Administratívne budovy pre rafinériu OMV

KLIENT
Erste Group Immorent GmbH
Plocha
12 626 m²
Dokončenie
December 2017
Miesto
Schwechat, Rakúsko
Kategória
Pozemné stavby
Spoločnosť DELTA bola poverená riadením vývoja projektu, ako aj riadením projektu v nasledujúcich fázach: príprava projektu, plánovanie a príprava na realizáciu. Okrem toho spoločnosť DELTA monitorovala a dohliadala na realizáciu projektu. Vyhlásenie spoločnosti DELTA: PlanRadar slúžil už v realizačnej fáze ako nástroj na zdokumentovanie postupu výstavby. Použitie PlanRadaru značne uľahčilo zapisovanie nedostatkov, keďže zaznamenávanie je intuitívne a dá sa ľahko naučiť. Opakované nedostatky sa zaznamenávajú
s minimálnym úsilím a vo vysokej kvalite. Na rozdiel od konvenčných metód riešenia nedostatkov bola náprava nedostatkov efektívnejšia a predovšetkým účinnejšia.