Nahranie šablón vo formáte PDF pre členov tímu a subdodávateľov, do ktorých budú zaznamenávať údaje, zaberie len niekoľko sekúnd

Už žiadne ďalšie vypĺňanie papierov a spracovanie dát neskoro do večera

Reporty sú zálohované, takže nikdy nestratíte prehľad o dôležitých informáciách