Blog Post

Jak będą wyglądać budynki przyszłości: 10 trendów w budownictwie, które warto obserwować

13.06.2022 | 17 minuty czytania | Written by Simon

Pandemia COVID-19 przyspieszyła rozwój niektórych trendów i wpłynęła na wiele kluczowych wskaźników popytu w branży nieruchomości. Zbieżność licznych kryzysów w sferze zdrowia publicznego, społecznej, gospodarczej i środowiskowej podkreśliła potrzebę zmiany i wyraźnie zasygnalizowała, w jaki sposób branża budowlana powinna się rozwijać w przyszłości.

W 2021 r. społeczność nieruchomości Światowego Forum Ekonomicznego zaproponowała 4 główne zasady, na których będzie się opierać koncepcja budynków przyszłości. Oto one:

 • Komfort życia..Europejczycy spędzają około 90% życia w budynkach. Wyobraź sobie, że w wieku 80 lat będziesz mieć już za sobą 70 lat spędzonych tylko i wyłącznie w pomieszczeniach! To właśnie dlatego budynki odgrywają znaczną rolę w zapewnieniu komfortu życiowego. Różne czynniki przyczyniają się do wysokiej jakości życia, w tym m.in. odpowiednio rozwinięte budynki wraz z infrastrukturą, inkluzywne projektowanie skoncentrowane na człowieku (budynki zaprojektowane dla osób w różnym wieku i o różnej sprawności) oraz udogodnienia socjalne i związane z wypoczynkiem, które spełniają potrzeby obywateli.

 

 • Zrównoważony rozwój. Nowoczesne budynki przyszłości powinny być zrównoważone i praktycznie nie generować emisji dwutlenku węgla w trakcie realizacji i eksploatacji. Według raportu Global Status Report 2017, czynności związane z budownictwem odpowiadają za 36% światowego zużycia energii i 39% produkcji gazów cieplarnianych. Mimo tak imponujących liczb, światowa rada zrównoważonego budownictwa World Green Building Council pozytywnie patrzy w przyszłość i przewiduje, że branża budowlana osiągnie zerową emisję dwutlenku węgla (netto) do 2050 r. Jeżeli chcemy wcielić ideę zrównoważonego rozwoju w życie, musimy zacząć od modernizacji istniejących budynków – należy je wyremontować i przystosować, a nie wyburzyć.

 

 • Wytrzymałość. Podczas gdy zrównoważony rozwój skupia się głównie na przyszłości, wytrzymałość dotyczy aktualnego stanu rzeczy. Chodzi o to, w jaki sposób utrzymamy funkcjonowanie budynków w trakcie powodzi, pożarów i nieplanowanych przerw w dostawie energii. Budynki muszą być na tyle elastyczne, żeby dostosować się do wszelkich incydentów, minimalizując konsekwencje nieprzewidzianych zjawisk, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka, tj. kryzysów klimatycznych, finansowych i zdrowotnych. Budynki przyszłości muszą przystosowywać się do zmieniających się modeli pracy i życia codziennego.

 

 • Opłacalność. Zapewnienie równego dostępu do odpowiedniej jakości przestrzeni życiowej i roboczej, jest kluczowe dla ogólnego dobrobytu społeczeństwa. Opłacalność oznacza przystępność finansową (niewiele przeszkód związanych z posiadaniem nieruchomości, niedrogi wynajem) oraz dostępnością do odpowiedniego standardu życia (zdrowe warunki bytowe, lokalizacja oraz dostęp do mediów). To wszystko brzmi jak utopia, zwłaszcza w dobie lockdownów, kiedy wiele osób straciło pracę i spóźnia się z opłacaniem czynszu. Na świecie podejmuje się wiele działań, żeby zwiększyć dostępność mieszkań w przystępnych cenach. I tak np. w USA wprowadzono reformę przepisów dotyczących użytkowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Te 4 zasady będą stanowić bazę nowych projektów budowlanych i chociaż ciężko jest przewidzieć przyszłość, jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jak będą wyglądać budynki przyszłości w nadchodzących dekadach. Poniżej przedstawiamy główne trendy i istniejące przykłady z branży budowlanej, które wpłyną na wygląd miast przyszłości i przyczynią się do bardziej komfortowej i przyjaznej dla środowiska egzystencji na naszej planecie:

1. Autonomiczne i samoregulujące się obiekty architektoniczne

Nowoczesne budynki przyszłości będą autonomiczne. Budynki staną się w pewnym sensie „świadome”. Będą monitorować i gromadzić dane dotyczące działania własnych systemów, a do tego samodzielnie je kontrolować i regulować, by wydajniej wykorzystywać zasoby. Taki budynek powiadomi Cię, kiedy będzie trzeba wymienić żarówkę albo wyregulować systemy ogrzewania lub chłodzenia. Te inteligentne struktury zostaną kiedyś wcielone do inteligentnych miast, w których budynki będą automatycznie współdzielić energię i optymalizować jej zużycie. Autonomiczne budynki przyszłości będą zmieniać swoje zachowanie w oparciu o wybory swoich mieszkańców. Po przeanalizowaniu zagrożeń skonfigurują się w taki sposób, by zapewnić adekwatny poziom ochrony, bezpieczeństwa i warunków zdrowotnych. Budynek zaprojektowany w sposób zrównoważony będzie zapewniał wygodę i rozrywkę, zwiększał wydajność i minimalizował zużycie energii poprzez automatyczne włączanie i wyłączanie energii elektrycznej zgodnie z zapotrzebowaniem. Mieszkanie w jednym z nowoczesnych budynków przyszłości będzie wiązało się z przebywaniem w środowisku, której najlepiej odzwierciedla styl życia jego mieszkańca i z łatwością dostosowuje się do jego aktualnych potrzeb.

Fulton East, Chicago

Fulton East to 12-piętrowy biurowiec i budynek handlowy, który był pierwszym obiektem zaprojektowanym i zrealizowanym na potrzeby środowiska po COVID-19. Budynek skupia się na zapewnieniu wydajności energetycznej i jakości powietrza, jednocześnie wdrażając kilka przełomowych innowacji dotyczących zdrowia, takich jak systemy oczyszczania powietrza, które zabijają bakterie i wirusy, bezdotykowe opcje, jak przycisk w windzie uruchamiany stopą oraz bezdotykowe skanowanie termiczne w lobby

2. Obszary miejskie zamienią się w bezpieczne, zrównoważone inteligentne miasta

Twój inteligentny dom przyszłości stanie się częścią inteligentnego środowiska miejskiego, oferującego bardziej zaawansowane możliwości integracji domu z usługami prywatnymi i publicznymi. Nieruchomości mieszkalne i komercyjne będą połączone z cyfrowym systemem zintegrowanym z infrastrukturą drogową, transportem publicznym, gospodarką mieszkaniową, elektrycznością, utylizacją odpadów oraz innymi usługami. Inteligentne miasto wytworzy atmosferę, która będzie sprzyjała jak najprzyjemniejszemu życiu w mieście, przy jednoczesnej minimalizacji trudów, jakie się z tym wiążą. Ulice będą bezpieczniejsze, będzie więcej obszarów zielonych, komunikacja będzie bardziej sensowna, a mieszkańcy będą mieli większy dostęp do kultury i sztuki. Po lockdownach ludziom zaczęło zależeć na przestrzeni życiowej, w której wszędzie można udać się pieszo, a udogodnienia znajdują się w niewielkiej odległości. Dzięki temu życie może być interesujące bez konieczności wsiadania w samochód i marnowania czasu na przemieszczenie się z jednej strefy egzystencji do drugiej. W przyszłości mniej budynków będzie pełniło tylko jedną funkcję. Dzisiejsze biurowce mogą wyewoluować do pionowych „sąsiedztw”, pełniących co najmniej trzy różne funkcje. Mogą zostać przerobione w mieszankę przestrzeni biurowej, mieszkalnej, handlowej i edukacyjnej. Takie trendy można już zaobserwować w najbardziej zaludnionych miejscach na Ziemi.

Elysium City, Hiszpania

Elysium City, stworzone przez Johna Corę, byłego dyrektora z Walt Disney, będzie pierwszym dużym inteligentnym i zrównoważonym miastem w Europie, zaprojektowanym i zbudowanym zgodnie z 17 Celami Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Są to m.in.: czysta energia, racjonalna konsumpcja, wysoka jakość edukacji i równość płci. Pierwsze inteligentne miasto w Europie ma zostać ukończone do 2028 r. Według twórców będzie to miejsce, w którym ludzie będą chcieli mieszkać, pracować i odpoczywać.

3. Budynki neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, o niskim zużyciu energii

Miasta i znajdujące się z w nich budynki dostosują się do warunków klimatycznych i wymogów środowiska, wykorzystując jedynie odnawialne źródła energii. Bryły budynków przyszłości będą regulować wymianę ciepła poprzez swoją strukturę, zmniejszając straty ciepła. Najnowsze badanie, które sprawdzało czy gęstsza i wyższa zabudowa to najlepsze rozwiązanie, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, obaliło ten mit: okazało się, że gęsta zabudowa niskich budynków jest bardziej przyjazna dla środowiska, a wysokie obiekty zostawiają znacznie większy ślad węglowy. Dlatego też w przyszłości znajdzie się miejsce dla budynków o niskim lub zerowym zużyciu energii, wykonanych z wykorzystaniem lepszego ocieplenia, wydajniejszych energetycznie materiałów i technologii. Urbaniści i budowlańcy zaczną wcielać nowo nabytą wiedzę na temat węglowego cyklu życia budynków w fazie planowania, równoważąc wpływ zagęszczenia i wysokości zabudowy w mieście przy realizacji nowych mieszkań dla stale rosnących populacji. Dlatego też, jeżeli chcemy osiągnąć równowagę w przestrzeni miejskiej w przyszłości, potrzebujemy więcej Paryżów niż Nowych Jorków. Warto jednak pamiętać, że tak popularna urbanistyka pionowa (którą omówimy szerzej w dalszej części artykułu) może pomóc upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, jednocześnie rozwiązując problem przeludnienia i zapewniając zrównoważony rozwój na naszej planecie.

Living Landscape, Islandia

Ten projekt Jakob+MacFarlane oraz T.ark powstał jako jedna z 49 odrębnych inicjatyw urbanistycznych nastawionych na zerową emisję netto, ufundowanych przez światową sieć C40 Cities, w ramach konkursu Reinventing Cities. Living Landscape to wielofunkcyjny budynek zlokalizowany na terenie dawnego obiektu przemysłowego w Reykjaviku. Zastosowanie prefabrykowanych elementów z drewna klejonego krzyżowo zmniejsza ślad węglowy budynku o prawie 80%, w porównaniu do typowej konstrukcji z betonu. Emisja dwutlenku węgla związana z eksploatacją budynku również została zredukowana, dzięki zastosowaniu zintegrowanego systemu odzysku ciepła odpadowego, odpowiedniego ocieplenia oraz odnawialnego źródła energii. Niniejszy projekt pełni rolę modelu ekosystemu rozwijających się miast i społeczności.

4. Elastyczne projektowanie przekształci przestrzeń domową

Branża projektowania wnętrz musi cechować się elastycznością, ponieważ to, co jest modne teraz, może stracić na znaczeniu w przyszłości. Budynek przyszłości będzie podobny do Tesli, stanowiąc swego rodzaju osprzęt dla oprogramowania. Oznacza to, że ściany i okna budynku będą pełnić rolę sprzętu dla elastycznej przestrzeni znajdującej się wewnątrz. Nowoczesna technologia może sprawić, że budynki przyszłości będą inteligentniejsze i wydajniejsze.
Jednym z głównych czynników motywujących do szukania nowych rozwiązań jest zmniejszenie zużycia energii, ale dbanie o dobro mieszkańców jest zaraz za nim. Choć wiele osób wraca do pracy w biurze, uciążliwe lockdowny wpłynęły na sposób, w jaki projektuje się wnętrza. Można zakładać, że takie lockdowny będą się zdarzały w przyszłości, dlatego architekci decydują się na implementację elastycznych rozwiązań, które można z łatwością zmodyfikować i przekształcić. Nowe przestrzenie będą projektowane w taki sposób, żeby mieszkańcy mogli wchodzić w interakcję z naturą i społecznością, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego. Elastyczne wnętrza będą częścią modelu nowego domu, tak by „praca z domu” stała się wygodniejsza. Aby sprostać coraz większej liczbie potrzeb i wymagań dotyczących użyteczności, kuchnie i spiżarnie będą miały więcej miejsca do przechowywania. Balkony, ganki, ogródki i tarasy staną się istotną częścią uproszczonego i bezpieczniejszego życia towarzyskiego, oraz miejscami, w których rodziny będą mogły się zrelaksować i zregenerować. Aktualne raporty pokazują, że drastyczne przerzucenie się rynku na pracę z domu może utrzymać się na stałe dla ponad połowy pracujących osób. Projektanci coraz częściej skupiają się na innowacyjnych metodach rozlokowywania biurek do pracy w mieszkaniach, w taki sposób, by projekty nadal były opłacalne.

Rose Hill, Nowy Jork

Ten 45-piętrowy drapacz chmur w brązowym kolorze zlokalizowany na Manhattanie znany jest ze swoich elastycznych mieszkań typu „flex”. Wielofunkcyjne przestrzenie połączone są z pokojem dziennym i mogą pełnić rolę biblioteki, pokoju gościnnego, pokoju dziecinnego lub domowego biura. Mają różne rozmiary i mogą być otwartymi przestrzeniami albo zamkniętymi pokojami. Mieszkania „flex” w Rose Hill potwierdzają rosnące zapotrzebowanie na domowe biura.

5. Modułowy design to najnowszy krzyk mody w budynkach handlowych

Budynki modułowe nie są w branży mieszkaniowej nowością, ale ich zastosowanie w nieruchomościach przeznaczonych do celów handlowych dopiero się rozkręca. Ale dlaczego nagle zyskały na popularności? Budynki modułowe wcale nie są tańsze od tradycyjnych budynków, jeśli chodzi o bezpośredni koszt budowy. Budownictwo modułowe może jednak skrócić czas realizacji. Dzięki temu obiekt może być szybciej oddany do użytku i wcześniej zacząć generować zyski, co przekłada się na szybszy zwrot z inwestycji. Rosnąca liczba wielofunkcyjnych i elastycznych budynków handlowo-usługowych znacznie wydłuży ich cykl życia, w porównaniu do współczesnych obiektów. Dzięki modułowej konstrukcji i technologii budowania, właściciele mogą szybko modyfikować elementy budynku dla nowych najemców. Dlatego też ten sam obiekt może zostać przekształcony z biura w restaurację albo lokal mieszkalny, bez konieczności gruntownej przebudowy. Niektórzy nie wypowiadają się o budynkach modułowych zbyt pochlebnie, ze względu na ich „klockowaty” design, ale współcześni projektanci potrafią wychodzić poza schematy i tworzyć atrakcyjne wizualnie i praktyczne budynki przyszłości o przeznaczeniu komercyjnym. Obiekty modułowe można z łatwością rozbudowywać zgodnie z potrzebami biznesowymi.

6. Trendy projektowania biofilnego sprowadzają przyrodę do domu i biura

Koronawirus odnowił zainteresowanie dyskusją na temat jakości powietrza w budynkach. W wiadomościach często się słyszy o zanieczyszczeniu powietrza na zewnątrz, ale Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska twierdzi, że zanieczyszczenie w budynkach jest od 2 do 5 razy gorsze. I rzeczywiście, badanie opublikowane w Nature w 2021 r. wykazało, że zanieczyszczenie powietrza negatywnie wpływa na zdolności poznawcze i prowadzi do schorzeń układu oddechowego i krążenia, takich jak np. syndrom chorego budynku (SBS).
Wcielenie natury w strukturę budynku określa się mianem projektowania biofilnego. W biofilii nie chodzi tylko o wstawienie kilku roślin doniczkowych do pomieszczenia; to zrozumienie więzi między człowiekiem a jego środowiskiem, odzwierciedlone w przestrzeni życiowej i roboczej. Wzmocnienie więzi z naturą w miejscu pracy (zarówno w domach, jak i biurowcach) bierze pod uwagę różnorodne czynniki, takie jak:

 • naturalne materiały, umeblowanie, tkaniny, wzory i kolory
 • poziom toksyn w powietrzu i wentylacja
 • dostęp do naturalnego światła
 • obecność pomieszczeń do relaksu

 

Jeśli praca z domu stanie się normalnością, nieodłączną częścią życia, miejsce pracy musi się do tego przystosować. Musi stać się bardziej zachęcającym środowiskiem, do którego pracownicy będą przychodzić, bo mają na to ochotę, a nie dlatego, że są do tego zmuszeni. Biura na ten moment wcale nie są już koniecznością, dlatego ludzie muszą mieć wyraźną korzyść z pracy w takim środowisku. Jedną z takich zalet może być projektowanie biofilne.

Ruins Studio, Szkocja

Ruins Studio w Szkocji to prywatny dom zbudowany na ruinach starej kamiennej chaty. Zachowano bryłę z kamienia, która pełni teraz rolę naturalnej bryły o charakterystycznej teksturze, która znacznie kontrastuje z gładkim i nowocześniejszym wnętrzem. Będąc w środku ma się wrażenie przebywania w jaskini. Świetliki wpuszczają naturalne światło, a kamienne akcenty łączą się z nowoczesnymi zdobieniami z drewna.

7. Domy mieszkalne wykonane z grzybni

Branża budowlana będzie dalej eksperymentować z nowymi materiałami budowlanymi, które będą same się regenerowały i czyściły, nadawały się do recyklingu i różnorodnych zastosowań, oraz wytrzymają zmienne warunki pogodowe. Jednym z takich materiałów jest grzybnia. Jest to wegetatywna część grzyba, składająca się z białych nici, która przykuła uwagę projektantów w ostatniej dekadzie. Projektanci wykorzystują ten szybko rosnący materiał do tworzenia wegańskich abażurów, grzybowej skóry i alternatywnych opakowań. A teraz architekci zaczęli stosować ten materiał do tworzenia organicznych cegieł. Według nich grzybnię można wykorzystać do produkcji żyjących budynków przyszłości. Jeszcze jest za wcześnie na to, żeby rozważać wznoszenie budynków w całości składających się z grzybni, ale naukowcom udało się wytworzyć grzybne ocieplenie oraz płyty podłogowe. Bloki wykonane z grzyba są bardzo lekkie i przypominają utwardzoną piankę. Są mocne i wystarczające trwałe, a do tego odporne na wodę i ogień. Co więcej, połączenie różnego rodzaju odpadów grzybiczych i roślinnych umożliwia tworzenie cegieł z grzybni, o unikatowych właściwościach i charakterystyce. Ponadto grzybnia magazynuje węgiel (ponieważ odpady rolnicze nie zostają spalone, tylko wbudowane w ścianę w formie cegieł), co oznacza, że budynek z grzyba może przyczynić się do redukcji ilości odpadów budowlanych, a w konsekwencji również zanieczyszczenia środowiska. Na ten moment domy z grzybni to ambitna wizja, która powoli staje się rzeczywistością.

Hi-Fi Tower, Nowy Jork

Hi-Fi Tower to największy i najokazalszy budynek wykonany z grzyba, który wybudowano na pokaz przed muzeum sztuki współczesnej w Nowym Jorku. Wieżę wykonano z cegieł z grzybni. Miała wysokość 12 metrów. Wieżę Hi-Fi Tower zdemontowano po zakończeniu dwumiesięcznej wystawy, a cegły zostały wysłane do kompostowników, ze względu na ich biodegradowalność.

8. Domu wydrukowane w 3D będą dalej przesuwać granice możliwości branży budowlanej

Według raportu Grand View Research, gałąź branży budowlanej zajmująca się drukiem 3D powinna wzrosnąć o 91% między 2021 a 2028 r. Budynki drukowane w 3D zaczynają być postrzegane jako potencjalne rozwiązanie aktualnych trudności, z jakimi borykają się branże architektury, inżynierii i budowy, dostarczając niedrogie domy, schrony na obszarach dotkniętych klęskami oraz odpowiedź na potrzeby zrównoważonego budownictwa. Oprócz wspomnianych korzyści, jedną z największych zalet jest zmniejszony koszt budowy. Wyliczenie rzeczywistej ilości potrzebnych materiałów budowlanych jest w przypadku druku 3D zdecydowanie łatwiejsze, co skutkuje mniejszą liczbą generowanych odpadów. Ponadto drukowane budynki wznosi się szybciej niż tradycyjne, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. I tak na przykład Mighty Buildings, z siedzibą w Kalifornii, jest na ten moment w stanie wydrukować obiekt w zaledwie 24 godziny. Dzięki tak dużej szybkości druk 3D może zostać wykorzystany do wznoszenia schronów awaryjnych i zaspokojenia rosnących potrzeb, jeśli chodzi o budynki mieszkalne. Wiele aktualnie dostępnych budynków wydrukowanych w 3D stanowi idealne połączenie innowacyjnego designu i wykorzystania materiałów przyjaznych dla środowiska, które można tworzyć szybko i niedrogo. NASA też ma bardzo ambitne plany dotyczące wykorzystania drukarek 3D. Zamierza przenieść obiekty 3D na inne planety. NASA jest sponsorem konkursu na zaprojektowanie kolonii na Marsie. Według planu drukarki 3D mają zostać przetransportowane na Marsa, gdzie wykorzystają lokalne zasoby, by wyprodukować domy na miejscu.

Community First! Village, Teksas

Wydrukowane w 3D centrum powitalne Community First! Village w Austin (Teksas) zostało wzniesione w 27 godzin. W ten sposób ICON, deweloper z siedzibą w Teksasie, pokazuje jakiego rodzaju budynki jest już w stanie wydrukować na potrzeby osiedla. Wspomniane domy wydrukowane w 3D zostały wzniesione dla bezdomnych i są częścią eksperymentalnego projektu, wykonano je naprawdę solidnie, a do tego mają atrakcyjny wygląd, łączący czerń, biel i drewniane wykończenia. Architektom udało się stworzyć komfortowe i przystępne środowisko, które można nazwać domem.

W załączonej publikacji można znaleźć więcej informacji na temat korzyści wykorzystania druku 3D w budownictwie i poznać najbardziej innowacyjne i obiecujące przykłady realizacji z branży druku 3D.

9. Przestrzenie coworkingowe przekształcą środowisko biurowe

Zapotrzebowanie na elastyczne przestrzenie coworkingowe pozwoli deweloperom wnieść trochę świeżości do istniejących, starych budynków. Wielu deweloperów przekształca aktualne nieruchomości w przestrzenie coworkingowe, a inwestorzy kupują hotele i biurowce, żeby przerobić je na elastyczne miejsca pracy.

Oto trendy związane z przestrzenią coworkingową, które utrzymają się w przyszłości:

 • Projektowanie nastawione na dobrostan. W przyszłości zwiększy się zapotrzebowanie na czyste i bezpieczne środowisko, ergonomiczne umeblowanie, pomieszczenia przeznaczone do jogi, pokoje medytacji i siłownie.
 • Przestrzenie hybrydowe.. Hybrydowe przestrzenie coworkingowe, do których będzie można w razie potrzeby sobie „wpaść”, pojawią się w hotelach, placówkach handlowych i restauracjach. W przyszłości nikogo nie będzie już dziwić, że miejsce, które za dnia pełni rolę przestrzeni coworkingowej, wieczorem zamienia się w miejsce rozrywki. Może być też tak, że jedno miejsce będzie jednocześnie przestrzenią coworkingową i klubem wellness.
 • Zwrot w kierunku przedmieść. Epidemia spowodowała, że znaczna część świata przerzuciła się na pracę zdalną. Pracownikom nie chce się już codziennie jeździć do pracy, bo wiedzą jakie są korzyści pracy z domu. Dlatego też zapotrzebowanie na podmiejskie przestrzenie coworkingowe staje się coraz większe.
 • Niszowe przestrzenie coworkingowe. „Niszowe przestrzenie coworkingowe” dotyczą skupienia się na konkretnych gałęziach rynku. I tak np. powstają przestrzenie coworkingowe dla artystów, tylko dla kobiet, dla programistów, pisarzy, fotografów itp. Tego typu przestrzenie coworkingowe mają za zadanie przyciągać wyłącznie określone grupy docelowe i zapewnić wszelkie udogodnienia, które może potrzebować profesjonalista z danej branży.

Mobilne biuro Nova

Szybkie Wi-Fi, minibar, codziennie zmieniający się krajobraz — mobilne biuro Nova zasilane energią słoneczną zaspokaja potrzebę elastycznego środowiska pracy współczesnych nomadów. Mobilne biuro Nova, którego właścicielem jest przestrzeń coworkingowa Work & Co z siedzibą w Kapsztadzie, można przetransportować do różnych atrakcyjnych miejsc miasta. Jest to najnowsza innowacja, jeśli chodzi o „pozabiurowe” środowiska pracy. Może nie wszystkie przestrzenie coworkingowe przyszłości będą tak wyglądać, ale mobilne biuro Nova na kółkach w pełni odzwierciedla aktualne trendy – przebywanie w małych grupkach, więź z naturą, możliwość pracy z dowolnego miejsca, niemarnowanie czasu na dojeżdżanie do pracy.

10. „Pionowe miasta” z superwysokimi budynkami o wielu zastosowaniach

Wysokie obiekty i drapacze chmur w dużych aglomeracjach wraz z dalszym rozwojem budownictwa pionowego będą pełnić rolę minimiast. Budynki przyszłości mogą osiągnąć nawet 29 kilometrów wysokości i mieć 8 000 kondygnacji. Przy takich wysokościach windy przestałyby być praktycznym rozwiązaniem, a ludzi z piętra na piętro transportowałyby ogromne drony. Chociaż aktualnie to Chiny i Dubaj posiadają najwyższe budynki na globie (rekord należy do Burj Khalifa w Dubaju, 163-piętrowego drapacza chmur), Newark w stanie Nowy Jork bije rekordy, jeśli chodzi o zaproponowane projekty wieżowców, co sugeruje, że Ameryka może się spodziewać nastawienia na wyższe wieżowce i pionową zabudowę w miastach w najbliższej przyszłości. „Pionowe miasta” będą składały się z sekwencji pionowo połączonych pięter, które zapewnią mieszkańcom samowystarczalne i przyjazne dla środowiska obszary. Nowe trendy dotyczące wysokich budynków skupiają się nie tylko na zapewnieniu komfortu mieszkańcom, ale również na zmniejszaniu wpływu na środowisko. Co więcej, dzięki temu większe połacie ziemi będą dostępne na potrzeby rolnictwa i obsadzania drzew, co też przyczyni się do proekologicznej postawy. A ponieważ drogi nie będą tak obłożone, pomoże to ograniczyć problemy środowiskowe, takie jak zanieczyszczenie powietrza. Odpowiednio zaplanowane wieżowce zrealizowane zgodnie z koncepcją zrównoważonego budownictwa, mogą poprawić wydajność użytkowania gruntów i pomóc miastu zachować kompaktowy wygląd.

Kompleks Cloud Citizen, Hongkong

Cloud Citizen to futurystyczny projekt ekologicznej, superzwartej, trójwymiarowej metropolii w regionie zatoki Shenzhen w Hongkongu. Jeśli kompleks Cloud Citizen rzeczywiście powstanie w Shenzhen, będzie to minimiasto wewnątrz metropolii, w którym będzie można znaleźć miejsca pracy, parki, ośrodki kultury i mieszkania, i które będzie w stanie gromadzić deszczówkę, produkować jedzenie i generować energię elektryczną ze słońca, wiatru i glonów.

Wnioski

Najbliższa przyszłość, gdzieś tak do 2050 r., będzie naprawdę interesująca – innowacje, od samochodów elektrycznych po ekologiczną zabudowę pionową, przekształcą to, jak postrzegamy nasze domy oraz jak się w nich czujemy. W niniejszym artykule omówiliśmy tylko kilka zmian, które wpłyną na globalny rynek mieszkaniowy. Mimo problemów, które pojawiły się w latach pandemii, przyszłość budownictwa wydaje się obiecująca. Wzrost konkurencji przyczyni się do dalszych innowacji, ale możemy się również spodziewać zmiany sposobu, w jaki wykorzystujemy i współdzielimy przestrzeń z innymi.

Oprogramowanie budowlane niweluje bariery związane z wprowadzaniem nowych technologii, poprawia osiągi w projektach i zmniejsza straty, zarówno jeśli chodzi o czas, jak i pieniądze. Dlatego też dalej będzie aktywnie wykorzystywane do projektowania budynków przyszłości. Jeżeli chcesz zwiększyć wydajność realizacji projektów budowlanych nawet o 70%, z łatwością koordynować pracą zespołu, uporządkować dokumentację budowlaną i cyfrowo przypisywać zadania z dowolnej lokalizacji, oprogramowanie do zarządzania budową PlanRadar jest właśnie tym, czego potrzebujesz. Więcej informacji na temat aplikacji znajdziesz w tym miejscu.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację