Blog Post

Jak budou vypadat budovy budoucnosti? 10 stavebních trendů, na které je třeba si dát pozor

24.04.2023 | 15 minuty čtení

Pandemie COVID 19 urychlila některé trendy a silně ovlivnila mnoho klíčových faktorů poptávky v realitním průmyslu. Četné krize v oblasti veřejného zdraví, sociální, ekonomické a environmentální krize zdůraznily potřebu změn a nastínily jasné cesty pro budoucí vývoj stavebnictví. V roce 2021 navrhla realitní komunita Světového ekonomického fóra 4 základní principy, které ohraničují koncepci budov budoucnosti. Jsou jimi:

 • Domácnost. Průměrný Američan tráví přibližně 87 % svého času doma. Představte si, že pokud je vám 80 let, strávili jste 70 let z tohoto času v místnosti! Z tohoto důvodu hrají budovy důležitou roli při zajišťování přívětivosti bydlení. K vysoké kvalitě života přispívá několik faktorů, mezi něž patří dobře řešené budovy a infrastruktura, inkluzivní design zaměřený na člověka (budovy pro lidi všech věkových kategorií a schopností), sociální a rekreační zařízení, která odpovídají potřebám občanů.
 • Udržitelnost. Moderní budovy budoucnosti by měly být udržitelné, tj. neutrální z hlediska emisí CO2 během svého vývoje a užívání. Podle zprávy Global Status Report 2017 se stavební činnosti podílejí 36 % na celkové světové spotřebě energie a 39 % na emisích skleníkových plynů. I přes tato impozantní čísla má Světová rada pro šetrné budovy pozitivní výhled a předpovídá, že stavebnictví může do roku 2050 dosáhnout čisté CO2 neutrality. Aby se udržitelnost stala skutečností, musíme začít s energetickou modernizací stávajících budov, jejich opravou nebo změnou jejich účelu namísto demolice.
 • Odolnost. Jestliže se udržitelnost týká spíše budoucnosti, odolnost se zabývá především přítomností. Jde spíše o to, jak udržet naše budovy funkční v případě povodní, požárů nebo nepředvídatelných výpadků proudu. Stavební objekty by měly být schopny přizpůsobit se všem událostem tím, že minimalizují následky nepředvídatelných přírodních a člověkem způsobených situací, jako jsou klimatické, finanční a zdravotní krize. Budovy budoucnosti se musí umět přizpůsobit neustále se měnícím pracovním a životním modelům.
 • Cenová dostupnost. Zajištění rovného přístupu ke kvalitním životním a pracovním prostorám je zásadní pro celkovou prosperitu společnosti. Dostupnost znamená finanční přístup (snadno dostupné vlastnictví domů, dostupné nájemné) a také přístup k důstojné životní úrovni (zdravé životní podmínky, dobrá poloha a přístup ke službám). Může to znít jako utopie, zejména nyní, kdy mnoho lidí přišlo po lockdownech o práci a nestíhají platit nájemné. Proto je na politicích v celém německy mluvícím světě, aby vytvořili dostupné bydlení.

Tyto 4 základní principy tvoří základ nových stavebních projektů, a přestože je budoucnost těžko předvídatelná, můžeme si představit, jak budou domy budoucnosti v příštích desetiletích vypadat. V následujícím textu představíme nejdůležitější trendy a příklady ze stavebnictví, které budou určovat podobu budoucích měst a přispějí k pohodlnějšímu a ekologičtějšímu životu na naší planetě:

Jak zvýšit kvalitu stavebních projektů

3 způsoby, jak minimalizovat vady a zajistit včasné dokončení stavby

Stáhnout elektronickou knihu

#1 Autonomní a samoregulační architektura 

Moderní domy budou v budoucnu autonomní. Budovy se stanou ,,chytrými bytostmi”, které budou nejen monitorovat funkci svých systémů a shromažďovat o nich data, ale také je autonomně řídit a upravovat tak, aby efektivněji využívaly zdroje. Taková budova vás může upozornit, když je třeba vyměnit žárovky nebo upravit systémy vytápění či chlazení. Tyto ,,chytré bytosti” budou jednoho dne integrovány do ,,chytrých měst”, kde si budovy mezi sebou budou automaticky vyměňovat a optimalizovat energii. Tyto autonomní budovy budoucnosti budou měnit své chování na základě rozhodnutí svých obyvatel.

Po analýze všech nebezpečí by se nastavili tak, aby zajistili odpovídající bezpečnostní a zdravotní podmínky. Budova s udržitelným designem poskytuje pohodlí a zábavu, zvyšuje produktivitu a minimalizuje spotřebu energie automatickým zapínáním a vypínáním podle potřeby. Bydlení v moderní budově budoucnosti vlastně představuje život v prostředí, které nejlépe odráží váš životní styl a snadno se přizpůsobuje vašim aktuálním potřebám.

Fulton East, Chicago

Fulton East

Fulton East je dvanáctipodlažní kancelářská a obchodní budova zaměřená na wellness, která byla jako jedna z prvních navržena a postavena pro prostředí COVID-19. Budova klade důraz na energetickou účinnost a kvalitu ovzduší a zároveň obsahuje řadu nejmodernějších zdravotních inovací, jako je systém čištění vzduchu, který ničí bakterie a viry, bezdotykové ovládání, například tlačítko pro přivolání výtahu ovládané nohou, a bezdotykové snímání teploty ve vstupní hale.

#2 Městské oblasti se promění v bezpečná a udržitelná chytrá města. 

Váš chytrý domov budoucnosti se stane součástí chytrého městského prostředí s důmyslnými možnostmi propojení vašeho obytného prostoru s veřejnými i soukromými službami. Obytné a komerční nemovitosti budou napojeny na digitální systém, který integruje silniční infrastrukturu, veřejnou dopravu, bydlení, elektřinu, likvidaci odpadu a další služby. Chytré město rozvíjí atmosféru, která podporuje nejlepší aspekty městského života a zároveň minimalizuje potíže města, od bezpečnějších ulic po více zelených ploch, od přiměřeného dojíždění do práce po přístup k umění a kultuře.

Lidé chtějí bydlet v pěších zónách s veškerou občanskou vybaveností na dosah ruky, která jim umožní žít bohatší život, aniž by museli ztrácet čas v autě, aby se přesunuli z jednoho aspektu svého života do druhého. V budoucnu bude méně budov pro jedno použití. Dnešní kancelářské budovy se možná vyvinou ve vertikální “čtvrti”, z nichž každá bude mít tři nebo více účelů. Mohou být přeměněny na pestrou směs kancelářských, obytných, obchodních a vzdělávacích prostor. Tento trend již probíhá v nejlidnatějších městech světa.

Elysium City, Španělsko

Elysium City, Spanien 

Elysium City, které navrhl bývalý manažer společnosti Walt Disney John Cora, je prvním rozsáhlým inteligentním a udržitelným městem v Evropě navrženým a postaveným v souladu se 17 cíli udržitelného rozvoje OSN. Mezi ně patří čistá energie, udržitelná spotřeba, kvalitní vzdělávání a rovnost žen a mužů. První evropské chytré město má být dokončeno do roku 2028. Podle tvůrců to bude místo, kde lidé chtějí žít, pracovat a rekreovat se.

#3 Uhlíkově neutrální budovy s nízkou spotřebou energie

Města a jejich budovy se přizpůsobí klimatickým podmínkám a požadavkům na životní prostředí a budou využívat pouze obnovitelné zdroje energie. Pláště budov budoucnosti budou regulovat přenos tepla, tj. snižovat tepelné ztráty. Nedávná studie, která zkoumala, zda je hustší a vyšší zástavba nejlepší cestou k dosažení udržitelnosti, tento mýtus vyvrátila: zjistila, že nízkopodlažní budovy postavené blízko sebe jsou šetrnější k životnímu prostředí, zatímco výškové budovy mají výrazně větší vliv na emise CO2. V budoucnu tedy bude místo pro nízkoenergetické a ultranízkoenergetické budovy postavené s lepší izolací a energeticky účinnými materiály a technologiemi.

