Blog Post

Jednostavna integracija PlanRadar-a u postojeće IT sisteme

30.10.2020 | 4 minuta čitanja

Kod nabavljanja novog softvera vrlo je bitno da nadogradnja sistema novim softverom ne stvara probleme u postojećoj IT strukturiPlanRadar preko različitih interfejsa omogućava automatsku razmenu informacija s drugim sistemima, kao što su informacije o građevinskim nedostacima, ali i informacija o celom projektu.

U ovom članku možete saznati:

 • zašto preduzeća u građevinskom i sektoru nekretnina imaju koristi od integracije ovog programa u svoj IT sistem?
 • kako se PlanRadar na jednostavan način može integrisati u postojeće sisteme?
 • gde preduzeća građevinskog i sektora nekretninama mogu primeniti softver PlanRadar nakon što su ga integrisali u svoj IT sistem?

UČINKOVITIJI RAD ZAHVALJUJUĆI INTEGRACIJI U POSTOJEĆI IT SISTEM

U većini preduzeća građevinskog i sektora nekretnina, IT infrastruktura se sastoji od niza pojedinačnih rešenja koja se koriste odvojeno. To ne znači automatski da je štetno koristiti različite aplikacije u različite svrhe.

Međutim, umrežavanje aplikacija nudi nove mogućnosti i može poboljšati učinkovitost. Sistemi koji su u optimalnoj meri međusobno usklađeni i koji automatski komuniciraju i međusobno razmenjuju informacije mogu u značajnoj meri olakšati i ubrzati interne procese preduzeća.

Na taj način nastaju mnogobrojne prednosti:

 • Prenos postojećih podataka u različite aplikacije, pa s tim i bolja iskorištenost podataka
 • Ujednačavanje podataka u korišćenim IT sistemima
 • Izbegavanje dupliranja podataka
 • Čuvanje zadataka ili procesa na jednoj platformi (finansijska ušteda jer više ne postoji potreba za nabavljanjem neučinkovitog softvera i nepotrebnih IT rešenja)
 • Brža obrada i raspoloživost informacija
 • Osnovni podaci korisnika, projekata itd. moraju se unositi samo jednom

Konkretna područja primene su različita, zavisno o kakvom preduzeću se radi. Međutim, zaključno se može reći da integracija softvera u IT sistem pridonosi uštedi vremena i troškova.

KAKO SE PLANRADAR MOŽE INTEGRISATI U IT SISTEM?

U slučaju preuzimanja ovog softvera funkcije već postojećih IT sistema i aplikacija povezuju se s funkcijama PlanRadara na način da one i dalje mogu nesmetano izvršavati unapred definisane zadatke ili korake. PlanRadar se može integrisati u postojeće IT sisteme preko REST API-ja. Takva razmena podataka je sigurna, automatizovana i mašinski čitka. To znači da i postojeća IT rešenja i aplikacija PlanRadar mogu dohvatiti i obrađivati podatke (npr. unositi, čitati, aktualizovati i brisati podatke).

PROČITAJTE: Kako PlanRadar osigurava najbolju moguću zaštitu i sigurnost podataka

RAZMENA PODATAKA POMOĆU PLANRADAR-A – PRIMERI PRIMENE

Korišćenjem PlanRadara u radu građevinskih i preduzeća nekretninama nastaju mnogobrojne mogućnosti primene i optimizacije procesa od kojih želimo istaknuti sledeće:

 • Uštedite vreme u pripremi projekata i upravljanju projektima: Ako ste unos podataka o projektu na primer započeli pomoću SAP sistema, podatke o preduzetim i budućim koracima projekta zahvaljujući postojećem interfejsu možete sačuvati i u aplikaciji PlanRadar. Bilo da se radi o nazivu projekta, podacima o osobama koje učestvuju u projektu ili bitnim građevinskim nacrtima, PlanRadar automatski preuzima sve bitne sadržaje. Vaši zaposleni ne gube vreme ponovo unoseći iste informacije ili osnovne podatke. Umesto toga, oni mogu odmah početi s radom na samom projektu.
 • Trenutna raspoloživost podataka o nedostacima, uslugama i drugim preduzetim koracima: Bilo da se radi o detaljnoj analizi, daljoj organizaciji ili drugim zadacima, informacije o stvarnom stanju i o planiranim koracima koje ste uneli u PlanRadar istovremeno možete koristiti i u drugim aplikacijama. Ne morate gubiti vreme za prenos tih podataka u drugi format.
 • Automatsko generisanje sigurnosnih kopija: PlanRadar sve podatke o projektu na siguran način čuva u oblaku. Zahvaljujući interfejsu sve unesene podatke o projektu možete automatski preneti i sačuvatii u vlastiti IT sistem.
 • Automatsko ažuriranje podataka: U svakom građevinskom ili projektu nekretnina vrše se prilagođavanja i događaju promene. Ako se na primer u Vašem programu za građevinske nacrte uradi nova verzija nacrta, softver PlanRadar taj nacrt automatski preuzima i čuva u odgovarajući projekt. Vaši zaposleni na licu mesta primaju obaveštenja o promeni i tako uvek raspolažu najaktuelnijim informacijama.

PREDUZEĆA SVIH VELIČINA OSLANJANJU SE NA PLANRADAR

Hiljade korisnika građevinskog i sektora nekretninama iz celog sveta koristi PlanRadar za komunikaciju i dokumentaciju. Korisnici su različiti, od tradicionalnih malih i srednjih preduzeća pa sve do velikih globalnih igrača.

PlanRadar se koristi za rešavanje najrazličitijih zadataka. Izdvajamo sledeća područja: upravljanje nedostacima, dubinske analize, primopredaje, upravljanje građevinskim nacrtima, mere servisiranja i održavanja.

Aplikacija je dostupna za uređaje sa sistemom iOS, Android i Vindovs , a može se preuzeti na lični kompjuter/laptop i na sve mobilne uređaje. Ovim softverom svake sedmice se širom sveta obrađuje više od 25.000 projekata.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju