Blog Post

NFC štítky verzus QR kódy: čo je lepšie pre oblasť stavebníctva?

16.11.2022 | 7 minúty čítania | Written by Alexandra Hasek

Zber a prenos informácií na staveniskách bol dlhé roky závislý od vizuálnych kontrol a manuálnych postupov. Tento trend sa však v poslednom čase začal meniť. Vďaka novým a moderným technológiám, ktoré sa objavili v súvislosti s digitalizáciou, sa mení aj spôsob, akým zhromažďujeme a zdieľame informácie na stavbách. Medzi tie najúspešnejšie a najsľubnejšie technológie používané na zdieľanie informácií v oblasti stavebníctva patria NFC štítky a QR kódy

NFC štítky a QR kódy sú špičkové technológie, ktoré možno použiť na zhromažďovanie a zdieľanie informácií. Obe technológie sú kompatibilné s modernými smartfónmi a tabletmi. Mobilné zariadenia dokážu načítať a zobraziť uložené informácie, ako sú odkazy, texty alebo obrázky, v priebehu veľmi krátkeho času. Technológiu NFC štítkov alebo QR kódov možno poznáte zo svojho každodenného života. Tieto technológie sa čoraz častejšie používajú v našom každodennom živote na účely platieb alebo pre zobrazovanie informácií.

The Future of Construction Project Management

Download the full research paper here.

NFC štítky a QR kódy umožňujú dodávateľom zhromažďovať a zdieľať užitočné informácie na staveniskách. Obe možnosti ponúkajú možnosť zvýšenia efektívnosti práce na stavenisku, obe sú lacné a obe technológie sa ľahko používajú. Nie je preto prekvapujúce, že QR kódy a NFC štítky získali medzi stavebnými spoločnosťami za posledných pár rokov obrovskú dynamiku. V tomto článku vám preto priblížime, čo sú NFC štítky a QR kódy a ako sa používajú v stavebných projektoch.

Čo sú NFC štítky a QR kódy?

NFC štítky a QR kódy sú šikovné technológie, ktoré vám pomáhajú zhromažďovať alebo zdieľať informácie predovšetkým v spojení so smartfónom. Takmer určite ste vo svojom osobnom živote už použili NFC štítky alebo QR kódy – najmä počas pandémie, keď bolo mimoriadne dôležité využívať „bezkontaktné“ technológie.

  • NFC štítky

Štítok technológie Near Field Communication (NFC) je mikročip, ktorý možno pripojiť takmer ku všetkému. Tento štítok obsahuje informácie, ako je poloha alebo pokyny na použitie, ktoré je možné odoslať do smartfónu, keď ho umiestnite do  blízkosti daného štítku.

Ak ste niekedy platili svojim mobilným telefónom, možno ste použili práve nejakú formu NFC. Váš smartfón rozpozná platobný terminál a vstavaný NFC čip odošle údaje o vašej karte obchodníkovi prostredníctvom rádiového signálu.

  • QR kód

Quick Response Code (kód rýchlej odozvy) je štvorcový grafický kód pozostávajúci z jednotlivých bielych a čiernych polí a polohovacích bodov. QR kódy sú čisto grafické a neobsahujú čip ani iné elektronické komponenty. Čierne a biele rámčeky predstavujú číselné počítačové kódy zložené z jednotiek a núl, sú prítomné viackrát a môžu obsahovať veľké množstvo užitočných informácií. Na smartfóne alebo podobnom zariadení potrebujete QR čítačku, ktorá je na dnešných moderných mobilných zariadeniach súčasťou aplikácie fotoaparátu. Keď naskenujete kód, otvorí sa odkaz na webovú stránku, z ktorej môžete získať alebo stiahnuť informácie. Okrem skenovania priamo z fotoaparátu môžu byť čítačky QR zabudované aj v aplikáciách, v ktorých sú prístupné informácie dostupné iba určeným používateľom aplikácie.

Väčšina ľudí možno pozná QR kódy v súvislosti s prezeraním jedálnych lístkov v reštauráciách, no využívajú sa aj v reklamných kampaniach, vo fabrikách a v okolí historických pamiatok.

 

Senzory a kódy na staveniskách

Ako ukazujú vyššie uvedené príklady, NFC štítky a QR kódy sa dnes používajú hlavne v spotrebiteľských aplikáciách. Ale presadzujú sa aj v rôznych priemyselných odvetviach a majú veľký potenciál aj na stavbách.

QR kód bol vyvinutý v Japonsku v polovici 90. rokov. Pôvodne sa používal najmä v logistike. S príchodom moderných mobilných zariadení, akými sú smartfóny a tablety, si však QR kód získal obľubu aj v iných oblastiach. V prípade NFC technológie je situácia podobná.  Ak by sme nemali smartfóny, používanie NFC štítkov v dnešnom meradle by bolo len ťažko predstaviteľné. Aké je ale praktické využitie pre tieto senzory a kódy na staveniskách?

Ako sa dajú NFC štítky a QR kódy využiť v stavebníctve?

NFC štítky a QR kódy môžeme na stavbách využiť na plnenie podobných úloh. Nižšie ponúkame niekoľko spôsobov, ako sa NFC štítky a QR kódy už dnes aplikujú na staveniskách.

Evidencia pracovného času

Niektorí možno ešte poznajú tradičný dierkovací štítok, ktorý sa používal najmä v továrňach, ale aj na stavbách. Na mnohých miestach však tento systém už do značnej miery zanikol. Túto úlohu vo veľkej miere prevzali moderné NFC štítky. Ak pri vstupe na stavenisko umiestnite NFC štítok a požiadate pracovníkov, aby ho pri vstupe naskenovali, môžete zbierať presné údaje o dochádzke. Vďaka tomu budete presne vedieť, kto bol na vašej stavbe v konkrétnom čase a ako dlho tam bol. S QR kódom tento proces nie je taký jednoduchý, pretože QR kód jednoducho odfotíte a naskenujete odkiaľkoľvek. QR kód teda nie je vhodný na zaznamenávanie pracovného času.

Denník

Pokiaľ ide o tvorbu záznamov, výhodu v porovnaní s NFC štítkami majú zasa QR kódy. QR kódy možno jednoducho vytlačiť a použiť rôznymi spôsobmi. Najmä pri menších prácach alebo opravách drobných závad sa rozhodne odporúča využitie QR technológie. K príslušnej pracovnej oblasti môžete pripojiť QR kód, ktorý je prepojený s digitálnym záznamníkom daného sektora stavby. V tomto type denníka si môžu rôzni pracovníci podrobne prečítať problém alebo objednávku, sledovať prácu, ktorá už bola vykonaná, a zaznamenávať svoju vlastnú prácu. Takto majú všetci zainteresovaní pracovníci vždy informácie, ktoré potrebujú. Nestratia sa žiadne dáta, na nič sa nezabudne a nedôjde ani k zbytočným redundanciám.

Prenos informácií o modeli budovy

Pomocou QR kódov a NFC štítkov môžete jednoducho komunikovať informácie o modeli budovy komukoľvek, kto má k dispozícii inteligentné zariadenie. Ak na stavbu umiestnite štítky alebo kódy, každý subdodávateľ sa okamžite dostane k informáciám o budove na svojom smartfóne.

Napríklad NFC štítok alebo QR kód by mohol byť umiestnený v každom byte nového bytového komplexu. Podržaním zariadenia v blízkosti štítku môžu subdodávatelia vidieť najnovšie pôdorysy. Vložením aktuálnych informácií do ich rúk môžete znížiť riziko chýb a omylov.

Informácie o špeciálnom vybavení alebo prístrojoch

Profesionálni stavební robotníci bez pochýb vedia, ako používať svoje nástroje. Napriek tomu môže byť užitočné vybaviť veľké stavebné zariadenia alebo stroje QR kódmi alebo NFC štítkami. Najmä ak ide o veľký počet pracovníkov, nemali by chýbať informácie o chybách, výstrahách alebo kontrolných postupoch. To môže pomôcť znížiť nedorozumenia a zbytočné prerušenia stavebných procesov. Je tiež možné vidieť, kto je zodpovedný za daný prístroj, pristupovať k užívateľským príručkám a zaznamenávať informácie o stave nádrže, použití, presnom umiestnení atď. pre lepší manažment na stavenisku.

 

NFC štítky verzus QR kódy: Čo je najlepšie pre stavbu?

QR kódy a NFC štítky sú rozdielne technológie, ale z hľadiska ich použitia je zrejmý nemalý presah – ako ukazujú vyššie uvedené príklady. Čo je teda najlepšie pre staveniská? NFC štítky v stavebníctve – výhody a nevýhody

NFC štítky v stavebníctve – výhody a nevýhody

Firstly, here are the strengths and weaknesses of using NFC tags on construction sites:

Silné stránky

Slabé stránky

Odolnosť v náročnom pracovnom prostredí

 

NFC štítky sú odolné, pevné a vodotesné, vďaka čomu sú ideálne na použitie na stavenisku.

Náklady

 

Aj keď sú NFC štítky relatívne lacné (niekedy len 10 centov za štítok), náklady sa môžu akumulovať.

NFC štítky nevyžadujú internetové pripojenie

 

Pre otvorenie informácií obsiahnutých v NFC štítku nepotrebujete internetové pripojenie. Údaje sa jednoducho prenesú medzi štítkom a zariadením používateľa.

Vytvorenie a umiestnenie

 

Jednoduché NFC štítky si môžete ľahko kúpiť online, no ak chcete rôzne upravené verzie, budete musieť štítky nechať vytlačiť špecialistom. Možno budete potrebovať aj pomoc pri pridávaní údajov na čipy.

Vhodné na rôzne stavebné práce

 

 Používatelia môžu rýchlo pristupovať k informáciám pomocou bežného smartfónu.

Nečitateľné na starých zariadeniach

 

Takmer všetky smartfóny so systémom Android a novšie iPhony (od roku 2016) dokážu NFC ľahko prečítať. Používatelia so staršími zariadeniami však môžu mať problémy.

QR codes in construction – pros and cons

Tu nájdete silné a slabé stránky používania QR kódov na stavbách v prehľadnom porovnaní:

Silné stránky

Slabé stránky

Jednoduchá a lacná/bezplatná tlač

 

 Generovanie QR kódov v prostredí PlanRadar a na rôznych webových stránkach je bezplatné. Kódy môžete vytlačiť bežnou tlačiarňou a umiestniť ich na akékoľvek dostupné miesto.

Nízka odolnosť


 

Ak vytlačíte QR kódy na papier a nezalaminujete ich, papier sa môže poškodiť alebo stratiť. Aby ste nemuseli kódy znova tlačiť, môžete kódy QR prelepiť alebo vytlačiť ich na nálepky.

Plošne rozoznateľné

 

 Nie len kvôli rozmachu ich používania počas pandémie koronavírusov sú dnes ľudia dobre oboznámení s používaním QR kódov v mnohých oblastiach života, takže ich prijatie je jednoduché.

Nevyhnutnosť fotoaparátu

 

 Stavební robotníci, ktorí používajú telefón bez fotoaparátu, nebudú môcť QR kódy naskenovať. Musíte sa uistiť, že všetci pracovníci sú vybavení zariadením, ktoré je schopné skenovať QR kódy.

Jednoduchá inštalácia

 

QR kódy je na staveniskách skutočne jednoduché umiestniť. Bude vám stačiť len bežná lepiaca páska a môžete ich pripevniť kamkoľvek si zmyslíte.

Odporúča sa pripojenie na internet

 

 Na používanie bežného QR kódu potrebujete internetové pripojenie. Existujú však určité aplikácie, ktoré dokážu získať informácie nižšej úrovne bez internetového pripojenia.

 

NFC štítky verzus QR kódy: prečo PlanRadar používa obe technológie

NFC štítky aj QR kódy vnímame ako cenné inovácie, ktoré uľahčujú výmenu informácií na staveniskách a podporujú zlepšenie procesov. Obe technológie majú svoje výhody aj nevýhody a obe technológie podporujú postupy, na ktoré sú špecificky vhodné. Preto sme sa rozhodli implementovať do nášho softvéru obe: NFC štítky aj QR technológiu.

 

 

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu