Blog Post

Digitalizacija u građevinskom i infrastrukturnom sektoru

06.08.2020 | 5 minuta čitanja

Kao jedan od lidera u oblasti digitalne dokumentacije i komunikacije u građevinskoj industriji i u oblasti nekretnina, kompanija PlanRadar aktivno učestvuje i na svim relevantnim događajima koji se bave digitalizacijom u ovim oblastima i na kojima se diskutuje o trenutnom stanju i daljem razvoju u okviru industrije. Jedan od osnivača kompanije PlanRadar, Domagoj Dolinšek, i direktor kompanije za Jugoistočnu Evropu Bojan Petković, tako su nedavno imali priliku da sa svojim partnerima i kolegama iz građevinske i PropTech industrije prodiskutuju značaj i rezultate digitalizacije u oblasti projektovanja, građevinarstva i infrastrukture. Sa nekima od njih smo imali prilike i naknadno da razgovaramo i saznamo njihova razmišljanja o digitalizaciji u oblasti građevinske i infrastrukturne industrije, koja vam u narednim redovima prenosimo.

Digitalizacija u građevinskom i infrastrukturnom sektoru

Zajednička ocena većine aktera u oblasti PropTech tehnologija jeste da je „digitalizacija danas ključna za efikasno i uspešno upravljanje projektima, jer olakšava i automatizuje radne procese unutar organizacija, kao i među različitim organizacijama“, kako je definisao Filip Rojs izvršni direktor Flycom Technologies.

 

Digitalizacija i evolucija poslovanja u građevinskom i infrastrukturnom sektoru

Luke Dawson, vodeći direktor – CEE i Capital Markets u Colliers International, dodao je: „Digitalizacija se, u oblasti komercijalnih nekretnina, može smatrati sinonimom za evoluciju poslovanja. Svaki deo naše industrije prolazi kroz sopstveni vid digitalizacije, i to će biti glavni kriterijum koji će odrediti koje firme će napredovati u budućnosti, a koje će zaostajati. Od analize terena za potencijalne projekte do monitoringa aktivnosti zakupaca u gotovim objektima, nema dela industrije kog se digitalizacija ne dotiče. Digitalizacija nam donosi mnogobrojne koristi u smislu efikasnosti, preciznosti, transparentnosti, ušteda, isl“.

Prema oceni gospodina Dawson-a projektni menadžment je upravo odličan primer oblasti u građevinskoj industriji koja se rapidno menja. “U poslednjih nekoliko godina postojala je značajna neravnoteža između raspoložive tehnologije i uticaja koji tehnologija može imati na projekte. Sa porastom cena u građevinarstvu i iznosa penala koje investitori i zakupci moraju da plaćaju u slučaju kašnjenja, ključnu ulogu dobio je i proces komunikacije statusa projekta i pouzdanih podataka u realnom vremenu. Ipak, veći deo industrije je zaostajao u ovome, zbog korišćenja tradicionalnih načina beleženja nedostataka i ručnog prikupljanja podataka. Danas je jasno da menadžeri projekata više ne mogu da budu konkurentni ukoliko ne prihvate digitalizaciju u svom poslovanju“, dodao je Dawson.

 

Digitalizacija je korisna u svim fazama izgradnje i nekretnina

Sličan stav o mogućnostima koje digitalizacija može doneti različitim fazama projekata visokogradnje i niskogradnje deli i Robert Gukov, projektni menadžer i nadzorni inženjer instituta IGH: „Verujem da je potrebno primenjivati digitalne alate u svim fazama realizacije projekta, od pripreme projekta, dizajna, preko faze izgradnje, do nadzora i funkcionisanja objekta“. Takođe, gospodin Gukov detaljno identifikuje dokumentaciju i procese na koje se mogu primeniti digitalna rešenja, među kojima je i PlanRadar, u cilju kvalitetne realizacije projekta i ubrzavanja procesa komunikacije i donošenja odluka:

  • Tenderska dokumentacija (ponude, zapisnici sa sastanaka, ugovori, bankarske garancije, osiguranje, raspoređivanje odgovornih lica..)
  • Tehnička dokumentacija (studije, preliminarni dizajn, glavni dizajn, detaljni dizajn, finalni dizajn…)
  • Građevinska dokumentacija (izveštaj sa gradilišta sa prilozima, građevinski dnevnik, sertifikati, rezultati testiranja, dostavnice, itd.)
  • Računovodstvena dokumentacija (fakture, potvrde o plaćanjima, izvodi iz banke)
  • Dokumentacija o funkcionisanju objekta (uočeni nedostaci, zapisnici sa sastanaka, …)“.

 

Kako izbeći greške uz pomoć digitalnih alata

Klemen Fajmut, menadžer za rast i razvoj u kompaniji Imagine ltd. navodi da, uprkos činjenici da su projektni menadžeri majstori svoga posla, ipak može doći do grešaka u rukovođenju projektima, posebno kada su zahtevi koji se postavljaju ispred, čak i najboljih menadžera, preobimni ili je pritisak preveliki. Upravo tada dolazi do izražaja značaj digitalnih alata, koji omogućavaju uspešno upravljanje i analizu podataka. „Ne samo da top menadžeri mogu imati koristi od smanjenja prekomernog posla – i drugi zaposleni na projektu mogu biti oslobođeni manuelnih i administrativnih poslova i više se fokusirati na kreativne i inovativne aktivnosti“, navodi Fajmut. Gospodin Fajmut takođe ističe karakteristike koje su neophodne za stvaranje uspešnog alata za građevinsku industriju: „Alati moraju da donose dodatnu vrednost korisnicima, da budu jednostavni i laki za korišćenje. Potrebno je da omoguće pojednostavljivanje razmene informacija i komunikacije, i da na taj način doprinesu ubrzavanju rešavanja problema, ili čak i da omoguće predviđanje budućih problema i sprečavanje nepotrebnih troškova i kašnjenja. Potrebno je da tehnologiju smatramo alatom za ostvarivanje sopstvenog uspeha“.

 

Laith Al-Modhefer, iz Unissu strateškog parnerstva istakao je još jednu bitnu osobinu digitalnih alata koji pretenduju da budu primenljivi u građevinskoj industriji: “Bitno je da u proces kreiranja digitalnih alata budu uključeni ljudi – digitalizacija zarad digitalizacije ne dovodi do rasta efikanosti. Naprotiv, diglitalni alati koji nisu prilagođeni korisnicima mogu predstavljati opterećenje, a ne korist”.

Smanjite učestalost grešaka i osigurajte povećanje efikasnosti

PlanRadar, rešenje za digitalnu dokumentaciju i komunikaciju u građevinskoj industriji i u oblasti nekretnina, uspešno odgovara svim zahtevima korisnika i struke koji su identifikovani u okviru navedene diskusije. Inovativna i jednostavna aplikacija omogućava korisnicima da pripremaju i komuniciraju građevinsku dokumentaciju, dokumentaciju za predaju projekata, kao i dokumentaciju o održavanju nekretnina i efikasno upravljaju zadacima i nedostacima na projektima.

Digitalizacijom poslovnih procesa, PlanRadar smanjuje učestalost grešaka, štedi vreme i obezbeđuje značajan rast efikasnosti. Nove funkcionalnosti i unapređenja u okviru aplikacije prilagođavaju se potrebama i zahtevima korisnika sa kojima se redovno komunicira.

Upravo zato, 75% korisnika aplikacije PlanRadar ovu odluku ocenjuju kao dobru ili vrlo dobru investiciju, dok 50% ističe da je PlanRadar aplikaciju izabralo zbog jednostavnosti korišćenja. Prema sopstvenim procenama, korisnici PlanRadar aplikacije štede oko 7 sati radnog vremena sedmično, i ostvaruju i do 70% uštede troškova.

 

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju