SOFTVÉR NA RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV

Riadenie stavebnej dokumentácie, komunikácie a administratívy

Viac ako 150 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Ušetrite sedem hodín týždenne vďaka stavebnému softvéru PlanRadar na riadenie stavebných projektov

Aplikácia PlanRadar pre stavebných profesionálov funguje v smartfónoch, tabletoch aj na osobných počítačoch a dokáže v reálnom čase prepojiť vašu kanceláriu a stavenisko

Ušetrite sedem hodín týždenne vďaka stavebnému softvéru PlanRadar na riadenie stavebných projektov

Vyskúšajte bezplatnú verziu na 30 dní zadarmo!

KOMPLETNÝ PREHĽAD O PROJEKTE NA 2D VÝKRESE ČI CEZ BIM

KOMPLETNÝ PREHĽAD O PROJEKTE NA 2D VÝKRESE ČI CEZ BIM

Vďaka aplikácii PlanRadar máte prístup ku všetkým úlohám v rámci projektu a ich konkrétne umiestnenie je navyše priamo zaznačené na digitálnych stavebných výkresoch či v BIM modeli. Zabezpečte, že všetci pracujú s aktuálnym výkresom, monitorujte stav úloh, ich prioritu a dávajte pokyny subdodávateľom prostredníctvom vášho smartfónu priamo v teréne či cez osobný počítač z vašej kancelárie. Aj keď budete na cestách, budete vždy vedieť, čo sa deje na stavbe.

KOMUNIKÁCIA NA JEDNEJ PLATFORME

KOMUNIKÁCIA NA JEDNEJ PLATFORME

Vytvorte spojenie medzi tímom v kancelárii a dodávateľmi na stavbe pomocou stavebného softvéru PlanRadar. Do projektu môžete pridať neobmedzený počet subdodávateľov, ktorí budú mať prístup k projektu, aktuálnym informáciám a požiadavkám a pomocou aplikácie budú môcť zdieľať čo sa na stavbe deje v reálnom čase. Vždy, keď bude stavebný výkres aktualizovaný alebo sa vytvorí nová požiadavka, členovia vášho tímu okamžite dostanú oznámenie na smartfóny a/alebo tablety a notifikácia bude rozoslaná aj emailom.

PLÁNOVANIE KROK ZA KROKOM NA ZÁKLADE AKTUÁLNEHO STAVU PRÁC

PLÁNOVANIE KROK ZA KROKOM NA ZÁKLADE AKTUÁLNEHO STAVU PRÁC

Naplánujte priebeh prác na stavbe s prihliadnutím na stav prioritných úloh pomocou automaticky vytvorených štatistík v reálnom čase. Pomocou softvéru PlanRadar na riadenie stavebných prác vytvorte zoznam úloh, ktoré treba v najbližších týždňoch dokončiť. Reagujte rýchlo na akékoľvek zmeny a promptne upravujte výkresy, nech sa nachádzate kdekoľvek. Dokončujte projekty včas, bez meškania!

REPORTY A ADMINISTRATÍVA NA JEDEN KLIK

REPORTY A ADMINISTRATÍVA NA JEDEN KLIK

Už nemusíte jazdiť zo staveniska do kancelárie, aby ste spracovali reporty a administratívu. Informácie zaznamenané cez aplikáciu PlanRadar viete jednoducho pretaviť do reportov a tie buď cez aplikáciu zazdieľať na zodpovedné osoby alebo si ich stiahnuť vo formáte PDF. Šablóny reportov môžete upravovať na mieru podľa vlastných potrieb, vďaka čomu vygenerujete jedným klikom dôležité dokumenty, akými sú napríklad stavebný denník, kontrola kvality, zoznam stavebných závad, predávacie protokoly a iné.

OKAMŽITÉ PRIDEĽOVANIE ÚLOH NA STAVBE

OKAMŽITÉ PRIDEĽOVANIE ÚLOH NA STAVBE

Jediným kliknutím môžete požiadavky umiestniť priamo na digitálne stavebné výkresy alebo do BIM modelu. Pridajte aj hlasové alebo textové komentáre, fotografie a ďalšie informácie. Priraďte požiadavky konkrétnym členom tímu alebo skupinám ľudí, stanovte priority a určite termíny.

Hneď ako subdodávatelia dostanú požiadavku, môžu využiť funkciu chatu, aby si v diskusii mohli vyžiadať ďalšie informácie. Pokiaľ sa na stavbe nie je možné pripojiť na internet, všetky údaje budú uložené v softvéri PlanRadar a zosynchronizujú sa hneď, ako sa zariadenie pripojí na internet.

HISTÓRIA ZMIEN V ÚLOHÁCH A STAVEBNÝCH VÝKRESOCH

HISTÓRIA ZMIEN V ÚLOHÁCH A STAVEBNÝCH VÝKRESOCH

V každej požiadavke si viete pozrieť záznamy o zmenách. Každá požiadavka obsahuje históriu zmien, diskusie členov tímu, pridané fotografie a hlasové správy. Môžete ukladať všetky verzie stavebných výkresov pre budúce použitie vo vašom stavebnom softvéri PlanRadar. Vždy, keď bude k dispozícii nová verzia digitálneho stavebného výkresu, všetky dáta, vrátane obrázkov, textových správ a hlasových poznámok sa automaticky nahrajú do novej verzie.

EFEKTÍVNE RIADENIE VÁŠHO STAVEBNÉHO TÍMU

EFEKTÍVNE RIADENIE VÁŠHO STAVEBNÉHO TÍMU

Vytvorte role pre používateľov s flexibilnými oprávneniami. Rozdeľte používateľov do skupín a priraďujte požiadavky nielen jednotlivým používateľom, ale aj celým skupinám. Do vášho projektu môžete pridať neobmedzený počet subdodávateľov zdarma. Dohliadajte na prácu všetkých tímov v rámci stavebného projektu.

TECHNOLÓGIA BIM K DISPOZÍCII PRE CELÝ TÍM

TECHNOLÓGIA BIM K DISPOZÍCII PRE CELÝ TÍM

Digitalizujte vašu stavbu nielen v 3D, ale aj prostredníctvom BIM modelov. Doplňte údaje o materiáloch a vlastnostiach jednotlivých prvkov budovy na vašom smartfóne alebo tablete. Zdiaľajte vizualizácie vašej stavby s celým tímom, zobrazte závady, zadávajte požiadavky a diskutujte o problémoch a stavebných výkresoch na jedinej platforme systému PlanRadar. Riešenie openBIM umožňuje sťahovať súbory IFC, ktoré boli exportované z platforiem Revit, ArchiCAD, Allplan, Navisworks a ďalších. Kontrola kolízií pomocou importu a exportu súborov BCF je tiež veľmi jednoduchá.

Digitalizujte kontrolu stavebných prác za 10 minút pomocou aplikácie PlanRadar

NÁSTROJE NA RIADENIE STAVEBNÝCH PROJEKTOV | PLANRADAR

Investorovi umožní:
– Monitorovat soulad a průběh stavebních prací na projektu
– Vyhodnocovat efektivitu generálního dodavatele a subdodavatelů
– Okamžitě reagovat na změny a předcházet prodlevám na projektu

Specializovanému dodavateli umožní:
– Získat kompletní přehled a pracovat s vždy aktuálními informacemi
– Efektivně řešit závady a zaznamenávat průběh prací či událostí na stavbě
-Řídit postup prací z jakéhokoli zařízení, přímo v terénu

Generálnímu dodavateli umožní
– Úkolovať subdodavatele a kontrolovat průběh prací odkudkoliv
– Snadno dokumentovat výstavbu a vytvářet reporty na pár kliků
– Redukovat náklady a eliminovat chyby díky komunikaci v reálném čase