Blog Post

Výsledky veľkého zákazníckeho prieskumu PlanRadar 2021

28.06.2021 | 4 minúty čítania

Vo februári 2021 uskutočnila spoločnosť PlanRadar zákaznícky prieskum na tému digitalizácia procesov pri stavebných a realitných projektoch. V Európe sa tohto prieskumu zúčastnilo viac ako 3 000 respondentov. V tomto texte vám predstavíme najdôležitejšie poznatky ohľadom práce s aplikáciou PlanRadar.


AZákaznícky prieskum PlanRadar 2021

ÚČASTNÍCI PRIESKUMU

Vždy zhruba polovicu respondentov tvorili licencovaní používatelia a dodávatelia, pre ktorých je používanie aplikácie pre stavebníctvo zdarma.

 

Rozdelenie respondentov podľa kategórií:

 • 39% stavebné firmy
 • 31% architekti a inžinieri
 • 7% predkladatelia projektu a investori
 • 4% správcovia budov a nehnuteľností

 

Rozdelenie respondentov podľa veľkosti spoločnosti:

 • 18% veľké podniky (> 1 000 zamestnancov)
 • 40% stredne veľké podniky (50-999 zamestnancov)
 • 42% malé podniky (<50 zamestnancov)

 

 

HLAVNÝ ARGUMENT – VYSOKÁ FLEXIBILITA

Spolu až 58% opýtaných prešlo od tradičných metód zberu a spracovania dát (papier alebo tabuľky programu Excel) k aplikácii PlanRadar. To dokazuje, že PlanRadar je možné ako riešenie jednoducho začleniť do už existujúcich procesov.

Za povšimnutie pritom stojí aj to, že približne dve tretiny opýtaných začalo PlanRadar postupne používať pre viac oblastí, ako pôvodne zamýšľali. Napríklad 75% používateľov používa PlanRadar pre riadenie a správu závad na stavbe.

Hneď ako je toto riešenie úspešne implementované v tejto oblasti, rozširujú používatelia použitie softvéru okrem iného aj na aktivity, ako je projektová dokumentácia, inšpekcia stavieb, či audity a správa dokumentov. V priemere digitalizujú používatelia s pomocou stavebnej aplikácie PlanRadar 1,9 rôznych aktivít, pri dlhšom používaní však toto číslo stúpa na 3,1.

Existujú pre to dva hlavné dôvody: veľká flexibilita a mobilná využiteľnosť stavebného softvéru na všetkých zariadeniach. PlanRadar je k dispozícii pre všetky desktopové a mobilné zariadenia so systémom Android, iOS a Windows. Používatelia si môžu softvér ľahko prispôsobiť svojim potrebám a požiadavkám. Preto aplikáciu využívajú v celom životnom cykle budovy.

 

PREČÍTAJTE SI: Ako aplikácia PlanRadar umožňuje efektívnejšie riadenie závad

 

UŠETRÍTE AŽ 7 HODÍN TÝŽDENNE

Hlavným argumentom pre digitalizáciu stavebných a realitných projektov je úspora času vďaka efektívnejším procesom.

 

To potvrdzujú aj účastníci nášho prieskumu:

 • 87% uviedlo, že PlanRadar im šetrí čas pri riadení závad.
 • 79% hovorí, že aplikácia šetrí čas pri vytváraní stavebných úloh a následnej kontrole plnenia.
 • 77% zvláda vďaka PlanRadaru obchôdzky a inšpekcie na mieste rýchlejšie.

 

Ďalšie často spomínané výhody práce s aplikáciou PlanRadar:

 • 77% obmedzilo vďaka PlanRadaru spotrebu papiera.
 • 46% používateľov používa PlanRadar pre kompletný postup účtovnej kontroly.

 

PREČÍTAJTE SI: Ako jednoducho vytvoriť digitálne reporty k projektu v aplikácii PlanRadar

 

PODPORA POČAS PANDÉMIE

Pandémia koronavírusu neraz viedla k prehodnocovaniu toho, ako môže fungovať spolupráca a odovzdávanie informácií. Z toho profitujú aj naši používatelia. Polovica respondentov uviedla, že v súvislosti s pandémiou koronavírusu ťažili z používania aplikácie PlanRadar.

 

 • 37% dodávateľov uvádza, že aplikácia PlanRadar obmedzila mieru ich osobného kontaktu.
 • 36% stavebných firiem uvádza, že aplikácia PlanRadar obmedzila mieru ich osobného kontaktu.
 • 33% investorov uvádza, že PlanRadar napomáha pri práci z domu.

 

 

SPOKOJNÍ POUŽÍVATELIA VYUŽÍVAJÚ APLIKÁCIU PRAVIDELNE PRI VIACERÝCH PROJKETOCH

Približne 70% používateľov používa PlanRadar každý týždeň. To ukazuje, že tento softvér je neoddeliteľnou súčasťou ich každodennej práce a v praxi sa skutočne využíva. 95% opýtaných plánuje PlanRadar používať aj pri ďalšom projekte. To svedčí o všeobecnej spokojnosti s týmto nástrojom.

Túto skutočnosť len podčiarkuje aj ďalší výsledok: 96% užívateľov má s aplikáciou pre riadenie stavieb PlanRadar dobrú alebo veľmi dobrú skúsenosť. To zahŕňa aj dodávateľov – skupinu, ktorá je voči digitálnym riešeniam väčšinou menej otvorená.

88% uvádza, že je používanie PlanRadaru jednoduché. 72% všetkých opýtaných uvádza, že tento nástroj ponúka dobrý alebo veľmi dobrý pomer cena / výkon.

Chcete si sami urobiť obraz o tom, ako PlanRadar môže zefektívniť vaše procesy pri stavebných a realitných projektoch? Vyskúšajte si softvér zadarmo na 30 dní so všetkými jeho funkciami!

 

Aplikácia PlanRadar

Spoločnosť PlanRadar bola založená v roku 2013, ponúka inovatívny softvér pre mobilné zariadenia určený pre stavebné a realitné projekty.

Aplikácia pre stavebné firmy je určená pre všetky zariadenia so systémom iOS, Android a Windows a už tisíckam zákazníkov z celého sveta pomáha digitalizovať ich podnikanie. Každý týždeň sa PlanRadar používa vo viac ako 25 000 projektoch.

 

 

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu