Blog Post

8 najlepších stavebných spoločností na Slovensku

02.03.2023 | 8 minúty čítania

Pri realizácii a riadení rozsiahlych stavebných projektov a investícií je potrebných pomerne veľa znalostí a špecializovaných skúseností. To je dôvod, prečo väčšinu z nich na Slovensku realizujú veľké stavebné spoločnosti, ktoré majú dostatočné kapacity a zároveň dokážu zabezpečiť kvalitnú prácu v krátkom časovom horizonte. V nasledujúcom texte uvedieme desať najvýznamnejších stavebných spoločností pôsobiacich na Slovensku a stručne ich predstavíme. Hodnotenie vychádza z poradia podľa veľkosti tržieb zverejnených na portáli finstat.sk.

Tu sú spoločnosti zoradené podľa výšky tržieb a víťaz na konci:

8.         Metrostav DS a.s.

7.           TSS GRADE, a.s.

6.           IN VEST s.r.o.

5.           VÁHOSTAV – SK, a.s.

4.           Metrostav Slovakia a. s.

3.           Skanska SK a.s.

2.           EUROVIA SK, a.s.

1.           Doprastav, a.s.

8.       Metrostav DS a.s.

Založené: 2011

Sídlo spoločnosti: Bratislava

Príjmy: 74 296 200 EUR (účtovná závierka za rok 2022)

Webová stránka: https://www.metrostavds.sk/

Metrostav DS a.s. je dcérskou spoločnosťou českého Metrostavu a členom skupiny Metrostav so zameraním na dopravné stavby. Spoločnosť Metrostav Asfalt, ktorá sa premenovala na Metrostav DS, pôsobí na slovenskom trhu od roku 2011. Spoločnosť disponuje sieťou obalovní asfaltových zmesí, ktoré sú strategicky rozmiestnené po celom Slovensku. Vlastné výrobné kapacity zabezpečujú sebestačnosť pri realizácii širokého spektra dopravných stavieb. Zameriava sa najmä na výstavbu a rekonštrukciu inžinierskych stavieb.

Medzi dôležité projekty patrí diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, materiál na opravy miestnych komunikácií a na výstavbu ciest R2 a D3.

7.         TSS GRADE, a.s.

Založené: 2011

Sídlo spoločnosti: Bratislava

Príjmy: 75 426 306 EUR (účtovná závierka za rok 2021, 2022 ešte nie je uzavretá)

Webová stránka: https://www.tss.sk/

Spoločnosť TSS GRADE, a.s. ponúka široké portfólio komplexných služieb súvisiacich s prípravou, výstavbou alebo rekonštrukciou stavebných objektov na Slovensku a v Českej republike. Zabezpečuje prípravu investičných zámerov, územných rozhodnutí, projektových výpočtov a stavebných povolení podľa požiadaviek investora. Okrem hodnôt, ako je kvalita práce, sa zameriava aj na ochranu životného prostredia a odpadové hospodárstvo.

V referenciách tejto spoločnosti nájdete železničné stavby, stavby električiek, dopravné a pozemné stavby, vodohospodárske stavby a iné inžinierske stavby. Medzi jej posledné projekty patrí modernizácia trate Púchov – Žilina, I. etapa a účasť na rekonštrukcii Parku Ľudovíta Štúra.

6.         IN VEST s.r.o.

Založené: 2004 (historicky od roku 1992)

Sídlo spoločnosti: Šaľa

Príjmy: 84 190 679 EUR (účtovná závierka za rok 2021, 2022 ešte nie je uzavretá)

Webová stránka: https://invest-in.sk/

Spoločnosť IN VEST pôsobí na trhu od roku 1992 a dnes má svoje závody v Šali, Bratislave a Geči pri Košiciach, ktoré jej umožňujú pôsobiť na celom slovenskom trhu. Spoločnosť sa zameriava na podnikanie v oblasti všeobecného stavebníctva a inžinierskeho staviteľstva, ale podieľa sa aj na sfére výroby stavebných materiálov. Realizuje aj stavby na kľúč a čiastkové plnenia podľa potrieb.

V stavebníctve sa spoločnosť špecializuje na realizáciu občianskych, komerčných a priemyselných stavieb a výrobu železobetónových prefabrikátov, predpätých mostných prvkov, predpätých priehradových väzníkov a filigránov. V oblasti strojárstva sa zameriava na výrobu chemických a energetických strojov, tlakových nádob, výparníkov, výmenníkov tepla a stĺpov.

Spoločnosť IN VEST realizovala projekty ako Rezidencia Paulínska v Trnave, showroom Jaguar – Land rover, showroom Mercedes – Benz a Kia atď. Široký sortiment betónových dlažieb, obrubníkov a prvkov záhradnej architektúry dodáva do stavebnín STAVMAT, ktoré sa nachádzajú po celom Slovensku.

5.         VÁHOSTAV – SK, a.s.

Založená: 2001 (historicky od roku 1954)

Sídlo spoločnosti: Bratislava

Príjmy: 88 617 469 EUR (účtovná závierka za rok 2022)

Webová stránka: https://www.vahostav-sk.sk/

Hlavnou činnosťou tejto spoločnosti je realizácia stavebných projektov, najmä výstavba ciest, mostov, tunelov, diaľničnej infraštruktúry a železničných koridorov. Zároveň sa spoločnosť zameriava na výstavbu priemyselných komplexov, budovanie infraštruktúry priemyselných parkov, environmentálnych a vodohospodárskych stavieb. Od roku 2021 je spoločnosť VÁHOSTAV – SK súčasťou holdingovej štruktúry skupiny GEOSAN. Realizuje stavebné projekty na celom území Slovenska a v zahraničí.

Projekty zahŕňajú diaľnice a rýchlostné cesty, vodohospodárske stavby, systémy protipovodňovej ochrany, železničné stavby, mosty a tunely. VÁHOSTAV-SK stojí konkrétne za týmito projektmi: diaľnica D1, úseky Jablonov – Studenec a Jánovce – Jablonov, malá vodná elektráreň Dobrohošť, Hronská Dúbrava a Stará Ľubovňa, ŽSR, modernizácia železničnej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov, diaľnica D1, úsek Sverepec – Vrtižer atď.

4.         Metrostav Slovakia a. s.

Založené: 2013 (historicky od roku 1997)

Sídlo spoločnosti: Bratislava

Príjmy: 107 507 372 EUR (účtovná závierka za rok 2022)

Webová stránka: https://www.metrostav.sk/

Opäť ide o dcérsku spoločnosť českého Metrostavu, člena skupiny Metrostav, so zameraním na inžinierske stavby a development na slovenskom trhu. Spoločnosť sa zameriava na výstavbu polyfunkčných budov, objektov občianskej vybavenosti a bytov, priemyselných a športových stavieb. Venuje sa aj maloobchodu, elektroinštalačným prácam, zemným a výkopovým prácam. V neposlednom rade má skúsenosti s obnovou a rekonštrukciou kultúrnych pamiatok.

Medzi prebiehajúce projekty patria bytové domy Popradská, rekonštrukcia a prestavba Divadla Aréna, projekt bytových domov Kopčianka, rozšírenie ZŠ Javorová Alej a nová telocvičňa, Squarebizz Business Center Bory, SIKO Bory Bratislava, logistické centrum Ptáček, Prešov Petrovany, bytový dom Bellatrix a bytový dom Slnečnice POP.

3.         Skanska SK a.s.

Založené: 2010

Sídlo spoločnosti: Bratislava

Príjmy: 109 005 749 EUR (účtovná závierka za rok 2021, 2022 ešte nie je uzavretá)

Webová stránka: https://www.skanska.sk/

Skanska SK a.s. pôsobí v Slovenskej republike a je dcérskou spoločnosťou českej spoločnosti Skanska a.s. v Prahe. Materskou spoločnosťou je Skanska AB so sídlom vo Švédsku, ktorá je jej 100 % vlastníkom. Spoločnosť pôsobí na trhu pozemného a inžinierskeho staviteľstva a ponúka aj geodetické služby, prenájom strojov a zariadení a špecializované služby (napr. asfaltové miešačky a oceľové konštrukcie).

Medzi významné projekty patrí Železničná stanica Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD, výstavba úseku diaľnice D1 Budimír – Bidovce, rekonštrukcia ciest III. triedy z Banskej Bystrice cez Brezno do Telgártu, Grandhotel Elizabeth Turčianske Teplice, Jégého aleja IV, Kremnica – výmena prívodných potrubí a elektrických káblov v podzemnej vodnej elektrárni, či modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce a železničný tunel Turecký vrch.

2.         EUROVIA SK, a.s.

Založené: 2009

Sídlo spoločnosti: Košice

Príjmy: 127 864 196 EUR (účtovná závierka 2022)

Webová stránka: https://eurovia.sk/

EUROVIA SK, a.s. pôsobí na Slovensku a v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Zameriava sa na činnosti zahŕňajúce výstavbu ciest, diaľnic, mostov, letísk a inej infraštruktúry. EUROVIA SK, a.s. patrí do skupiny VINCI Construction Group, jednej z najväčších stavebných skupín na svete.

Spoločnosť realizovala napríklad tieto projekty: D1 Senec – Blatné, križovatka Blatné, D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, R1 Nitra, Západ – Tekovské Nemce a Banská Bystrica, D1 Jablonov – Jánovce, II. úsek, revitalizácia Michaloviec, modernizácia zastávok MHD a informačných systémov v Košiciach, rekonštrukcia Hollého a časti Halenárovej ulice v Trnave a revitalizácia nábrežia rieky Topľa v Bardejove.

1.         Doprastav, a.s.

Založené: 1993

Sídlo spoločnosti: Bratislava

Príjmy: 210 188 000 EUR (finančné výkazy za rok 2021, rok 2022 ešte nie je uzavretý)

Webová stránka: https://www.doprastav.sk/

Doprastav, a.s. je moderná stavebná spoločnosť, ktorá realizuje stavby na celom území Slovenska, ale vyvíja aktivity aj v zahraničí. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná dodávka stavebných objektov a prác v segmentoch inžinierskych, pozemných, dopravných a vodohospodárskych stavieb. Zaoberá sa aj špecializovanou výrobou oceľových konštrukcií, výrobou a montážou prefabrikátov a technológiou predpätia.

Spoločnosť v súčasnosti realizuje tieto projekty: ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/h, I. etapa, 2020 – do súčasnosti R2 Kriváň – Mýtna, 2019 – do súčasnosti D3 diaľnica Hodějovice – Třebonín, Česká republika.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu