Vaše údaje sú so službou PlanRadar v bezpečí

Záväzok poskytovať vysoko bezpečné a spoľahlivé prostredie v cloude je v úplnom jadre nášho pracovného procesu.

Viac ako 150 000 používateľov vo viac ako 75 krajinách eliminuje papierovanie vďaka službe PlanRadar

Naše certifikáty zhody

V celej našej spoločnosti pracujeme v súlade so špičkovými priemyselnými normami a certifikáciami tak, aby sme zaistili bezpečnosť vašich údajov.

GDPR upravuje spracúvanie osobných údajov spracovateľmi údajov v Európskej únii. V súlade s nariadením GDPR zabezpečujeme okrem iného ochranu a dôvernosť všetkých informácií.

ISO 27001 poskytuje rámec na identifikáciu, kontrolu a znižovanie rizík spojených s bezpečnosťou údajov. Spoločnosť PlanRadar je držiteľom certifikátu ISO 27001, ktorý zaručuje, že všetky technické a organizačné postupy pri spracovaní údajov sú na najvyššej úrovni.

Technologický riaditeľ spoločnosti PlanRadar sa venuje téme bezpečnosti údajov

Ako ukladáme údaje

V súlade s nariadením GDPR uchovávame prevádzkové údaje a údaje klientov na serveroch umiestnených v Nemecku prostredníctvom služby Amazon Cloud Services (AWS).Spoločnosť Amazon poskytuje miliónom zákazníkov na celom svete najvyššie štandardy ochrany súkromia a bezpečnosti údajov v cloude a poskytuje rýchle, flexibilné a neustále dostupné služby.

Ako ukladáme údaje

Bezpečnostné funkcie

Šifrovanie uložených údajov

Viacfaktorové overovanie

Jednotné prihlásenie

Mobilné zariadenia chránené PINom a šifrovaním

Vlastné zásady vypršania platnosti hesla

Biometrické zabezpečenie pre mobilné aplikácie

Režim vysokého zabezpečenia

Ovládanie ochrany osobných údajov na dosah

Ovládanie ochrany osobných údajov na dosah

PlanRadar obsahuje pokročilý systém povolení. Umožňuje definovať, ktorý používateľ má prístup k akým údajom a do akej miery môže manipulovať s informáciami. Nastavte úrovne oprávnení a roly používateľov, aby bola manipulácia s internými údajmi vašich podnikov alebo projektov bezpečnejšia a spoľahlivejšia.

Pravidelné bezpečnostné audity

Pravidelné bezpečnostné audity

V spolupráci s externými bezpečnostnými expertmi pravidelne vykonávame externé penetračné testy na overenie bezpečnosti nášho systému.

Zásady bezpečnosti a ochrany osobných údajov implementované spoločnosťou PlanRadar

Zásady bezpečnosti a ochrany osobných údajov implementované spoločnosťou PlanRadar

Naše zásady zabezpečujú bezpečnosť a dôvernosť vašich údajov. Zásady definujú pravidlá bezpečnosti informácií pre všetky príslušné interné a externé procesy vrátane plánov obnovy po havárii, bezpečnosti siete a bezpečnosti tretích strán.

Ďalšie informácie

Uvedomujeme si, že naši zákazníci nám pri používaní našich produktov dôverujú, a preto sa zaväzujeme chrániť a zabezpečovať ich údaje podľa tých najvyšších štandardov.”

Constantin Köck ,

technologický riaditeľ spoločnosti PlanRadar

Začnite v 4 jednoduchých krokoch.

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvite používateľov

4. Stiahnite si aplikáciu