Blog Post

Digitalizacija u sektoru nekretnina: Jednim klikom do prednosti

20.10.2020 | 5 minuta čitanja

U poređenju s drugim sektorima, na tržištu nekretnina još uvek postoji velik neiskorišten potencijal za digitalizaciju i automatizaciju procesa.

Prema anketi FondsForuma provedenoj među preduzetnicima iz sektora nekretnina gotovo 90 % ispitanih smatra da je proces digitalizacije važan ili vrlo važan. Mi nudimo odgovore na najznačajnija pitanja vezana za digitalizaciju u sektoru nekretnina i objašnjenja o tome kako pomoću PlanRadar-a u Vašim projektima nekretnina možete doslovno napraviti revoluciju Vaše komunikacije i dokumentacije.

Digitalizacija u sektoru nekretnina: Jednim klikom do prednostiŠTA ZNAČI DIGITALIZACIJA I KOJE SU NJENE PREDNOSTI U SEKTORU NEKRETNINA?

Pojam digitalizacije opisuje pretvaranje analognog u digitalni oblik podataka. Informacije se više ne prikupljaju i obrađuju ručno, nego (potpuno) automatizovano, što za korisnike u sektoru nekretnina otvara mnogo novih mogućnosti. Jer zahtevi stanara i korisnika nekretnina iz godine u godinu rastu, pa tako na primer dolazi do automatizacije sve većeg broja zgrada. Istovremeno, situacija na tržištu (ključne reči: niske kamatne stope, niske marže) ne postaje ništa lakša. Sektor nekretnina mora reagovati na takav razvoj. Digitalizacijom procesa resursi se mogu bolje koristiti, a troškovi se smanjuju.

Automatizacija standardizovanih koraka:

Na temelju digitalnih informacija različiti procesi odvijaju se automatski ili pritiskom na dugme. Jedan primer su opšte i statističke analize informacija o zgradi. Osim toga, kod postupaka sa standardizovanim koracima mogućnost grešaka je gotovo u potpunosti isključena.

Ubrzanje protoka podataka:

Elektronski podaci zaposlenim i vanjskim partnerima stoje odmah na raspolaganju jer se podaci više ne moraju prosleđivati i arhivirati u papirnom obliku, niti prenositi u druge formate.

Visok stepen transparentnosti i raspoloživosti informacija:

Uvid u digitalne podatke moguć je bilo kada i bilo gde. To na primer prilikom obilaska zgrade omogućuje dobijanje podataka o istoriji izgradnje objekta. Osim toga, na taj se način može doznati ko je kada i gde izvršio ili naložio određene radove.

Bolje predviđanje budućeg razvoja:

Pomoću umetne inteligencije u sektoru nekretnina, na temelju prošlih događaja, možete bolje predvideti buduće trendove, povrat ulaganja ili novčani tok, pod uslovom da postoji dovoljna količina podataka.

Softver za nekretnine

KOJE SU PREPREKE DIGITALIZACIJI NA TRŽIŠTU NEKRETNINA?

Iako je digitalizacija u sektoru nekretnina sve češće prihvaćena, i dalje postoje razlozi koji tom trendu predstavljaju prepreke:

Postojanje odgovarajućih preduslova:

Kako bi digitalizacija procesa imala smisla, potrebno je da su ispunjena dva osnovna preduslova: da bi se prelaz na digitalizaciju isplatio, količina prikupljenih podataka mora biti dovoljno velika i njena kompleksnost mora moći omogućiti nesmetanu dalju obradu podataka. Primera radi: ako se određeni podaci zbog odredbi o zaštiti podataka mogu samo otežano prikupljati i koristiti, bolje je takve podatke i dalje obrađivati analogno.

Mogućnost da neki zaposleni odbijaju digitalizaciju:

Digitalizacija i automatizacija sa sobom donose neizbežne promene pojedinih procesa. Za sprovođenje takvih promena potrebno je da su zaposleni u preduzeću prilagodljivi i spremni preoblikovati određene procese. Posebno za zaposlene generacije 50+ takve promene mogu predstavljati preopterećenje. A neki zaposleni digitalizaciju mogu doživljavati čak kao pretnju. Interne mjere kao što su edukacije ili primene razumljivih rešenja olakšavaju proces prihvatanja promena.

Potreba za visokim stepenom standardizacije:

Za prikupljanje i obradu podataka potrebno je usklađivanje informacija. To znači da podaci moraju biti definisani unapred te da se moraju prikupljati i obrađivati na standardizovan način. Posebno na početku implementacije promena potrebno je vreme, što stvara dodatne troškove.

Kvalitet podataka:

Čak ako se primenjuje najučinkovitiji sistem obrade informacija, od njega nema koristi, ako su upotrebljeni podaci nepotpuni ili pogrešni. Odgovarajući kvalitet informacija mora biti osiguran od samog početka ili adekvatnim merama.

Važnost stabilnog okruženja:

Učinkovitost digitalnog prikupljanja i digitalne obrade podataka može se ostvariti samo ako je okruženje stabilno. Ako se upotrebljene tehnologije redovno menjaju, ako se u preduzeću učestalo događa fluktuacija zaposlenika ili organizacije radnih procesa, to se može negativno odraziti na stabilnost. Procesi obrade informacija srednjeročno i dugoročno ne bi trebali prolaziti kroz veće promene.

Softver PlanRadar za vođenje građevina

TRENUTNO I JEDNOSTAVNO REŠENJE

Softver PlanRadar dokazuje da digitalizacija procesa u projektu nekretnina ne mora biti komplikovana. Primena ove aplikacije pojednostavljuje komunikaciju i dokumentaciju. Dostupna je za Android, iOS i Windows te se može preuzeti na sve mobilne uređaje.

  • Intuitivnan interfejs dizajniran je kao druge popularne aplikacije npr. WhatsApp te ga i laici mogu jednostavno koristiti. Već nakon nekoliko minuta se na osnovu digitalnih nacrta zgrade mogu kreirati vlastiti projekti
  • Ako se na primer prilikom obilaska građevine ustanove građevinski nedostaci ili druge nepovoljne okolnosti, u samo nekoliko klikova se podaci preko takozvanog tiketa mogu u obliku teksta, fotografije ili glasovne poruke direktno uneti u građevinski nacrt. Takve informacije dele se odmah sa svim relevantnim internim i eksternim partnerima.
  • Time je omogućeno da su svi učesnici upoznati sa situacijom i da se izvođaču dodeli zadatak uklanjanja nedostataka. Izvođačima radova dostupni su samo određeni, njima namenjeni podaci. Ali i oni mogu dodati tekst ili fotografiju te odmah započeti radove.
  • Sve informacije sadržane u tiketima dostupne su odmah u građevinskim nacrtima. U svakom trenutku može se videti kada je koja informacija dodata, uključujući odgovarajuću komunikaciju između učesnika projekta.
  • Pomoću sačuvanih podataka moguće je izvršiti analize svih objekata na osnovu kojih se mogu dobiti informacije o statusu objekta, ali i druge korisne informacije. Osim toga, statistički podaci omogućuju učinkovito planiranje korišćenja zaposlenh odn. izvođača.
  • Svi sačuvani podaci mogu se bilo kada konvertovati u PDF ili Excel datoteku.

MULITALENT KOJI SE KORISTI ŠIROM SVETA

Preduzeća svih veličina širom sveta koriste PlanRadar u različitim zadacima koji obuhvataju upravljanje nedostacima, dubinske analize, dodelu zadataka, sastavljanje izveštaja, primopredaju radova, inventuru, osiguranje dokaza, izradu građevinske dokumentacije ili certifikovanja. U proseku se sedmično uštedi 7 radnih sati. U aplikaciji PlanRadar, dostupnoj za iOS, Android i Vindovs, svake sedmice se širom sveta obrađuje više od 25 000 projekata.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju