Blog Post

Audyt remontowy i audyt techniczny budynku, czyli powiedz „sprawdzam!”

04.08.2022 | 7 minuty czytania | Written by Simon

Wszystkie decyzje związane z nieruchomościami to poważne sprawy: zarówno zakup nowego domu czy mieszkania, jak i remont posiadanego lokalu. Wiążą się z niebagatelnymi kosztami, często stresem wynikającym z poczucia odpowiedzialności za podjęte kroki lub zaniechania. Dlatego naprawdę warto zaoszczędzić sobie bezsennych nocy i zdać się na specjalistów, którzy mają wiedzę, doświadczenie i narzędzia, by przeprowadzić profesjonalny audyt budowlany i czarno na białym zaraportować, w jakiej kondycji znajduje się interesujący nas obiekt.

Czym jest audyt remontowy, co dokładnie wchodzi w jego skład i jakie korzyści płyną z przeprowadzenia tego rodzaju oceny? Kiedy warto zlecić audyt techniczny budynku i jaki jest jego zakres? W jaki sposób cyfrowe rozwiązania zwiększają efektywność inspekcji, kontroli i audytów?

Two workers in the process of conducting a site audit

Czym jest audyt remontowy

Samo słowo „audyt” wiele mówi o naturze nazywanej nim czynności. Pochodzi od łacińskiego auditor, które oznacza słuchacza lub słuchającego. Tak więc nie chodzi w nim o szukanie winnych, wymierzanie kar czy nadmierną kontrolę, których czasem tak bardzo się obawiamy. Audyt to po prostu niezależna i obiektywna ocena danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Jego przedmiot jest badany pod kątem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi organizacji. Audyt remontowy w praktyce stanowi opracowanie określające zakres oraz parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego, stanowiące jednocześnie założenia do projektu budowlanego. Termin ten został wprowadzony do polskiego prawodawstwa ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków1.

Audyt remontowy a premia remontowa

Zgodnie z zapisami ustawy właściciele budynków mogą się ubiegać o premię remontową, czyli dofinansowanie na termoizolację i związany z nią remont, który ma się przyczynić do zmniejszenia zużycia energii. Oznacza to podwójną korzyść: obniżenie opłat za prąd i wkład w ochronę środowiska. Premia remontowa przysługuje budynkom wielorodzinnym, których użytkowanie rozpoczęto przed 14 sierpnia 1961 roku. A obowiązkowym załącznikiem do wniosku o jej przyznanie jest audyt remontowy, w którym należy przedstawić obliczenia zapotrzebowania energii i wykazać oszczędności energetyczne.

5 składowych audytu remontowego

Ekspertyza, jaką jest w istocie audyt budynku, stanowi ocenę aktualnego stanu technicznego obiektu wraz z jego instalacjami. Określa także charakterystykę energetyczną nieruchomości oraz zakres prac termoizolacyjnych, które mają na celu zminimalizowanie rocznego zapotrzebowania na ciepło, wraz z oceną oszczędności energii. Dokument ten powinien spełniać wszystkie wymogi określone w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego² . W zakres audytu budowlanego wchodzi 5 podstawowych elementów:

 1. Inwentaryzacja, czyli precyzyjne ustalenie realnego stanu budynku;
 2. Analiza wszystkich potencjalnych rozwiązań remontowych;
 3. Zaplanowanie robót remontowych i modernizacyjnych;
 4. Określenie zakresu prac remontowych, niekoniecznie związanych wyłącznie z oszczędzaniem energii;
 5. Selekcja i wybranie optymalnego wariantu rozwiązania.

Korzyści z przeprowadzenia audytu remontowego

Tak sporządzony audyt remontowy pomaga w podjęciu decyzji o wprowadzeniu zmian i skutecznie przyczynia się do wzrostu oszczędności, dlatego warto przeprowadzić go przed każdą planowaną termomodernizacją budynku. Podstawowym i bezpośrednim profitem, jaki dzięki temu opracowaniu zyskujemy, jest możliwość otrzymania premii remontowej. Ale to nie wszystko. Ekspertyza tego rodzaju pozwala nam poznać szacunkowe koszty inwestycji, a co za tym idzie zawczasu zadbać o środki na jej finansowanie. Dzięki audytowi budowalnemu dowiemy się również, jakie są możliwości poprawy efektywności energetycznej – ile możemy zaoszczędzić dzięki pracom termoizolacyjnym i polepszeniu ogólnego stanu technicznego obiektu.

Czym jest audyt techniczny budynku

Przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości – czy to w przypadku nowych lokali od dewelopera, czy domów lub mieszkań z rynku wtórnego – warto zlecić szczegółowy audyt techniczny budynku. Stanowi on fachową ekspertyzę, która pozwala na uzyskanie informacji o kompleksowym stanie budynku – zarówno w zakresie konstrukcji, jak i poszczególnych instalacji. Audyt budowlany tego typu każdorazowo kończy się sporządzeniem opinii technicznej zawierającej opis ewentualnych wad i wskazań dotyczących możliwych ulepszeń nieruchomości.

Dlaczego warto powierzyć to zadanie audytorowi lub inspektorowi budowlanemu? Przecież sami możemy obejrzeć ściany, podłogi, stolarkę okienną i drzwiową. Otóż nie, bo nie wszystko widać na pierwszy rzut oka. A audyt techniczny budynku wykonywany przez profesjonalistów wykorzystuje urządzenia pozwalające na diagnozę również wad ukrytych, czyli elementów niezauważalnych na powierzchni. Dzięki szczegółowym i racjonalnym przesłankom taki szczegółowy audyt budowlany z pewnością pomoże podjąć decyzję o zakupie lub rezygnacji z nabycia nieruchomości.

Zakres audytu technicznego budynku

W ramach tego rodzaju audytu budowlanego najczęściej sprawdza się elementy takie jak:

 • termoizolacja budynku,
 • instalacja elektryczna,
 • wentylacja,
 • instalacja wodna i grzewcza,
 • mury zewnętrzne,
 • poszycie dachowe i kominy,
 • stolarka okienna i drzwiowa,
 • ściany i sufity,
 • kanalizacja,
 • podłoga i posadzki,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku (badanie geotechniczne).

Z każdej kontroli sporządzany jest drobiazgowy raport pisemny dla zlecającego ją klienta.

Korzyści z przeprowadzenia audytu technicznego budynku

Audyt techniczny, zwłaszcza analiza due diligence, dostarcza szczegółowych informacji na temat stanu technicznego nieruchomości oraz zawiera propozycję możliwych do zastosowania rozwiązań. Dzięki temu pozwala on wiarygodnie oszacować stopień ryzyka i podjąć kroki mające na celu jego zminimalizowanie. Wykonanie audytu budowlanego zwykle powierza się wysoko wykwalifikowanym specjalistom z branży nieruchomości posiadającym wiedzę z zakresu składowych objętych jego zakresem.

Jak oprogramowanie pomaga przeprowadzić audyt budynku

Zwykle inspekcje czy kontrole na placu budowy są niezwykle pracochłonne – wymagają zebrania szczegółowych danych z różnych miejsc, ich zestawienia, przeanalizowania i skrupulatnego ujęcia w ramy raportu. Wykorzystanie cyfrowych narzędzi do audytu budowlanego pozwala zaoszczędzić cenny czas i pieniądze, a także podwyższa jakość zrealizowanych prac.

Dzięki zastosowaniu platformy PlanRadar da się sprawnie rejestrować dowolne dane za pomocą formularzy dostępnych w aplikacji. Użytkownicy oprogramowania mają do swojej dyspozycji bezpieczną przestrzeń w chmurze, którą mogą wykorzystać do przechowywania ogromnych ilości informacji. Warte podkreślenia jest to, że gromadzenie cyfrowych danych odbywa się w dowolnym czasie i miejscu – z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Intuicyjny kreator formularzy pozwala tworzyć dokumenty i listy kontrolne niezbędne do opracowania audytu remontowego czy audytu technicznego budynku. Dodatkowo, aby lepiej zobrazować poszczególne zagadnienia, można załączać do dokumentów zdjęcia, filmy, nagrania głosowe czy adnotacje na planach.

Kolejną funkcjonalnością aplikacji PlanRadar, która przyda się przy okazji audytu budowlanego, jest proste i błyskawiczne generowanie zdigitalizowanych raportów. Wystarczy użyć jednego przycisku i raport z audytu remontowego lub audytu technicznego budynku jest gotowy! Może on przybrać postać gotowego szablonu lub zostać spersonalizowany przy użyciu kreatora. Nie trzeba marnotrawić czasu na ślęczenie w biurze i rozpisywanie wszelkich wykrytych niezgodności w formie tradycyjnej. Masz już dane, więc program automatycznie eksportuje je do pliku PDF i pozwala od razu wysłać do zainteresowanych osób np. z telefonu lub tabletu.

Planujesz audyt budowlany? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wsparcia oprogramowania w zakresie audytu remontowego i audytu technicznego budynku? Wypróbuj przez 30 dni bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów platformę PlanRadar. Masz pytania lub wątpliwości? Skontaktuj się z nami – z przyjemnością udzielimy wszelkich wyjaśnień dotyczących oferowanego przez nas rozwiązania.

1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, t.j. Dz.U. 2022 poz. 438

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację