Blog Post

Ako budú vyzerať budovy budúcnosti? 10 stavebných trendov, na ktoré si treba dať pozor

27.04.2023 | 16 minúty čítania | Written by Olga Romanova

Pandémia COVID 19 urýchlila určité trendy a výrazne ovplyvnila mnohé kľúčové faktory dopytu v realitnom priemysle. Početné krízy v oblasti verejného zdravia, sociálnej, hospodárskej a environmentálnej oblasti poukázali na potrebu zmien a načrtli jasné cesty budúceho vývoja stavebníctva. V roku 2021 navrhla komunita Svetového ekonomického fóra pre nehnuteľnosti 4 základné princípy, ktoré ohraničujú koncepciu budov budúcnosti. Sú to tieto princípy:

 • Domácnosť. Priemerný Američan trávi približne 87 % svojho času v interiéri. Predstavte si, že ak máte 80 rokov, strávili ste 70 rokov z tohto času v interiéri! Z tohto dôvodu zohrávajú budovy dôležitú úlohu pri zabezpečovaní obývateľnosti. K vysokej kvalite života prispieva niekoľko faktorov, medzi ktoré patria dobre vybudované budovy a infraštruktúra, inkluzívny dizajn zameraný na človeka (budovy pre ľudí všetkých vekových kategórií a schopností), sociálne a rekreačné zariadenia, ktoré spĺňajú potreby občanov.
 • Udržateľnosť. Moderné budovy budúcnosti by mali byť udržateľné, t. j. neutrálne z hľadiska emisií CO2 počas ich vývoja a používania. Podľa správy o globálnom stave v roku 2017 sa stavebné činnosti podieľajú 36 % na celkovej globálnej spotrebe energie a 39 % na emisiách skleníkových plynov. Napriek týmto pôsobivým číslam má Svetová rada pre zelené budovy pozitívny výhľad a predpovedá, že stavebný sektor môže do roku 2050 dosiahnuť čistú CO2 neutralitu. Aby sa udržateľnosť stala realitou, musíme začať s energetickou modernizáciou existujúcich budov, ich opravou alebo zmenou ich účelu namiesto ich demolácie.
 • Odolnosť. Ak sa udržateľnosť týka viac budúcnosti, odolnosť sa zaoberá najmä prítomnosťou. Ide skôr o to, ako udržíme naše budovy funkčné v prípade povodní, požiarov alebo nepredvídateľných výpadkov elektrickej energie. Stavebné objekty by mali byť schopné prispôsobiť sa všetkým udalostiam tým, že minimalizujú dôsledky nepredvídateľných prírodných a človekom spôsobených situácií, ako sú klimatické, finančné a zdravotné krízy. Budovy budúcnosti sa musia vedieť prispôsobiť neustále sa meniacim pracovným a životným modelom.
 • Cenová dostupnosť. Zabezpečenie rovnakého prístupu ku kvalitným životným a pracovným priestorom má zásadný význam pre celkovú prosperitu spoločnosti. Dostupnosť znamená finančný prístup (ľahko dostupné vlastníctvo bytov, dostupné nájomné), ako aj prístup k dôstojnej životnej úrovni (zdravé životné podmienky, dobrá poloha a prístup k službám). Môže to znieť ako utópia, najmä teraz, keď mnohí ľudia prišli po lockdowne o prácu a nedokážu si udržať nájomné. Preto je úlohou politikov v celom nemecky hovoriacom svete vytvoriť cenovo dostupné bývanie.

Tieto 4 základné princípy tvoria základ nových stavebných projektov, a hoci je ťažké predpovedať budúcnosť, môžeme si predsa len predstaviť, ako budú vyzerať domy budúcnosti v nasledujúcich desaťročiach. V nasledujúcom texte predstavíme najdôležitejšie trendy a príklady zo stavebníctva, ktoré určia vzhľad budúcich miest a prispejú k pohodlnejšiemu a ekologickejšiemu životu na našej planéte:

Ako zvýšiť kvalitu stavebných projektov

3 spôsoby, ako minimalizovať chyby a zabezpečiť včasné dokončenie

Stiahnite si elektronickú knihu

#1 Autonómna a samoregulačná architektúra 

Moderné domy v budúcnosti budú autonómne. Budovy sa stanú “inteligentnými bytosťami”, ktoré budú nielen monitorovať funkciu svojich systémov a zhromažďovať o nich údaje, ale ich aj autonómne riadiť a prispôsobovať tak, aby efektívnejšie využívali zdroje. Takáto budova vás môže upozorniť, keď je potrebné vymeniť žiarovky alebo nastaviť vykurovacie či chladiace systémy. Tieto “inteligentné bytosti” budú jedného dňa integrované do “inteligentných miest”, v ktorých si budovy medzi sebou automaticky vymieňajú a optimalizujú energiu. Tieto autonómne budovy budúcnosti budú meniť svoje správanie na základe rozhodnutí svojich obyvateľov.

Po analýze všetkých nebezpečenstiev sa nastavia tak, aby zabezpečili primerané bezpečnostné a zdravotné podmienky. Budova s udržateľným dizajnom poskytuje pohodlie a zábavu, zvyšuje produktivitu a minimalizuje spotrebu energie automatickým zapínaním a vypínaním podľa potreby. Bývanie v modernej budove budúcnosti v skutočnosti predstavuje život v prostredí, ktoré najlepšie odráža váš životný štýl a ľahko sa prispôsobuje vašim aktuálnym potrebám.

Fulton East, Chicago

Fulton East

Budova Fulton East zameraná na wellness je 12-poschodová kancelárska a obchodná budova a bola jednou z prvých, ktoré boli navrhnuté a postavené pre prostredie COVID-19. Budova kladie dôraz na energetickú účinnosť a kvalitu vzduchu a zároveň obsahuje množstvo najmodernejších zdravotných inovácií, ako je systém čistenia vzduchu, ktorý ničí baktérie a vírusy, bezdotykové ovládanie, napríklad tlačidlo na privolanie výťahu ovládané nohou, a bezdotykové snímanie teploty vo vstupnej hale.

TIP NA ČÍTANIE: Udržateľné mesto: Ako to funguje!

#2. Mestské oblasti sa zmenia na bezpečné a udržateľné inteligentné mestá 

Váš inteligentný dom budúcnosti sa stane súčasťou inteligentného mestského prostredia so sofistikovanými možnosťami prepojenia vášho obytného priestoru s verejnými a súkromnými službami. Obytné a komerčné nehnuteľnosti budú napojené na digitálny systém, ktorý integruje cestnú infraštruktúru, verejnú dopravu, bývanie, elektrinu, likvidáciu odpadu a ďalšie služby. Inteligentné mesto rozvíja atmosféru, ktorá podporuje najlepšie aspekty mestského života a zároveň minimalizuje ťažkosti mesta, od bezpečnejších ulíc po viac zelených plôch, od primeraného dochádzania do práce po prístup k umeniu a kultúre.

Ľudia chcú po zomknutí bývať v pešej dostupnosti so všetkým vybavením na dosah ruky, ktoré im umožní žiť bohatší život bez toho, aby museli strácať čas v aute na presun z jedného aspektu svojho života do druhého. V budúcnosti bude menej budov na jedno použitie. Dnešné kancelárske budovy sa môžu zmeniť na vertikálne “štvrte”, z ktorých každá bude mať tri alebo viac účelov. Môžu sa premeniť na pestrú zmes kancelárskych, obytných, maloobchodných a vzdelávacích priestorov. Tento trend už prebieha v najľudnatejších mestách sveta.

Mesto Elysium, Španielsko

Elysium City, Spanien 

Mesto Elysium, ktoré navrhol bývalý manažér spoločnosti Walt Disney John Cora, je prvým rozsiahlym inteligentným a udržateľným mestom v Európe, ktoré bolo navrhnuté a postavené v súlade so 17 cieľmi trvalo udržateľného rozvoja OSN. Patrí medzi ne čistá energia, udržateľná spotreba, kvalitné vzdelávanie a rodová rovnosť. Prvé európske inteligentné mesto má byť dokončené do roku 2028. Podľa tvorcov to bude miesto, kde ľudia chcú žiť, pracovať a rekreovať sa.

#3. Uhlíkovo neutrálne budovy s nízkou spotrebou energie

Mestá a ich budovy sa prispôsobia klimatickým podmienkam a environmentálnym požiadavkám a budú využívať len obnoviteľné zdroje energie. Obvodové plášte budov budúcnosti budú regulovať prenos tepla, t. j. znižovať tepelné straty. Nedávna štúdia, ktorá skúmala, či je hustejšia a vyššia výstavba najlepším spôsobom dosiahnutia udržateľnosti, tento mýtus vyvrátila: zistilo sa, že nízkopodlažné budovy postavené blízko seba sú šetrnejšie k životnému prostrediu, zatiaľ čo výškové budovy majú výrazne väčší vplyv na CO2. V budúcnosti teda bude miesto pre nízkoenergetické a ultranízkoenergetické budovy postavené s lepšou izoláciou a energeticky účinnými materiálmi a technológiami.

Urbanisti a developeri začnú toto nové chápanie životného cyklu budov z hľadiska emisií CO2 zapracovávať do svojich plánov, aby kompenzovali vplyv hustoty a výšky miest a zároveň zabezpečili bývanie pre rastúcu populáciu. Na základe toho budeme v budúcnosti potrebovať viac miest ako Paríž a menej miest ako New York, aby sme dosiahli udržateľnosť miest. Obľúbený prístup k vertikálnemu urbanizmu (o ktorom sa hovorí neskôr v tomto príspevku) však môže pomôcť zabiť dve muchy jednou ranou tým, že vyrieši problém preľudnenia aj udržateľného rozvoja našej planéty.

TIP NA ČÍTANIE: Sprievodca: Pasívny dom, dom s nulovou spotrebou energie, plusový energetický dom

Živá krajina, Island

Living Landscape

Tento projekt spoločností Jakob+MacFarlane a T.ark je jednou zo 49 rôznych mestských iniciatív s nulovou čistou hodnotou, ktoré financuje globálna sieť C40 Cities v rámci súťaže Reinventing Cities. Projekt Living Landscape predstavuje budovu so zmiešaným využitím v bývalom znečistenom priemyselnom areáli v Reykjavíku. Použitie prefabrikovaného krížom lepeného dreva na výstavbu znižuje uhlíkovú stopu budovy o takmer 80 % v porovnaní s typickou betónovou budovou. Integrovaný systém rekuperácie odpadového tepla, izolácia a dodávka energie z obnoviteľných zdrojov znižujú emisie CO2 počas prevádzky. Tento projekt slúži ako ekosystémový model pre rastúce mestá a komunity.

#4. Flexibilný dizajn pre domácu transformáciu

Dizajn interiéru musí byť prispôsobivý, pretože súčasné trendy už nemusia byť v budúcnosti aktuálne. Budova budúcnosti bude ako Tesla, t. j. hardvér pre softvér. To znamená, že steny a okná budovy budú slúžiť ako hardvér pre flexibilné priestory. Moderné technológie majú potenciál urobiť futuristické budovy inteligentnejšími a efektívnejšími.

Úspora energie je síce dôležitou motiváciou pre hľadanie nových riešení, ale rovnako dôležitá je aj pohoda obyvateľov. Aj keď sa mnohí ľudia vrátili do svojich kancelárií, utrpenie z lockdownu malo vplyv na dizajn interiéru. Za predpokladu, že sa takéto lockdowny môžu opakovať, sa v architektúre domov budúcnosti čoraz častejšie objavujú flexibilné návrhy, ktoré sa dajú ľahko meniť a transformovať. Nové priestory sú navrhnuté tak, aby obyvateľom umožnili interakciu s prírodou a komunitou a zároveň si zachovali sociálny odstup.

Do nového modelu domu sú integrované flexibilné vnútorné priestory, ktoré umožňujú pohodlnejšiu prácu z domu. Aby sa uspokojili výrazne zvýšené potreby a úžitkové vlastnosti, vylepšia sa kuchyne s väčším úložným priestorom a väčšími kapacitami špajz. Balkóny, verandy, dvory a terasy budú zohrávať dôležitú úlohu pri uľahčovaní a zvyšovaní bezpečnosti pri spoločenských stretnutiach a poskytnú rodinám miesto na oddych a relaxáciu. Nedávne správy ukazujú, že až 90 % pracujúcich ľudí by chcelo aj po pandémii pokračovať v práci vo svojej domácej kancelárii na súčasnej alebo podobnej úrovni. Dizajnéri čoraz častejšie pracujú na inovatívnych spôsoboch integrácie pracovných stolov do domácností a zároveň na tom, aby boli tieto projekty finančne rentabilné.

Rose Hill, New York

Rose Hill

Táto bronzová 45-poschodová obytná veža na Manhattane je známa svojimi “flexibilnými” bytmi. Tieto viacúčelové priestory sú prepojené s obývacou izbou a môžu sa využívať ako knižnice, hosťovské izby, detské izby alebo domáce pracovne. Sú k dispozícii v rôznych veľkostiach a môžu sa využívať ako otvorené alebo uzavreté priestory. Flexibilné byty v Rose Hill potvrdzujú rastúci dopyt po domácich kanceláriách.

#5. Modulárna výstavba v komerčnej výstavbe je na vzostupe

Hoci modulárne budovy sú v sektore bývania už nejaký čas známe, ich použitie v komerčnej výstavbe nehnuteľností je ešte len v plienkach. Prečo teda tento náhly rozmach? Z hľadiska priamych nákladov na výstavbu nie sú modulárne budovy vo svojej podstate lacnejšie ako bežné budovy. Modulárna výstavba má však potenciál skrátiť čas výstavby. V dôsledku toho sa fázy výnosov a užívania môžu začať skôr, čo vedie k rýchlejšej návratnosti investícií. Rastúci počet multifunkčných a flexibilných komerčných budov výrazne predĺži ich životnosť, na rozdiel od mnohých súčasných budov.

Vďaka modulárnemu dizajnu a stavebným technológiám môžu majitelia rýchlo prestavať časti svojich budov pre nových nájomcov. Napríklad ten istý priestor sa môže zmeniť z kancelárie na reštauráciu alebo obytnú jednotku bez rozsiahlej prestavby. Hoci modulárne budovy majú niekedy zlú povesť, pretože vyzerajú “krabicovo”, projektanti dnes môžu ísť ďalej a vytvoriť vizuálne príťažlivé a praktické komerčné budovy budúcnosti. Modulárne stavby sa dajú ľahko rozšíriť v závislosti od komerčných potrieb.

#6. Biofilný dizajn prináša prírodu do domácností a kancelárií 

Koronavírus obnovil záujem o diskusiu o kvalite vzduchu v interiéri. Zatiaľ čo znečistenie vonkajšieho ovzdušia je často v správach, americká Agentúra na ochranu životného prostredia tvrdí, že znečistenie vnútorného ovzdušia je 2 až 5-krát horšie. Vo výskume uverejnenom v časopise Nature v roku 2021 sa totiž uvádza, že znečistenie ovzdušia zhoršuje kognitívne schopnosti a vedie k respiračným a kardiovaskulárnym ochoreniam vrátane “syndrómu chorých budov”.

Začlenenie prírody do budovy sa nazýva biofilný dizajn. Biofília nie je len o usporiadaní niekoľkých rastlín, ale o uvedomení si ľudského vzťahu k životnému prostrediu a jeho premietnutí do našich obytných a pracovných priestorov. Zlepšenie prepojenia s prírodou na pracovisku (či už doma alebo v kancelárii) zahŕňa množstvo faktorov vrátane:

 • Prírodné materiály, nábytok, tkaniny, vzory a farby
 • Úroveň toxínov a ventilácie v ovzduší
 • Prístup k prirodzenému svetlu
 • Dostupné rekreačné oblasti

Ak nastane “nový normál” a práca z domu sa stane neoddeliteľnou súčasťou života, musí sa tomu prispôsobiť aj pracovisko. Musí ponúknuť atraktívnejšie prostredie, do ktorého zamestnanci prichádzajú, pretože tam chcú byť, a nie preto, že tam musia byť. Keďže kancelárie už nie sú potrebné v takej miere ako kedysi, je potrebné ľuďom ponúknuť významné benefity za prácu v týchto kancelárskych podmienkach. A biofilný dizajn môže byť jednou z týchto výhod.

Štúdio Ruins, Škótsko

Ruins Studio

Štúdio Ruins v Škótsku je súkromný dom postavený v kamenných ruinách starej farmy. Pôvodný kameň sa zachoval a teraz sa používa ako prírodný, štruktúrovaný plášť. Výrazne kontrastuje s hladšou, modernejšou architektúrou vo vnútri. Vnútri sa cítite ako v jaskyni, s priezormi, ktoré prepúšťajú prirodzené svetlo, a kamennými akcentmi, ktoré sa miešajú s moderným dreveným obložením.

#7. Obydlia z mycélia

Stavebný priemysel pokračuje v experimentovaní s novými stavebnými materiálmi, ktoré sú samoregeneračné/čistiace, plne recyklovateľné a prispôsobiteľné mnohým rôznym prvkom alebo použitiam. Patrí sem aj mycélium. Mycélium, vegetatívna časť húb pozostávajúca z bielych vlákien, vzbudilo v uplynulom desaťročí zvedavosť v dizajnérskom priemysle. Dizajnéri využívajú tento rýchlo rastúci materiál na výrobu vegánskych tienidiel na lampy, hubovej kože a alternatívnych obalov. A teraz začínajú tento materiál využívať aj architekti na výrobu organických tehál. Tvrdia, že mycélium sa dá použiť na výrobu živých budov budúcnosti. O domoch postavených výlučne z húb je zatiaľ predčasné hovoriť, ale vedcom sa už podarilo z húb vyrobiť izoláciu a podlahové dlaždice.

Hríbové bloky sú veľmi ľahké a podobné tuhej pene, ale veľmi pevné a odolné a tiež odolné voči vode a ohňu. Okrem toho kombinácia rôznych druhov húb a rastlinného odpadu umožňuje vyrábať bloky z mycélia s jedinečnými vlastnosťami. Využitím húb ako zásobárne uhlíka (pretože poľnohospodársky odpad sa nespaľuje, ale zamurováva) môže budova z húb pomôcť aj pri znižovaní množstva stavebného odpadu, a tým aj vplyvu na životné prostredie. V súčasnosti sú domy z mycélia ambicióznou myšlienkou, ktorá sa však pomaly mení na skutočnosť.

 Hi-Fi Tower, New York

 Hi-Fi Tower

#8. 3D tlačené domy posúvajú hranice stavebníctva 

Podľa správy spoločnosti Grand View Research sa očakáva, že globálny priemysel 3D stavebníctva v rokoch 2021 až 2028 porastie o 91 %. Architektúra vytlačená 3D tlačou sa stáva potenciálnym riešením mnohých problémov, ktorým čelí architektúra, inžinierstvo a stavebníctvo – ponúka nízkonákladové domy, prístrešky v oblastiach postihnutých katastrofami a riešenie udržateľnej výstavby. Okrem týchto výhod sú jednou z najdôležitejších výhod nižšie náklady na výstavbu. Vďaka 3D tlači je oveľa jednoduchšie vypočítať skutočný objem potrebných stavebných materiálov, čo vedie k oveľa menšiemu množstvu odpadu. Vytlačené budovy sa dajú postaviť aj rýchlejšie ako bežné budovy, čo šetrí čas a peniaze.

Spoločnosť Mighty Buildings so sídlom v Kalifornii teraz dokáže vytlačiť jednotku len za 24 hodín. Tlač takouto vysokou rýchlosťou umožňuje využitie 3D tlače na výrobu núdzových prístreškov, ako aj na uspokojenie rastúcich potrieb v oblasti bývania. Mnohé dnes dostupné 3D tlačené budovy ponúkajú ideálnu kombináciu inovatívneho dizajnu a materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré možno vyrobiť rýchlo a s nižšími nákladmi. Aj NASA má ambiciózne plány týkajúce sa 3D tlačiarní. Majú v úmysle prepravovať 3D stavby medziplanetárne. NASA v skutočnosti sponzoruje súťaž o návrh kolónie na Marse. Plán je dopraviť 3D tlačiarne na Mars a využiť miestne zdroje na výrobu tamojších domov.

 Komunita na prvom mieste! Village, Texas

Community First!

Uvítacie centrum projektu Community First! Village v Austine v Texase bolo postavené za 27 hodín. Je príkladom typov obydlí, ktoré už dokáže vytlačiť pre sídliská texaský dodávateľ ICON. Napriek tomu, že tieto 3D domy boli postavené pre bezdomovcov a sú súčasťou experimentálneho projektu, sú naozaj dobre postavené a vyzerajú atraktívne, pričom kombinujú čiernu, bielu farbu a prírodné drevené povrchy. Architektom sa podarilo vytvoriť pohodlné a príťažlivé prostredie, v ktorom sa môžete cítiť ako doma.

V prepojenom článku nájdete ešte viac výhod 3D tlače v stavebníctve a informácie o inovatívnych a sľubných príkladoch z oblasti 3D tlače.

#9. Coworkingové priestory zmenia kancelársky svet 

Potreba flexibilných coworkingových priestorov otvára developerom nové možnosti, ako vdýchnuť starým existujúcim budovám úplne nový život. Mnohí dodávatelia prestavujú svoje existujúce objekty na coworkingové priestory, zatiaľ čo investori kupujú hotely a kancelárske budovy, aby ich sprístupnili ako flexibilné pracovné priestory.

Medzi sľubné trendy v sektore coworkingových priestorov patria:

 • Dizajn orientovaný na zdravie. Zvýši sa dopyt po čistom a bezpečnom prostredí, ergonomickom nábytku, zariadeniach na hodiny jogy, meditačných miestnostiach a posilňovniach.
 • Hybridné priestory. Hybridné “drop-in” coworkingové priestory sa budú nachádzať v hoteloch, maloobchodných priestoroch a reštauráciách. V budúcnosti nikoho neprekvapí, ak sa coworkingový priestor zmení na zábavný priestor v noci alebo ak miesto bude slúžiť ako coworkingový priestor a wellness klub zároveň.
 • Pohnite sa smerom k predmestiam. Epidémia viedla k výraznému globálnemu posunu smerom k práci na diaľku. Keď si zamestnanci uvedomia výhody toho, že nemusia chodiť do práce, už nie sú ochotní dochádzať. Z tohto dôvodu rastie dopyt po budovaní ďalších prímestských coworkingových priestorov.
 • Výklenkové coworkingové priestory. Pojem “niche coworking” označuje zameranie na konkrétny trhový sektor, napríklad coworkingový priestor pre umelcov, len pre ženy, pre vývojárov a programátorov, pre spisovateľov a fotografov a podobne. Takéto coworkingové priestory majú za cieľ prilákať len túto demografickú skupinu a ponúkať všetky vymoženosti, ktoré môžu potrebovať profesionáli v danom odvetví.

Nova Mobile Office Pod 

Nova Mobile Office Pod 

#10. Vertikálne mestá so super vysokými budovami, ktoré plnia viacero úloh 

S rastúcou vertikálnou výstavbou budú vysoké budovy a mrakodrapy zohrávať úlohu miniatúrnych miest vo veľkých mestách. Najvyššie budovy budúcnosti by mohli mať výšku až 18 míľ alebo 8 000 poschodí. Obrovské drony by prevážali ľudí z poschodia na poschodie, pretože výťahy by v takej výške neboli praktické. Hoci Čína a Dubaj (držiteľom rekordu v aktuálne najvyššej budove je Burj Khalifa v Dubaji so 163 poschodiami) vedú vo výške budov na svete, Newark City (New York) láme rekordy v počte výškových projektov, čo naznačuje, že Amerika by mala v blízkej budúcnosti očakávať posun k vyšším mrakodrapom a vertikálnym mestám.

Vertikálne mestá budú mať sériu vzájomne prepojených vertikálnych úrovní budov, ktoré môžu obyvateľom poskytnúť ekologické a sebestačné oblasti. Nové stavebné trendy poskytujú ľuďom nielen pohodlný život, ale pomáhajú aj znižovať vplyv regiónu na životné prostredie. Okrem toho bude k dispozícii viac pôdy na poľnohospodárstvo a výsadbu stromov, čo umožní rozkvet zelene. To tiež pomáha riešiť environmentálne problémy, ako je znečistenie ovzdušia, znížením závislosti od ciest. Výškové budovy, ktoré sú dobre naplánované a udržateľné, môžu zvýšiť efektívnosť využívania pôdy a zároveň zachovať kompaktný vzhľad mesta.

Cloud Citizen, Hongkong 

Cloud Citizen

Závery – Ako budú vyzerať domy budúcnosti?

Do roku 2050 sa máme na čo tešiť, pretože všetko od elektrických áut až po ekologické vertikálne bývanie zmení vzhľad našich domovov. V tomto príspevku sme sa venovali len niektorým zmenám, ktoré ovplyvnia globálny trh s bývaním. Napriek bolestiam v pandemických rokoch sa budúcnosť stavebníctva zdá byť sľubná. Nielenže bude väčšia konkurencia, ktorá podnieti inovácie, ale očakávame aj zmenu spôsobu využívania a zdieľania priestorov.

Keďže stavebný softvér odstraňuje prekážky nových technológií, zlepšuje výsledky projektov a obmedzuje finančné straty a oneskorenia, bude sa pri navrhovaní moderných domov aktívne využívať aj v budúcnosti. Ak chcete zvýšiť efektivitu svojich stavebných projektov až o 70 %, ľahko koordinovať tímy, organizovať stavebnú dokumentáciu a digitálne zadávať úlohy na cestách, softvér na riadenie výstavby PlanRadar je určený práve vám. Viac informácií o aplikácii nájdete tu.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu