Šablóny

Vzorová šablóna stavebného denníka pre projekty v aplikácii PlanRadar

09.06.2020 | 7 minúty čítania

Stavebný denník informuje o všetkých dôležitých udalostiach v priebehu výstavby. Zohráva teda dôležitú úlohu pri zaznamenávaní dôkazov o poskytnutých alebo chýbajúcich službách v priebehu stavebného projektu. Uľahčite si prácu s predpripravenou šablónou pre každodenné záznamy v aplikácii PlanRadar.

Stavebná aplikácia PlanRadar automatizuje a digitalizuje procesy súvisiace so stavebným denníkom. Praktická  šablóna stavebného denníka a automatické zostavovanie reportov z kompletných denných záznamov šetria stavebným firmám čas a peniaze.


Stavbyvedúci, ktorý elektronicky vypĺňa stavebný denník priamo v teréne

Podrobné denné záznamy o stavbe – prečo používať stavebný denník

Do stavebného denníka sa zaznamenáva priebeh výstavby a rôzne udalosti na stavenisku. Patrí sem napríklad výskyt konštrukčných chýb a iných nedostatkov. Stavebný denník teda predstavuje aj dôležitý podklad na objasnenie všetkých skutočností a zodpovednosti.

Toto môže byť dôležité najmä vtedy, ak sa spory nedajú vyriešiť inak ako na súde. Keďže sa mnohé chyby často zistia až niekoľko rokov po dokončení stavebného projektu, spätné pochopenie okolností môže byť náročné.

Aké materiály sa použili v jednotlivých krokoch? Ktorí ľudia vykonávali prácu? Kto prideľoval ktoré práce? Spoločnosti, ktoré môžu v týchto prípadoch poskytnúť úplnú dokumentáciu vrátane všetkých skutočností a dohôd, majú jednoznačnú výhodu. Preskúmanie trvá kratšie a zvyšuje sa šanca na úspech pri vymáhaní pohľadávok.

Okrem presného a úplného zaznamenávania všetkých skutočností je dôležitá aj pravidelná aktualizácia denných záznamov v stavebnom denníku. V stresujúcom prostredí staveniska  však nie je okamžité zaznamenávanie skutočností vždy možné. Po dlhom dni na stavenisku môže aj pri maximálnej pozornosti dôjsť k chybám alebo nedorozumeniam.

Okrem toho, a to platí najmä pre väčšie stavebné projekty, si zainteresované osoby každý deň pošlú obrovské množstvo e-mailov. Nemôže byť teda prekvapením, že sa pri komunikácii so zamestnancami alebo externými partnermi v záplave údajov niekedy stratí dôležitá informácia alebo sa na niečo zabudne.

A to všetko stojí čas a peniaze. V roku 2021 však existuje aj iná cesta.

Zefektívnenie procesov pomocou elektronického stavebného denníka

Riešením je softvér na vedenie elektronického stavebného denníka, napríklad aplikácia PlanRadar. Čo je PlanRadar? Ide o cloudové riešenie SaaS (softvér ako služba), ktoré sa používa na dokumentáciu a komunikáciu v stavebných a realitných projektoch. Aplikácia pomáha zodpovedným osobám zabezpečiť, že všetky dôležité dohody, práce a iné skutočnosti sú riadne zaznamenané:

  • Nedostatky na stavbe, služby a aktuálne riešené úlohy sa zaznamenávajú počas návštev priamo na mieste pomocou fotografií, textových poznámok alebo hlasových záznamov.
  • Uložené informácie sa zaznamenávajú vo forme požiadaviek, a to buď priamo na digitálnych plánoch, alebo v klasickom zozname. Aplikácia PlanRadar okamžite informuje zodpovedných pracovníkov alebo partnerov projektu o úlohách, ktoré sa práve vytvorili alebo aktualizovali. To zjednoduší komunikáciu a koordináciu zúčastnených osôb. Dodávatelia uvidia iba informácie, ktoré sa ich týkajú, a môžu písať komentáre, meniť stav či dokonca pridávať obrázky. To všetko uľahčuje organizáciu a sledovanie pracovných postupov v objektoch.
  • Všetky uložené informácie, ako aj komunikačný protokol medzi účastníkmi v reálnom čase sa kompletne zaznamenávajú v stavebnom denníku. Nie je teda potrebné triediť a ukladať údaje a protokoly pred návštevou staveniska.
  • Vďaka praktickej funkcii filtrovania sa v požiadavkách dajú aj po niekoľkých rokoch vyhľadávať konkrétne informácie, aj keď bol projekt už dokončený.

 

Šablóna stavebného denníka v aplikácii PlanRadar
Stavebná aplikácia PlanRadar, ako aj vzorová šablóna stavebného denníka sú k dispozícii v slovenčine

Šablóna stavebného denníka umožňuje zaznamenávať informácie a vytvárať kompletné reporty niekoľkými kliknutiami.

Vďaka vzorovej šablóne stavebného denníka v aplikácii PlanRadar môžete ľahko zaznamenávať informácie priamo v teréne a v krátkom čase vytvárať kompletné reporty. Použite šablónu denníka, ktorú sme vopred pripravili v aplikácii PlanRadar, alebo si ju upravte podľa svojich potrieb. Môžete tiež použiť vlastné formátovanie, ktoré dokážete rýchlo a ľahko prekopírovať z existujúcich dokumentov Word a Excel.

Navyše môžete v šablóne stavebného denníka v aplikácii PlanRadar zadefinovať aj vlastné dátové polia na vkladanie rôznych údajov. Po zapísaní v teréne pomocou mobilných zariadení sa všetky definované údaje, ako sú príslušné odbory, poskytnuté služby a špeciálne udalosti, následne automaticky prenesú do šablóny elektronického stavebného denníka.

Pozrite si, ako pracovať s reportmi v aplikácii PlanRadar:

Keď vy a vaši zamestnanci dokončíte dokumentáciu týkajúcu sa stavebného projektu, jediným kliknutím vyexportujete kompletný stavebný denník vo formáte PDF. Hotový report môžete digitálne podpísať a zdieľať v mobilnom zariadení. Tým okamžite získate konzistentný dôkaz o poskytnutých alebo chýbajúcich službách, či už na účely dokumentácie alebo na objasnenie záležitostí na súde.

MÔŽE VÁS ZAUJÍMAŤ: Všetky dostupné šablóny reportov nájdete tu

Príklad vyexportovaného stavebného denníkaVzorová šablóna reportu pre stavebný denník je k dispozícii v slovenčine

Presvedčivá v praxi

Aplikácia PlanRadar sa používa na celom svete v širokej škále stavebných a realitných projektov, od hotelov cez kancelárske komplexy až po obytné budovy. Našich používateľov presvedčil rozsah funkcií a intuitívne ovládanie softvéru.

To je aj prípad nemeckej stavebnej spoločnosti BREMER počas výstavby prekladiskovej haly a kancelárií v Bavorsku. Softvér sa používal na dokumentáciu prípadných zranení na mieste, internú požiarnu dokumentáciu a komunikáciu so všetkými účastníkmi projektu.

Spoločnosť dospela k veľmi pozitívnemu záveru: „PlanRadar je veľmi kvalitný, jasný, zrozumiteľný a dobre štruktúrovaný nástroj, s ktorým chceme aj ďalej pracovať. Softvér sa ľahko používa a vytvára spoľahlivú dokumentáciu.“

K dispozícii pre všetky platformy

K tomu, že softvér akceptuje široký okruh zákazníkov, prispieva aj jeho flexibilita. PlanRadar je k dispozícii ako aplikácia pre Android, iOS a Windows pre všetky mobilné zariadenia – od smartfónu po tablet.

Aplikáciu využívajú v 43 krajinách spoločnosti všetkých veľkostí, ktoré pôsobia v rôznych oblastiach: stavebná dokumentácia, správa úloh, správa chýb, due diligence, posudky, odovzdávanie, správa nehnuteľností a mnohé ďalšie.
Digitalizáciou opísaných procesov ušetria používatelia až 7 hodín týždenne. V súčasnosti sa pomocou tejto aplikácie spracúva viac ako 25 000 projektov týždenne na celom svete. Významnou výhodou je aj dostupnosť aplikácie v slovenskom jazyku.

Aplikácia PlanRadar

Spoločnosť PlanRadar založená v roku 2013 ponúka inovatívny mobilný softvér pre stavebné a realitné projekty.

Aplikácia pre stavebné firmy je určená pre všetky zariadenia s operačným systémom iOS, Android a Windows a už tisíckam zákazníkov na celom svete pomohla digitalizovať ich podnikanie. Každý týždeň sa aplikácia PlanRadar používa vo viac ako 25 000 projektoch.

 

Začnite v 4 jednoduchých krokoch

1. Vytvorte si účet

2. Nahrajte plány

3. Pozvite členov tímu

4. Stiahnite si aplikáciu