Blog Post

Di Proptech 2021

10.05.2021 | 3 min läsning

Årets upplaga av Dagens industri Proptech konferens gick av stapeln 29 april och samlade fastighetsbranschen för en heldag med presentationer, debatt och nätverkande för att staka ut vägen framåt med fullt fokus på tech och digitalisering.

Innovation, kundnytta och nya affärsmodeller

Fastighetssektorn bubblar av utvecklingsmöjligheter samtidigt som den pågående corona-krisen utmanar innovationskraften på helt nya sätt. Frågorna som diskuterades under dagen var bland annat:

  1. Hur förändras kundernas efterfrågan?
  2. Vilka nya beteenden uppstår?
  3. Kan affärsmöjligheter födas när branschen tvingas omformulera sina verksamheter?

 
Många intressanta företag var på plats för att besvara dessa frågeställningar och ge sin synvinkel. Vi fick bland annat höra Andreas Örje Wellstam, vd, Swegon Group prata om inomhusklimatet och i vilken utsträckning det påverkar hur vi mår och hur vi presterar på arbetet. En annan intressant spaning var Christoffer Börjesson, Senior Business Developer, Stronghold Invest som pratade om hur förändringen av användning av kontor kommer ändras på kort och lång sikt och potentiella nya affärsmodeller som uppstår.

En titt i spåkulan: vilket är nästa, och nästa, steg i den digitala utvecklingen av fastighetsbranschen?

PlanRadar representerades av Denise Sandberg, marknadsansvarig för Norden, som tillsammans med Cecilia Beck Friis, vd, Hemnet, Jonas Arvidsson, vd, Parakey och Henrik Svanqvist, vd, Tmpl deltog under paneldebatten ”En titt i spåkulan: vilket är nästa, och nästa, steg i den digitala utvecklingen av fastighetsbranschen?”

En av Denise framtidsspaningar under programpunkten var att en tydligare och mer transparent kommunikation spar på mänskliga och materiella resurser. Om alla de personer och företag som samarbetar i bygg och fastighetsprojekt kan enkelt samarbeta leder det till minskat svinn och dubbelarbete.

Fastighetsindustrin som en helhet består av 40 % av samtliga koldioxidutsläpp. Detta innebär att branschen har ett stort ansvar gentemot vår planet att gå samman för att tillsammans driva utvecklingen framåt, och därmed minska utsläppen.

Proptech Di 2021

Hur realiseras digitaliseringen?

Digitalisering i fastighetsindustrin har visat sig vara långsam och ta tid. Det är inte sällan fastighetsindustrin tillsammans med byggindustrin toppar listan över de branscher som fortfarande har en lång väg kvar. Denise menar därför att fler företag måste våga ta steget och att det krävs därför flera aktörer som effektiviserar och harmoniserar marknaden genom att erbjuda digitala verktyg som är användarvänliga och med låga inträddes barriärer.

Denise fortsätter ”Det vi hör från våra kunder är att användarvänligheten är bland det absolut viktigaste och ofta det som står i mellan att faktiskt ta klivet”. En annan viktig faktor, inte minst för beslutsfattarna, är kostnadsfördelarna det medför. Genom att införa digitalt arbetssätt ökar effektiviteten och därmed bidrar till lägre kostnader.

Sammanfattningsvis var dagen fylld med viktiga debatter, åsikter och presentationer som förde diskussionen vidare, och förhoppnings ledde till att fler företag vågar ta steget in i det digitala.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen