Blog Post

Roboty budowlane po nowemu – korzyści z oprogramowania dla budownictwa

10.05.2021 | 6 minuty czytania

Branża budowlana stoi przed wieloma wyzwaniami. Czy nowoczesne aplikacje dla budownictwa pomogą w optymalizacji robót budowlanych i zwiększeniu efektywności pracy?


Roboty budowlane prowadzone z użyciem aplikacji dla budownictwa

Zainicjowana w 2020 roku cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego to odpowiedź polskiego rządu na postulaty różnych środowisk związanych z budownictwem. Okazuje się, że dynamiczny rozwój technologii i digitalizacja całkowicie zmieniają myślenie o tej gałęzi gospodarki. Na szczęście są to zmiany na lepsze.

Komunikacja w trakcie robót budowlanych

Co często kuleje w przypadku robót budowlanych? Ponieważ proces inwestycyjny jest niezwykle dynamiczny, przebiega wieloetapowo i angażuje różnego rodzaju specjalistów u podstaw jego sukcesu leży sprawna komunikacja. Jej brak lub zaburzenia prowadzą do marnotrawienia zasobów materialnych (surowce, energia) i niematerialnych (czas, ludzie). To również źródło opóźnień na budowie. Codziennie wszyscy uczestnicy zaangażowani w roboty budowlane bombardowani są dziesiątkami e-maili, SMS-ów, informacjami z rozmów telefonicznych i bezpośrednich spotkań. Muszą znać i śledzić zmiany w dokumentacji czy raportach, a także orientować się w hierarchii decyzyjności. Trudno odnaleźć się w tym natłoku wiadomości, a podczas ich przetwarzania łatwo o błędy.

Cyfrowe usprawnienia komunikacji podczas robót budowlanych

Jak aplikacje typu PlanRadar pomagają efektywnie komunikować się podczas prowadzenia robót budowlanych? Dzięki cyfrowym rozwiązaniom łatwo i szybko można rejestrować, a następnie przypisywać zadania uczestnikom projektu. Da się również określić priorytet i termin realizacji zleconych prac. Co ważne: nie trzeba zasiadać w biurze przed ekranem komputera, by wprowadzić informacje. Rejestrowanie i rozdysponowywanie prac może odbywać się w dowolnym miejscu i czasie, zaś do obsługi oprogramowania wystarczy smartfon lub tablet. Platforma przechowuje informacje w chmurze i automatycznie synchronizuje nanoszone zmiany, dzięki czemu członkowie zespołu mają dostęp do aktualnych danych. Jeśli pracownik ma wątpliwości dotyczące zadania, może łatwo dopytać zleceniodawcę o szczegóły, korzystając z wbudowanego w aplikację czata. Oznacza to koniec ery ginących czy przeinaczanych informacji oraz efektu głuchego telefonu.

Dokumentacja procesu inwestycyjno-budowlanego

Równie ważne dla efektywności prowadzenia robót budowlanych okazuje się ich drobiazgowe dokumentowanie. Począwszy od planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przez projekt budowlany, zezwolenie, zawiadomienia organów, umowę o roboty budowlane, dziennik budowy aż po protokoły odbiorów oraz zawiadomienie o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie. Rzecz jasna to nie wszystkie, a tylko przykładowe dokumenty, bez których nie obejdzie się żaden proces inwestycyjno-budowlany. Formalności jest dużo, w dodatku spełnieniu im zadość nie sprzyjają zmieniające się przepisy i niejasności związane z interpretacją prawa. O konsekwencjach zaniedbań w zakresie rzetelnej dokumentacji nie trzeba wspominać – uderzają one i w inwestorów, i w wykonawców.

Digitalizacja dokumentacji robót budowlanych

W jaki sposób szybko i prosto gromadzić dane na temat robót budowlanych oraz bezpiecznie przechowywać ich ogromne ilości? Wsparciem służą nowoczesne rozwiązania przeznaczone dla budownictwa, typu PlanRadar. Aplikacja pozwala łatwo dokumentować status projektu i zachowywać te dane na później. Kompletna i aktualna baza gwarantuje zachowanie porządku w projekcie i zapobiega utracie informacji. Może też okazać się asem w rękawie podczas prowadzenia sporów czy rozstrzygania wątpliwości związanych z rękojmią lub gwarancją. Specjalne formularze, które da się dostosować do identyfikacji wizualnej firmy, pozwalają zespołowi gromadzić dane w ustandaryzowany sposób. Na ich podstawie – jednym kliknięciem – można generować statystyki w formacie PDF lub Excel.
Dokumentacja robót budowlanych z aplikacją PlanRadar

Monitorowanie usterek

Nikt chyba nie będzie się upierał przy idealistycznym założeniu, że możliwe jest całkowicie bezusterkowe prowadzenie robót budowlanych. Skoro zatem nie sposób im w 100% zapobiec, warto nauczyć się je sprawnie obsługiwać. W przypadku wad występujących w inwestycjach szczególnie ważne są ich szybkie wykrycie oraz skuteczne monitorowanie. Trzeba zatem na bieżąco śledzić pojawiające się problemy oraz analizować postęp prac poprawkowych, tak by uwadze osób nadzorujących nic nie umknęło. Jak zwykle bowiem w przypadku branży budowlanej gra toczy się o wysoką stawkę. Wady i niewywiązanie się z zapisów umowy o roboty budowlane skutkować mogą przedłużającym się odbiorem prac budowlanych i dotkliwymi stratami ekonomicznymi.

Aplikacja do monitorowania usterek w robotach budowlanych

Dzięki PlanRadar inwestorzy i wykonawcy zyskują ogromny potencjał w zakresie efektywnego zarządzania usterkami. Korzystając z oprogramowania, mają możliwość cyfryzacji zapisów dotyczących prac poprawkowych – wystarczy odnotować w aplikacji informacje na temat zgłaszanych usterek, zlecić ich usunięcie i w czasie rzeczywistym obserwować postęp realizacji. Rejestrowanie błędów i wad na budowie nie wymaga w tym przypadku użycia papierowych planów czy aparatu fotograficznego. Wystarczy dowolne urządzenie mobilne z zainstalowanym PlanRadar. Praktyczne, prawda? Tak zorganizowane monitorowanie usterek w robotach budowlanych umożliwia dokonywanie szybkiej oceny statusu prac oraz ich przejrzyste raportowanie. Pomaga to podejmować decyzje związane z zarządzaniem podwykonawcami.

Prowadzenie robót budowlanych w oparciu o aktualne plany

Wspólna praca na obowiązujących w danym momencie wersjach planów minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów i nieporozumień, a w efekcie – straty cennego czasu i pieniędzy. W przypadku tak skomplikowanych procesów, jakie zachodzą w trakcie robót budowlanych, niestety istnieje ryzyko, że podczas wprowadzania modyfikacji na planach część zespołu nie odnotuje nowych informacji. Prowadzenie inwestycji w oparciu o nieporęczne papierowe wersje planów na szczęście odchodzi do lamusa. Ale również w przypadku ich elektronicznych form zapisu nawet najlepszym inżynierom trudno czasem odnaleźć się w gąszczu różnych formatów zapisu danych, struktur i sposobów odwzorowania obszarów czy elementów placu budowy. Jak sprawnie nanosić na nie zmiany i łatwo udostępniać zainteresowanym stronom?

E-book: Elektroniczny dziennik budowy

Kluczowe narzędzie do poprawy efektywności w projektach budowlanych

Cyfrowe plany robót budowlanych

Kompleksowym wsparciem w tym zakresie służy oprogramowanie, które umożliwia więcej niż tylko przechowywanie zdigitalizowanych planów robót budowlanych. Dzięki aplikacji możliwe jest cyfrowe zarządzanie planami z wykorzystaniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Przesłane do PlanRadar pliki da się organizować w spersonalizowane struktury, co pozwala łatwo określać, czego dotyczą. Program udostępnia też narzędzia do dodawania komentarzy i adnotacji na planach budowlanych. Pliki są bezpiecznie przechowywane w chmurze i wersjonowane, więc w przypadku sporów czy reklamacji prosto odtworzyć chronologię zdarzeń. Dodatkowo PlanRadar ułatwia ich organizację, dzięki przydatnej funkcji porównywania planów i automatycznego oznaczania różnic kolorem. W takiej sytuacji można mieć pewność, że wszyscy członkowie projektu mają zawsze dostęp do aktualnych danych.

Dokumentacja zdjęciowa i filmowa

Zbędne wydaje się tłumaczenie, że fotografie i wideo przydają się w toku prowadzenia robót budowlanych. Wystarczy hasłowo napomknąć tylko o komunikacji, usterkach, gwarancji czy rękojmi. W każdym przypadku graficzna forma potwierdzania faktów czy zdarzeń stanowi niepodważalny dowód na poparcie napisanych lub wypowiedzianych słów i ułatwia kontrolę nad realizacją prac. Zastąpienie aparatów cyfrowych kamerami wbudowanymi w smartfony jeszcze bardziej upowszechniło fotograficzną metodę dokumentowania projektu.

Fotografie i wideo w oprogramowaniu do robót budowlanych

Co dodatkowo ułatwia wykorzystanie w omawianym zakresie PlanRadar? Dzięki aplikacji nie trzeba już zgrywać materiału graficznego na komputer, porządkować w katalogi i dopiero wówczas przesyłać do zainteresowanych osób. Teraz da się bezpośrednio z urządzenia mobilnego tagować i przypinać zdjęcia oraz filmy do zadań i cyfrowych wersji planów budowlanych, a następnie udostępniać je wybranym uczestnikom projektu. Zasoby są magazynowane w chmurze i synchronizowane w przypadku pojawiania się zmian. Multimedia można powiązać z komentarzami pisemnymi czy głosowymi albo z dokumentami, co podnosi czytelność informacji dotyczących robót budowlanych.

Aplikacja PlanRadar pomaga prowadzić roboty budowlane

Zainteresowały Cię funkcjonalności PlanRadar? Kliknij poniżej, by wypróbować darmową wersję aplikacji. Możesz również napisać do nas, jeśli masz dotyczące jej pytania – chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację