SPRÁVA A ÚDRŽBA
BUDOV S
APLIKÁCIOU
PlanRadar

Efektívna správa a údržba budov pomocou mobilného zariadenia

PlanRadar

Viac ako 150 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku budovy zaberie veľa času.

Zabezpečiť bezproblémovú prevádzku budovy zaberie veľa času.
PlanRadar umožňuje jednoducho plánovať a realizovať priebežnú údržbu ale aj jednorazové a mimoriadne opravy. Vďaka digitálnym výkresom a mobilnému zariadeniu majú správcovia budov všetko pod kontrolou, nech sa nachádzajú kdekoľvek.

ZAZNAMENÁVAJTE INFORMÁCIE

ZAZNAMENÁVAJTE INFORMÁCIE

Vďaka aplikácii PlanRadar môžete vy alebo váš tím koordinovať zo svojho mobilného zariadenia každodenné úlohy, pravidelné kontroly, údržby budov, opravy a inventúry alebo plánovať technickú údržbu.

Zistené problémy možno nafotiť, zapísať do poznámky, nahrať hlasovú správu a závadu lokalizovať priamo do digitálneho stavebného výkresu. Vytvorte si vlastné kontrolné zoznamy podľa konkrétnych požiadaviek každej budovy. Vďaka funkcii offline režimu je možné pracovať, aj keď práve nemáte pripojenie na internet.

KOMUNIKUJTE V REÁLNOM ČASE

KOMUNIKUJTE V REÁLNOM ČASE

Cloudový softvér PlanRadar distribuuje informácie medzi všetkých členov vášho tímu. Zadajte úlohy na opravy zamestnancom alebo externým dodávateľom. Naplánujte si opakovanú údržbu a automaticky informujte zodpovednú osobu zakaždým, keď sa má daná úloha vykonať. Stanovte si termíny pre úlohy a na prvý pohľad uvidíte, ktoré úlohy meškajú a nedodržali termín.

Externí dodávatelia môžu PlanRadar používať zadarmo pre prístup k relevantným informáciám a ku komunikácii so správcom budovy. Push notifikácie informujú celý tím o vytvorení novej úlohy alebo vykonaní zmien v už existujúcich úlohách.

VYHODNOCUJTE DÁTA A VYTVÁRAJTE REPORTY

VYHODNOCUJTE DÁTA A VYTVÁRAJTE REPORTY

PlanRadar automaticky vytvára štatistické prehľady ku všetkým vytvoreným požiadavkám a získaným údajom. Na paneli Štatistiky máte okamžitý prehľad o všetkých dokončených či prebiehajúcich úlohách.

Stlačením tlačidla môžete vygenerovať plne prispôsobiteľné reporty a exportovať ich vo formáte PDF alebo Excel. Obsah a rozvrhnutie šablóny reportu si ľahko nastavíte podľa svojich potrieb a profesionálne výkazy a reporty následne viete vygenerovať behom pár sekúnd. Ušetrí vám to veľa času pri komunikácii s vlastníkom budovy či správcom objektu.

S aplikáciou PlanRadar môžete efektívne organizovať a koordinovať údržbu a opravy pri správe budov.

S aplikáciou PlanRadar môžete efektívne organizovať a koordinovať údržbu a opravy pri správe budov.
Získate neustály prehľad o aktuálnom stave prebiehajúcich prác a na prvý pohľad vidíte, čo ešte zostáva dokončiť. Komunikácia je plynulá bez ohľadu na to, či si vymieňate informácie s vašim vlastným tímom alebo externými dodávateľmi.

STRUČNÝ PREHĽAD VÝHOD:

Už žiadna nedorozumenia – informácie zdieľate v reálnom čase a ukladáte na jednom mieste

Už žiadna nedorozumenia – informácie zdieľate v reálnom čase a ukladáte na jednom mieste

Úlohy zaznačujete priamo do digitálneho stavebného výkresu a a ľahko plánujte opakujúce sa úlohy

Úlohy zaznačujete priamo do digitálneho stavebného výkresu a a ľahko plánujte opakujúce sa úlohy

Podrobné reporty generujete jediným stlačením tlačidla

Podrobné reporty generujete jediným stlačením tlačidla

Začnite v 4 jednoduchých krokoch.

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvite používateľov

4. Stiahnite si aplikáciu