Poslovna zgrada OMV

INVESTITOR
Erste Group Immorent GmbH
POVRŠINA
12 626 m²
KRAJ
Decembar 2017
LOKACIJA
Schwechat, Austrija
KATEGORIJA
Visokogradnja
DELTA je bila zadužena za razvoj te za upravljanje projektom u sledećim fazama: priprema projekta te planiranje izvođenja. DELTA je takođe preuzela ulogu popratne kontrole tokom izvršne faze. Mišljenje: PlanRadar je već tokom faze izvođenja služio kao alat za beleženje napretka u izgradnji te za dokumentovanje građevinskih komponenata koje će kasnije biti zagrađene. Upotreba PlanRadara znatno je olakšala dokumentovanje nedostataka pre predaje projekta, jer je stvaranje beležaka intuitivno, a sistem samoučeći. Beleženje ponovljenih nedostataka moguće je izvesti u visokom kvalitetu, uz minimalan angažman. Za razliku od konvencionalnih metoda upravljanja defektima, naknadna obrada nedostataka na gradilištu uz PlanRadar pre svega je učinkovita.