Metrostav: Efektívna komunikácia, jasnejší prehľad a ekologickosť na stavenisku

Back

Ako najväčšia česká stavebná spoločnosť objavila produktívny a rýchly pracovný postup s PlanRadarom

Metrostav je univerzálne zameraná stavebná spoločnosť, ktorá vedie spoločnosť Metrostav a.s. Koncern pôsobí nielen na českom trhu, ale aj v niekoľkých ďalších európskych krajinách vrátane Slovenska a v rastúcej miere sa angažuje v severských krajinách, Nemecku a v Severnej Amerike. Metrostav realizuje náročné a zaujímavé stavby v rôznych oblastiach, od dopravných a podzemných stavieb až po občianske, priemyselné, vodohospodárske, energetické a environmentálne stavby. Spoločnosť sa umiestnila medzi tromi najlepšími účastníkmi v súťaži Stavba roka v Nórsku a získala ocenenie za úspešnú realizáciu mosta Åstfjordbrua.  

Využívanie digitálneho riešenia

V súčasnosti Metrostav realizuje rekonštrukciu mnohých pražských mostov, ako aj Priemyselného paláca, hotela InterContinental, Clam-Gallasovho paláca a hate na rieke Vltava (Staroměstský jez). Vzhľadom na veľkú rôznorodosť a rozsah projektov, do ktorých je Metrostav zapojený, spoločnosť zistila, aké výhody vyplývajú z odstránenia zbytočného papierovania pomocou našej platformy.

Po skúsenostiach s inými riešeniami sa Metrostav rozhodol pre PlanRadar, pričom dôvodom je užívateľsky prívetivé prostredie v samotnej aplikácii. Vďaka užitočným funkciám a intuitívnej a jednoduchej správe PlanRadar jednoducho používajú aj používatelia, ktorí sú menej zdatní v novších technológiách.

Po krátkom čase začala spoločnosť používať systém PlanRadar na stavbách a zistila, že im veľmi pomáha pri zaznamenávaní vád, dokumentovaní inšpekcií v bytových jednotkách a vytváraní kontrolných listov. „Po úvodnom nastavení, vytvorení formulárov a nahratí dokumentácie aplikácia pracuje samostatne, celkom bez dohľadu!“

Využívanie digitálneho riešenia

Uľahčuje nám to zaznamenávanie chýb počas implementácie. Aplikácia PlanRadaru na projekt nám uľahčila evidenciu a distribúciu chýb tak na úrovni nás a investora, ako aj na úrovni nás a našich dodávateľov.

Jan Krákora, Vedúci výstavby v spoločnosti Metrostav

Ako PlanRadar zmenil spôsob práce spoločnosti Metrostav

PlanRadar nám výrazne pomohol pri efektívnej príprave a realizácii projektov a skrátil čas potrebný na prenos informácií a potvrdzovanie skúšok a podrobností stavby pred ich odoslaním investorovi. Ďalším prínosom je, že tím spoločnosti Metrostav má k dispozícii rozsiahly prehľad, ktorý obsahuje všetky ich poznámky, pripomienky a nedostatky. Spoločnosť Metrostav je hrdá, že môže spolupracovať so spoločnosťou, ktorá „neustále napreduje a vyvíja nové technológie, ktoré nielen obohacujú stavebníctvo ako celok, ale aj zmierňujú vplyv na životné prostredie.“

Try PlanRadar free now

5100

členov +

1+

miliarda tržieb

8

prípadov použitia aplikácie PlanRadar

Stále robíme tú istú prácu a tie isté kroky, ale môžeme ich robiť efektívnejšie a za kratší čas pomocou nepapierovej agendy. Kolegovia používajú aplikáciu napríklad aj na vlastné poznámky, kde si zapisujú, na čo by nemali zabudnúť na konkrétnych stavbách, čo si musia v budúcnosti skontrolovať a pod.

Jan Krákora, Vedúci výstavby v spoločnosti Metrostav a.s.

Metrostav používa aplikáciu PlanRadar na podporu týchto procesov

Správa dokumentov a komunikácia v rámci celého tímu

Digitálny bezpapierový systém šetrí spoločnosti čas a zlepšuje jej organizáciu. Vďaka možnosti prístupu ku všetkým informáciám z každého projektu v priebehu niekoľkých sekúnd majú všetci členovia tímu jasný prehľad.

Zistite viac
Správa dokumentov a komunikácia v rámci celého tímu

Optimalizované procesy riadenia vád

Bohatý balík nástrojov PlanRadar na dokumentovanie nedostatkov umožnil spoločnosti Metrostav zvýšiť produktivitu v procese realizácie. Priraďovanie jednotlivých vád zodpovedným osobám v aplikácii je podstatne efektívnejšie, praktickejšie a ekologickejšie ako zoznamy na papieri.

Zistite viac
Optimalizované procesy riadenia vád

Kontroly staveniska na zlepšenie kvality

Funkcie aplikácie PlanRadar umožňujú spoločnosti robiť záznamy pri inšpekciách v bytových jednotkách, čo samozrejme podporuje jednoduchšiu a bezproblémovú realizáciu projektu. Spolu s technickým dozorom stavebníka vytvárajú kontrolné listy, v ktorých sa kontrolujú napr. jednotlivé fázy výstavby kontaktného zatepľovacieho systému alebo stavby strechy.

Zistite viac
Kontroly staveniska na zlepšenie kvality

Get started in 4 easy steps.

Create an account

1. Vytvorte si účet

Upload plans

2. Nahrajte plány

Invite team members

3. Pozvite členov tímu

Download app

4. Stiahnite si aplikáciu