Blog Post

Stavebný softvér PlanRadar – zvýšte svoju efektivitu

26.05.2020 | 11 minúty čítania

Kedysi sme verili tomu, že na to, aby ste mohli komunikovať s celým projektovým tímom, musíte sedieť v jednej zasadačke. Existuje však niekoľko dôvodov, prečo porady nie sú vždy tým najlepším spôsobom, ako si odovzdávať informácie. Dobrá komunikácia pomáha predchádzať nákladným a časovo náročným nedorozumeniam, ale v prípade stavebných projektov je efektívny dohľad na mieste jednou z najväčších výziev pre projektových manažérov alebo stavbyvedúcich.

Stavebné softvérové riešenie, ako je aplikácia PlanRadar, vám môže ušetriť plytvanie časom na zbytočných alebo vágnych poradách a zároveň vám vie poskytnúť všetky informácie potrebné pre napredovanie stavby.


Stavebný softvér je nevyhnutný pre jednoznačnú a rýchlu komunikáciu na projekte

Práve preto, že veľa vecí sa môže pokaziť kedykoľvek a čas je vzácna komodita, musia si stavební manažéri udržiavať vysokú úroveň prehľadu a kontrolovať kľúčové rozhodnutia. Nezhody v úsudkoch a meškania v prácach nie sú nič nezvyčajné a frustrujú všetky zainteresované strany: staviteľa, stavbyvedúceho aj investora. Odhadnúť aktuálny stav prác na projekte bez pomoci softvéru je ťažké, ale je to úloha, ktorá je pre rozhodovanie kľúčová.

Na základe skúseností našich zakladateľov v oblasti stavebníctva a tiež toho, ako poznajú problémy, s ktorými si musia projektoví manažéri poradiť, vyvinula spoločnosť PlanRadar stavebný softvér, ktorý zjednodušuje riadenie projektu. Funkcie a nástroje softvéru môžu podporiť vaše podnikanie a uľahčiť riadenie všetkých zapojených dodávateľov. Odborné riadenie stavieb vyžaduje správny výber stratégií a nástrojov, ktoré zvyšujú produktivitu, je teda nevyhnutné zvoliť taký stavebný softvér, ktorý bude vhodný pre potreby vášho podnikania.

 

 

Už žiadne zbytočné porady

Jasná komunikácia je kľúčom k úspešným stavebným projektom. Pri takom množstve udalostí, ktoré sa dejú na mieste je lákavé robiť porady čo najkratšie, ale minimalizácia času na komunikáciu so sebou prináša isté riziká. Klient PlanRadaru nám predtým, ako začal pracovať s aplikáciou PlanRadar povedal o svojich skúsenostiach s plánovaním luxusného letoviska vyššej kategórie: „Keď sme zmenili interiérový dizajn aj koncepciu osvetlenia viacerých apartmánov, elektrikár si na jednej porade zabudol tieto zmeny zaznamenať. Nikto iný tejto otázke nevenoval pozornosť.“ Táto chyba viedla k demolácii a prestavbe niektorých takmer dokončených budov, čo viedlo k nárastu nákladov a účtovným problémom.

Klient by sa vďaka aplikácii PlanRadar mohol takejto chybe celkom vyhnúť. Ľahko použiteľný softvér uchováva záznamy o všetkých zmenách vykonaných v plánoch počas fázy pred výstavbou a počas stavby v cloudových úložiskách. Všetky úlohy pridelené a dokončené v projekte sú bezpečne uložené a všetky aktualizácie sa odosielajú na mobilné zariadenia dodávateľov prostredníctvom „push“ notifikácií. Vďaka verzii, ktorá je dostupná tak pre stolné ako aj mobilné zariadenia môžete dokonca vaše projekty kontrolovať na diaľku alebo pri cestovaní medzi jednotlivými lokalitami. Stavební manažéri môžu využívať výhody nášho softvéru na správu projektov v stavebníctve, ktorý slúži na udržiavanie komunikácie medzi všetkými stranami zapojenými do projektov. Všetky tieto funkcie môžu pomôcť zabrániť nedorozumeniam a znížiť ďalšie načakané náklady. Praktická funkcia štatistík ponúka možnosť analyzovať potreby vášho projektu a dáva vám možnosť podľa potreby presúvať potrebné zdroje a kapacity.

Existuje široká škála stavebného softvéru, ktorý vám kedykoľvek môže pomôcť s odhadom nákladov, účtovníctvom alebo plánovaním úloh. Pozrite si hodnotenia spokojnosti existujúcich zákazníkov a využite bezplatné skúšobné verzie pre nájdenie takých softvérových riešení, ktoré vám prinesú ozajstnú pridanú hodnotu.

Čo z toho budú mať stavebné firmy?

Stavebný softvér umožňuje rozdeľovať úlohy tak, že o tom majú všetci prehľad.  Jednotliví účastníci projektu si nemusia dohadovať stretnutia, na ktorých sa riešia len drobnosti a detaily. Takéto porady len zbytočne zvyšujú náklady a zaberajú drahocenný čas. Namiesto toho je možné všetky plány, dokumenty a pokyny zaznamenávať a synchronizovať v cloude a v reálnom čase. Sú tak okamžite k dispozícii pre všetkých používateľov, nech sa nachádzajú kdekoľvek. Podľa prieskumu medzi zákazníkmi spoločnosti PlanRadar každý účastník projektu vďaka tomuto riešeniu ušetrí denne okolo 60 minút. Schopnosť ľahko zaznamenávať nedostatky a priamo komunikovať s príslušnými členmi tímu zabraňuje tomu, aby vám ušli nové zmeny alebo aktuálne pokyny. Neustály dialóg prostredníctvom digitálnych platforiem tiež zabraňuje konfliktom na projekte. Konflikty môže spôsobovať jedna zo strán, ktorá môže mať pocit, že nedostala všetky potrebné informácie a bola obvinená z chýb, za ktoré nemohla. Softvér dokáže vyladiť vzťahy medzi stavebnými spoločnosťami a subdodávateľmi, vďaka čomu sú všetky procesy transparentnejšie.

Stavebný softvér existuje už celé desaťročia, no mnoho spoločností ešte aj dnes používa zastarané a neefektívne produkty, ktoré predchádzajú smartfóny a sú skôr pripomienkou starších pokusov o digitalizáciu pracovných procesov. PlanRadar bol však vytvorený práve s ohľadom na mobilné zariadenia, takže plne spĺňa požiadavky dnešných pracovníkov, ktorí sú zvyknutí mať vo vreckách zariadenia s dotykovou obrazovkou. Softvér PlanRadar, určený na správu stavebných projektov zlepšuje dosahované výsledky pre developerov a hlavných dodávateľov prostredníctvom spolupráce medzi rôznymi odborníkmi v reálnom čase. Stavebný softvér je užitočný aj pre subdodávateľov a špecializovaných technikov priamo na mieste.

 

 

Stavebný softvér je určený aj pre dodávateľov

Úlohy subdodávateľov sa často zdajú byť nekonečné a môže byť pre nich náročné získať jasnú predstavu o tom, kam projekt smeruje. Musia byť schopní poskytnúť presné odhady toho, ako dlho im budú trvať úlohy a koľko materiálu budú potrebovať, zároveň musia mať prehľad o svojich zmluvných záväzkoch, aby nespôsobili chyby v účtovníctve. Najlepším riešením je softvér na správu stavebných projektov, ktorý je možné bez problémov implementovať priamo na mieste.

Dodávatelia tak majú k dispozícii všetky svoje nadchádzajúce aj dokončené úlohy priamo na svojom mobilnom zariadení, čo im pomáha udržiavať si prehľad o napredovaní. Tento druh softvéru, najmä ak je založený na cloudovom riešení, môže fungovať ako univerzálna platforma pre váš tím s neobmedzeným cloudovým úložiskom na nahrávanie všetkých vašich projektových údajov. Vo vysoko konkurenčnom stavebnom sektore vám efektívne využitie stavebného softvéru poskytne výhodu, ktorá vám pomôže dokončiť vaše projekty včas a v rámci rozpočtu.

Tablet - BIM model

Softvér pre stavbu – Výhody digitalizácie

Stavebné projekty využívajú širokú škálu komunikačných kanálov: od e-mailov cez textové správy až po telefonické hovory. Koordinácia a komunikácia preto už nie sú len otázkou času a riadenia projektu, ale predstavujú aj logistickú výzvu. Informácie, ktoré prichádzajú z toľkých rôznych kanálov sa v istom momente jednoducho stratia. Tieto problémy nevznikajú iba vtedy, keď sa stavbyvedúci pokúša komunikovať s dodávateľmi, ale aj vtedy, keď je potrebné, aby dodávatelia stavbyvedúcemu oznámili aktualizovaný stav alebo neočakávaný problém. Jedno užívateľské rozhranie pre všetkých účastníkov projektu teda nielen šetrí čas a mrzutosti pri nedorozumeniach, ale tiež predchádza plytvaniu časom pri hľadaní relevantných kontaktov a dokumentov. Zavádza tiež transparentný dokumentačný proces, v ktorom sa nikto z účastníkov projektu necíti obídený alebo neporozumený. Vďaka využitiu správnych funkcií a nástrojov, ktoré ponúka softvérové riešenie pre správu stavieb môže vaša firma vyriešiť komunikačné problémy, ktoré ju zbytočne brzdia.

Všetci sme zažili porady a stretnutia, ktoré by sa asi nedali označiť ako rozumne vynaložený čas. Buď boli oveľa dlhšie, ako bolo potrebné, alebo nezahŕňali dostatok času na to, aby ste si prešli aj cez podstatné detaily. Porady a mítingy sú užitočným nástrojom, ale pokiaľ ide o šírenie informácií, majú svoje obmedzenia, najmä keď je prítomných príliš veľa ľudí s rôznymi úlohami a pohľadmi. S aplikáciou PlanRadar to už nebude problém. Čas, ktorý je každému členovi tímu poskytnutý na schôdzi, už neovplyvňuje objem poskytovaných informácií ani ich detailnosť. Namiesto toho môžu používatelia kedykoľvek informovať ľubovoľných relevantných členov tímu pomocou zdieľania kompletnej dokumentácie, ktorá môže obsahovať anotácie plánu, fotografie a hlasové poznámky. Celá komunikácia medzi členmi tímu je tiež bezpečne uložená v stavebnom softvéri pre prípadné ďalšie použitie. Najlepší stavebný softvér môže presne zodpovedať vašim potrebám a tiež prispievať k efektívnejšiemu stavebnému procesu.

 

PlanRadar – Tieto nástroje sú zahrnuté

S PlanRadarom máte nástroj, ktorý vám umožní digitalizovať všetky príslušné plánovacie dokumenty a ukladať ich v cloudovom systéme. Môžete nahrať 2D plány vo formátoch PDF alebo JPEG a usporiadať ich do vrstiev v závislosti od zložitosti vášho projektu. Po pridaní plánov do projektu k nim majú všetci účastníci projektu priamy prístup cez zariadenia so systémom IOS, Android alebo Windows 10 a môžu vykonávať príslušné zmeny či už cestou na stavenisko, pri obhliadke stavby alebo dokonca z domu. Všetky informácie potrebné pre ostatných účastníkov projektu môžu byť zahrnuté priamo do plánov pridaním požiadaviek.

Používatelia môžu pridávať požiadavky do plánov, ktoré sú dostupné všetkým. Tieto požiadavky je možné rozšíriť o fotografie, texty a hlasové správy a to ešte predtým, ako budú pridelené konkrétnym ľuďom, ktorí na nich budú pracovať. Vďaka štatistickým údajom je odhad skutočného rozsahu prác, ktoré sa majú vykonať alebo práve prebiehajú, oveľa jednoduchší. Aplikáciu PlanRadar môžete tiež použiť v režime off-line, aby váš tím nebol obmedzený potrebou neustáleho pripojenia na internet. Hneď ako má osoba pridávajúca údaje pripojenie na internet, všetky zmeny sa automaticky aktualizujú v cloude. Možnosť pridávať dokumentáciu počas pobytu na mieste stavby vám ušetrí čas, ktorý by ste venovali nahrávaniu informácií a rozosielaniu e-mailov, po návrate do kancelárie, čo šetrí čas strávený administratívnymi úlohami. Znamená to menej práce pre každého, od generálneho dodávateľa až po remeselníka. Okrem toho je dôkladná dokumentácia všetkých krokov v procese výstavby dôležitou súčasťou zhromažďovania dôkazov, ktoré minimalizujú riziko staviteľov a znižujú nebezpečenstvo právnych sporov.

 

Stavebný softvér pomáha pri riešení konfliktov

Stavebníctvo je vo svojej podstate odvetvie, ktoré sa spolieha na ľudí a ľudia jednoducho robia chyby. Pracovníci na stavbe čelia tlaku a stresu, prísnym harmonogramom a vysokým očakávaniam, a to všetko môže viesť k sporom. Nezhody medzi stranami zapojenými do projektu vedú k oneskoreniam, dodatočným nákladom a ešte väčšiemu tlaku. Aplikácia PlanRadar je pohodlný nástroj, ktorý pomáha pri komunikácii a umožňuje projektovým manažérom a stavbyvedúcim objektívne sledovať všetky časti tímu. Už žiadna nepochopená komunikácia, žiadne neoprávnené obvinenia.

Vyskúšajte PlanRadar a zistite, ako môžete spravovať svoje projekty a zároveň zostať v kontakte so všetkými dodávateľmi, ktorí sú prostredníctvom aplikácie prepojení. Na trhu existuje veľa rôznych softvérových riešení pre správu stavieb. Zistite, ako sa PlanRadar líši, pomocou našej skúšobnej verzie na 30 dní zadarmo!

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu