Kontorsbyggnader för raffinaderiet OMV

Byggherre
Erste Group Immorent GmbH
Area
12 626 m²
Färdigställande
December 2017
Plats
Schwechat, Österrike
Kategori
Byggnader
DELTA fick i uppdrag att leda arbetet med projektutvecklingen och projektförberedelserna, planeringsfasen och förberedelserna inför implementeringen. Därutöver utövade DELTA tillsyn över implementeringsfasen. Kommentar från DELTA: Vi använde PlanRadar redan under implementeringsfasen som ett verktyg för att dokumentera hur byggnadsarbetet fortlöpte. PlanRadar gjorde feldokumentationen mycket enklare, eftersom systemet är så intuitivt och lättanvänt. Upprepade fel dokumenterades mycket enkelt, och med hög kvalitet. PlanRadar gjorde arbetet med att avhjälpa fel betydligt mer effektivt, jämfört med konventionella felhanteringsmetoder.