Blog Post

Efektivní řízení projektů ve stavebnictví

10.06.2023 | 9 minuty čtení

Pokud jde o řízení projektů ve stavebnictví, dobrý přehled je téměř vším. Kdo, kdy a kde poskytl jakou službu? Které zakázky kdo zadal? Kdo jsou příslušné kontaktní osoby? Softwarové řešení PlanRadar pomáhá udržovat přehled o stavebních projektech. Ale to není všechno. Jak dokazuje významný příklad z vídeňské městské rozvojové oblasti Quartier Belvedere, šetří také čas a peníze.

Projektmanagement am Bau erfordert transparente Kommunikation und Dokumentation

Obsah

 • Řízení projektů ve stavebnictví: Kde se všechny nitky spojují
 • Definice řízení stavebních projektů: Co je CPM?
 • 5 fází řízení stavebních projektů
 • Jaké jsou výzvy projektového řízení ve stavebnictví?
 • Ztraceni v moři e-mailů
 • Úspěšné digitální řízení projektů ve stavebnictví s PlanRadar
 • PlanRadar: Automatizované řízení stavebních projektů
 • Efektivní řízení projektů ve stavebnictví: Závěr

Řízení projektů ve stavebnictví: Kde se všechny nitky spojují

Jako poskytovatel většiny stavebních služeb nese realizační firma hlavní břemeno zajištění hladkého průběhu stavebního projektu. To vyžaduje, aby vedoucí projektu a jeho zaměstnanci přesně naplánovali všechny práce. Zejména složité stavební projekty však často vyžadují zapojení subdodavatelů. To práci manažerů stavebních projektů nijak neusnadňuje. Bez ohledu na to, zda je zadal klient, nebo je pověřila sama realizační firma: S každým dalším dodavatelem se zvyšuje potřebné koordinační úsilí.

K povaze věci patří i to, že i přes důkladnou přípravu není žádný stavební projekt bez problémů. Každý, kdo se zabývá řízením projektů ve stavebnictví, jistě zná tento nebo podobný popis: Při kontrole stavby je zjištěna stavební vada. Úkolem projektového manažera je pak zjistit, jak k chybě došlo – byla chyba na straně provádějícího řemesla? Je za ni zodpovědný problém v komunikaci mezi zaměstnanci? Které účastníky projektu musí vedení kontaktovat pro rychlé objasnění skutečností?

TIP NA ČTENÍ: Jak vyhodnocovat a optimalizovat projekty v reálném čase pomocí softwaru pro řízení stavebních projektů PlanRadar

Budoucnost řízení stavebních projektů

Jak digitální řešení změní řízení projektů v roce 2023 a později

Stáhněte si elektronickou knihu

Definice řízení stavebních projektů: Co je CPM?

Fungující řízení stavebních projektů je jedním z nejdůležitějších faktorů pro úspěšné dokončení stavebního projektu. S výjimkou přímo zainteresovaných odborníků si však málokdo uvědomuje, co přesně se za tímto pojmem skrývá.

Řízení projektů ve stavebnictví, známé také jako anglicismus Construction Project Management (zkráceně CPM), popisuje administrativní, regulační a monitorovací procesy na staveništi. Jinými slovy, stavební projekt je výkonnou složkou stavby, neboli “místem, kde se všechny nitky spojují”. CPM se nemusí nutně omezovat pouze na jednu stavbu; zatímco menší stavební společnosti často realizují projekt za projektem, větší společnosti realizují několik stavebních projektů současně. V těchto případech koordinuje vedení stavebních projektů několik stavenišť najednou a často je součástí managementu nebo je mu přímo podřízeno.

Jedním z hlavních úkolů řízení stavebních projektů je podpora týmu při plánování, analýze postupu a vyhodnocování výsledků. Všechny fáze jsou plánovány skrz naskrz a pokud možno není nic ponecháno náhodě.

5 fází řízení stavebních projektů

Řízení stavebních projektů je rozděleno do pěti postupných fází, které se liší od fází tradičního řízení projektů.

 1. Inicializace

První fází řízení stavebního projektu je iniciační fáze, známá také jako fáze koncepce, iniciace nebo zahájení. V této fázi se vyjasňují požadavky, cíle a způsoby, jak těchto cílů dosáhnout. V závislosti na situaci se provádí podrobný test proveditelnosti, který odhalí možné překážky. Výsledky sondáží, včetně případných provedených studií, jsou zaznamenány v takzvaném PID (project initiation document).

 1. Plánování

Po prvních iniciačních průzkumech začíná konkrétní plánování projektu. Za tímto účelem si váš projektový tým vytvoří PMP (Project Management Plan), ve kterém naplánuje realizaci projektu. Zohledňuje také kontrolní mechanismy, náklady a harmonogramy.

 1. Implementace

Teprve po dokončení návrhu můžete přejít ke třetí fázi projektového řízení ve stavebnictví – k realizaci.

Při realizaci se stavební projekt buduje od nuly. Řízení stavebního projektu však neznamená jen čekat a čekat, naopak. Efektivní realizace je jednou z nejnáročnějších fází. Zde je třeba zajistit, aby byly dodrženy plánované náklady a termíny. Kromě toho je řízení stavebních projektů zodpovědné za fungující komunikaci a kontrolu úspěšnosti a kvality postupu výstavby. Chybující manažeři stavebních projektů mohou ohrozit úspěch celého projektu.

 1. Uvedení do provozu a převzetí do péče

Po dokončení stavebních prací může být stavba uvedena do provozu a předána zadavateli. Tento proces však vyžaduje interní kontrolu kvality, kontrolu společně se zákazníkem a v závislosti na smluvně sjednané záruce i následnou monitorovací fázi.

 1. Závěr

Řízení stavebního projektu může být dokončeno až po převzetí nemovitosti a uplynutí záruční doby. Předtím se obvykle koná interní hodnotící schůzka, na které vedení projektu, případně za účasti dalších oddělení, analyzuje, co se povedlo a co ne. Zjištění se shrnou v závěrečné zprávě o projektu.

Jaké jsou výzvy projektového řízení ve stavebnictví?

Profesionálové v oblasti řízení stavebních projektů nesou obrovskou odpovědnost a při výkonu své práce čelí různým výzvám. Zejména komplexní plánování stavebních procesů má vše. Vyžaduje pečlivou koordinaci mezi různými odděleními a výhledovou koordinaci stavebních fází, harmonogramů, materiálů a rizik. Současně se nikdy nesmí ztratit ze zřetele náklady. Stavební projekty mohou být nákladné a řízení rozpočtu je samo o sobě další výzvou.

Zatímco náklady musí zůstat v rozumných mezích, kvalita nesmí utrpět. Kontrola kvality je nezbytnou součástí řízení stavebních projektů a vyžaduje pečlivé sledování a kontrolu projektu.

Často podceňovaným bodem je koordinace komunikace a spolupráce. Projektové řízení ve stavebnictví zajišťuje, že inženýři, architekti, řemeslníci atd. Pracují ruku v ruce, místo aby si navzájem překáželi.

Překonání těchto problémů vyžaduje čas, peníze a energii. Existují však různá řešení, která podporují řízení stavebních projektů v těchto projektech. Jednou z možností, která je stále populárnější, je využití digitálního softwaru, jako je například PlanRadar.

Ztraceni v moři e-mailů

Skutečnost, že k těmto problémům dochází v mnoha stavebních projektech, je způsobena tím, že fakta jsou stále často zaznamenávána na papíře a koordinována prostřednictvím e-mailu. To se netýká pouze řízení projektů ve stavebnictví. Mnozí lidé tento problém znají z běžného života: V průběhu stavebního projektu se každý den odešle záplava e-mailů. Výsledkem je, že účastníci projektu mají ve svých schránkách nespočet zpráv, protože je ostatní účastníci zkopírovali. Často to přitom není potřeba. Pro zúčastněné je však často nejasné, zda jsou informace pro ostatní partnery relevantní, či nikoliv. V tomto množství může snadno dojít k přehlédnutí důležitých informací, a to i při vynaložení maximální možné péče. Situace se stává ještě obtížnější, pokud se na vás zapomnělo v mailing listu pro důležitou zprávu, a proto nejste o žádosti informováni nebo jste informováni až se zpožděním.

Personální změny jsou v tomto kontextu podobně choulostivé. Každý, kdo zdědí schránku svého předchůdce v řízení stavebních projektů, často není schopen zjistit souvislosti mezi jednotlivými zprávami. Pokud je určitá informace potřebná rychle, nevyhnutelně dojde ke zpoždění, když se objeví otázky.

Projektmanagement im Hochbau beim Quartier Belvedere Central

Úspěšné digitální řízení projektů ve stavebnictví s PlanRadar

Následující příklad ukazuje, že existuje i jiný způsob. V přímém sousedství nově vybudovaného vídeňského hlavního nádraží vznikla na ploše 25 hektarů čtvrť Belvedere, pojmenovaná podle barokního palácového komplexu v bezprostřední blízkosti. Tam, kde kdysi stály vrcholky habsburské říše, se dnes nachází jedna z největších městských rozvojových oblastí v Evropě. Projekt má masivně modernizovat přilehlé oblasti.

Jednou ze zúčastněných společností je developerská společnost UBM s projektem výstavby Quartier Belvedere Central. Projekt se skládá ze šesti částí: Kromě dvou hotelů o hrubé podlahové ploše 27 000 m² se staví také několik kancelářských budov a objekt pro 140 bytových jednotek. Společnost UBM se při realizaci stavebního projektu spolehla na společnost PlanRadar. Software umožnil digitální řízení projektu na staveništi a výrazně zjednodušil koordinaci procesů v tomto projektu výstavby budov: PlanRadar umožňuje velmi efektivní řízení výstavby. Aktuální stav včetně plánů a kontaktů lze kdykoli vyvolat prostřednictvím mobilních zařízení. Tímto způsobem jsou všechny informace přehledně svázány. Náklady a čas tak lze efektivně řídit.”

Vyzkoušejte ji nyní zdarma

PlanRadar App am Smartphone

PlanRadar: Automatizované řízení stavebních projektů

Projektové řízení ve stavebnictví je jednou z nejnáročnějších a zároveň nejdůležitějších součástí každého stavebního projektu. V době, kdy rostou náklady na financování, kvalifikovaných pracovníků je stále méně, stavební materiály jsou stále dražší a poptávka klesá, je nutná změna. Dlouhodobě zavedené procesy je třeba přehodnotit a využít technologické možnosti dnešní doby, abychom zůstali konkurenceschopní i v roce 2023.

Zákazníci v oblasti řízení stavebních projektů po celém světě jsou s PlanRadarem úspěšní. PlanRadar je stavební a realitní software, jehož cílem je síťové, inteligentní a digitální plánování a řízení. Používáním PlanRadaru nejen zvýšíte produktivitu a efektivitu řízení stavebních projektů, ale také ušetříte náklady a zároveň zvýšíte kvalitu a přesnost plánování. Kromě toho těží z automaticky generovaných zpráv, bezproblémové komunikace mezi všemi zúčastněnými stranami a podrobného přehledu o postupu výstavby v reálném čase.

PlanRadar se snadno a intuitivně používá a nevyžaduje žádné předchozí odborné znalosti informačních technologií. Díky tomu je pro vás mnohem snazší zaškolit zúčastněné osoby a digitálně transformovat vaše stavební projekty než u srovnatelných aplikací. Velkou výhodou je, že si můžete PlanRadar individuálně nakonfigurovat a přizpůsobit jej potřebám a oprávněním vašeho týmu.

Jaké konkrétní výhody PlanRadar nabízí?

PlanRadar nabízí profesionální řešení, jak rychle, flexibilně a snadno digitalizovat řízení projektů ve stavebnictví. To je možné díky užitečným funkcím a rozhodujícím výhodám PlanRadu, které uvádíme níže:

Funkce Popis
Digitální stavební deníky Automatické a digitální zaznamenávání stavební činnosti
Standardní kontrolní seznamy Stovky přizpůsobitelných kontrolních seznamů pro vás a váš tým
Režim offline Přístup k aplikaci PlanRadar odkudkoli a z jakéhokoli zařízení – i bez internetu
Vytváření sítí Přímé zprávy, přístupová oprávnění a sdílení nejaktuálnějších dokumentů se zaměstnanci, zákazníky, dodavateli a subdodavateli.
Mediální dokumentace Umožňuje vám a vašemu týmu nahrávat fotografie, videa, zvukové nebo textové soubory přímo z tabletu nebo chytrého telefonu do platformy PlanRadar.
Harmonogram výstavby Vytvářejte Ganttovy grafy, sledujte harmonogramy a sledujte pokrok v reálném čase.
Digitální auditní stopa Podporuje vás v případě škody pomocí automaticky zaznamenaných důkazů.
15+ jazyků Umožňuje všem uživatelům pracovat v jazyce, který si sami zvolí.

Efektivní řízení projektů ve stavebnictví: Závěr

Řízení stavebních projektů je takříkajíc mozkem nebo řídicím centrem stavby. Je to místo, kde se všechny nitky spojují. Řízení stavebních projektů, známé také jako CPM, se nemusí nutně omezovat jen na jednu stavbu, ale často sleduje několik stavebních projektů najednou. Podporuje tým při plánování, analyzuje stavební činnost a vyhodnocuje získané výsledky. Tyto úkoly probíhají v pěti jednotlivých fázích; inicializace, plánování, realizace, uvedení do provozu a převzetí do užívání a dokončení.

Ve všech fázích je třeba překonat různé výzvy, jako je komplexní plánování, koordinace různých procesů, řízení rozpočtů, dodržování harmonogramu a plynulá spolupráce a komunikace.

Stále více stavebních firem se spoléhá na PlanRadar, aby mohly efektivněji, přesněji a hospodárněji řídit všechny fáze.

Digitální řízení projektů ve stavebnictví zajišťuje kvalitu

PlanRadar výrazně usnadňuje plánování a provádění jednotlivých kroků stavebních projektů. Vedoucí projektů navíc pomocí aplikace dosahují efektivnějšího zajištění kvality. Díky snížení pracnosti šetří odpovědné osoby také čas, a tím i náklady na pracovní sílu.

Vyzkoušejte si PlanRadar na 30 dní zdarma nebo si sjednejte úvodní schůzku s naším týmem.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci