Blog Post

Jak cyfrowe rozwiązania lean wspomagają firmy budowlane

29.03.2023 | 6 minuty czytania | Written by Jessica Graham

image of abstract digital light design

W dzisiejszym świecie to cyfrowa transformacja stanowi klucz do sukcesu. Według badań firmy McKinsey organizacje, które wdrażają nowe technologie i praktyki w pracy mogą odnotować wzrost produktywności o 14–15% i redukcję kosztów o 4–6%. Większość firm budowlanych tak naprawdę jeszcze nie wykorzystuje pełnego potencjału cyfryzacji, ale coraz więcej z nich szykuje się do wprowadzenia poważnych zmian.

Zbyt wiele firm budowlanych stara się cyfryzować tylko najbardziej złożone procesy na najwyższym szczeblu organizacji. Warto jednak obrać sobie za cel oddolne zastosowanie cyfrowych strategii lean na potrzeby zredukowania założonych celów i szybszego osiągania wyników bezpośrednio na placu budowy.

Czym jest lean management w budownictwie?

Zastosowanie metodologii lean w zarządzaniu projektami umożliwia realizację procesu produkcyjnego z mniejszą liczbą strat przy jednoczesnym maksymalizowaniu wartości. Odbywa się to poprzez eliminację marnotrawstwa w strumieniu wartości procesu lean manufacturing.

Skuteczne wdrożenie metodologii lean w zarządzaniu pracą na budowie musi wiązać się z ciągłym doskonaleniem procesu. W konsekwencji każdy etap ogólnego strumienia wartości w firmie korzysta na wdrożeniu zasad maksymalizacji wartości i eliminowania marnotrawstwa.

Od niedawna lean management w budownictwie często kojarzy się ludziom z określonymi narzędziami, np. dostarczaniem materiałów na budowę Just-in-time (z ang. „dokładnie na czas”), czyli dokładnie w momencie, kiedy są potrzebne. Warto jednak pamiętać, że filozofia lean management w budownictwie to coś więcej niż umiejętne zarządzanie zasobami. Metodologia lean w budownictwie to system, który usprawnia organizację i wydajność całego procesu projektowania i budowy.

Podstawowe wartości lean management w budownictwie to:

 • Ciągłe doskonalenie: firmy stosujące praktyki lean management w budownictwie bardziej elastycznie podchodzą do zmian i doskonalenia procesów.
 • Minimalizacja marnotrawstwa: Szczupłe zarządzanie pracą w firmach budowlanych pozwala zmniejszać ilość powstałych odpadów, a także przyczynia się do redukcji strat czasu i potencjalnych spadków produktywności. Może to obejmować zapewnienie prawidłowego wykonania pracy już za pierwszym razem, wdrożenie harmonogramu w celu uniknięcia okresów bezczynności oraz wykorzystanie technik zarządzania zapasami JIT.
 • Zadowolenie klienta: Głównym celem zastosowania metodologii lean w budownictwie jest zaoferowanie klientowi dokładnie tego, czego pragnie i potrzebuje, zgodnie z jego celami i priorytetami.
 • Szacunek do ludzi: Firmy stosujące lean management w budownictwie rozumieją, że pracownicy są bardziej wydajni, gdy kierownictwo przyjmuje podejście oparte na współpracy i umożliwia im swobodne rozwiązywanie problemów i kierowanie procesem.

Realizacja celów projektu budowlanego zgodnie z najwyższymi standardami to niezwykle istotny element metodologii lean w budownictwie, która kładzie również nacisk na efektywne planowanie i standaryzację procedur. W takim razie od czego zacząć?

Krok 1: Zacznij od tradycyjnego zarządzania projektami zgodnie z metodologią lean

Pomimo wdrożenia technologii cyfrowych w budownictwie, wydajność utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie od lat 90. XX wieku. Zazwyczaj pracownicy marnują około 30% czasu na placu budowy w oczekiwaniu na możliwość realizacji swoich zadań – ten czas bezczynności wynika m.in. z niedostarczenia materiałów, awarii sprzętu czy opóźnieniach w czynnościach poprzedzających.

Najbardziej produktywnym sposobem pracy jest zastosowanie tradycyjnych technik metodologii lean na potrzeby współpracy i planowania na placu budowy.

Planowanie lean polega na wykorzystaniu określonych narzędzi, które mają na celu zapewnienie, że zaplanowane działania będą praktyczne i możliwe do zrealizowania. Ponadto skupia się również na poprawie komunikacji pomiędzy osobami w miejscu realizacji robót a pracownikami na stanowiskach funkcyjnych w siedzibie firmy, zajmującymi się obsługą techniczną, projektowaniem, zaopatrzeniem, BHP, zapewnieniem jakości, itp. Celem jest podtrzymanie stabilności założonych planów, tak by zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem i bez przekraczania budżetu.

Planowanie zgodnie z metodologią lean w budownictwie opiera się na trzech filarach:

 • Cotygodniowych spotkaniach na budowie pomiędzy kierownikiem budowy, planistą obszaru i brygadzistą lub inspektorem nadzoru w celu zaplanowania działań na budowie i przygotowania się do działań w następnym tygodniu.
 • Wspólnych spotkaniach operacyjnych pomiędzy kierownikiem budowy, planistą obszaru i kierownikami budowy w celu oceny wydajności i postępów realizacji, analizy niepowodzeń planu i opracowania tygodniowych celów operacyjnych.
 • Wspólnym rozwiązywaniu problemów przez kierownika budowy, podwykonawców i interesariuszy, co pozwala wypracować skuteczne nawyki w koordynacji pracy między różnymi zespołami.

Systematyczna analiza przyczyn źródłowych niepowodzeń w realizacji planów z wykorzystaniem metodologii lean może dostarczyć cennych spostrzeżeń. Przykładowo, jeśli za przyczynę niepowodzenia planu uznamy konflikt o przestrzeń, będzie to zbyt duże uproszczenie. Metodologia lean idzie o krok dalej, starając się zidentyfikować źródłową przyczynę konfliktu o przestrzeń – np. ograniczenia wynikające z przepustowości dźwigu – w celu zaprojektowania bardziej precyzyjnych rozwiązań, które poprawią produktywność. Zaangażowanie podwykonawców na etapie planowania zmniejsza codzienne obłożenie pracą i potrzebną liczbę pracowników dzięki usprawnieniu cyklów pracy sprzętu, co pozwala wykorzystać metodologię lean do cięcia kosztów budżetowych i znacznego zwiększenia wydajności realizacji projektu budowlanego.

Krok 2: Przerzucenie się z kartki i długopisu na rozwiązania cyfrowe

Chociaż tradycyjne techniki wykorzystania metodologii lean w zarządzaniu projektami mogą usprawnić pracę na placu budowy, warto pamiętać, że mają one swoje ograniczenia. Nawet po zastosowaniu metod lean w procesie planowania budowy, wielu kierownikom może nadal brakować istotnych informacji, potrzebnych do podejmowania decyzji dotyczących projektowania i zaopatrzenia w prawie 75% przypadków.

Cyfryzacja planowania z wykorzystaniem lean może przynieść firmie budowlanej ogromne korzyści. Dzięki temu kierownicy budowy, podwykonawcy i pracownicy działów wspierających mogą z łatwością się ze sobą komunikować, otrzymywać zadania, zaglądać do dokumentów, a także raportować postępy prac budowlanych – wszystko za pomocą urządzeń takich jak laptopy i telefony komórkowe. Cyfrowy lean management oferuje nie tylko tradycyjne ulepszenia, które zapewnia również tradycyjna forma zastosowania metodologii lean w budownictwie, ale także zupełnie nową funkcjonalność i naprawdę przełomowe usprawnienia.

Do wspomnianych korzyści zaliczają się m.in.:

 • Pewność, że wszyscy członkowie zespołu zawsze czują się zaangażowani i mają dostęp do najnowszych wersji planów budowlanych, niezależnie od tego, gdzie się akurat znajdują.
 • Możliwość szybkiego przeglądania ogromnych ilości danych w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji biznesowych.
 • Personalizacja formy udostępniania informacji w zależności od stanowisk zajmowanych przez poszczególne osoby w firmie.

Platformy oprogramowania do zarządzania projektami takie jak PlanRadar oferują funkcjonalności związane z zarządzaniem projektami zgodnie z metodologią lean, takie jak szczegółowe diagramy Gantta, zarządzanie planami budowlanymi z wykorzystaniem modeli BIM, zarządzanie dokumentami oraz współpraca z zespołem na placu budowy.

Krok 3: Szukanie możliwości cyfrowej transformacji pozostałych procesów operacyjnych

Po wdrożeniu cyfrowej formy lean management na potrzeby planowania, firma może zdecydować się na cyfryzację innych procesów w łańcuchu wartości budownictwa. Dotyczy to działań zarówno na budowie, jak i poza nią, które mogą wspierać proces planowania, korzystając ze wspólnej puli danych.

Wykorzystanie metodyki lean w planowaniu prac na placu budowy może przynieść firmom budowlanym realne korzyści. Digitalizacja procesów IT na poziomie BIM jest istotną kwestią, ale złagodzenie problemów i zwiększenie produktywności na miejscu pracy też powinny stanowić priorytet, biorąc pod uwagę całe lata braku zmian w poziomie produktywności.

W skrócie, lean management w budownictwie to proces, który pomaga klientom czerpać największą wartość z projektu przy jednoczesnej minimalizacji marnotrawstwa. Warto jednak pamiętać, że wprowadzenie tych zasad w życie może sprawić trudność.

Podsumowanie

Od lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to metodologia lean manufacturing po raz pierwszy zyskała na popularności, zespoły budowlane musiały stawić czoła wielu różnym komplikacjom, których pozostałe branże mogły w ogóle nie odczuć. Te nieprzewidziane przeszkody obejmują nieprzewidywalne wzorce w zakresie przepływu pracy, harmonogramu i opcji monitorowania – a to tylko kilka przykładów. Na szczęście pojawiło się oprogramowanie do zarządzania projektami budowlanymi, które ułatwia skuteczniejsze zarządzanie dedykowanymi procesami operacyjnymi i stale rozszerza swoje możliwości.

Najbardziej efektywne narzędzia lean management w budownictwie oferują zautomatyzowaną adaptację w czasie rzeczywistym zintegrowaną z gromadzeniem statystyk i możliwością łączenia informacji z różnych źródeł.

Oto kilka korzyści wynikających z wdrożenia metodologii lean w budownictwie:

 • Zaawansowane zarządzanie redukcją kosztów
 • Mniej strat czasu, pracy i środków trwałych
 • Bardziej holistyczne podejście do realizacji projektów budowlanych

Chcesz rozpocząć wdrażanie cyfryzacji placu budowy, zespołu i zarządzania projektem przy użyciu oprogramowania do zarządzania budową? Umów się na prezentację PlanRadar albo skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc twojej firmie zwiększyć efektywność na każdym etapie budowy.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację