ODOVZDANIE A
PREVZATIE STAVBY S APLIKÁCIOU
PlanRadar

Vytvárajte odovzdávacie a preberacie protokoly stavby na pár klikov

PlanRadar

Viac ako 150 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby si vyžaduje čas a pozornosť venovanú detailom, pričom hotovú prácu kontroluje niekoľko zainteresovaných strán.

Odovzdanie a prevzatie dokončenej stavby si vyžaduje čas a pozornosť venovanú detailom, pričom hotovú prácu kontroluje niekoľko zainteresovaných strán.
V aplikácii PlanRadar možno vytvoriť jednoduchý odovzdávací a preberací protokol stavby, ktorý vám pomôže digitálne zhromaždiť všetky potrebné údaje, pridávať poznámky a fotografie alebo dokumentovať závady počas záverečnej kontroly. Finálny report zostavíte behom chvíľky.

VYKONAJTE KONTROLY A ZAZNAMENAJTE ÚDAJE

VYKONAJTE KONTROLY A ZAZNAMENAJTE ÚDAJE

PlanRadar umožňuje vykonať odovdzávanie stavebného diela jednoducho za pomoci telefónu alebo tabletu. Šablóny protokolov si môžete flexibilne upraviť tak, aby vaše dokumenty zodpovedali stavebným predpisom, akýmkoľvek zmluvným požiadavkám či postupom vo vašej spoločnosti. Zaznamenávanie údajov je štandardizované, čo uľahčuje vykonávanie kontrol a zostavovanie reportov.

Zaistite, aby všetko v deň odovzdania prebehlo bez problémov a zaznamenajte všetky závady zistené na poslednú chvíľu ako požiadavky do digitálnych výkresov vašej stavby. Pred odovzdaním ich podložte ďalšími komentármi a fotografiami priamo vo výkresoch. Závady tak budete môcť vyriešiť skôr ako prebehne odovzdanie.

PRIDEĽTE ZÁVADY NA OPRAVU

PRIDEĽTE ZÁVADY NA OPRAVU

Ak sa pri odovzdávaní zistia akékoľvek závady alebo chyby, je možné ich zdokumentovať a prideliť konkrétnej osobe na opravu. Priraďte úlohám termíny a pomocou funkcie chatu udržiavajte v reálnom čase kontakt so všetkými členmi tímu a subdodávateľmi

Automatické push notifikácie informujú účastníkov projektu o nových úlohách alebo zmenách v reálnom čase. PlanRadar dokumentuje všetky interakcie a vytvára plne zdokumentovaný záznam celej komunikácie.

VYTVORTE ODOVZDÁVACIE PROTOKOLY A REPORTY

VYTVORTE ODOVZDÁVACIE PROTOKOLY A REPORTY

Šablóna odovzdávacieho a preberacieho protokolu stavby vám pomôže automaticky skombinovať údaje zozbierané z projektu a zostaviť kompletný report behom chvíľky. Šablónu si môžete upraviť podľa seba tak, aby preberací protokol stavby obsahoval všetky zákonné údaje a náležitosti vašej zmluvy.

Jedným tlačidlom vyexportujete hotový protokol o odovzdaní a prevzatí stavby vo formáte PDF so všetkými zistenými závadami, vrátane doplňujúcich fotografií a poznámok.

S PlanRadarom môžete dokončiť odovzdanie projektu cez mobilné zariadenie priamo v teréne bez toho, aby ste sa museli vracať do svojej kancelárie kvôli finalizácii všetkých dokumentov.

S PlanRadarom môžete dokončiť odovzdanie projektu cez mobilné zariadenie priamo v teréne bez toho, aby ste sa museli vracať do svojej kancelárie kvôli finalizácii všetkých dokumentov.
Procesy pre konkrétny projekt – od zaznamenávania závad až po vytvorenie preberacieho protokolu – si môžete plne prispôsobiť.

STRUČNÝ PREHĽAD VÝHOD:

Štandardizovaný odovzdávací protokol bez chýb a nedorozumení

Štandardizovaný odovzdávací protokol bez chýb a nedorozumení

Jednoduché zaznamenávanie závad priamo v teréne pomocou smartfónu či tabletu

Jednoduché zaznamenávanie závad priamo v teréne pomocou smartfónu či tabletu

Úspora času vďaka automatickému generovaniu reportov pomocou prednastavených šablón

Úspora času vďaka automatickému generovaniu reportov pomocou prednastavených šablón

Začnite v 4 jednoduchých krokoch.

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvite používateľov

4. Stiahnite si aplikáciu