Blog Post

6 koraka za osiguranje dokaza u građevinskom sektoru

28.11.2020 | 6 minuta čitanja

Da bi se pred sudom zahtevi za naknadu štete sveli na najmanju moguću meru, neophodna je detaljna dokumentacija u postupku osiguranja dokaza. U ovom članku možete saznati:

 • na kojih šest koraka morate obratiti pažnju u postupku dokazivanja i
 • kako Vam PlanRadar može pomoći da u svrhu veštačenja učinkovito sprovedete sveobuhvatno osiguranje dokaza koji su Vam jednostavnim klikom dostupni i nekoliko godina nakon što su nedostaci utvrđeni.

Nadzorni inženjer na gradilištu

UPUTSTVO: OVAKO FUNKCIONIŠE OSIGURANJE DOKAZA U GRAĐEVINSKOM SEKTORU

U nastavku Vam predstavljamo šest najvažnijih elemenata kvalitetnog osiguranja dokaza:

 • Obim dokazne dokumentacije
 • Stanari i susedne zgrade
 • Prvi podaci o nedostacima i prevencija od štete
 • Razvoj štete i sanacija
 • Mirenje
 • Dokazi u slučaju sudskog spora

 

1. Obim dokazne dokumentacije

Izrada dokazne dokumentacije u pravilu je postupak koji iziskuje mnogo truda i vremena. Zbog toga bi postupak trebao biti organizovan na način da se prikupi što detaljnija dokumentacija, a da se istovremeno resursi učinkovito koriste. Tako možete dokazati da štetu koja je nastala tokom građevinskog poduhvata niste Vi skrivili, a da pri tome štedite dragocene resurse. Izazov leži u pronalasku zlatne sredine.

Primer: Ako je šteta vidljiva na vanjskim zidovima, izvođenje dokaza u unutrašnjosti zgrade nije potrebno. Ako prilikom građevinskih radova nije nastala šteta na vanjskim zidovima, ali netko podnese zahtev za naknadu štete koja je navodno nastala u unutrašnjosti zgrade, izvođenje dokaza može doprineti utvrđenju relevantnih činjenica. Ali, ni u ovom slučaju traženje dokaza u unutrašnjosti zgrade nije prioritet. Jasno je da postoje izuzeci, ako su radovi izvedeni u unutrašnjisti zgrade. Ali, i u tom slučaju preporučujemo da se pregledaju i podrum i stubište. Ovde može pomoći veštak koji samostalno izvodi dokaze.

PREPORUKA #1: Funkcijom PlanRadar-a „digitalna građevinska dokumentacija i upravljanje nedostacima“ možete uštedeti dnevno i do 90 minuta, a naknadna obrada analogne dokumentacije o šteti postaje suvišna. Građevinske nedostatke više ne morate zapisivati na blok, unositi u eksel tabele ili snimati na diktafon. Jednostavno otvorite korisnički račun na stranicama PlanRadar-a i učitate odgovarajuće građevinske nacrte. Nakon toga, dodaćemo veštaka kao člana projekta. On na nacrtu može obeležiti sva mjesta koje je potrebno pregledati za osiguranje dokaza. A vi u realnom vremenu možete pratiti koja mesta je veštak obeležio.

 

2. Stanari i susedne zgrade

Susedne zgrade bi se svakako trebale uključiti u postupak osiguranja dokaza. Stanari često postavljaju zahteve za naknadu štete zato što misle da je šteta na njihovoj zgradi nastala upravo zbog Vaših radova na nekom objektu. Zato preporučujemo da stanare unapred okupite te da im objasnite smisao i svrhu dokumentacije. To je između ostalog dobro i za vlastitu sigurnost stanara. Pozitivan dodatni efekat: na taj način stvarate poverenje i smanjujete potencijal da se između stranaka razviju konflikti.

 

PREPORUKA #2: Svi uočeni nedostaci čuvaju se na platformi PlanRadar-a i prikazuju se hronološkim redom. Sve informacije, uključujući informacije u obliku teksta, snimke ili fotografija, dostupne su dodirom prsta. Na taj način i Vi i učesnici projekta u bilo kojem trenutku možete dobiti uvid u sve informacije.

 

Jednostavna građevinska dokumentacija uz PlanRadar

3. Prvi podaci o nedostacima i prevencija štete

Kod dokumentovanja nedostataka potrebno je obratiti pažnju na naredne tačke:

 • Pukotine: Ovde preporučujemo da koristite traku za merenje širine pukotine. Na taj se način ozbiljnost pukotina može i naknadno provjeriti.
 • Određivanje graničnog stanja nosivosti i utvrđivanje neravnina: u takvim slučajevima upotrijebite uglomer.
 • Libelom izmjerite neravnine.
 • Vlaga: kapacitivna nerazorna metoda merenja pružiće Vam potrebne podatke.
 • Veća pomeranja: veća pomeranja možete utvrditi na monitoru pomoću digitalnog merenja pukotina.
 • Visokofrekvencione analize pukotina preporučuju se kada su građevinske mašine prouzrokovale vibracije.

 

U najčešće građevinske nedostatke ubrajaju se:

 • Vlaga na pročelju, krovu ili u podrumu
 • Nedostaci izolacije koji se najčešće pojavljuju na vanjskim zidovima i krovu
 • Neuredno obrađene fuge
 • Upotreba otrovnog građevinskog materijala
 • Nedostatna i neadekvatna izolacija vodovodnih cijevi i električnih instalacija

 

PREPORUKA #3: Unesite uočeni nedostatak putem tiketa. Tiketu možete priložiti fotografiju, belešku i govornu poruku. Svi izrađeni tiketi automatski služe kao šablon za PDF-izveštaje koji se mogu konfigurisati.

 

Savetujemo da kod posebno osetljivih delova građevine ili nosivih konstrukcija preduzmete preventivne mere zaštite od štete. Takve mere potrebne su posebno kada preti urušavanje. Ako ne znate koje mere je potrebno preduzeti za očuvanje stabilnosti zgrade, obratite se projektantu ili arhitekti. Ako niste sigurni kako odrediti ciljeve sanacije ili koje metode primeniti, pomoći Vam mogu veštak i stručnjak.

 

PREPORUKA #4: Dodavanje drugih učesnika projekta putem PlanRadar-a je besplatno. Novi članovi preko PlanRadar-a mogu uzeti uvid u sveobuhvatnu dokumentaciju koja je potrebna za osiguranje dokaza. Na taj način štedite vreme i novac.

 

4. Razvoj štete i sanacija

Razvoj štete prati se uvek onda, kada je neka šteta uočena pre završetka građevinskog projekta. Potrebno je ispitati uticaj građevinskih mašina na građevinske materijale, kako bi se odmah mogle preduzeti odgovarajuće mere. Ovde Vam može pomoći veštak koji će napraviti nalaz: uspoređivanjem prvog unosa podataka i aktuelnog stanja moguće je doneti odluku:

 • da je bolje zgradu sanirati i na taj način ponovno dovesti u prvobitno stanje ili
 • da se izračuna smanjenje vrednosti zgrade.

 

PREPORUKA #5: Samo jednim klikom u bilo kojem trenutku u PDF-formatu možete skinuti kompletan izveštaj o nedostacima te napraviti šablone za druge izveštaje. To omogućava trenutno uspoređivanje svih šteta.

 

5. Mirenje

Sasvim je uobičajeno da se u okviru građevinskih projekata na gradilištima ustanovljuju štete i nedostatci izgradnje. Ali, nije uvek nužno da se radi toga ide na sud. Moguće je je mirenje. I u ovom slučaju Vam može pomoći ovlašteni veštak. On će dati svoje mišljenje o finansijskim i tehničkim aspektima otklanjanja štete te će Vam pomoći oko pravnih pitanja koja se odnose na propise o izgradnji. Pomoću digitalnog rešenja kao što je PlanRadar celi postupak osiguranja dokaza je znatno brži.

 

6. Dokazi u slučaju sudskog spora

Veštačenje i detaljan izveštaj o postojećim nedostacima koji Vam pruža PlanRadar mogu koristiti i veštaci u okviru dokaznog postupka pred sudom. Centralizovanim upravljanjem svih nedostataka uključujući detaljne informacije (fotografije, tekst, govorne snimke, osobe, datum obrade, lokacije itd.) dokazi su u samo nekoliko sekundi dostupni i godinama nakon utvrđenja nedostataka. To omogućava znatno ubrzanje dokaznog postupka sudskog spora. Na taj način veštaci koje je imenovao sud i svi učesnici štede vreme i novac.

 

O PLANRADAR-U

PlanRadar je kompanija osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rešenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša aplikacija je dostupna na svim iOSAndroid i Vindous uređajima, a pomogla je već hiljadama klijenata širom sveta da digitalizuju svoje poslovanje. U PlanRadar-u se svake sedmice obrađuje više od 25.000 projekata.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju