Blog Post

Da li ste li spremni za transformaciju poslovanja uz BIM?

21.12.2020 | 6 minuta čitanja

Zna se da se građevinska industrija u većini svetskih zemalja bori s raznim poteškoćama, na primer da većina građevinskih projekata ne samo što premaši budžet, već mnogo njih i kasni u odnosu na zadate rokove.

Kod složenih građevinskih projekata, kašnjenje i povećanje troškova može izazvati niz nepredviđenih okolnosti, ali mnoge je probleme ipak moguće izbeći. Netačnosti u budžetu, projektantske greške, konflikti u rasporedu i neuspešnu komunikaciju među učesnicima moguće je sprečiti boljom saradnjom koristeći BIM.


3

ŠTa JE TO BIM?

Šta je to BIM, zašto je važan u građevinskoj industriji i kako može pomoći u tome da se više projekata završi na vreme i u okvirima budžeta?

BIM je u stvari proces i način saradnje koji povećava učinkovitost i smanjuje troškove. Korištenjem softvera za 3D informaciono modelovanje, koji je integrisan s pozadinskim podacima, dobija se kultura saradnje i to od faze projektovanja pa sve do upravljanja zgradom pa čak i njenog stavljanja van pogona.

Postoji nekoliko nivoa BIM-a, pri čemu niži nivoi predstavljaju tradicionalniji način rada koji podrazumeva nacrte na papiru i delomično 3D modelovanje. Ti se alati oslanjaju na raznolike, grupisane informacije i omogućuju malo komunikacije.

Nivo 2 – BIM procesa fokusira se na kolaborativnu prirodu projektovanja, izgradnje i funkcionisanja, uz zajednički 3D model koji učesnici dele kao polaznu tačku.

Mnogi sada rade na BIM-u nivoa 3 koji se sve više koristi kako u privatnom tako i u javnom građevinskom sektoru. Novi nivo koristi istinsku snagu BIM softvera omogućavajući 3D modele zasnovane na oblaku koje svi učesnici mogu uređivati kako bi omogućili uvid u stvarno stanje građevinskog projekta.

Ovaj model nastaje od izvornog projekta, ide kroz sve faze izgradnje i zatim prelazi u operativnu fazu, te se u potpunosti integriše sa svom pratećom dokumentacijom i pomoćnim nacrtima.

 

SNIMKA WEBINARA

BIM između kancelarije i gradilišta

 

PROČITAJTE: Pregled svih funkcija PlanRadara

 

ZAŠTO JE BIM VAŽAN?

Građevinska industrija već je prigrlila tehnologije zasnovane na aplikacijama i oblaku u svrhu unapređenja komunikacije i saradnje na gradilištu. Mnoge arhitekte koriste PlanRadar kako bi učitali svoje nacrte građevinskih projekata i omogućili tako učesnicima da pristupe najnovijoj verziji projekta bilo kada, s mobilnog uređaja. Budući da se projekti neizbežno menjanju, nacrt se ažurira u stvarnom vremenu, a građevinski timovi uvek rade s najnovijim nacrtima.

Slično tome, glavni izvođači radova mogu ažurirati nacrte s nedostacima i raspodeliti članove tima kako bi završili posao. Saradnja se već događa, ali uz BIM ona ide korak dalje. Sada se alati i zadaci kojima se trenutno pristupa putem 2D nacrta mogu izvoditi uz pristupanje 3D planu čime se ostvaruje nova dimenzija saradnje koja se odvija na terenu.

Kako programeri i glavni izvođači sve više budu koristili BIM tehnologiju te budu naručivali svoje nacrte, pružaoci usluga softverskih rešenja trebaju se pobrinuti da se BIM modeli mogu učitati u postojeće platforme. Integracijom BIM softvera s trenutnim rešenjima, izvođačima neće trebati licence za zasebne alate, a građevinska industrija može izbeći dalja grupisanja izolovanih informacija.PlanRadar BIM modul

VIRTUeLNA IZGRADNJA

U fazi projektovanja, softver za 3D građevinsko modelovanje arhitektama omogućava stvaranje vizuelne konstrukcije s pripadajućim delovima, precizno navodeći svaku komponentu kao što su vrata, cevi i ostali delovi. Klijent projekat vidi tako da može vizualizovati svaki element i načiniti potrebne promene.

Ovakav proces omogućava bliže razumevanje kako bi građevina mogla funkcionisati u stvarnom svetu i koji bi zadaci upravljanja zgradom te operativnog upravljanja mogli biti potrebni. Moguće je integrisati i softver za izradu procena koji bi izračunao tačne troškove za sve učesnike.

Poželi li klijent promenu, ona se uključuje u svaki aspekt projekta, pokazujući uticaj na projekat i prilagođavajući budžet. Nakon što je postignut dogovor, ovaj 3D model može se koristiti i za izradu građevinske dokumentacije i proslediti izvođačima radova.

Bilo kakve dalje promene ažuriraju se na tom 3D modelu, omogućavajući jedinstven izvor informacija za celi građevinski projekat. Ne samo da je 3D model ažuriran nego je i povezan sa svim tablicama i zavisnom dokumentacijom, omogućavajući procesu da evoluira dok učesnici izvršavaju modifikacije. Arhitektonski softver se konstantno razvija, baš kao i BIM softver.

 

TRANSFORMACIJSKI NACRT

Tokom faza izgradnje, 3D modeli omogućuju izvođačima vizuelizaciju svake komponente građevine, sobu po sobu, sprat po sprat. Ni jedan element projekta nije prepušten slučaju, a svi učesnici dobro razumeju zahteve projekta. Planiranje i izrada rasporeda na projektu postaje jednostavnija i tačnija, smanjujući kašnjenja i povezane troškove.

Izvođači mogu označiti nedostatke direktno na projektu i obavestiti druge članove tima u slučaju pojave nepredviđenih okolnosti koje će uticati na budžet ili rokove. Detaljna dokumentacija, spiskovi i certifikacioni postupci mogu se direktno povezati s 3D modelom.

Kako projekat napreduje, BIM model se razvija kreirajući projekat prema stanju izgradnje i generišući dokumentaciju potrebnu za završetak izgradnje. Dokumentacija potrebna za otvaranje građevine može biti priložena svakoj komponenti čime se stvara centralna arhiva za dokumentaciju. Ako se BIM procesi odvijaju na „oblaku“, uklanjaju se izolovani skupovi podataka i nastaje istinska saradnja.

KADA BIM POSTANE AIM

Nakon što su faze izgradnje gotove, BIM datoteka postaje model za upravljanje nekretninom (eng. asset information model – AIM) te se predaje u ruke operativnom timu ili timu za upravljanje objektom skupa sa svom priloženom dokumentacijom koja prikazuje izvedeno stanje.

Putem AIM-a mogu se kreirati planovi za servisiranje i održavanje. Bilo kakve dalje promene vanjskog okruženja ili internih struktura mogu se pažljivo modelovati kako bi se utvrdio trošak i uticaj na infrastrukturu pre početka radova. BIM između ostalog timovima za održavanje omogućava uštede gomilajući potrebu za materijalom u svim objektima.

 

Da LI ste SPREMNI?

BIM je poprilično napredovao u posljednjih deset godina. Sve dosad navedeno samo je delić prednosti koje BIM može doneti građevinskoj industriji, a više promena BIM softvera očekujemo u 2021.

Budućnost nam donosi više automatizacije, široku primenu tehnologija utemeljenih na oblaku i fokus na internet stvari, zbog toga će i uloga BIM-a biti još značajnija u građevinskim projektima.

BIM nivo 3 samo što nije stigao. Da li ste spremni?

 

PLANRADAR I BIM

BIM je stigao u PlanRadar. Budite među prvima koji će saznati više o novim funkcionalnostima i korištenju BIM-a u svoju korist, i to u pokretu. Registrujte se i uverite se sami u korist ovog alata.

 

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju