Customer Story

"Wsparcie ze strony PlanRadar, które było bardzo zorientowane na cel i kompetentne, okazało się niezwykle pomocne również podczas wdrażania. Sugestie naszej firmy dotyczące optymalizacji zostały docenione, przeanalizowane w ramach wspólnych rozmów, a w niektórych przypadkach nawet bezpośrednio wdrożone."

Franz Wudy,

Dyrektor ds. BHP w Caverion Deutschland GmbH

Oszczędność do 50–60% czasu przy inspekcjach i sprawdzaniu dokumentów

W jaki sposób Caverion, dostawca wyposażenia technicznego budynków i usług dla obiektów, zwiększa wydajność i jakość procesów przy pomocy PlanRadar

Caverion to fińska firma zajmująca się inżynierią, konserwacją i zarządzaniem obiektem, zatrudniająca ponad 40 tys. pracowników w 12 krajach. Chcąc usprawnić procesy związane z zapewnieniem jakości, BHP, dokumentacją i sporządzaniem raportów, spółka zwróciła się do PlanRadar.

Oprogramowanie od razu zostało wdrożone w wymagających projektach dotyczących pomieszczeń czystych (cleanroom), laboratoriów o wysokim standardzie bezpieczeństwa, lotnisk i szpitali. Od momentu wdrożenia PlanRadar firma Caverion skróciła czas potrzebny na przeprowadzanie inspekcji i weryfikację dokumentów o 60%. Co więcej, pracownicy zaczęli chętniej wykazywać się inicjatywą.

Wyzwanie

ranz Wudy jest dyrektorem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Caverion Deutschland GmbH. Do jego najważniejszych obowiązków należy właściwe wdrażanie i egzekwowanie środków bezpieczeństwa pracy w firmie oraz we współpracy z podwykonawcami w celu osiągnięcia samodzielnie wyznaczonego celu, jakim jest zero wypadków przy pracy na przestrzeni roku. Dzięki środkom zapobiegawczym firma już teraz plasuje się znacznie poniżej średniej branżowej, z zaledwie trzema straconymi godzinami pracy na milion przepracowanych tychże. Ponadto nadzoruje on wdrażanie wymogów zintegrowanego systemu zarządzania, jak również operacyjne zapewnienie jakości w trakcie realizacji projektów.

„Pierwotnie praca ta była wykonywana ręcznie, tzn. w formie formularzy i dokumentacji fotograficznej” – wyjaśnia Franz Wudy. Przynosiło to pożądane rezultaty, ale stwarzało też ryzyko błędów i nieporozumień, ponieważ zależności wynikające z odnotowanych informacji nie zawsze były wyraźnie widoczne. Skutkowało to spędzaniem dużej ilości czasu na sporządzaniu dokumentacji w biurze. Uwypuklało to się szczególnie w takich sytuacjach, gdy dane nie zostały dokładnie udokumentowane lub gdy procesy projektowe były niezrozumiałe.

Rozwiązanie

Od 2019 roku firma Caverion w Niemczech korzysta z aplikacji PlanRadar, aby w pełni zdigitalizować procesy dotyczące zapewnienia jakości, bezpieczeństwa pracy, dokumentacji i raportowania. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika przejście na smartfony i tablety odbyło się bez żadnych problemów i długich sesji szkoleniowych – zarówno w przypadku osób obeznanych z technologią cyfrową, jak i klasycznymi „użytkownikami papierowych rozwiązań”. W rezultacie aplikacja PlanRadar została natychmiast wdrożona nawet w tak wymagających projektach jak pomieszczenia sterylne, laboratoria o wysokim stopniu bezpieczeństwa, lotniska i szpitale.

Rezultat

Caverion używa PlanRadar przy realizacji około 170 projektów rocznie w całych Niemczech. Rezultaty są przekonujące. „Dzięki PlanRadar oszczędzamy około 50–60% czasu na samych inspekcjach i sprawdzaniu dokumentów, ponieważ nie ma potrzeby czasochłonnego sporządzania dokumentacji w biurze. Ponadto, odkąd korzystamy z tego oprogramowania, zauważyliśmy wzrost zaangażowania naszych pracowników. PlanRadar promuje proaktywne podejście do planowania i realizacji działań” – mówi Franz Wudy.

Dzięki sprawnej komunikacji pomiędzy uczestnikami projektu maleje liczba błędów w inspekcjach bezpieczeństwa, zarządzaniu usterkami i innych procesach. Raporty i zdjęcia są teraz bezpośrednio ze sobą powiązane, dzięki czemu w każdej chwili można dokładnie prześledzić nieprawidłowości i szybciej wyjaśnić wątpliwości. Statystyczna ocena zarejestrowanych danych, w tym odpowiednich kluczowych danych liczbowych, zapewnia płynne procesy począwszy od planowania i realizacji, aż do przekazania i odbioru. „Doceniają to również nasi klienci, ponieważ dzięki PlanRadar już na pierwszy rzut oka widać, jakie problemy lub usterki należy wyeliminować w danym projekcie” – wyjaśnia Franz Wudy.

Pobierz za darmo Umów prezentację

Przykłady zastosowania PlanRadar

Kontrola jakości

Kontrola jakości

Dzięki PlanRadar firma Caverion jest w stanie dbać o kontrolę jakości inwestycji budowlanych. Aplikacja wspiera proces rejestracji usterek i pozwala przypisywać je do konkretnych miejsc na planie projektu.

Dowiedz się więcej
Zarządzanie dokumentacją

Zarządzanie dokumentacją

Caverion był w stanie zaoszczędzić do 60% czasu dzięki zdigitalizowaniu procesu przygotowywania dokumentacji. Raporty są automatycznie generowane na podstawie zbieranych danych.

Dowiedz się więcej
Łatwość komunikacji, większe zaangażowanie

Łatwość komunikacji, większe zaangażowanie

Aplikacja PlanRadar pozwala w łatwy sposób komunikować się członkom zespołu biorącego udział w projekcie. W przypadku Caverion przełożyło się to na większe zaangażowanie pracowników.

Dowiedz się więcej

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację