Blog Post

Felhanteringsapp – Ett digitalt verktyg för byggproffs

19.10.2020 | 6 min läsning

Ett av de största problemen när det gäller byggprojekt är när budgeten överskrids. På alla byggarbetsplatser finns det många sammanflätande faktorer som kan leda till oväntade utgifter. Byggfel och konstruktionsfel är två av dessa och genom att upptäcka dessa tidigt ges tid att identifiera felet, spåra reparationer, omdirigera uppgiften till den ansvariga personen och övervaka framstegen. Digitala lösningar kan vara nyckeln till att spara tid, pengar och ansträngning, och se till att problem upptäcks innan de gått för långt.

I denna artikel kommer vi besvara följande frågor:

• Vad är felhantering?
• Hur undviker man byggfel och konstruktionsfel?
• Vilka anledningar finns det för att använda en felhanteringsapp?
• Vilka fördelar finns det med PlanRadars felhanteringsapp?
• Hur digitalt är ert företag?


ingenjör-arbetar-med-felhantering-på-en-bärbar-dator

VAD ÄR FELHANTERING?

Felhantering handlar om att upptäcka, registrera, korrigera och förhindra byggfel eller andra konstruktionsfel på byggarbetsplatsen. Det kan exempelvis vara oönskade händelser eller brister i överensstämmelsen mellan definierade krav och avslutat arbete.

HUR UNDVIKER MAN BYGGFEL OCH KONSTRUKTIONSFEL?

Tidigt i byggprojektet är det viktigt att ha noggranna inspektioner då det kan minska det slutliga antalet fel. Att upptäcka byggfel och konstruktionsfel tidigt ger er tid att identifiera felet, spåra reparationer, omdirigera uppgiften till den ansvariga personen och övervaka framstegen. När platsinspektioner sker ofta har ni inte bara mer kontroll över tidsramen och projektets schema utan ni undviker också överskott. Ni kan också skydda företagets trovärdighet genom att leverera i tid och inom budgeten.

Ett av de största problemen när det gäller byggprojekt är när budgeten överskrids. Med de flesta projekt som körs med mycket snäva vinstmarginaler kan eventuellt oväntat överskott få katastrofala följder. På alla byggarbetsplatser finns det många sammanflätande faktorer som kan leda till oväntade utgifter. Digitala lösningar kan vara nyckeln till att spara tid, pengar och ansträngning, och se till att problem upptäcks innan de gått för långt.

Digital teknik kan minska kostnaderna för byggprojektet med upp till 45%. Trots det är många byggföretag tveksamma till att anta programvarulösningar.

VILKA ANLEDNINGAR FINNS DET ATT ANVÄNDA EN FELHANTERINGSAPP?

På en byggarbetsplats kan en app för felhantering vara väldigt användbar. Varje teammedlem kan upptäcka en defekt eller ett byggfel som kan påverka leveransdatumet eller den övergripande arbetsprocessen. Med hjälp av en app för att registrera felhantering är det lätt för dessa teammedlemmar att meddela ledande befattningshavare direkt när felet upptäcks. Oavsett om det är projektägaren, entreprenören, arkitekten, ingenjören eller byggledaren, kan alla hjälpa till att se till att felhantering görs på ett effektivt sätt.

Här är fyra anledningar till att ni bör överväga att använda en felhanteringsapp på byggplatsen:

  • Molnbaserad åtkomst centraliserar all data och den synkroniseras automatiskt över olika enheter. Det gör att hela teamet kan hålla sig uppdaterade utan att behöva skriva ut och dela pappersdokument varje gång de uppdateras.
  • Bekräfta att ert team arbetar med de viktigaste uppgifterna och inte hålls uppe av andra uppgifter som kommer sent.
  • Uppföljning av aktuell status på defekter som finns lagrade digitalt och få ett dokumenterat spår av all kommunikation med underleverantörer.
  • Njut av transparens och snabbhet när ni delar projektets övergripande status med ägaren.

 
Det finns miljoner appar att ladda ner idag. De flesta av oss använder mobilen flera timmar om dagen. Vi spårar vår sömn i en app, läser e-postmeddelanden eller skapar digitala att göra-listor för personliga ärenden. Eftersom mobilen är ett så användbart verktyg i våra privata liv, varför skulle inte byggproffs vara bekväma med att använda appar i arbetet?

direkt-kommunikation-i-planradar-felhanteringsapp

VILKA FÖRDELAR FINNS DET MED PLANRADARS FELHANTERINGSAPP?

Att använda programvara för felhantering är ett digitalt sätt att spåra eventuella byggfel och konstruktionsfel som upptäcks på en byggarbetsplats.

Till exempel när en entreprenör på byggplatsen ser en spricka i en vägg behöver hen inte ringa en byggplatsansvarig för att logga felet. En felhanteringsapp ger entreprenören möjlighet att skapa ett ärende direkt, med ett bifogat foto och möjligheten att spela in ett förklarande röstmeddelande. Varje ärende innehåller också en chattfunktion som gör det möjligt för mottagaren att be om all annan information de behöver för att förstå uppgiften. Inte bara det, vår programvara integrerar den insamlade informationen digitalt och förvandlar den till en fellista. För byggplatschefer är det också enkelt att få en översikt över det öppna och slutförda ansvaret för varje entreprenör.

Om ni bestämmer er för att använda vår felhanteringsapp kan ni enkelt hålla koll på era kostnader och tidsfrister. Ju större er byggarbetsplats är, desto fler uppgifter får ni naturligtvis. Det är då ett dokumentations- och felhanteringsverktyg verkligen kan bevisa sitt värde. Med en app som är tillgänglig i telefonen minskar ni tiden ni spenderar på uppföljningen, samtidigt som ni ser till att alla uppgifter har tilldelats kvalificerade teammedlemmar.

Testa gratis i 30 dagar!

HUR DIGITALT ÄR ERT FÖRETAG?

Som industri ligger byggbranschen efter med digitaliseringen. De flesta företag är digitalt begynnande, vissa är digitalt framväxande, men endast en mycket liten procentandel kan beskrivas som verkligen digitalt kapabla. Som ett resultat missar byggbranschen några av de största fördelarna med ett digitalt arbetsflöde.

Enligt McKinsey & Company. måste varje företag undersöka sina behov och sin kapacitet innan de implementerar ny programvara och tillåter alla teammedlemmar att använda den. Vissa företag förvärvar och implementerar ofta mjukvarulösningar, medan andra är mycket oerfarna. Att identifiera var ert företag hamnar, kan hjälpa er att skapa en strategi för framtida utveckling.

De flesta företag hamnar i en av dessa tre kategorier:

  • Typ A: Företag som är digitalt begynnande. De har inte specifika digitala chefer eller en tydlig digital strategi och investerar väldigt lite i digitala lösningar.
  • Typ B: Företag som är digitalt framväxande. De har erkänt ett grundläggande behov av digitala lösningar och har börjat skapa en strategi för att hitta dem. De tenderar att investera i engångslösningar för specifika problem, så deras strategi är inte alltid sammanhängande.
  • Typ C: Digitalt kapabla företag har gjort de största och mest sammanhängande investeringarna i digitala strategier. Deras valda lösningar fungerar bra tillsammans och integreras i alla delar av sin verksamhet. De är också skalbara över olika projekt på olika punkter i sin livscykel. Det här är den sällsynta kategorin, men det är här investeringar i digitala lösningar verkligen börjar löna sig.

SLUTSATSER

Alla byggföretag vill minimera fel och brister. De vill alla spara tid och minska mängden arbete för sina byggplatschefer. Med en felhanteringsapp kan ni se till att ni hanterar ert arbetsflöde på ett så effektivt sätt som möjligt.

Och ni behöver inte längre spendera flera timmar med att sammanställa en fellista efter en inspektion.

Kom igång med 4 enkla steg.

1. Skapa ett konto

2. Ladda upp ritningar

3. Bjud in teammedlemmar

4. Ladda ner appen