Výskum

Kancelárie budúcnosti:  Výskum 2022

28.10.2022 | 9 minúty čítania | Written by Marian

V júni 2022 náš tím vykonal prieskum trendov, predpisov, politík a prognóz v oblasti architektúry v 12 krajinách sveta. Získali sme prístup k najnovším aktualizáciám národných politík, plánom, predpisom, usmerneniam a poznatkom rešpektovaných profesijných organizácií, aby sme zistili, ako odborníci v jednotlivých krajinách vnímajú kanceláriu budúcnosti.

Pandémia COVID-19 bola zlomovým momentom pre mnohé odvetvia. Ak pracujete v oblasti kancelárskeho dizajnu, architektúry alebo správy zariadení, už teraz vidíte dopady tejto globálnej krízy na vašu profesiu. Spôsoby, akými ľudia využívajú kancelárie, ich očakávania od kancelárskych priestorov a vlastne aj ich základný účel – to všetko bolo v posledných dvoch rokoch spochybňované a prehodnocované. Ale ako ďalekosiahle sú tieto zmeny a čo znamenajú pre vašu prax?

V spoločnosti PlanRadar spolupracujeme s mnohými stavebnými podnikmi po celom svete, ktoré sa aktívne angažujú v odvetví dizajnu a prevádzky kancelárskych priestorov. Začiatkom roku 2022 sme uskutočnili rozsiahly výskum spôsobov, akými sa architektúra mení, aby sme zistili, čo odborníci považujú za kľúčové trendy, ktoré formujú túto profesiu v rôznych krajinách. Výskum odhalil niekoľko fascinujúcich trendov, ktoré sa týkajú najmä oblasti dizajnu kancelárskych priestorov a ich prevádzkovania.

Udržať si prehľad o trendoch vo svojom odbore je samozrejme mimoriadne dôležité, preto vás pozývame, aby ste si stiahli bezplatnú kópiu našej výskumnej analýzy, kde môžete do hĺbky preskúmať zistenia z nášho prieskumu. Ak vás zaujíma zhrnutie výskumu, jeho kľúčové zistenia a význam pre vašu oblasť pôsobenia čítajte ďalej.

Kancelárie budúcnosti

Celý výskumný dokument si môžete stiahnuť tu.

O výskume

V júni 2022 náš tím vykonal výskum trendov v architektúre, v oblasti predpisov a právnych noriem, politík a očakávaní budúceho vývoja v 12 krajinách po celom svete. Pracovali sme s najaktuálnejšími verziami národných politík, plánov, predpisov, usmernení a odporúčaní od rešpektovaných profesionálov v odbore, aby sme zistili, ako odborníci v rôznych krajinách vnímajú budúcnosť architektúry.

Úplný zoznam zdrojov si môžete pozrieť tu alebo si prečítať našu hĺbkovú analýzu architektúry budúcnosti. V tomto blogu sme zhrnuli, čo tieto zistenia znamenajú pre oblasť dizajnu, výstavby a správy kancelárskych priestorov.

Čo odhalil náš výskum?

Naša štúdia poskytla fascinujúce poznatky o tom, v čom sa názory jednotlivých krajín na budúci vývoj kancelárskych priestorov a budov zhodujú a v čom sa zasa rozchádzajú. Výsledky možno kategorizovať do štyroch základných okruhov:

 • Fyzické zmeny v kancelárii
 • Meniaci sa účel kancelárie
 • Zmeny v kancelárskom dizajne
 • Udržateľnosť

V našej správe môžete podrobne preskúmať analýzu všetkých spoločných trendov aj rozdielnych prístupov medzi jednotlivými krajinami. Nasledujúce hlavné zistenia vám poskytnú prehľad niektorých najvýznamnejších trendov, o ktorých by ste ako profesionáli v oblasti kancelárskeho dizajnu alebo správy kancelárskych budov mali vedieť.

1. Fyzické zmeny v kancelárii

Historicky sa usporiadanie a účel kancelárií neustále vyvíjal vďaka zmenám v globálnom priemysle, predstavám o riadení a technologickému pokroku, ako bol napríklad príchod osobného počítača. Náš výskum naznačuje, že pandémia COVID-19 tiež prispela k významným posunom vo fyzickom usporiadaní kancelárií (alebo prinajmenšom bola impulzom k zrýchleniu už existujúcich trendov).

Snáď najväčším posunom je stagnácia vo veľkosti kancelárií, pričom mnohé krajiny očakávajú, že kancelárske priestory si zachovajú rozsah z obdobia pred pandémiou alebo dôjde k jeho zníženiu, no len veľmi málo krajín predpovedá nárast plochy komerčných kancelárskych priestorov. Dalo by sa to vysvetliť viacerými faktormi, no asi najviac to súvisí s prácou na diaľku. Mnohé spoločnosti zisťujú, že na svoje fungovanie a prevádzku už nepotrebujú toľko kancelárskych priestorov. Ak viac ich zamestnancov aspoň čiastočne pracuje na diaľku, je ekonomicky rozumné znížiť rozsah kancelárskych priestorov.

Zaznamenali sme aj nárast záujmu o flexibilné pracovné stoly – stáva sa to dominantným trendom v prístupe k prideľovaniu pracovných miest na celom svete. Manažéri kancelárií žiadajú ľudí, aby sa riadili modelmi „hot desk“ a zamestnanci už nemajú vlastnú vyhradenú kanceláriu alebo pracovný stôl. Aj tento trend je pravdepodobne možné vysvetliť nástupom hybridnej práce. Bolo by jednoducho neefektívne vyčleniť kancelárske stoly pre konkrétnych zamestnancov, ak ich využívajú len polovicu času.

2. Účel kancelárie

Naše zistenia tiež odhalili, že aj základný účel kancelárií akoby prechádzal radikálnou transformáciou. Ako bolo uvedené v predchádzajúcej časti, hybridná práca je dnes oveľa bežnejšia ako v minulosti – vo viacerých skúmaných krajinách už viac ako pätina ľudí pracuje z domu väčšinu času, prípadne neustále. Kancelária už zjavne nie je miestom na vykonávanie širokého spektra pracovných činností. Namiesto toho je to miesto, kde ľudia vykonávajú špecifické typy úloh alebo aktivít – kde sa učia firemnej kultúre, budujú vzťahy a podieľajú sa na spoločnej tvorivej práci, ktorá sa nedá robiť na diaľku.

Táto flexibilita týkajúca sa účelu kancelárií sa odráža v masívnom náraste co-workingových priestorov. Hoci co-working bol rastúcim trendom už pred pandémiou, náš výskum naznačuje, že počet takýchto priestorov bude naďalej stúpať. Veľká Británia a USA sú naďalej lídrami v zavádzaní co-workingových priestorov, no záujem je vidieť aj vo veľkej časti Európy.

Náš výskum odhalil zaujímavý nárast takýchto priestorov v prímestských a vidieckych oblastiach. Aj tento trend bude podľa všetkého tiež súvisieť s hybridnými pracovnými režimami.  Keďže stále viac zamestnancov sa rozhodlo necestovať do centrály v centre mesta, vyhľadávajú lokálne co-workingové priestory, aby mohli využívať pohodlné sedenie a spoľahlivé internetové pripojenie bez toho, aby za ním museli vždy cestovať desiatky kilometrov.

3. Zmeny v kancelárskom dizajne

Náš prieskum poukázal na niekoľko kľúčových trendov v kancelárskom dizajne. Očakáva sa, že spôsob, akým sú kancelárie usporiadané, typ použitého vybavenia a štýl dekorácií, prejdú výraznými zmenami.

Vo väčšine krajín rastie záujem o flexibilné priestory. Myslíme tým využitie pohyblivých priečok, stolov a iných zariadení, ktoré umožňujú zamestnancom rýchlo zmeniť usporiadanie pracoviska podľa meniacich sa potrieb.

Podobným trendom je rastúci dopyt po kancelárskych priestoroch určených na spoluprácu a kolektívne pracovné činnosti. Keďže ľudia cestujú do práce, aby sa zapájali do osobných stretnutí a spoločnej tvorivej práce, má zmysel vyhradiť viac priestoru na stretnutia alebo tvorivú činnosť

Zvýšil sa aj záujem o dizajnové prvky, vďaka ktorým sú kancelárske priestory viac zamerané na potreby človeka. Zdá sa, že odborníci na dizajn kancelárií na celom svete pristupujú k dizajnu kancelárií viac inšpirovanému prírodou a zaujímajú sa o veci ako prirodzené svetlo, lepšia čistota vody a čistenie vzduchu. Cieľom je zabezpečiť, aby sa ľudia pri práci cítili bezpečne a pohodlne.

4. Udržateľnosť

Vzhľadom na to, že globálna klimatická kríza je čoraz viditeľnejšia, dizajnéri kancelárií a ďalší odborníci čoraz viac zdôrazňujú udržateľnosť. Podľa nášho výskumu odborníci v polovici krajín hľadajú spôsoby, ako vytvárať ekologickejšie kancelárie.

V súvislosti s tým rastie aj záujem o biofilný kancelársky dizajn. Mnohé krajiny v našom výskume uviedli rastúci dopyt po využívaní rastlín, prírodných vodných prvkov a iných dizajnových možností, aby boli interiéry a exteriéry kancelárií zelenšie.

Ukážka kancelárie budúcnosti

Ako by teda mohla vyzerať kancelária budúcnosti? Na základe výsledkov nášho výskumu si prečítajte príbeh Júliusa, 45-ročného nemeckého IT pracovníka, ktorý v roku 2030 strávi deň v práci v Bonne.

Je utorok ráno a Július ide tento týždeň po prvý raz na bicykli do svojej kancelárie (pondelok a štvrtok sú jeho dni na prácu z domu).

Po príchode do sídla svojej spoločnosti obdivuje malý obnovený les, ktorý rastie neďaleko vchodu do budovy a je súčasťou stratégie firmy na podporu biodiverzity. Je to príjemný prvok a Júliusovi pomáha cítiť väčšie prepojenie so svetom prírody. Bicykel odvezie do suterénu budovy, ktorý je teraz vybavený bezpečnými obručami na bicykle – je to priestor, ktorý kedysi slúžil na parkovanie áut.

Výťahom sa dostane na poschodie, kde sídli jeho firma a pomocou aplikácie pre smartfóny nájde voľný stôl. Jeho podnik funguje na základe hybridného pracovného modelu, takže teraz majú o niečo menšiu kanceláriu ako v roku 2020 – no priestor je stále vzdušný, keďže veľa ľudí dnes pracuje z domu. Július sedí za stolom a pripája svoj laptop k nabíjacej stanici a monitoru. Po pol hodine sa stretáva so svojím tímom na týždennom osobnom stretnutí v jednej z veľkých miestností určených na tímovú spoluprácu.

Po zdravom obede, ktorý využíva zeleninu vypestovanú na záhradke na streche kancelárie, má Július stretnutie, na ktorom spolu s kolegom pracujú na kreatívnych nápadoch. Keďže budú diskutovať a písať na digitálnej tabuli, presunú niekoľko kancelárskych priečok tak, aby vytvorili chránený priestor na prácu bez toho, aby vyrušovali ostatných kolegov.

Po zvyšok popoludnia Július pracuje pri svojom stole. Zo svojho miesta pri okne veľmi oceňuje množstvo prirodzeného svetla zaplavujúceho kanceláriu. Môže sa tiež pozerať von a vidieť solárne panely na iných strechách v kancelárskom parku, ktoré zabezpečujú takmer všetku energetickú spotrebu budovy. Je to dobrý pocit pracovať v prostredí, ktoré svetu prináša viac úžitku ako škody.

Ako môžete využiť výsledky nášho výskumu

Náš výskum vytvoril ukážku kancelárie budúcnosti, ktorá je o niečo menšia, ale flexibilnejšia, ekologickejšia a lepšie reaguje na potreby používateľov. Ako teda môže vaša spoločnosť využiť naše zistenia?

Architekti kancelárskych budov

Ak navrhujete kancelárske budovy, náš výskum môže vám pomôže lepšie usmerniť vaše návrhy:

 • Kancelárie zajtrajška by mali viac využívať prirodzené svetlo, pasívny dizajn budov a udržateľné stavebné materiály
 • Mali by ste zvážiť zavedenie biofilných prvkov
 • Zamerajte sa na otvorené pracovné priestory, ktoré umožnia flexibilnejšie využitie vnútornej plochy

Interiérový dizajnér kancelárií

Ak pracujete vo firme zaoberajúcej sa návrhom kancelárskych interiérov, náš prieskum naznačuje tieto trendy:

 • Vyberajte nábytok, vybavenie a priečky, ktoré sú vysoko flexibilné
 • Používajte inteligentné technológie a adaptívne osvetlenie, aby ste zabezpečili, že kancelárie budú reagovať na prirodzené telesné rytmy ľudí
 • Ľudia čoraz viac oceňujú udržateľný a ekologický dizajn, preto uprednostňujte použitie prírodných materiálov, prírodných farieb v dekorácii a kancelárskych rastlín

Správcovia nehnuteľností

Ak spravujete kancelárske priestory, potom náš prieskum naznačuje tieto trendy:

 • Skúste zvážiť zmenu využitia niektorých vašich existujúcich plôch na co-workingové zóny, kde si ľudia môžu prenajímať stoly na dennej, týždennej alebo mesačnej báze
 • Niektorí zákazníci budú znižovať stavy, takže maximalizujte svoje príležitosti tým, že ponúknete viac priestoru pre hybridných pracovníkov a co-workingové spoločnosti
 • Vypracujte stratégie na využívanie obnoviteľnej energie, vysaďte viac stromov v okolí kancelárie a uľahčite používanie udržateľnejších spôsobov dopravy zabezpečením bezpečného uskladnenia bicyklov a skútrov

Premýšľanie o kancelárii budúcnosti

Kancelárie sa vždy vyvíjali, takže držať prst na pulze zmien a byť informovaný o nových trendoch v dizajne a správe kancelárií je absolútne nevyhnutné pre každého, kto pracuje v tomto odvetví. Ako náš výskum ukazuje, veľkosť, usporiadanie, dizajn a využitie kancelárie v súčasnosti prechádzajú obdobím zmien. Keď budete sledovať budúce trendy, môžete si byť istí, že vytvoríte také kancelárie, ktoré budú skutočne spĺňať potreby ľudí.

Kancelárie budúcnosti

Celý výskumný dokument si môžete stiahnuť tu.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu