Šablóny

Šablóna stavebného denníka vo formáte Excel zadarmo

31.01.2023 | 5 minúty čítania

Pomocou našej praktickej šablóny stavebného denníka pre program Excel môžete zaznamenávať všetky vykonané práce, udalosti a ďalšie dôležité fakty zo stavebného procesu. Šablóna je k dispozícii bezplatne a môžete si ju stiahnuť a bez akýchkoľvek obmedzení reprodukovať. Okrem toho prinášame informácie a tipy o tom ako pracovať s digitálnym stavebným denníkom čo najefektívnejšie.

Stiahnite si bezplatnú šablónu stavebného denníka vo formáte programu Excel

Na tomto mieste si môžete stiahnuť bezplatnú šablónu denníka. Šablónu si môžete v programe Excel ľahko prispôsobiť podľa svojich individuálnych potrieb pridaním ďalších polí a riadkov. Vďaka šablóne ušetríte čas pri zbere údajov v teréne, rovnako ako aj pri administratívnej práci a zvýšite transparentnosť vašich procesov. Stačí vyplniť nasledujúci formulár a hneď potom si môžete stiahnuť šablónu.
Ako používať šablónu stavebného denníka pre Excel

V šablóne stavebného denníka sme pre vás pripravili všetok bežný obsah v podobe prehľadnej tabuľky. Šablónu môžete vyplniť na mieste alebo v kancelárii na tablete či počítači. Rovnako je možné dokument vo formáte Excel vytlačiť, aby ste mohli tlačivo vyplniť aj v papierovej podobe.

Šablónu môžete tiež meniť a rozširovať podľa vlastných potrieb, želaní a detailných špecifikácií.

TIP NA ČÍTANIE: Ako s pomocou softvéru na riadenie výstavby od spoločnosti PlanRadar získať prehľad o všetkých stavebných procesoch a tímoch

Digitales Bautagebuch mit PlanRadar erstellen

Zefektívnenie dokumentačných procesov prostredníctvom digitálneho stavebného denníka

Okrem čo najpresnejšieho a najkomplexnejšieho zaznamenávania všetkých skutočností je veľmi dôležité, aby bol stavebný denník pravidelne aktualizovaný. V neraz veľmi stresujúcom prostredí staveniska však nie je vždy možné zaznamenať fakty okamžite a často sa tak robí len dodatočne. Po dlhom a náročnom dni na stavenisku však môže aj pri maximálnej starostlivosti dôjsť k chybám alebo nedorozumeniam. Okrem toho sa najmä pri väčších stavebných projektoch medzi zúčastnenými osobami každý deň vymieňa obrovské množstvo e-mailov. Nie je preto prekvapujúce, že sa v záplave údajov zabúda na dôležité informácie alebo sa niečo môže pri komunikácii so zamestnancami alebo externými partnermi ľahko stratiť.

V roku 2023 bude situácia iná.

Riešenie spočíva vo využívaní softvéru ako je napríklad digitálny stavebný denník. PlanRadar je cloudové riešenie v podobe SaaS (softvér ako služba) určené na dokumentáciu a komunikáciu v stavebných a realitných projektoch. Podporuje zodpovedné osoby pri zabezpečovaní presného zaznamenávania všetkých dôležitých dohôd, vykonaných prác a iných skutočností:

  • Stavebné chyby a nedostatky, neuzavreté práce a úlohy je možné zaznamenávať počas kontrol priamo na stavbe v podobe fotografií, textu alebo hlasových poznámok.
  • Zaznamenané informácie sa ukladajú vo formáte požiadaviek v digitálnych modeloch alebo v klasickom zobrazení zoznamu. Digitálny stavebný denník PlanRadar okamžite informuje zodpovedných pracovníkov alebo partnerov projektu o novo vytvorených alebo aktualizovaných požiadavkách. Tento postup zjednodušuje komunikáciu a koordináciu všetkých zapojených partnerov. Externí dodávatelia a partneri vidia len tie informácie, ktoré sa ich týkajú, môžu písať komentáre, upravovať stav alebo pridávať obrázky. Vďaka tomu je organizácia a sledovanie pracovných postupov v objektoch omnoho jednoduchšie.
  • Všetky uložené informácie, ako aj časový priebeh komunikácie medzi účastníkmi sa zaznamenávajú v plnom rozsahu. Údaje a protokoly už nie je potrebné organizovať a ukladať pred kontrolou a po nej.
  • Vďaka praktickej funkcii filtra je možné vyhľadávať špecifické požiadavky v objektoch, a to aj roky po ukončení projektu.

Vďaka digitálnej šablóne stavebného denníka vytvoríte kompletné reporty niekoľkými kliknutiami

Pomocou digitálnej šablóny stavebného denníka od služby PlanRadar môžete v krátkom čase vytvoriť finálne reporty. Použite ukážkovú šablónu, ktorú sme pre vás vytvorili, a začnite ihneď. Prípadne, môžete použiť vlastné formátovanie vo formátoch Word a Excel a šablónu v priebehu niekoľkých sekúnd upraviť. V šablóne stavebného denníka definujte polia na zadávanie údajov pomocou aplikácie PlanRadar. Všetky definované údaje, ako napríklad zapojené profesie, poskytnuté služby a osobitné udalosti, sa do šablóny stavebného denníka automaticky prenášajú vtedy, keď sa zaznamenávajú pomocou mobilných zariadení na stavbe.

Hneď ako vy a vaši zamestnanci dokončíte zaznamenávanie údajov k stavebnému projektu stačí jedno kliknutie a celý stavebný denník sa vyexportuje do formátu PDF. Hotovú správu môžete na mobilnom zariadení aj digitálne podpísať. Či už ide o kontakty so zamestnancami, dodávateľmi alebo o objasnenie skutočností na súde – kompletné dôkazy o poskytnutých alebo chýbajúcich službách získate za okamih.

TIP NA ČÍTANIE: Prehľad o všetkých šablónach reportov v službe PlanRadar

Digitálny stavebný denník sa osvedčil v praxi

PlanRadar sa používa na celom svete pri rôznych projektoch v stavebníctve a realitnom sektore, od hotelov po kancelárske komplexy a obytné budovy. Používateľov presvedčí rozsah funkcií vrátane praktickej šablóny stavebného denníka a intuitívna použiteľnosť tejto služby. To bol aj prípad nemeckej stavebnej firmy BREMER v rámci výstavby novej prekládkovej haly s kanceláriami v Bavorsku. Softvér sa používal na dokumentáciu závad, ako aj na dokumentáciu požiarnej ochrany interne. Bol nasadený aj ako nástroj pre komunikáciu so všetkými účastníkmi projektu. Spoločnosť na základe svojej skúsenosti vyvodila veľmi pozitívne závery: “PlanRadar je veľmi dobrý, prehľadný, zrozumiteľný a prehľadne štruktúrovaný nástroj, ktorý budeme používať aj v budúcnosti. Obsluha je presvedčivá, dokumentácia spoľahlivá.”

K dispozícii pre všetky platformy

Skutočnosť, že tento softvér je plošne akceptovaný, je spôsobená jeho vysokou flexibilitou. PlanRadar je k dispozícii ako aplikácia denníka pre všetky mobilné zariadenia Android, iOS a Windows – od smartfónov po tablety. Túto aplikáciu používajú spoločnosti všetkých veľkostí v rôznych odvetviach po celom svete. Využívajú ho pri činnostiach ako je napríklad stavebná dokumentácia, riadenie úloh, správa a riešenie závad, due diligence, hodnotenia, odovzdávanie stavieb, či správa zariadení a budov. Digitalizáciou opísaných procesov používatelia zaznamenávajú priemernú úsporu času na úrovni 7 pracovných hodín týždenne. Na celom svete sa v súčasnosti prostredníctvom tejto aplikácie každý týždeň spracúva viac ako 25 000 projektov.

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu