Customer Story

"Uľahčuje nám to zaznamenávanie chýb počas implementácie. Aplikácia PlanRadaru na projekt nám uľahčila evidenciu a distribúciu chýb tak na úrovni nás a investora, ako aj na úrovni nás a našich dodávateľov."

Jan Krákora,

Vedúci výstavby v spoločnosti Metrostav

Ako najväčšia česká stavebná spoločnosť objavila produktívny a rýchly pracovný postup s PlanRadarom

Metrostav je univerzálne zameraná stavebná spoločnosť, ktorá vedie spoločnosť Metrostav a.s. Koncern pôsobí nielen na českom trhu, ale aj v niekoľkých ďalších európskych krajinách vrátane Slovenska a v rastúcej miere sa angažuje v severských krajinách, Nemecku a v Severnej Amerike. Metrostav realizuje náročné a zaujímavé stavby v rôznych oblastiach, od dopravných a podzemných stavieb až po občianske, priemyselné, vodohospodárske, energetické a environmentálne stavby. Spoločnosť sa umiestnila medzi tromi najlepšími účastníkmi v súťaži Stavba roka v Nórsku a získala ocenenie za úspešnú realizáciu mosta Åstfjordbrua.  

Využívanie digitálneho riešenia

V súčasnosti Metrostav realizuje rekonštrukciu mnohých pražských mostov, ako aj Priemyselného paláca, hotela InterContinental, Clam-Gallasovho paláca a hate na rieke Vltava (Staroměstský jez). Vzhľadom na veľkú rôznorodosť a rozsah projektov, do ktorých je Metrostav zapojený, spoločnosť zistila, aké výhody vyplývajú z odstránenia zbytočného papierovania pomocou našej platformy.

Po skúsenostiach s inými riešeniami sa Metrostav rozhodol pre PlanRadar, pričom dôvodom je užívateľsky prívetivé prostredie v samotnej aplikácii. Vďaka užitočným funkciám a intuitívnej a jednoduchej správe PlanRadar jednoducho používajú aj používatelia, ktorí sú menej zdatní v novších technológiách.

Po krátkom čase začala spoločnosť používať systém PlanRadar na stavbách a zistila, že im veľmi pomáha pri zaznamenávaní vád, dokumentovaní inšpekcií v bytových jednotkách a vytváraní kontrolných listov. „Po úvodnom nastavení, vytvorení formulárov a nahratí dokumentácie aplikácia pracuje samostatne, celkom bez dohľadu!“

Ako PlanRadar zmenil spôsob práce spoločnosti Metrostav

PlanRadar nám výrazne pomohol pri efektívnej príprave a realizácii projektov a skrátil čas potrebný na prenos informácií a potvrdzovanie skúšok a podrobností stavby pred ich odoslaním investorovi. Ďalším prínosom je, že tím spoločnosti Metrostav má k dispozícii rozsiahly prehľad, ktorý obsahuje všetky ich poznámky, pripomienky a nedostatky. Spoločnosť Metrostav je hrdá, že môže spolupracovať so spoločnosťou, ktorá „neustále napreduje a vyvíja nové technológie, ktoré nielen obohacujú stavebníctvo ako celok, ale aj zmierňujú vplyv na životné prostredie.“

Vyskúšať zadarmo Zarezervujte si ukážku

Metrostav používa aplikáciu PlanRadar na podporu týchto procesov

Správa dokumentov a komunikácia v rámci celého tímu

Správa dokumentov a komunikácia v rámci celého tímu

Digitálny bezpapierový systém šetrí spoločnosti čas a zlepšuje jej organizáciu. Vďaka možnosti prístupu ku všetkým informáciám z každého projektu v priebehu niekoľkých sekúnd majú všetci členovia tímu jasný prehľad.

Zistite viac
Optimalizované procesy riadenia vád

Optimalizované procesy riadenia vád

Bohatý balík nástrojov PlanRadar na dokumentovanie nedostatkov umožnil spoločnosti Metrostav zvýšiť produktivitu v procese realizácie. Priraďovanie jednotlivých vád zodpovedným osobám v aplikácii je podstatne efektívnejšie, praktickejšie a ekologickejšie ako zoznamy na papieri.

Zistite viac
Kontroly staveniska na zlepšenie kvality

Kontroly staveniska na zlepšenie kvality

Funkcie aplikácie PlanRadar umožňujú spoločnosti robiť záznamy pri inšpekciách v bytových jednotkách, čo samozrejme podporuje jednoduchšiu a bezproblémovú realizáciu projektu. Spolu s technickým dozorom stavebníka vytvárajú kontrolné listy, v ktorých sa kontrolujú napr. jednotlivé fázy výstavby kontaktného zatepľovacieho systému alebo stavby strechy.

Zistite viac

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu