Detský domov v Karlsfelde

KLIENT
Obec Karlsfeld
Náklady
-
Plocha
840 m2
Dokončenie
2018
Miesto
85757 Karlsfeld
Kategória
Pozemné stavby

Spoločnosť FAGSI je partnerom v oblasti lízingu kontajnerov a predaja všetkých služieb pri výstavbe kontajnerových zariadení od jedného dodávateľa, od prvých krokov pri plánovaní až po realizáciu a údržbu. Spoločnosť takisto koordinuje demontáž existujúcich zariadení a úpravu použitých kontajnerov na nové účely.

V prípade detského domova v Karlsfelde bolo na základe podrobného harmonogramu a logistického plánu vyradených a rozobratých 44 kontajnerov, ktoré patrili do medzitým už zavretého dvojdielneho zariadenia spoločnosti FAGSI na prenájom kontajnerov v Karlsfelde. Renovované kontajnery boli podľa nového územného plánu umiestnené o niekoľko sto metrov ďalej na novom stanovisku a veľmi kvalitne prerobené.
Všetky obvodové steny dostali nové vnútorné obloženie a boli zvonka zdvojené, odizolované a obložené kvalitnou drevenou fasádou, takže teraz budova zvonka nevyzerá ako kontajnerová stavba.
Interiér uspokojí všetky potreby detí so svojimi veľkoryso nadimenzovanými, presvetlenými miestnosťami, a spĺňa všetky požiadavky na výstavbu škôlky.
Tak sa dosiahne príjemná a zdravá atmosféra
v budove, ktorá deťom ponúka bezpečné a zdravé prostredie na hru a učenie.

www.fagsi.com

Komentáre spoločnosti FAGSI:
Počas celej výstavby nám PlanRadar pomohol koordinovať práce na stavenisku, čo nám umožnilo ušetriť značné množstvo času.

Detský domov v Karlsfelde

Detský domov v Karlsfelde

KLIENT
Obec Karlsfeld
Náklady
-
Plocha
840 m2
Dokončenie
2018
Miesto
85757 Karlsfeld
Kategória
Pozemné stavby

Spoločnosť FAGSI je partnerom v oblasti lízingu kontajnerov a predaja všetkých služieb pri výstavbe kontajnerových zariadení od jedného dodávateľa, od prvých krokov pri plánovaní až po realizáciu a údržbu. Spoločnosť takisto koordinuje demontáž existujúcich zariadení a úpravu použitých kontajnerov na nové účely.

V prípade detského domova v Karlsfelde bolo na základe podrobného harmonogramu a logistického plánu vyradených a rozobratých 44 kontajnerov, ktoré patrili do medzitým už zavretého dvojdielneho zariadenia spoločnosti FAGSI na prenájom kontajnerov v Karlsfelde. Renovované kontajnery boli podľa nového územného plánu umiestnené o niekoľko sto metrov ďalej na novom stanovisku a veľmi kvalitne prerobené.
Všetky obvodové steny dostali nové vnútorné obloženie a boli zvonka zdvojené, odizolované a obložené kvalitnou drevenou fasádou, takže teraz budova zvonka nevyzerá ako kontajnerová stavba.
Interiér uspokojí všetky potreby detí so svojimi veľkoryso nadimenzovanými, presvetlenými miestnosťami, a spĺňa všetky požiadavky na výstavbu škôlky.
Tak sa dosiahne príjemná a zdravá atmosféra
v budove, ktorá deťom ponúka bezpečné a zdravé prostredie na hru a učenie.

www.fagsi.com

Komentáre spoločnosti FAGSI:
Počas celej výstavby nám PlanRadar pomohol koordinovať práce na stavenisku, čo nám umožnilo ušetriť značné množstvo času.