Blog Post

PlanRadar – softvér pre riadenie stavebných projektov

21.07.2021 | 8 minúty čítania

Stavba je komplexný proces, ktorý pozostáva z mnohých krokov a podieľa sa na ňom veľké množstvo odborných profesií. Pri stavbe budov je navyše potrebné dodržať platné vnútroštátne predpisy a normy. Porušenia alebo nedodržania týchto noriem či technických požiadaviek pri niektorých stavebných prvkoch môžu mať závažné dôsledky.

Na druhej strane, aj keď dodržiavate vnútroštátne predpisy a osvedčené postupy v danom odbore, nemožno ignorovať ľudský faktor. Občas sa niečo chtiac či nechtiac prehliadne alebo dôjde k nedorozumeniu v dôsledku toho, že do procesu vstupuje mnoho rôznych členov tímu. To môže pozdržať vydanie rozhodnutia alebo viesť k ďalším zásahom, ktoré vyžadujú schválenie.

Problémy alebo nepresné kalkulácie v projektovej fáze spôsobovali v minulosti značné náklady (časové i finančné) pre fázu výstavby; teraz však môžete pomocou digitálnych platforiem začať riadiť stavbu nehnuteľnosti už v jej projektovej fáze.

Najpokročilejšie softvérové produkty, ako je PlanRadar, vám umožňujú riadiť stavbu a mať ju pod kontrolou vo všetkých fázach procesu. Aplikácia PlanRadar je plne dostupná v slovenskom jazyku, ako aj v ďalších 15+ jazykoch a ponúka 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu všetkých jej funkcií.

 
PlanRadar-
 

Prečo je stavebná aplikácia PlanRadar pokroková

Funkcia tejto platformy sa osvedčili najmä pre kombináciu rôznych typov služieb, ktoré potrebujú tak projektanti, ako aj stavbyvedúci na všetkých úrovniach a s rôznou kvalifikáciou.

 

 • Projektové funkcie. Umožňuje nahrávať veľké množstvo projektovej dokumentácie – výkresy, nákresy a BIM modely – pomocou ktorých je následne možné riadiť stavebné úlohy, priebeh výstavby a členov projektového tímu digitálne a na diaľku. Program podporuje viacero formátov (.PDF, .PNG, .JPG) a súbory IFC exportované zo softvérov ArchiCAD, AutoCAD a ostatných softvérov pre projektovanie. Je to ľahko ovládateľný nástroj pre architektov, projektových manažérov aj inžinierov.

 

 • Štruktúrované informácie. Dáta a zaznamenané informácie zo stavby sú uložené v projekte alebo sa dajú dokonca pripnúť priamo do príslušného stavebného výkresu. Informácie sú následne štruktúrované pomocou formulárov a zoznamov a uložené na jednom mieste – v cloudovom úložisku služby PlanRadar. Všetci účastníci tak majú k dispozícii tie isté informácie potrebné pre plynulý a bezchybný priebeh výstavby, dostupné kedykoľvek a z akéhokoľvek zariadenia.

 

Inovatívny stavebný manažment
PlanRadar je pokroková aplikácia pre riadenie stavebných projektov

 

 • Riadenie stavebných úloh. Dôležitým aspektom softvéru PlanRadar je schopnosť monitorovať prácu na stavbe, identifikovať problémy či závady a okamžite priraďovať stavebné úlohy zodpovedným pracovníkom, poskytujúc všetky dôležité informácie, fotodokomentáciu, či presnú polohu závady jej lokalizovaním v digitálnom stavebnom výkrese. Priradená úloha sa zobrazí hneď po jej vytvorení a zodpovedná osoba dostane notifikáciu e-mailom. Zároveň vidí všetky úlohy, ktoré jej boli pridelené a vie aktualizovať ich stav, vďaka čomu máte vždy dokonalý prehľad o priebehu výstavby.
 •  

  Pri prenose informácií nie sú potrebné žiadne medzistupne (telefón, Messenger, e-mail) medzi tým, kto prácu zadáva, a tým, kto ju má vykonať. Šetrí to čas a optimalizuje prístup k riešeniu takýchto úloh, pretože výmena informácií prebieha centrálne.

   

  Platforma, ktorá prepája celý tím pracujúci na danej stavbe, sa stáva virtuálnym staveniskom, kde môžete rýchlo zadávať úlohy, kontrolovať v reportoch ich splnenie, pridávať komentáre alebo – keď objavíte závadu či problém – okamžite upozorniť príslušného špecialistu, aby vzniknutý problém vyriešil.

 

PlanRadar zlepšuje komunikáciu v rámci projektového tímu v stavebníctve
Riadenie stavebných úloh s aplikáciou PlanRadar

 

 • Komunikačné funkcie. Stavebný softvér ponúka praktickú formu interakcie so všetkými účastníkmi, ktorí na projekte pracujú. Môžete s nimi komunikovať, nahrať fotografie alebo video či poslať fotografiu s komentárom a popisom problému. Tiež je možné zanechať hlasovú správu s bližším popisom úlohy či požiadavky.
 •  
  Nie je potrebné používať iné komunikačné aplikácie alebo posielať e-maily a následne ich komplikovane dohľadávať. Komunikácia je centralizovaná a všetky informácie a komunikácia sú bezpečne uložené na jednom mieste, čím viete v budúcnosti jednoducho predísť neželaným súdnym sporom.

 

 • Tvorba reportov a riadenie administratívy Pomocou PlanRadaru viete z dát zozbieraných v teréne automaticky generovať potrebné reporty. Šablóny si viete navyše vopred vytvoriť a prispôsobiť presne podľa konkrétnych potrieb, vďaka čomu ste schopní zastrešiť potrebnú administratívu zo stavby odkiaľkoľvek, na pár klikov a reporty zazdieľať priamo cez aplikáciu. Ušetríte až hodiny času na spracovávaní stavebných denníkov, zoznamov závad, odovzdávacích protkolov a iných reportov.

 

 
PlanRadar-
 

Ako môže PlanRadar pomôcť so stavebnými projektmi?

 
1. Praktické ukladanie všetkých dát k jednému alebo viacerým projektom: protokol prác, stavebné úlohy, rôzne zoznamy, nahrané fotografie a videá, hlavné výkresy, viacstránkové PDF súbory, BIM modely. Všetky dáta sú prakticky roztriedené podľa sekcií a prepojené s príslušným projektom. Informácie spojené s BIM modelom možno potom použiť pri následnej správe a údržbe budovy, keďže funkcia PlanRadaru sa hodí aj pre riešenie problémov pri riadení a monitorovaní vo fáze prevádzky objektu.

 

2. Digitalizácia všetkých dokumentov. S aplikáciou PlanRadar môžete ľahko a rýchlo vytvárať digitálne súpisy vád a nedostatkov. S využitím aplikácie PlanRadar priamo na stavbe máte všetky problémy a závady starostlivo zaznamenané v tom správnom formulári a následne sú zaslané príslušným osobám. Všetky kroky podniknuté na nápravu sa tiež zobrazujú všetkým účastníkom projektu. Netreba dodatočne spisovať dokumentáciu v kancelárii alebo volať niekomu na stavbu – všetky otázky, komentáre a rozhodnutia možno vyriešiť v e-stavebnej aplikácii. Okrem toho ich je možné adresovať konkrétnym osobám, takže je jasné, kto za čo zodpovedá.

 

3. Ľahšie a transparentnejšie dokončovanie prác. Vďaka tomuto programu, ktorý prepája dokumentačné a komunikačné funkcie, je celý pracovný postup úplne transparentný a zanikajú prekážky, ktoré v minulosti bránili špecialistom efektívne spolupracovať: všetky kroky a výsledky sú jasne vidieť a nestráca sa čas schvaľovaním alebo vypracovávaním reportov ručne. Všetky dáta sú k dispozícii v reálnom čase na cloude, takže okamžite sa zobrazia aj všetky aktualizácie. Subdodávatelia dostanú nové informácie alebo zadané stavebné úlohy priamo v aplikácii PlanRadar, ktorú si môžu bezplatne stiahnuť na ľubovoľné mobilné zariadenie. Žiadna ďalšia komunikácia ani osobné stretnutie nie sú potrebné: optimalizovaná administrácia šetrí váš čas.

 

4. Aplikácia ponúka podporu dohľadu na stavbe, a uľahčuje tak život stavbyvedúcim. Vedúci projektu alebo hlavný architekt môžu aplikáciu pre stavebníctvo využívať na zisťovanie a odstraňovanie nepredvídateľných problémov aj k objasneniu otázok k jednotlivým stavebným výkresom. Okrem toho PlanRadar pomáha výrazne zredukovať čas strávený na administratívnych úlohách pomocou funkcie na tvorbu reportov. Spracovanie stavbných denníkov, zoznamov závad, výstupov z kontroly kvality stavebného diela, odovzdávacie či preberacie protokoly a iné vám tak zaberú minimum času.
 

 

PlanRadar-
 
PlanRadar podporuje spoluprácu medzi tímami na stavbe a v kancelárii, tímovú koordináciu a väčšiu efektivitu práce. Táto platforma integruje viacero funkcií v jednom rozhraní, ktoré je veľmi intuitívne a ľahko sa v ňom zorientujete. Okrem toho je aplikácia kompatibilná so všetkými mobilnými zariadeniami a funguje aj bez pripojenia na internet – všetky dáta sú uložené a aktualizujú sa v momente, keď sa opäť pripojíte na internet.

S cloudovým riešením aplikácie PlanRadar odzvonilo prežitkom, ako je práca s papierovými dokumentmi a off-line inšpekčné procesy. Zlepšuje komunikáciu, zvyšuje produktivitu, a tým šetrí váš čas. Softvér pre stavebné firmy PlanRadar vie pracovať s BIM modelmi, riadiť viac projektov naraz bez potreby ďalších zdrojov a rýchlo odhaľovať problémy a hneď ich riešiť.

Vyskúšajte si digitálny manažment stavebných projektov s aplikáciou PlanRadar. Počas 30 dňového bezplatného skúšobného obdobia si urobíte jasnú predstavu o praktickosti a efektivite tohto nástroja. Sami tiež uvidíte, ako vám môže byť nápomocný vo vašom konkrétnom odbore alebo oblasti práce.

 

Aplikácia PlanRadar

Spoločnosť PlanRadar bola založená v roku 2013 a ponúka inovatívny softvér na riadenie stavebných či realiných projektov, ktorý je dostupný nielen v slovenskom jazyku, ale aj v ďalších 15+ jazykoch.

Aplikácia pre stavebné firmy je určená pre všetky zariadenia so systémom iOS, Android a Windows a už tisíckam zákazníkov z celého sveta pomáha digitalizovať ich podnikanie. Každý týždeň sa PlanRadar používa vo viac ako 25 000 projektoch.

 

 

 

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu