Blog Post

Jak zostać bardziej efektywnym kierownikiem budowy

21.07.2022 | 5 minuty czytania | Written by Simon

Dobry kierownik budowy to prawdziwy skarb! Wiedzą o tym i inwestorzy, i projektanci, i wykonawcy. W przypadku pełnienia tej funkcji ważne są bowiem nie tylko wiedza, umiejętności i doświadczenie zawodowe, lecz także cała masa kompetencji miękkich, które pozwolą sprawnie zarządzać zespołem i zadaniami oraz koordynować przebieg procesu projektowego. W dodatku praca na tym stanowisku dziś jest jeszcze bardziej wymagająca niż kiedykolwiek wcześniej. Trzeba znać od podszewki branżę budowlaną, na bieżąco śledzić zmieniający się rynek i umieć korzystać ze zdobyczy technologii, by zwiększyć efektywność pracy własnej i zarządzanych przez siebie pracowników. Naprawdę dużo tego jak na jedną osobę…

Czym zatem zajmuje się kierownik budowy? Jakie powinien mieć umiejętności? I co można zrobić, by być najlepszym na tym kluczowym stanowisku?

Graph showing cost overruns and delays in construction projects - things site managers need to be aware of

Kto może zostać kierownikiem budowy

Zarządzanie budową lub innymi robotami budowlanymi jest samodzielną funkcją techniczną, którą mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające stosowne uprawnienia. Kierownik budowy musi posiadać wyższe wykształcenie zdobyte na kierunku budownictwo lub architektura. Samo ukończenie studiów to jednak zbyt mało. Kolejnym niezbędnym elementem, aby pracować na tym stanowisku, jest odbycie dwuletniej praktyki zawodowej na budowie i zdobycie uprawnień budowlanych. Dodatkowo kierownik budowy powinien być wpisany na listę do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) lub Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej (IARP) i legitymować się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do izby.

Obowiązki kierownika budowy

Każdy inwestor rozpoczynający projekt budowlany ma obowiązek ustanowienia kierownika budowy. Jego poszukiwania dobrze jest rozpocząć jak najwcześniej – najlepiej od razu, gdy uzyskamy pozwolenie na budowę. Zadania kierownika budowy zostały szczegółowo wyliczone w zapisach artykułu 22 prawa budowlanego² . Są to m.in.:

  • przejęcie od inwestora i zabezpieczenie terenu budowy;
  • prowadzenie dokumentacji, w tym dziennika budowy;
  • zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę oraz przepisami;
  • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia;
  • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających;
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;
  • zgłoszenie obiektu i uczestniczenie w czynnościach odbioru budowlanego oraz zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

5 cech dobrego kierownika budowy

Osoba, która zarządza i nadzoruje cały proces budowy, musi oczywiście mieć odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Ale to nie wystarczy, by naprawdę efektywnie wykonywać ten zawód. Jakimi jeszcze cechami powinien odznaczać się skuteczny kierownik budowy?

1. Nowoczesne zarządzanie

Przez lata rola kierownika budowy ewoluowała: od autorytarnego przywódcy po lidera budującego zespół. Kiedyś musiał on wiedzieć wszystko o wznoszonym obiekcie – teraz raczej zarządza danymi na temat statusu projektu i przekazuje informacje zwierzchnikom. Te zmiany w pojmowaniu stanowiska sprawiły, że wielu spośród nich zwróciło się w stronę nowoczesnej technologii dla branży budowlanej, upatrując w niej wsparcia w efektywnym realizowaniu swoich zadań.

Oprogramowanie dla kierowników budowy takie jak PlanRadar pomaga monitorować postępy projektu, dzięki czemu zawsze wiesz, na jakim etapie się on znajduje, zapewnia skuteczną komunikację i współpracę ze wszystkimi uczestnikami przedsięwzięcia, a także pozwala identyfikować potencjał zwiększenia wydajności. Tak kompleksowe zarządzanie wszystkimi obszarami pracy gwarantuje kontrolę nad całym procesem budowy.

2. Skuteczna komunikacja

Nieefektywna komunikacja to główna przeszkoda w pomyślnej realizacji projektu. A podstawowym błędem, jaki popełniają menedżerowie z różnych branż, jest zapominanie, że zarządzanie projektami to także (a może przede wszystkim) zarządzanie ludźmi. Często skupiają się wyłącznie na jakości, kosztach i terminach, które rzecz jasna są istotne, ale nie najważniejsze. Dobry kierownik budowy wie, że nie można stracić kontaktu z pracownikami.

Komunikacja mobilna, dostępna dzięki zastosowaniu cyfrowych rozwiązań w pracy kierownika budowy, umożliwia stały kontakt z wszystkimi uczestnikami projektu. Każdy zna swoje zadania, priorytety i zakres odpowiedzialności. Wbudowany czat i powiadomienia push pozwalają skomunikować członków zespołu pracujących na budowie i w biurze oraz gwarantują szybkie podejmowanie decyzji. Przepływ informacji zyskuje pełną przejrzystość i jest w 100% monitorowany.

3. Elastyczne planowanie

Proces budowy bywa nieprzewidywalny. Bo jak zaplanować warunki atmosferyczne, niedobory materiałów lub inne zdarzenia losowe mogące utrudnić realizację projektu: spowodować opóźnienia lub przekroczenie budżetu? Dlatego efektywny kierownik budowy musi uwzględnić wiele czynników i przewidzieć rozmaite scenariusze rozwoju zdarzeń. Powinien wdrażać zaawansowane metody planowania oraz opracowywać i – w miarę potrzeb – modyfikować harmonogramy robót.

Oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi pozwala skutecznie kontrolować status projektu oraz analizować wydajność prac. Kierownik budowy może śledzić postęp i koszty robót, a na podstawie danych zgromadzonych w aplikacji w szybki i intuicyjny sposób dokonywać zaawansowanych analiz. Cyfrowe wersje projektów są kompletne, aktualne i dostępne z poziomu urządzeń mobilnych. PlanRadar pozwala dokumentować wszystkie decyzje i działania podjęte podczas projektu i bezpiecznie przechowywać te dane w chmurze.

4. Gotowość na zmiany

Tradycyjne praktyki budowlane mogą być kosztowne i nieefektywne. Zawsze może się zdarzyć, że realizowany projekt natrafi na czynnik znajdujący się poza kontrolą osób odpowiedzialnych za przepływ procesów. Dobry kierownik budowy powinien być w stanie szybko dostosować się do sytuacji i odpowiednio skorygować kurs całego projektu. Nie może przywiązywać się do jednej wersji wydarzeń, bo jego zadaniem jest odnaleźć się w każdych okolicznościach.

PlanRadar może okazać się w tym zakresie bardzo pomocnym oprogramowaniem dla kierowników budów. Funkcjonalności aplikacji zapewniają ciągły przepływ pracy, pozwalając śledzić jej przebieg w czasie rzeczywistym. Przejrzyste środowisko platformy ułatwia szybsze rozwiązywanie problemów, a to oznacza, że jesteś lepiej przygotowany na nieprzewidziane zdarzenia – przewidujesz zmiany i odpowiednio się do nich adaptujesz. Pomocna jest również możliwość dokonywania błyskawicznego przeglądu wszystkich zadań i zmiany priorytetów oraz powiadamiania o tym użytkowników, którzy zyskują czas na reakcję.

5. Ciągły rozwój

Branża budowlana przechodzi obecnie transformację i staje się znacznie bardziej zdigitalizowana niż kiedykolwiek wcześniej. Niemniej jednak kierownicy budów w wielu firmach nadal stosują tradycyjne metody i procesy, aby zarządzać bardzo złożonymi projektami. Wciąż wiele zadań wykonywanych bywa w zwyczajowy sposób, mimo że są bardzo czasochłonne. Na przykład w sporej liczbie przedsiębiorstw proces zarządzania usterkami na budowie polega na robieniu notatek na miejscu, na kartce papieru i przepisywaniu ich w biurze, by przesłać pocztą elektroniczną.

Czas nauczyć się nowych umiejętności cyfrowych. Efektywny kierownik budowy pragnie sprostać potrzebom rynku i inwestuje we własny rozwój zawodowy: w technologię i odpowiednie szkolenia. Oprogramowanie w rodzaju PlanRadar zapewnia najbardziej aktualne narzędzia do zarządzania projektami budowlanymi, przydzielania zadań, udostępniania informacji o postępach prac, skutecznej komunikacji oraz unikania opóźnień. Edukując się w zakresie korzystania z tej technologii, możesz sprawić, że przedsięwzięcia budowlane będą realizowane wydajniej, a umiejętności zespołu osiągną wyższy poziom.

1.Dz.U. 2019 poz. 831 – Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2. Dz.U.2020.1333 t.j. – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację