Blog Post

Bezplatný webinár: Ako zefektívniť riadenie výstavby pomocou digitálnych nástrojov

01.06.2021 | 2 minúty čítania

Pozrite si záznam webinára na tému “Ako zefektívniť riadenie výstavby pomocou digitálnych nástrojov”, ktorý vznikol v rámci spolupráce medzi Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) a spoločnosťou PlanRadar.

Počas webinára sa dozviete:

    • Aký je súčasný stav digitalizácie stavebníctva na Slovensku a jeho porovnanie so zahraničím
    • Ako môžu digitálne nástroje zlepšiť vzťah medzi účastníkmi stavebného projektu
    • 3 stupne digitalizácie v stavebníctve
    • Praktická ukážka: Ako zefektívniť riadenie dokumentácie, komunikácie a tvorbu reportov zo stavby pomocou aplikácieO Zväze stavebných podnikateľov Slovenska

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová právnická osoba vykonávajúca svoju činnosť ako organizácia zamestnávateľov. Už od svojho vzniku v roku 1990 združuje podnikateľské subjekty v stavebnej výrobe, výrobe stavebných hmôt, vo výskume, vývoji, projekcii a v ostatných nadväzujúcich činnostiach.

Cieľom Zväzu je vytvárať vhodné podnikateľské prostredie v oblasti stavebníctva podporujúce aktivity všetkých subjektov podnikajúcich v tejto oblasti a presadzovať záujmy slovenských stavebných podnikateľov v dialógu s orgánmi národnej rady, vlády, štátnej správy, samosprávy, odbormi, politickými stranami a ďalšími partnerskými organizáciami.

Zväz ako reprezentant stavebných podnikateľov na Slovensku sa v priebehu svojho pôsobenia dostal do širokého povedomia nielen podnikateľov, ale aj širšej verejnosti a toto svoje podstavenie si naďalej udržiava. Zväz sa svojimi aktivitami zasadzuje v prospech transparentného podnikateľského prostredia v stavebníctve.

O PlanRadare

PlanRadar je softvér na riadenie stavebných a realitných projektov. Projektoví manažéri, architekti, technici či správcovia budov a nehnuteľností môžu zaznamenávat úlohy, závady, kontroly kvality a mnoho iného priamo na stavbe pomocou svojho tabletu alebo smartphonu a priraďovať ich v reálnom čase zodpovedným členom projektu – šetriac čas i náklady.

Medzi kľúčové funkcie aplikácie PlanRadar patrí riadenie úloh, zaznamenávanie závad, tvorba reportov či prezeranie 2D stavebných výkresov a 3D modelov – všetko na jednom mieste a prístupné z akéhokoľvek zariadenia.

Prepojte kanceláriu a stavbu v jednej aplikácii a ušetrite až 7 hodín týždenne na administratívnych úlohách. Aplikáciu PlanRadar môžete teraz vyskúšať na 30 dní zadarmo.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu