Poslovna zgrada OMV

INVESTITOR
Erste Group Immorent GmbH
POVRŠINA
12.626 m²
ZAVRŠETAK
Prosinac 2017
LOKACIJA
Schwechat, Austrija
KATEGORIJA
Visokogradnja

DELTA je bila zadužena za razvoj te za upravljanje projektom u slijedećim fazama: priprema projekta te planiranje izvedbe. DELTA je također preuzela ulogu popratne kontrole tokom izvršne faze.

Mišljenje:

PlanRadar je već tokom izvedbene faze služio kao alat za bilježenje napretka u gradnji te za dokumentiranje građevinskih komponenata koje će kasnije biti zagrađene.

Upotreba PlanRadara znatno je olakšala dokumentiranje nedostataka prije predaje projekta, jer je stvaranje zabilježaka intuitivno, a sustav samoučeći. Bilježenje ponovljenih nedostataka moguće je izvesti u visokoj kvaliteti, uz minimalni angažman. Za razliku od konvencionalnih metoda upravljanja defektima, naknadna obrada nedostataka na gradilištu uz PlanRadar prije svega je učinkovita.

Isprobajte besplatno odmah