Urbanisté a developeři začnou toto nové chápání životního cyklu budov z hlediska emisí CO2 zahrnovat do svých plánů, aby kompenzovali dopad hustoty a výšky měst a zároveň zajistili bydlení pro rostoucí počet obyvatel. Na tomto základě budeme v budoucnu potřebovat více měst jako Paříž a méně měst jako New York, abychom dosáhli městské udržitelnosti. Oblíbený přístup k vertikálnímu urbanismu (o němž pojednává další část tohoto příspěvku) však může pomoci zabít dvě mouchy jednou ranou, neboť vyřeší jak problém přelidnění, tak udržitelného rozvoje naší planety.

Živá krajina, Island

Living Landscape

Tento projekt společností Jakob+MacFarlane a T.ark je jednou ze 49 různých městských iniciativ s nulovou čistou spotřebou financovaných celosvětovou sítí C40 Cities v rámci soutěže Reinventing Cities. Living Landscape představuje budovu se smíšeným využitím v bývalém znečištěném průmyslovém areálu v Reykjavíku. Použití prefabrikovaného křížem lepeného dřeva na stavbu snižuje uhlíkovou stopu budovy o téměř 80 % ve srovnání s typickou betonovou budovou. Integrovaný systém rekuperace odpadního tepla, izolace a zdroj obnovitelné energie snižují emise CO2 během provozu. Tento projekt slouží jako ekosystémový model pro rostoucí městská města a komunity.

#4 Flexibilní design pro domácí transformaci

Design interiéru musí být přizpůsobivý, protože současné trendy již nemusí být v budoucnu aktuální. Budova budoucnosti bude jako Tesla, tj. hardware pro software. To znamená, že stěny a okna budovy budou sloužit jako hardware pro flexibilní prostory. Moderní technologie mají potenciál učinit futuristické budovy chytřejšími a efektivnějšími.

Úspora energie je sice důležitým motivem pro hledání nových řešení, ale stejně důležitá je i pohoda obyvatel. I když se mnoho lidí vrací do svých kanceláří, agónie z lockdownu měla vliv na design interiéru. Za předpokladu, že se podobné výluky mohou opakovat, se v architektuře domů budoucnosti stále častěji objevují flexibilní návrhy, které lze snadno měnit a transformovat. Nové prostory jsou navrženy tak, aby obyvatelům umožňovaly interakci s přírodou a komunitou při zachování sociálního odstupu.

Do nového modelu domu jsou integrovány flexibilní vnitřní prostory, které umožňují pohodlnější práci z domova. Aby se vyhovělo výrazně zvýšeným potřebám a užitným vlastnostem, budou vylepšeny kuchyně s větším úložným prostorem a většími kapacitami spíží. Balkony, verandy, dvory a terasy budou hrát důležitou roli při usnadnění a zvýšení bezpečnosti při setkávání a poskytnou rodinám místo pro relaxaci a odpočinek. Podle nedávných zpráv by až 90 % pracujících chtělo i po pandemii pokračovat v práci ve svých domácích kancelářích na současné nebo podobné úrovni. Designéři stále častěji pracují na inovativních způsobech integrace pracovních stolů do domácností a zároveň na tom, aby tyto projekty byly finančně únosné.

Rose Hill, New York

Rose Hill

Tento bronzově zbarvený čtyřicetipětipatrový obytný věžák na Manhattanu je známý svými ,,flexibilními” byty. Tyto víceúčelové prostory jsou propojeny s obývacím pokojem a mohou sloužit jako knihovny, pokoje pro hosty, dětské pokoje nebo domácí pracovny. Jsou k dispozici v různých velikostech a lze je využít jako otevřené nebo uzavřené prostory. Flexibilní byty v Rose Hill potvrzují rostoucí poptávku po domácích kancelářích.

#5 Modulární výstavba v komerční výstavbě je na vzestupu

Přestože modulární stavby jsou v rezidenčním sektoru již nějakou dobu známé, jejich využití v komerční výstavbě nemovitostí je stále v plenkách. Proč tedy tento náhlý boom? Z hlediska přímých nákladů na výstavbu nejsou modulární budovy ze své podstaty levnější než konvenční budovy. Modulární výstavba má však potenciál zkrátit dobu výstavby. V důsledku toho mohou fáze výnosů a obsazení začít dříve, což vede k rychlejší návratnosti investic. Rostoucí počet multifunkčních a flexibilních komerčních budov výrazně prodlouží jejich životnost, na rozdíl od mnoha současných budov.

Díky modulárnímu designu a stavebním technologiím mohou majitelé rychle přestavět části svých budov pro nové nájemníky. Stejný prostor lze například přestavět z kanceláře na restauraci nebo obytnou jednotku bez rozsáhlých přestaveb. Ačkoli modulární budovy mají někdy špatnou pověst, protože vypadají ,,krabicovitě”, projektanti dnes mohou jít nad rámec tohoto tvrzení a vytvářet vizuálně přitažlivé a praktické komerční budovy budoucnosti. Modulární stavby lze snadno rozšiřovat v závislosti na komerčních potřebách.

#6 Biofilní designové trendy přinášejí přírodu do domácností a kanceláří 

Koronavirus obnovil zájem o debatu o kvalitě vzduchu v interiérech. Zatímco znečištění venkovního ovzduší je často ve zprávách, americká Agentura pro ochranu životního prostředí uvádí, že znečištění vnitřního ovzduší je 2-5krát horší. Výzkum publikovaný v časopise Nature v roce 2021 totiž uvádí, že znečištěné ovzduší zhoršuje kognitivní výkonnost a vede k respiračním a kardiovaskulárním onemocněním, včetně ,,syndromu nemocných budov”.

Zapojení přírody do budovy se nazývá biofilní design. Biofilie není jen o rozmístění několika rostlin, ale o uvědomění si lidského vztahu k životnímu prostředí a jeho odrazu v našich obytných a pracovních prostorách. Posílení spojení s přírodou na pracovišti (ať už doma nebo v kanceláři) zahrnuje řadu faktorů, mezi něž patří:

 • přírodní materiály, nábytek, látky, vzory a barvy
 • úroveň toxinů a ventilace v ovzduší
 • přístup k přirozenému světlu
 • dostupné rekreační oblasti

Pokud nastane ,,nový normál” a práce z domova se stane nedílnou součástí života, musí se tomu přizpůsobit i pracoviště. Musí nabídnout atraktivnější prostředí, kam zaměstnanci přicházejí, protože tam chtějí být, a ne proto, že tam musí být. Vzhledem k tomu, že kanceláře již nejsou potřeba v takové míře jako dříve, je třeba lidem nabídnout významné benefity za práci v těchto kancelářských podmínkách. A biofilní design může být jedním z těchto benefitů.

Studio Ruins, Skotsko

Ruins Studio

Studio Ruins ve Skotsku je soukromý dům postavený v kamenné zřícenině starého statku. Původní kámen byl zachován a nyní se používá jako přírodní strukturovaný plášť. Silně kontrastuje s hladší, modernější architekturou uvnitř. Uvnitř si připadáte jako v jeskyni, kukátka propouštějí přirozené světlo a kamenné akcenty se snoubí s moderním dřevěným obložením.

#7 Obydlí z mycelia

Stavební průmysl pokračuje v experimentech s novými stavebními materiály, které se samy hojí/čistí, jsou plně recyklovatelné a přizpůsobitelné mnoha různým prvkům nebo způsobům použití. Patří sem i mycelium. Mycelium, vegetativní část houby tvořená bílými vlákny, vzbudilo v posledním desetiletí zvědavost návrhářského průmyslu. Designéři využívají tento rychle rostoucí materiál k výrobě veganských stínidel na lampy, houbové kůže a alternativních obalů. A nyní začínají tento materiál využívat i architekti k výrobě organických cihel. Tvrdí, že mycelium lze využít k výrobě živých budov budoucnosti. O domech postavených výhradně z hub je zatím předčasné hovořit, ale vědcům se již podařilo z hub vyrobit izolaci a podlahové dlaždice.

Houbové bloky jsou velmi lehké a podobné tuhé pěně, ale velmi pevné a odolné a také odolné proti vodě a ohni. Kombinace různých druhů hub a rostlinného odpadu navíc umožňuje vyrábět bloky z mycelia s jedinečnými vlastnostmi. Využitím hub jako úložiště uhlíku (protože zemědělský odpad se nespaluje, ale zdí) může houbová stavba také přispět ke snížení množství stavebního odpadu, a tím i dopadu na životní prostředí. V současné době jsou domy z mycelia ambiciózní myšlenkou, která se však pomalu mění v realitu.

 Hi-Fi Tower, New York

 Hi-Fi Tower

#8 3D tištěné domy posouvají hranice stavebnictví 

Podle zprávy společnosti Grand View Research se očekává, že celosvětový průmysl 3D stavebnictví vzroste v letech 2021 až 2028 o 91 %. Architektura založená na 3D tisku se stává potenciálním řešením mnoha problémů, kterým čelí architektura, inženýrství a stavebnictví – nabízí levné domy, přístřeší v oblastech postižených přírodními katastrofami a řešení pro udržitelnou výstavbu. Kromě těchto výhod jsou jednou z nejdůležitějších výhod nižší náklady na výstavbu. Díky 3D tisku je mnohem snazší vypočítat skutečný objem potřebných stavebních materiálů, což vede k mnohem menšímu množství odpadu. Tištěné budovy lze také postavit rychleji než běžné budovy, což šetří čas i peníze.

Společnost Mighty Buildings se sídlem v Kalifornii nyní dokáže vytisknout jednotku za pouhých 24 hodin. Tisk tak vysokou rychlostí umožňuje využití 3D tisku k výrobě nouzových přístřešků i k uspokojení rostoucích potřeb v oblasti bydlení. Mnoho dnes dostupných 3D tištěných budov nabízí ideální kombinaci inovativního designu a materiálů šetrných k životnímu prostředí, které lze vyrobit rychle a s nižšími náklady. Také NASA má ambiciózní plány týkající se 3D tiskáren. Hodlá 3D stavby dopravovat meziplanetárně. Ve skutečnosti NASA sponzoruje soutěž o návrh kolonie na Marsu. V plánu je dopravit na Mars 3D tiskárny a využít místní zdroje k výrobě tamních domů.

 Komunita na prvním místě! Village, Texas

Community First!

Uvítací centrum projektu Community First! Village v texaském Austinu bylo postaveno za 27 hodin. Je příkladem toho, jaké typy obydlí již dokáže pro sídliště vytisknout texaská dodavatelská firma ICON. Navzdory tomu, že tyto 3D domy byly postaveny pro bezdomovce a jsou součástí experimentálního projektu, jsou opravdu dobře postavené a vypadají atraktivně, kombinují černou, bílou a přírodní dřevěné povrchy. Architektům se podařilo vytvořit příjemné a atraktivní prostředí, ve kterém se můžete cítit jako doma.

#9 Coworkingové prostory změní kancelářský svět 

Potřeba flexibilních coworkingových prostor otevírá developerům nové možnosti, jak vdechnout starým stávajícím budovám zcela nový život. Mnoho dodavatelů přestavuje své stávající objekty na coworkingové prostory, zatímco investoři kupují hotely a kancelářské budovy, aby je zpřístupnili jako flexibilní pracovní prostory.

Mezi slibné trendy v sektoru coworkingových prostor patří:

 • Design zaměřený na zdraví. Zvýší se poptávka po čistém a bezpečném prostředí, ergonomickém nábytku, zařízeních pro kurzy jógy, meditačních místnostech a posilovnách.
 • Hybridní prostory. Hybridní “drop-in” coworkingové prostory se budou nacházet v hotelech, maloobchodních prostorách a restauracích. V budoucnu nikoho nepřekvapí, když se coworkingový prostor v noci změní na zábavní prostor nebo když místo bude sloužit jako coworkingový prostor a wellness klub zároveň.
 • Vydejte se na předměstí. Epidemie vedla k výraznému celosvětovému posunu směrem k práci na dálku. Jakmile si zaměstnanci uvědomí výhody toho, že nemusí chodit do práce, nejsou již ochotni dojíždět. Z tohoto důvodu roste poptávka po budování dalších příměstských coworkingových prostor.
 • Niche coworkingové prostory. Termín “niche coworking” označuje zaměření na určitý sektor trhu, například coworking pro umělce, pouze pro ženy, pro vývojáře a programátory, pro spisovatele a fotografy atd. Takové coworkingové prostory mají přilákat pouze tuto demografickou skupinu a nabízejí veškeré vybavení, které mohou profesionálové v daném odvětví potřebovat.

Nova Mobile Office Pod 

Nova Mobile Office Pod 

#10 Vertikální města se supervysokými budovami, které plní více rolí 

S rostoucí vertikální výstavbou budou výškové budovy a mrakodrapy hrát roli mini-měst ve velkých městech. Nejvyšší budovy budoucnosti by mohly mít výšku až 29 km nebo 8 000 pater. Obří drony by převážely lidi z patra do patra, protože výtahy by v takové výšce nebyly praktické. Ačkoli Čína a Dubaj (rekordmanem v současné nejvyšší budově je Burdž Chalífa v Dubaji se 163 patry) vedou ve světě ve výšce budov, Newark City (New York) láme rekordy v počtu výškových projektů, což naznačuje, že Amerika by měla v blízké budoucnosti očekávat posun k vyšším mrakodrapům a vertikálním městům.

Vertikální města budou mít řadu vzájemně propojených vertikálních úrovní budov, které mohou obyvatelům poskytnout ekologicky šetrné a soběstačné prostory. Nové stavební trendy nejenže poskytnou lidem pohodlný život, ale také přispějí ke snížení dopadu na životní prostředí v regionu. Kromě toho bude k dispozici více půdy pro zemědělství a výsadbu stromů, což umožní rozkvět zeleně. To také pomáhá řešit ekologické problémy, jako je znečištění ovzduší, protože se snižuje závislost na silnicích. Výškové budovy, které jsou dobře naplánované a udržitelné, mohou zvýšit efektivitu využití půdy a zároveň zachovat kompaktní vzhled města.

Cloud Citizen, Hongkong 

Cloud Citizen

Závěry – Jak budou vypadat domy budoucnosti?

Do roku 2050 se máme na co těšit, protože vše, od elektromobilů až po ekologické vertikální bydlení, změní vzhled našich domovů. V tomto příspěvku jsme se věnovali jen některým změnám, které ovlivní globální trh s bydlením. Navzdory porodním bolestem pandemických let se budoucnost stavebnictví zdá být slibná. Nejenže bude existovat větší konkurence, která podnítí inovace, ale očekáváme také změnu způsobu využívání a sdílení prostor.

Vzhledem k tomu, že stavební software odstraňuje překážky pro nové technologie, zlepšuje výsledky projektů a omezuje finanční ztráty a zpoždění, bude i v budoucnu aktivně využíván při navrhování moderních domů. Pokud chcete zvýšit efektivitu svých stavebních projektů až o 70 %, snadno koordinovat týmy, organizovat stavební dokumentaci a digitálně zadávat úkoly na cestách, je pro vás určen software pro řízení výstavby PlanRadar. Více informací o aplikaci najdete zde.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci