Start > Produkt > Riadenie stavebných projektov

SOFTVÉR NA RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV

Riadenie stavebných úloh, závad a inšpekcií

Naši spokojní zákazníci

Ušetrite sedem hodín týždenne vďaka stavebnému softvéru PlanRadar na riadenie stavebných projektov

Aplikácia PlanRadar pre stavebných profesionálov funguje v smartfónoch, tabletoch aj na osobných počítačoch a dokáže v reálnom čase prepojiť vašu kanceláriu a stavenisko
Vyskúšajte bezplatnú verziu na 30 dní zadarmo!

KOMPLETNÝ PREHĽAD O CELOM PROJEKTE NA 2D VÝKRESE ALEBO V BIM MODELI

Softvér na riadenie stavebných projektov pre staviteľov a dodávateľov od spoločnosti PlanRadar prinesie do každého projektu štruktúru aj prehľad a ľahko prekoná tradičné kombinovanie stavebných výkresov na papieri a Excelu na počítači.

Zobrazte si aktuálne stavebné výkresy na akomkoľvek zariadení: na smartfóne, tablete alebo na osobnom počítači. Máte prístup ku všetkým úlohám v rámci projektu a ich konkrétne umiestnenie je navyše priamo zaznačené na digitálnych stavebných výkresoch. Monitorujte stav úloh, ich prioritu a dávajte pokyny subdodávateľom prostredníctvom vášho smartfónu priamo v teréne či cez osobný počítač z vašej kancelárie. Aj keď budete na cestách, budete vždy vedieť čo sa deje na stavbe.

KOMUNIKÁCIA NA JEDNEJ PLATFORME

Vytvorte spojenie medzi tímom v kancelárii a dodávateľmi na stavbe pomocou stavebného softvéru PlanRadar. Do projektu môžete pridať neobmedzený počet subdodávateľov, ktorí budú mať prístup k projektu, aktuálnym informáciám a požiadavkám a pomocou aplikácie budú môcť zdieľať čo sa na stavbe deje v reálnom čase. Vždy, keď bude stavebný výkres aktualizovaný alebo sa vytvorí nová požiadavka, členovia vášho tímu okamžite dostanú oznámenie na smartfóny a/alebo tablety a notifikácia bude rozoslaná aj emailom.

PLÁNOVANIE KROK ZA KROKOM NA ZÁKLADE AKTUÁLNEHO STAVU PRÁC

Naplánujte priebeh prác na stavbe s prihliadnutím na stav prioritných úloh pomocou automaticky vytvorených štatistík v reálnom čase. Pomocou softvéru PlanRadar na riadenie stavebných prác vytvorte zoznam úloh, ktoré treba v najbližších týždňoch dokončiť. Reagujte rýchlo na akékoľvek zmeny a promptne upravujte výkresy, nech sa nachádzate kdekoľvek. Dokončujte projekty včas, bez meškania!

NA MIERU ŠITÉ DENNÉ REPORTY V REÁLNOM ČASE

Už nemusíte jazdiť do kancelárie, aby ste vyplnili reporty. Všetky zmeny v projekte môžete preniesť do reportu jediným kliknutím. Stiahnite si reporty vo formáte PDF a získajte denný alebo týždenný prehľad o pokroku pri riešení úloh. Pridajte do reportu údaje, ktoré sú pre vás dôležité, aby ste mohli efektívne riadiť proces výstavby. Prispôsobte si šablóny grafickému štýlu vašej spoločnosti a poskytnite svojim zákazníkom oficiálne reporty s vaším logom.

OKAMŽITÉ PRIDELOVANIE ÚLOH NA STAVBE

Jediným kliknutím môžete požiadavky umiestniť priamo na digitálne stavebné výkresy alebo do BIM modelu. Pridajte aj hlasové alebo textové komentáre, fotografie a ďalšie informácie. Priraďte požiadavky konkrétnym členom tímu alebo skupinám ľudí, stanovte priority a určite termíny.

Hneď ako subdodávatelia dostanú požiadavku, môžu využiť funkciu chatu, aby si v diskusii mohli vyžiadať ďalšie informácie. Pokiaľ sa na stavbe nie je možné pripojiť na internet, všetky údaje budú uložené v softvéri PlanRadar a zosynchronizujú sa hneď, ako sa zariadenie pripojí na internet.

HISTÓRIA ZMIEN V ÚLOHÁCH A STAVEBNÝCH VÝKRESOCH

V každej požiadavke si viete pozrieť záznamy o zmenách. Každá požiadavka obsahuje históriu zmien, diskusie členov tímu, pridané fotografie a hlasové správy. Môžete ukladať všetky verzie stavebných výkresov pre budúce použitie vo vašom stavebnom softvéri PlanRadar. Vždy, keď bude k dispozícii nová verzia digitálneho stavebného výkresu, všetky dáta, vrátane obrázkov, textových správ a hlasových poznámok sa automaticky nahrajú do novej verzie.

EFEKTÍVNE RIADENIE VÁŠHO STAVEBNÉHO TÍMU

Vytvorte role pre používateľov s flexibilnými oprávneniami. Rozdeľte používateľov do skupín a priraďujte požiadavky nielen jednotlivým používateľom, ale aj celým skupinám. Do vášho projektu môžete pridať neobmedzený počet subdodávateľov zdarma. Dohliadajte na prácu všetkých tímov v rámci stavebného projektu.

TECHNOLÓGIA BIM K DISPOZÍCII PRE CELÝ TÍM

Digitalizujte vašu stavbu nielen v 3D, ale aj prostredníctvom BIM modelov. Doplňte údaje o materiáloch a vlastnostiach jednotlivých prvkov budovy na vašom smartfóne alebo tablete. Zdiaľajte vizualizácie vašej stavby s celým tímom, zobrazte závady, zadávajte požiadavky a diskutujte o problémoch a stavebných výkresoch na jedinej platforme systému PlanRadar. Riešenie openBIM umožňuje sťahovať súbory IFC, ktoré boli exportované z platforiem Revit, ArchiCAD, Allplan, Navisworks a ďalších. Kontrola kolízií pomocou importu a exportu súborov BCF je tiež veľmi jednoduchá.

Digitalizujte kontrolu stavebných prác za 10 minút pomocou aplikácie PlanRadar

NÁSTROJE NA RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV | PLANRADAR

Investorovi umožní:
  • Monitorovať súlad a priebeh stavebných prác na projekte/li>
  • Vyhodnocovať efektívnosť generálneho dodávateľa a subdodávateľov
  • Okamžite reagovať na zmeny a predchádzať oneskoreniam na projekte
Špecializovanému dodávateľovi umožní:
  • Získať kompletný prehľad a pracovať s vždy aktuálnymi informáciami
  • Efektívne riešiť závady a zaznamenávať priebeh prác či udalostí na stavbe
  • Riadiť postup prác z akéhokoľvek zariadenia, priamo v teréne
Generálnemu dodávateľovi umožní:
  • Úkolovať subdodávateľov a kontrolovať priebeh prác odkiaľkoľvek
  • Ľahko dokumentovať výstavbu a vytvárať reporty na pár klikov
  • Redukovať náklady a eliminovať chyby vďaka komunikácii v reálnom čase