Customer Story

"PlanRadar nám umožňuje ušetriť dobrých 50 % času a tým pracovať pre našich zákazníkov s vyššou nákladovou efektivitou."

Florian Zimmermann

zástupca vedúceho pre poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany, Swiss Safety Center AG

Digitálne zaznamenávanie vád na zabezpečenie kvality pri požiarnej ochrane

Ako Swiss Safety Center AG dosiahlo až 50 % časovú úsporu času vďaka používaniu PlanRadar

Swiss Safety Center AG je členom skupiny SVTI a súčasťou centra excelentnosti pre technickú bezpečnosť a riadenie rizika. Spoločnosť ponúka služby, produkty a kvalifikácie v sektore bezpečnosti a kvality. Spoločnosť má 4 pobočky vo Švajčiarsku, viac ako 150 zamestnancov, 10 000 zákazníkov a ročný obrat 30 mil. CHF.
Swiss Safety Center tiež každoročne ponúka viac ako 300 praktických a špecializovaných školení a kurzov. Ročne vydáva približne 2 000 certifikátov. Okrem rekonštrukcií a modernizácií tím tiež spravuje budovy počas fázy plánovania a výstavby. Spoločnosť sa špecializuje na zložité budovy, ako sú mrakodrapy, domovy pre seniorov, hotely a maloobchodné prevádzky.

Výzva: spravovať veľké množstvo vád v krátkom časovom období

Florian Zimmermann je zástupca vedúceho pre poradenstvo v oblasti požiarnej ochrany v Swiss Safety Center AG. Spolu so svojím tímom je zodpovedný za plánovanie požiarnej bezpečnosti a zabezpečenie kvality požiarnej ochrany na stavbe. Cieľom je nájsť všetky chyby na stavenisku, aby sa zákazníkovi odovzdala budova, ktorá je z hľadiska požiarnej ochrany a prevencie bezpečná a bezchybná.
Zamestnanci Swiss Safety Center často čelia veľkým počtom vád, ktoré je potrebné rýchlo riešiť. Je preto mimoriadne dôležité, aby tímy pracovali štruktúrovaným spôsobom, aby sa zaistilo, že majú prehľad o projektoch, predišlo chybám a zaručila kvalitu projektu.

Riešenie: digitálne zaznamenávanie vád so systémom PlanRadar

Swiss Safety Center AG používa PlanRadar na kontrolu kvality protipožiarnych opatrení od roku 2018. Spoločnosť najprv otestovala platformu na jednom projekte. Projektových pracovníkov okamžite nadchla vynikajúca štruktúra platformy, ktorá im pomohlo neustále sledovať aktuálny stav projektu.
Pracovníci okamžite zaznamenávajú vady na mieste pridávaním značiek a kľúčových slov v aplikácii s konečnou úpravou v kancelárii. PlanRadar umožňuje pracovať rýchlo a efektívne. Swiss Safety Center AG má tiež prospech z bezchybnej dokumentácie, takže je dobre pripravená na akékoľvek prípadné problémy klientov. „S aplikáciou PlanRadar sa už nemusíme obávať, že by sme boli nadmerne zaťažení počtom vád, ktoré sa musia zaznamenať. Môžeme spolu pracovať na vadách na stavbe štruktúrovaným spôsobom a ako tím,“ povedal Florian Zimmermann. Swiss Safety Center AG doposiaľ dokončilo s aplikáciou PlanRadar približne 72 projektov.
Ďalšou dôležitou výhodou používania softvéru na plánovanie a inšpekcie požiarnej bezpečnosti je možnosť zlepšenia spolupráce v tímoch. Riešenie založené na cloude znamená, že rôzni členovia tímu môžu súčasne pracovať na projekte. Funkcie ako BIM prehliadač sú veľmi obľúbené a PlanRadar môže tiež prispieť k efektívnejšej komunikácii v tímoch. 
Školenie používateľov bolo veľmi intuitívne. Školiace podujatia boli súčasťou testov pre úvodné projekty a žiadna ďalšia podpora nebola potrebná. Webový softvér sa úspešne začlenil do existujúcej IT infraštruktúry, pretože spoločnosť nepotrebovala kupovať žiadny ďalší hardvér. „PlanRadar sa odlíšil od konkurencie v rámci procesu obstarávania, pretože väčšina z konkurentov ponúka samostatné varianty s obmedzenou použiteľnosťou na tabletoch,“ vysvetlil Zimmermann. Noví zamestnanci dostávajú školenie o tom, ako používať PlanRadar v rámci všeobecného prijímacieho procesu. Používatelia tiež pravidelne diskutujú o platforme v internej komunikácii.

Výsledok: úspora až 50 % času

Používaním PlanRadar na zabezpečenie kvality požiarnej bezpečnosti zamestnanci Swiss Safety Center významne skrátili čas strávený na týchto úlohách: „S PlanRadar sme ušetrili 50 % času a preto tiež môžeme pracovať pre zákazníka lacnejšie,“ povedal Florian Zimmerman. „V tímoch komunikujeme s PlanRadar v reálnom čase a bez akéhokoľvek oneskorenia. A dodal: „Znižuje sa chybovosť a zabraňuje sa nedorozumeniam.“
Swiss Safety Center môže tiež využívať digitálnu dokumentáciu na to, aby sa ubezpečila, že odvádza dokonalú prácu. Pracovníci už nemusia so sebou nosiť veľké papierové plány, fotoaparáty alebo notebooky, pretože aplikácia má všetky potrebné informácie a nástroje pripravené v smartfóne alebo tablete. Spoločnosť tiež šetrí čas a náklady vďaka menšiemu objemu dodatočnej práce v kancelárii.
Vyskúšajte bezplatne hneď teraz Zarezervujte si ukážku

Swiss Safety Center AG používa softvér PlanRadar na nasledujúce úlohy:

štruktúrované riadenie vád

štruktúrované riadenie vád

Komunikácia v reálnom čase a flexibilný systém požiadaviek znižuje chybovosť a nedorozumenia.

Zistite viac
Mobilná dokumentácia fotiek a videí

Mobilná dokumentácia fotiek a videí

Vady a problémy na stavbe sa dajú zdokumentovať použitím smartfónov alebo tabletov na nahranie fotiek alebo videí.

Zistite viac
Priradenie úloh a tímová práca

Priradenie úloh a tímová práca

PlanRadar umožňuje používateľom spracovať veľké množstvo vád v krátkom čase, predchádzať chybám, skrátiť čas strávený prácou až o 50 % a pracovať ako tím.

Zistite viac

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu