Poslovna zgrada OMV

INVESTITOR
Erste Group Immorent GmbH
POVRŠINA
12 626 m²
KRAJ
Decembar 2017
LOKACIJA
Schwechat, Austrija
KATEGORIJA
Visokogradnja

DELTA je bila zadužena za razvoj te za upravljanje projektom u sledećim fazama: priprema projekta te planiranje izvođenja. DELTA je takođe preuzela ulogu popratne kontrole tokom izvršne faze.

Mišljenje:

PlanRadar je već tokom faze izvođenja služio kao alat za beleženje napretka u izgradnji te za dokumentovanje građevinskih komponenata koje će kasnije biti zagrađene.

Upotreba PlanRadara znatno je olakšala dokumentovanje nedostataka pre predaje projekta, jer je stvaranje beležaka intuitivno, a sistem samoučeći. Beleženje ponovljenih nedostataka moguće je izvesti u visokom kvalitetu, uz minimalan angažman. Za razliku od konvencionalnih metoda upravljanja defektima, naknadna obrada nedostataka na gradilištu uz PlanRadar pre svega je učinkovita.

Poslovna zgrada OMV

Poslovna zgrada OMV

INVESTITOR
Erste Group Immorent GmbH
POVRŠINA
12 626 m²
KRAJ
Decembar 2017
LOKACIJA
Schwechat, Austrija
KATEGORIJA
Visokogradnja

DELTA je bila zadužena za razvoj te za upravljanje projektom u sledećim fazama: priprema projekta te planiranje izvođenja. DELTA je takođe preuzela ulogu popratne kontrole tokom izvršne faze.

Mišljenje:

PlanRadar je već tokom faze izvođenja služio kao alat za beleženje napretka u izgradnji te za dokumentovanje građevinskih komponenata koje će kasnije biti zagrađene.

Upotreba PlanRadara znatno je olakšala dokumentovanje nedostataka pre predaje projekta, jer je stvaranje beležaka intuitivno, a sistem samoučeći. Beleženje ponovljenih nedostataka moguće je izvesti u visokom kvalitetu, uz minimalan angažman. Za razliku od konvencionalnih metoda upravljanja defektima, naknadna obrada nedostataka na gradilištu uz PlanRadar pre svega je učinkovita.