Blog Post

Šta je BIM – Modelovanje informacija o zgradama?

03.12.2020 | 10 minuta čitanja

U građevinskom sektoru trenutno je vrlo aktuelna riječ BIM, skraćenica za „Building Information Modeling“, a na srpski se može prevesti na naredni način: Modelovanje informacija o građevinama. Ali izgleda da sistem koji mnogi hvale još uvek ima slabosti i da se mora usavršiti. Prema jednoj studiji ustanove Statista 60% građevinskih preduzeća u svojim projektovanjima retko ili nikada ne koristi BIM softver. Ispunjava li onda modelovanje informacija o građevinama uopšte zahteve svojih korisnika?

Pružamo objašnjenje:

  1. Šta je BIM i šta ga razlikuje od tradicionalnog 3D modela?
  2. Koje koristi građevinski sektor ima od BIM-a?
  3. Koje su slabosti modelovanja informacija o građevinama?
  4. Za koga rad s BIM-om ima najviše smisla?

što je bim - building information modeling

 

BIM ARHITEKTURA: TRANSDISCIPLINARNO SOFTVERSKO REŠENJE

Zadaci i prednosti metodologije modelovanja informacija o građevinama su jasni. Tradicionalan model zgrada u 3D tehnici omogućava projektantima i učesnicima projekta da steknu dojam o dizajnu, obliku i gabaritima nekog objekta. Za razliku od BIM modela, 3D model ne prikazuje detalje. Modelovanje informacija o zgradama (Building Information Modeling) je metod koji izrađuje digitalni model zgrade koji može poslužiti projektantima različitih struka kao temelj za rad. Ovaj BIM model prati projektante od izgradnje do same upotrebe objekta. Dakle, ovde više nije reč o posebnim radnim koracima i fazama koje su odvojene celine. Jest da faze projektovanja, izvršenja radova i upotrebe to sugeršu, međutim, u ovom modelu sve se faze odvijaju na istim temeljima. Čim netko izvrši izmenu u projektovanju modela, koji je sam po sebi konzistentan, sistem implementuje izmenu koja postaje vidljiva svim učesnicima projekta, koji onda mogu adekvatno reagovati. Ovde dizajn koristi zajedničke podatke i oslanja se na razmenu informacija koji se nalaze u jedinstvenoj bazi podataka.

BIM erlaubt maximale Übersicht im Facility Management

 

Budući da ovaj model prikazuje celi životni ciklus objekta, prikaz objekta mora biti vrlo detaljan. To znači da su u jednom softverskom rešenju obedinjena ogromna količina podataka o zgradi i proces modelovanja informacija o zgradi. Sačuvani podaci sadrže i najmanje detalje, od izgradnje preko konstrukcije pa sve priključaka. Za ispravno funkcionisanje navedene metode, svi ti podaci se moraju povezati kako bi oni na neki način “sarađivali” u svim fazama projekta. Ako se u BIM modelu izvrši prilagođavanje ili izmena nekog sastavnog dela građevine, celi sistem odmah reaguje na takvo prilagođavanje odnosno promenu, a sve faze automatski se prilagođavaju toj promeni. Na taj način, parametri građevine postaju fleksibilni i podesivi regulatori dizajna. To je u stvari dobra ideja. Ali zašto su onda na početku mnogi projektanti oklevali raditi s BIM-om?

Građevinski sektor podleže kao skoro nijedan drugi ogromnom broju zakona i standarda. Zbog toga ne čudi da je upravo ta činjenica najčešće razlog oklevanja. Međutim, one razloge oklevanja koje svakako treba razjasniti su nedostatak znanja i nedovoljna primena modela na gradilištu, tj. na licu mesta, tamo gde se projektovanje provodi u delo. Da li modelovanje informacija o zgradama možda ipak ne nudi sveobuhvatno rešenje?  I na koji način taj model utiče na dodatne troškove i profitabilnost?

 

BIM AHITEKTURA: NEDOUMICA U FOKUSU

Objasnićemo zašto potencijalni korisnici BIM modela oklevaju kada je reč o primeni modela.

 

Nedostatak znanja, građevina i informacije

BIM je relativno nov alat projektovanja koji pruža novu definiciju rada projektanata koji su decenijama koristili dvodimenzionalnu dokumentaciju. A stečene navike se nevoljno napuštaju. Ali, korišćenje BIM softvera ne znači istovremeno da uobičajena dokumentacija projektovanja više nije potrebna. Umesto toga, u okviru usluga tj. radova koji se moraju izvršiti BIM model predstavlja dodatni korak u projektovanju. BIM softver ne služi prvenstveno za obuku inženjera građevinske struke ili arhitekata. Znanje koje je potrebno za korišćenje tog modela i koje se mora implementovati u preduzeće stiče se odvojeno. Budući da je ovo vrlo složen softver, on se ne može koristiti intuitivno i bez određenog znanja.

U tim činjenicama, pojačana potražnja za BIM menadžerima i BIM koordinatorima na tržištu rada dokaz je da postoji trend koji građevinska industrija u budućnosti želi pratiti.

 

Slaba rasprostranjenost

Nedostatak znanja je jedan od glavnih razloga slabe rasprostranjenosti BIM rešenja. Jest da postoji volja projektanata različitih struka da svoje radne korake bolje povežu pomoću BIM modela, ali postoji i određen otpor. Interdisciplinarni rad svih učesnika nekog modela ima samo onda smisla, ako se upotrebljeni softver može implementovati u kancelarijski rad svih učesnika. BIM model može postati zajednički model samo ako sve ugovorne strane raspolažu odgovarajućim BIM softverom. Velik je rizik projektanata da kupe BIM softver, a da se zatim moraju suočavati s kolegama koji nisu skloni digitalizaciji. Preduslov za razmenu informacija u sklopu modelovanja informacija o zgradama je postojanje hrabrosti da se ono zaista i implementuje. Trenutno na strani naručioca i projektanata ne postoji bez razloga pojačana potreba da zaposle BIM menadžera ili BIM koordinatora.

 

Nesigurnost u pogledu na troškove

Troškovi licence za softver koji na odgovarajući način podržava korištenje BIM modela iznose više od hiljadu evra. Poznati proizvođači su „Trimble“, „Autodesk“, „Nemetschek“ i „Graphisoft“. Pored toga, morate računati i tekuća ulaganja u obliku troškova obuke svojih zaposlenih ili angažovanja stručnjaka. Ne smete ni podceniti vreme koje je Vašim zaposlenima pored njihovog uobičajenog rada potrebno za rad s BIM modelom. Ne zaboravite da je model modelovanja informacija o zgradama dosta kompleksniji od 3D modela zgrade koji možda pomoću CAD programa već koristite kao alat za renderiranje odnosno 3D vizualizaciju objekata.

 

Težak početak implementacije modela na gradilištu

Nije li tačno da su gradilište i građevinske kompanije za osiguranje kvaliteta izvođenja građevinskog projekta jedni od najvažnijih elemenata? Jer upravo je gradilište mesto na kojem projekti postaju stvarnost. BIM je alat za stručnjake. Zato su postojale nedoumice oko uvođenja tog modela. Postojala je velika sumnja u to da se taj model uopšte može probiti na gradilište, jer je preduslov da na samom gradilištu postoji određena saradnja između svih učesnika. Međutim, sve bolje znanje u toj grani i pojačano korištenje BIM modela u svim granama građevinskog sektora pojednostavljuje rad s BIM-om. Osim toga, na univerzitetima i fakultetima predstavljanje tog modela je već duže vreme implementovano u nastavu, što smanjuje otpornost prema njemu.

 

PlanRadar već oduvek zna koje prednosti BIM model nudi. Zato PlanRadar pomaže projektnim timovima da premoste jaz između projektovanja i sprovođenja projekta.

Mit PlanRadar Mängel, Wartungsbedarfe und andere Sachverhalte direkt im BIM-Modell verknüpfen

SOFTVER ZA ARHITEKTE I INŽENJERE? ZA KOGA RAD S BIM-OM IMA NAJVIŠE SMISLA?

Kome se korištenje BIM softvera zaista isplati? Modelovanje informacija o zgradama isplati se onda kada se radi o velikim projektima i kada kalkulacija povratka ulaganja ne obuhvata samo troškove izgradnje, nego i troškove upotrebe i održavanja zgrade. Nedostaci tehničke opreme zgrade mogu se pojaviti i nekoliko godina nakon završetka izgradnje objekta. Iz perspektive održivog upravljanja zgradama, rad s BIM softverom ima smisla. Osim što menadžment nadležan za upravljanje zgradama želi smanjiti potencijalne konflikte između inženjera različitih struka, ono nakon završetka građevinskih radova želi i raspolagati modelom objekta.

Jer postojanje modela pojednostavljuje tekuće procese, a dugoročno omogućuje bolji pregled zgrade. Konvencionalni CAD programi samo vrlo retko ovaj korak mogu implementovati u planiranje celoživotnog ciklusa nekog objekta. Zbog toga su podrška i usluge koje pruža BIM model upravo za poslove upravljanja zgradama od velikog značaja.

Zbog toga se PlanRadar odlučio podržati BIM format otvorenog koda i svim  učesnicima građevinskog projekta omogućiti nesmetan pristup tom formatu. U samo nekoliko sekundi možete raspolagati kompletnim BIM modelima, i to pomoću jednostavne drag-and-drop funkcije. BIM rješenje otvorenog koda koji nudi PlanRadar omogućuje učitavanje IFC datoteka koje se mogu preuzeti sa platformi poput Revit-a, ArchiCAD-a, Allplan-a, Navisworks-a, ali i drugih platformi.

Više o ovoj funkciji i drugim mogućnostima možete saznati ovde.

Kod svih drugih funkcija profitabilnost bi trebala biti jedno od glavnih pitanja. Jer kao i kod drugih ulaganja, ako ulažete u softver, mora postojati mogućnost amortizacije. Kao projektant sebi morate postaviti pitanje da li je za Vas najvažnije dugoročno nadzirati troškove, dakle i nakon završenih građevinskih radova, ili samo do završetka posljednje faze izgradnje. Pri tome uzmite u obzir da ne projektujete i ne gradite za sebe, nego da ste „samo“ učesnik u različitim projektima.

PlanRadar preglednik BIM modela

ZAŠTO BAŠ PLANRADAR?

Sigurno ne bez razloga. PlanRadar je već pre uvođenja BIM-a spojio prednosti modelovanja podataka o zgradama i implementovao te prednosti na temelju Vaše 2D projektne dokumentacije. I PlanRadaru je važno eliminisati nedostatke i pravovremeno integrisati izmene. Neophodno je stvoriti učinkovitu komunikaciju između svih koji sudeluju u građevinskom projektu i osigurati da postoji dokumentacija koja može poslužiti i kao dokaz o svim koracima građevinskog projekta. Dodatno implementovanje BIM funkcije usavršava projekat i pojednostavljuje komunikaciju između različitih disciplina.

U te svrhe možete učitati IFC podatke u postojeći projekat i odmah započeti s radom. Kao što ste to i u dosadašnjem radu s 2D nacrtima činili, nedostatke koje uočite na gradilištu možete zabeležiti u obliku “tiketa” i sačuvati na odgovarajućem mestu u BIM modelu, zajedno s potrebnim informacijama (tačna lokacija, opis nedostatka, uputstva, rokovi, fotografije, govorne poruke itd.). Zahvaljujući našoj aplikaciji za ovaj korak potreban Vam je samo pametni telefon. Na taj način možete pratiti dalju obradu nedostatka i odgovarajuće izmene u svojoj projektnoj dokumentaciji. Svi učesnici i nadležne osobe, uključujući izvođače i druge osobe na gradilištu, uvek imaju nesmetan pristup istim informacijama.

Osim toga, sve informacije o promenama u Vašem projektu pohranjujemo hronološkim redosledom u oblaku, tako da u bilo kojem trenutku možete raspolagati dokazima, ako su Vam potrebni. Zahvaljujući našim funkcijama podatke možete u bilo kojem trenutku preuzeti iz oblaka i koristiti, ako rešavate npr. nešto što je vezano za utvrđivanje odgovornosti ili za garancije.

 

KORAK PREMA OPTIMIZACIJI PROCESA U GRAĐEVINSKOM SEKTORU

Oni koji se u građevinskom sektoru odvaže na korak u smeru optimizacije radnih procesa, na kraju će se u poređenju s drugima istaći svojom kvalitetom. Ali to ne znači da se taj cilj može postići samo uz implementaciju skupog softvera. PlanRadar kao i BIM u pojedinim koracima u fokus stavlja interdisciplinarni rad. To za Vas znači da imate mogućnost da uštedite vreme, resurse i troškove te da sebi osigurate dokaze u slučaju potrebe utvrđivanja odgovornosti. U poređenju s drugim ponuđačima ističemo se po tome što navedene procese provodimo pomoću sredstava kojima već raspolažete. Neometan, transdisciplinarni rad i jednostavno korišćenje glavne su odlike PlanRadara. Vrlo rado ćemo Vas lično savetovati i odgovoriti na Vaša pitanja. Obratite nam se telefonskim putem ili e-mailom. Kontaktirajte nas odmah i saznajte više o obimu funkcija PlanRadara i o mogućnostima da naš softver kombinujte s modelovanjem informacija o zgradama.

 

O PLANRADAR-U

PlanRadar je kompanija osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rešenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša aplikacija je dostupna na svim iOSAndroid i Vindous uređajima, a pomogla je već hiljadama klijenata širom sveta da digitalizuju svoje poslovanje. U PlanRadar-u se svake sedmice obrađuje više od 25.000 projekata.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju