Blog Post

Digital ÄTA-hantering för tilläggsarbete

13.10.2020 | 2 min läsning

Att tilläggsarbeten dyker upp under byggprojektets gång bör snarare ses som regel än undantag. Med digitala lösningar för ÄTA-hantering / tilläggsarbete kan ni enkelt rapportera ändringar och tillkommande arbetsuppgifter, och på så sätt effektivisera er ÄTA-hantering. Här visar vi hur ni kan dra nytta av det och hur enkelt det kan vara.

VANLIGA FRÅGOR OM ÄTA-ARBETE

I den här artikeln kommer vi gå igenom följande:

 • Hur du tar kontroll över din äta-hantering och och garateterar nöjda kunder.
 • Skadeståndshantering för ÄTA-arbeten.
 • Hur du skapar en ÄTA-arbeten mall.

 
Men innan vi går djupare in i dessa ämnen kommer vi svara på de vanligaste frågorna inom ÄTA-arbeten.

Vad är ÄTA-arbeten?

ÄTA-arbete handlar om ändringar eller tilläggsarbete som tillkommer efter/utanför den från början avtalade entreprenaden.

För att ett arbete ska godkännas som ÄTA krävs det att arbetet är relaterat till det arbete som ursprungligen beställts. Dessutom ska arbetet utföras under det pågående arbetet.

Vad betyder ÄTA-arbeten? / Vad står ÄTA-arbeten för?

ÄTA-arbete är en förkortning som står för Ändringar, Tillägg och Avgående.

Hur skyddar man sig mot oönskade ÄTA-kostnader?

Skriv ett så utförligt underlag som möjligt och börja sedan leta efter en kompetent och seriös entreprenör som kan göra en bra förhandsbedömning. När det sedan är dags att skriva avtal, se då till att det täcker alla ÄTA-arbeten och detaljer som rör dessa.

kvinna-med-papper-på-tilläggsarbeten-i-byggprojektet

Förbered kompensationsberäkning, överväg att tvinga åtgärder, skriv fördröjningsmeddelande och skicka kompletterande erbjudande med digitala lösningar för ÄTA-hantering.

Hur tar du kontroll över dina äta-arbeten?

 1. Innan du påbörjar äta-arbetet, se till att du har en digital accept. Detta skapar trygghet för dig och kunden och visar att ni båda är helt överens.
 2.  

 3. Se till att ditt team redovisar tid, materialinköp och alla andra resurser som har använts till detta tilläggsarbete.
 4.  

 5. Spara sedan dessa kostnader och inköp på ett och samma ställe, gärna i ett digitalt verktyg så att allt sparas korrekt och att du smidigt kan dra ut rapporter och listor. Det kommer underlätta och effektivisera redovisningen för kund.
 6.  

 7. Genom att involvera kunden tidigt i processen och skicka löpande uppdateringar minskar risken för missförstånd. Med PlanRadar kan du även bjuda in dina kunder som bevakare och på så sätt får de tillgång till allt tilläggsarbete i projektet, och kan löpande hålla sig uppdaterade.
 8.  

 9. Genom att följa dessa steg kommer du ha full kontroll över allt tilläggsarbete och därmed minska risken för eventuella twister som kan uppstå mellan er och kunden.

 

SKADESTÅNDSHANTERING VID ÄTA-ARBETE

Med föråldrade byggprocesser blev processen vid ÄTA-arbete svårare och ledde till ökat missnöje och fallande förtroende inom branschen. Kunder har i allt högre grad satt press på entreprenörerna. Anledningen är den ökande komplexiteten i byggprojekt under de senaste decennierna samt att otillräcklig och ofullständig planering är vanligare idag. Den så kallade skadeståndshanteringen blev därför aktuell i byggföretag. För detta ändamål skapades separata avdelningar i större företag och advokater tilldelades alltmer byggnadsavdelningarna.

Detta ledde oundvikligen till ökade dokumentationskrav i byggprocessen och det ursprungliga problemet med byggprojektens komplexitet förblev olöst.

I själva verket är sanningen den motsatta! Med en ökning av ytterligare krav på extrakostnader eller minskade kostnader upptäcks ofta att kvaliteten blir sämre. Tack vare digital hantering av ÄTA-arbete kan ni enklare planera och få koll på ert byggprojekt, inklusive ärendehantering och tilläggsarbeten, för att alltid leverera hög kvalitet till era kunder.
 

SKAPA ÄTA-ARBETEN-MALL

Förbättra rapporteringen och påskynda alla processer med PlanRadar. Kom igång omedelbart med våra färdiga digitala ÄTA-arbeten-mallar eller så kan ni enkelt skapa era egna mallar.

Så här skapar ni en digital ÄTA-arbeten-mall med självuppdaterande rapportfält:

1. SKAPA NY MALL

skapa-äta-arbeten-mall

Med PlanRadar kan du skapa en ny rapportmall för att standardisera insamlingen av information genom ÄTA-processen.

2. KOPIERA OCH KLISTRA IN INNEHÅLL

Med PlanRadar kan ni kopiera text och tabeller från andra källformat (t.ex. Microsoft-Word, Microsoft-Excel, PDF, etc.) och klistra in dem i vår mallredigerare. Så här kan ni skapa en kompletterande erbjudandemall på kort tid.

3. SJÄLVUPPDATERANDE PROJEKTINFORMATION

lägg-till-information-i-äta-mallen

Ni kan lägga till all projektinformation som ni har samlat in i PlanRadar som drag-och-dropp-attribut i era kompletterande erbjudandemallar, som ni kan placera var som helst i er rapport. Detta innebär att när ni ändrar och uppdaterar projektinformation i PlanRadar uppdateras innehållet i er rapport automatiskt.

I attributverktygsfältet kan ni lägga till alla projekt- och biljettattribut såsom anteckningar, förfallodatum och annan relevant projektinformation samt bilder, planavsnitt och biljettjournaler som ni har samlat i PlanRadar till mallen för tillägget.

4. EXPORTERA RAPPORTMALLEN

När ni har sparat mallen för tillägget som en rapportmall som ni själva har skapat är den tillgänglig för er att exportera ärenden till alla era projekt.
 

YTTERLIGARE HANTERING I BYGGPRAKTIK

Vi vet från praxis att trots avtalade arbetsprocesser händer det om och om igen att projektmedlemmar inte följer specifika processer trots hot om påföljder. Och i byggfaser med ökad tidspress är påföljder inte mycket till hjälp.

Det som känns som verklig hjälp är när entreprenörer får en användarvänlig och tidsbesparande lösning. Med PlanRadar är användning möjlig inom 10 minuter. Projektmedlemmar som är nyutbildade slösar inte tid med kurser som varar flera dagar. Oavsett om det går via er webbläsare eller på era mobila enheter. PlanRadar är självförklarande, intuitiv att använda och därför mycket populär bland underleverantörer. Förresten kan underleverantörer läggas till gratis.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen