ZBER DÔKAZOV S APLIKÁCIOU
PLANRADAR

Zbierajte a ukladajte dôkazy v priebehu okamihu

PlanRadar

Viac ako 150 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Je dôležité zdokumentovať a zdokladovať všetko, čo sa na stavbe deje, tento proces môže byť ale časovo veľmi náročný.

Je dôležité zdokumentovať a zdokladovať všetko, čo sa na stavbe deje, tento proces môže byť ale časovo veľmi náročný.
S aplikáciou PlanRadar je ľahké zaznamenávať stav projektu v priebehu času a uložiť si tieto dôkazy pre neskoršie použitie. Nikdy neviete, kedy sa vám môžu zísť.

ZBIERAJTE DÔKAZY V TERÉNE

ZBIERAJTE DÔKAZY V TERÉNE

Pomocou mobilnej aplikácie PlanRadar je ľahké zaznamenávať všetky druhy dôkazov na stavbe. Vlastné formuláre umožňujú vášmu tímu zhromažďovať štandardizované údaje o všetkých vašich projektoch, ktoré sa dajú použiť na generovanie štatistík. Pridajte väčšie množstvá fotografií, pridajte k nim popisy a lokalizujte ich na digitálnom výkrese. Môžete tiež použiť hlasové nahrávky a opísať, čo je poškodené alebo aké práce je potrebné urobiť. Pomocou editora nahrávok môžete vašu poznámku upravovať, prípadne znova nahrať, kým nebude správa jednoznačná. Môžete tiež zhromažďovať dôkazy v offline režime pre prípad, že pracujete na lokalite bez pripojenia na internet, a všetky dáta sa automaticky synchronizujú v momente, keď sa zariadenie opäť pripojí na internet.

ZDIEĽAJTE INFORMÁCIE S VAŠÍM TÍMOM

ZDIEĽAJTE INFORMÁCIE S VAŠÍM TÍMOM

Všetky dôkazy, ktoré zozbierate, môžete okamžite zdieľať so svojím tímom vrátane subdodávateľov. Môžu pridávať svoje vlastné fotografie alebo hlasové záznamy, pokračovať v konverzácii a budú tak zabezpečovať zhromažďovanie dostatočného množstva údajov vo všetkých bodoch procesu výstavby. Integrovaná funkcia chatu tiež znamená, že vy a vaši partneri v projekte môžete byť neustále v kontakte. Všetky údaje, fotografie a záznamy sa ukladajú a je k nim prístup aj neskôr, dokonca aj po dokončení projektu.

VYTVÁRAJTE VLASTNÉ REPORTY

VYTVÁRAJTE VLASTNÉ REPORTY

Všetky dôkazy, ktoré zozbierate pomocou aplikácie PlanRadar, sú uložené v cloude a je možné ich exportovať do reportov vo formátoch PDF a Excel. Môžete tiež vytvoriť vlastné reporty vo vizuále vašej spoločnosti, ktoré budú obsahovať fotografie, anotované oblasti výkresov a protokoly chatu s časovou pečiatkou. Vďaka reportom a štatistikám neustále po ruke sa môžete ubezpečiť, že máte vždy nepriestrelné dôkazy, ktoré sa vám môžu zísť pri plánovaní vášho ďalšieho projektu, rokovaní o zmluve so subdodávateľmi alebo riešení súdnych sporov.

Pomocou aplikácie PlanRadar môžete digitálne zaznamenávať fakty o akomkoľvek stavebnom a realitnom projekte.

Pomocou aplikácie PlanRadar môžete digitálne zaznamenávať fakty o akomkoľvek stavebnom a realitnom projekte.
Či už potrebujete merania, fotografie, anotácie výkresov alebo komunikačné protokoly s časovými pečiatkami, môžete zhromaždiť a zatriediť všetky potrebné dôkazy iba pomocou niekoľkých kliknutí.

STRUČNÝ PREHĽAD VÝHOD:

Digitálne zdokumentujte akékoľvek problémy pomocou fotografií, hlasových poznámok a anotácií výkresov

Digitálne zdokumentujte akékoľvek problémy pomocou fotografií, hlasových poznámok a anotácií výkresov

Zhromaždite všetky svoje dôkazy na jednom mieste, aby ste k nim mali kedykoľvek jednoduchý prístup

Zhromaždite všetky svoje dôkazy na jednom mieste, aby ste k nim mali kedykoľvek jednoduchý prístup

Rýchlo a jednoducho si vytvorte vlastné reporty, čím ušetríte hodiny v kancelárii

Rýchlo a jednoducho si vytvorte vlastné reporty, čím ušetríte hodiny v kancelárii

Začnite v 4 jednoduchých krokoch.

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvite používateľov

4. Stiahnite si aplikáciu