Blog Post

Pad produktivnosti u građevinarstvu i kako tome stati na kraj

18.11.2020 | 7 minuta čitanja

U poređenju s drugim granama ekonomije, građevinarstvo uveliko zaostaje u pogledu rasta produktivnosti. Može se reći kako produktivnost ovde čak u određenom postotku opada.

Razlozi su različiti, a među značajnije faktore se svakako ubraja još uvek nedovoljan stepen digitalizacije u građevinarstvu. Softverska rešenja kao što je aplikacija PlanRadar povećavaju produktivnost tokom izvođenja građevinskih projekata i time potpomažu uštedu vremena i olakšavaju kontrolu nad finansijskim izdacima.

Pad produktivnosti u graditeljstvu: Zidar radi

VREDNOST PRODUKTIVNOSTI

Produktivnost podrazumeva stepen učinkovitosti u kojem se dostupni resursi koriste u svrhu postizanja određenog rezultata. Postiže li se u jednakom vremenskom periodu konstantan ili veći učinak uz manju potrošnju resursa, reč je o povećanju produktivnosti. Povećana produktivnost cilj je svakog segmenta ekonomije, pa tako i građevinarstva.

Naime, ko učinkovitije radi i privređuje, štedi i na troškovima. Tako u građevinarstvu postoje određeni faktori i pokazatelji pomoću kojih se može kvalitativno i kvantitativno meriti produktivnost tokom izvođenja građevinskih projekata.

 

Tu se na primer ubrajaju:

 • Utrošeni radni sati
 • Potrošeni materijali
 • Korišćena sredstva
 • Vrednost svih uloženih resursa
 • Ostvarena dobit

 

U građevinskoj struci se pojam produktivnosti obično dovodi u kontekst usporedbe stvarnog stanja sa željenim. Tako se može kako s aspekta naručioca, tako i s aspekta izvođača utvrditi da li je određeni građevinski projekat sproveden prema ugovorenom planu. Ukoliko to nije bio slučaj, postavljaju se tri osnovna pitanja:

 1. Gde i na koji način stvarno stanje odstupa od ugovorenog?
 2. Ko za to snosi odgovornost?
 3. Koliki su dodatni vremenski i finansijski troškovi koji proizlaze iz tog odstupanja?

Dizalice na velikom gradilištu

KAKO DOLAZI DO PADA PRODUKTIVNOSTI U GRAđevinarstvu?

Mnogo je negativnih primera koji dokazuju odstupanja od planiranih građevinskih projekata kao npr. zgrada filharmonije u Hamburgu ili zračna luka Berlin BrandenburgRazlozi za odstupanja stvarnog stanja od planiranog su različiti i neki od njih se ne mogu izbeći pa se uzimaju u obzir već pri samom planiranju projekata:

 • Građevinski nedostaci su sastavni dio svakog građevinskog projekta te se javljaju i uz najveću moguću brigu pri izvođenju. Međutim, primenom odgovarajućih mera (npr. pažljivo projektovanje, kompetentno vođenje projekata) učestalost njihove pojave se može smanjiti.
 • Loši vremenski uslovi mogu otežavati rad u građevinarstvu i prouzrokovati produžetak zadatih vremenskih rokova. Građevinski radnici znaju: iako se vreme ne može predvideti sa sigurnosti od 100%, dobro planiranje i praćenje vremenske prognoze omogućuje smanjenje pojave negativnih posledica.
 • Izvođenje građevinskih usluga takođe se može odužiti usled različitih faktora kao što su nedostatak radne snage, nezgoda na radu ili promena tokom izgradnje.
 • Porast količine administrativnih poslova zaslužan je za povećanje vremena kojeg učesnici projekta moraju uložiti kako bi ispunili „nepotrebne“ zadatke. Pad produktivnosti u građevinarstvu neizbežan je kad se dragoceno vreme mora trošiti na ispunjavanje različitih obrazaca, umjesto na praktičnu primenu stručnih znanja.

 

Ovde se ubrajaju još i drugi faktori koji se negativno odražavaju na produktivnost, a pod uticajem su odgovornih osoba, kao na primer korišćenje zastarelih građevinskih uređaja, logistički problemi ili nedovoljno kvalifikovana radna snaga.

Ovi i drugi aspekti su zaslužni za zastoj u porastu produktivnosti građevinske branše. Suprotno tome, u drugim branšama poput segmenta prerađivačkih ili komunikacionih delatnosti se unutar poslednjih 10 godina beleže znatni porasti u radnoj produktivnosti.

PlanRadar na tabletu za veću produktivnost

REŠENJE: DIGITALIZACIJA KOMUNIKACIJE I DOKUMENTACIJE TOKOM IZGRADNJE

Dakle, šta učiniti kako bi zaustavili pad produktivnosti u izgradnji, odnosno kako bi povećali produktivnost izvođenja građevinskih projekata?

Jedna od mogućnosti koju građevinci još uvek nevoljno prihvataju i teško tretiraju bi bila digitalizacija procesa. Međutim, mesto na kraju koje građevinarstvo zauzima po ovom pitanju nije posledica samo nedovoljnog interesa. Prelazak na digitalna rešenja često podrazumeva i bolje obrazovane zaposlene koji su neretko školovani posebno u te svrhe, a i pozitivni efekti digitalizacije vrlo često su vidljivi tek posle određenog vremenskog perioda.

Ko se odluči na ovaj korak može računati s troškom velikih potencijala, pri čemu se posebno izdvaja digitalizacija komunikacije i dokumentovanja prilikom izgradnje.

 

KOMUNIKACIJA

Različiti su uzroci nedovoljnoj komunikaciji tokom izvođenja građevinskih projekata:

 • Predugački lanci odlučivanja produžavaju raspodelu pojedinih radnih naloga ili promene pojedinih procesa. Ukoliko određeni zaključak mora biti odobren od strane svih članova tog lanca, proces odlučivanja može zaustaviti već i jedna jedina osoba (npr. zbog bolesti, preopterećenosti poslom, itd.).
 • Ukoliko se razgovori ili raspodele radnih naloga ne zapišu tačno onako kako su se odvili, kasnije lako dolazi do pogrešnih tumačenja istih.
 • Komuniciranje je značajno otežano usled nedovoljnih sredstava za komunikaciju. Tako su učesnici projekata svakodnevno suočeni s hrpom poziva, e-mailova te raznih usmenih poruka. Zbog toga gubitak pojedinih informacija u ovom moru podatka nimalo ne iznenađuje. 

 

Sve to dovodi do trošenja dragocenih radnih sati na aktivnosti koje ne doprinose porastu produktivnosti. Ali, uz građevinske aplikacije kao što je PlanRadar stvari se mogu i drugačije odvijati.

Pomoću aplikacije se sve informacije o građevinskim nedostacima, uslugama i ostale činjenice spremaju na mobilne uređaje o obliku teksta, fotografija ili glasovnih poruka te se u stvarnom vremenu dele s ostalim učesnicima projekta.

Svi učesnici uključeni u razmenu podatka mogu ostaviti svoj komentar, obraditi stanje postavljenih zadataka ili sami dodati fotografije. Budući su sve informacije sadržane na istom mestu i dostupne uvek, sudionici profitiraju od jednostavnije i brže komunikacije.

 

DOKUMENTACIJA

Iako su svi procesi na gradilištu usko vezani uz izradu odgovarajuće dokumentacije, posledice neadekvatnog dokumentovanja mogu biti velike.

 • U pravilu vrijedi: što su detaljniji zahtjevi za obrazlaganje odstupanja stvarnog stanja od željenog, to je potrebno više vremena i resursa za izradu potrebne dokumentacije. Pri tom je presudna veličina određenog građevinskog projekta, kao i stajalište s kojeg se isti posmatra – da li u celosti ili kroz odabrane usluge.
 • Trošak vremena i resursa uveliko zavisi od toga koje vrednosti i usluge se obrađuju pri izradi dokumentacije. Tako je na primer obrada troška korišćenih materijala u pravilu manje zahevna nego detaljan prikaz potrošenih radnih sati.
 • Nedovoljna dokumentacija vezana uz građevinske nedostatke, usluge i ostale činjenice može predstavljati problem odgovornim osobama pogotovo kad se u pitanje dovode garancije.

 

I ovde do izražaja dolaze prednosti softverskih rešenja kao što je PlanRadar. Evidentiranje i beleženje činjenica odvija se na licu mjesta samo u nekoliko klikova – podaci prikupljeni pri obilasku gradilišta se više ne moraju ručno unositi u elektronske medije.

Svi projekti i sačuvane informacije vezane uz njih su dostupni u svakom trenutku još godinama nakon završetka izgradnje. Zahvaljujući opcijama filtriranja, spremljeni podaci mogu se ciljano pretraživati korištenjem ključnih riječi vezanih za pojedini projekat.

Osim toga, svi podaci uključujući komunikaciju svih učesnika projekta mogu se u svakom trenutku sačuvati u obliku PDF ili EXCEL datoteka. Takvi zapisnici su priznati dokazni materijal na sudovima i zbog toga odgovornim osobama pružaju adekvatnu sigurnost.

 

DOKAZANA UČINKOVITOST U GRAĐEVINSKOJ PRAKSI ŠIROM SVETA

Aplikacija PlanRadar dostupna je za operativne sisteme Android, iOS i Mikrosoft Vindovs. Više od 20.000 korisnika upotrebljava ovaj softver za različite svrhe kao što su komuniciranje i izrada dokumentacije prilikom izvođenja građevinskih projekata.

Dobar primer jednog takvog projekta je kancelarijski kompleks Lojhtenbergring (Leuchtenbergring) u Minhenu, za čije je izvođenje kompanija UBM Development koristila aplikaciju PlanRadar. Prikladno izjavama gospodina Klausa Štadlera, vođe projekta i opunomoćenika kompanije UBM Development, digitalna komunikacija je omogućila jasne odnose među učesnicima projekta i potpomogla učinkovitije korišćenje utrošenih radnih sati.

Učesnici su profitirali zbog značajno manjeg broja nesporazuma nastalih usled nejasne razmene podataka. Osim toga, verodostojna i detaljna dokumentacija je predstavljala pouzdano osiguranje kod sudskih sporova.

 

Pratite nas na blogu da biste bili obavešteni o novim člancima! A do tada isprobajte našu aplikaciju za poboljšanje učinkovitosti u građevinarstvu 30 dana besplatno i uverite se zašto ovaj softver koristi hiljade klijenata širom sveta, koji u njemu sedmično obrađuju 25 000 projekata.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju