Blog Post

Zaštita od požara: Strategije za sigurnije zgrade u novogradnji

07.01.2021 | 6 minuta čitanja

Većina se požara događa u prirodi. Tu činjenicu možemo zahvaliti prvo letnim vrućinama, ljudskoj nepažnji, vetru i gustim šumama te niskom rastinju. Za razliku od onih na otvorenom, požari u zgradama mogu se lakše sprečiti upotrebom različitih taktika, poput poboljšanja preventivnih mera otpornosti na požar koje sprečavaju iskrenje, osiguravaju brzu dojavu, sprečavaju širenje požara i omogućavaju siguran i brz izlazak ljudi iz struktura zahvaćenih požarom.

Ali, sve to požare u građevinama ne čini nimalo manje opasnim. Očito je da postoji još mnogo prostora za poboljšanje zaštite od požara u zgradama i sigurnosti ljudi koji žive i rade u njima. Građevinske kompanije imaju jasnu ulogu u konstruisanju i izgradnji građevina otpornih na požar. Pa pogledajmo koje zahteve trebaju ispuniti, kako mogu proceniti rizik i koje sigurnosne mere moraju ugraditi?

Stambena zgrada u plamenu

PROCENA RIZIKA

Prije nego što se osmisle i primene bilo kakve strategije zaštite od požara, važno je razumeti rizike. Potpuna procena rizika od požara trebala bi se provesti već u procesu dizajniranja građevine. Ponoviti je treba tokom izgradnje (da se potvrdi da se mere zaštite od požara ugrađuju prema planu) i zatim još jednom, prilikom predaje investitoru. Tom zadnjom provjerom potvrđuje se poštovanje propisa i pomaže se vlasnicima zgrade da sprovedu mere zaštite kada preuzmu zgradu na korišćenje.

 

Procena rizika od požara trebala bi:

  • Identifikovati sve potencijalne rizične tačke, uključujući moguća mesta iskrenja, zapaljive materijale ili puteve i prolaze koji bi mogli pomoći buktanju ili širenju požara
  • Identifikovati sve ljude pod rizikom. Ima li u zgradi ranjivih osoba koje neće moći same izaći u slučaju požara? Rade li ljudi sami? Ili će grupe ljudi rukovati zapaljivim materijalima?
  • Proceniti kako se rizici mogu ukloniti ili smanjiti uvođenjem mera zaštite od požara
  • Napraviti planove za slučaj požara: uspostaviti izlazne rute u slučaju nužde i osigurati vatrogasni prilaz
  • Uspostaviti proceduru redovne provere koja će osigurati da je zaštita od požara uvijek na vrhu prioriteta

 

PlanRadar sadrži gotove šablone za procenu rizika od požara sa svim ključnim kriterijumima potrebnim za temeljnu sigurnosnu proveru. Procenitelji mogu pristupiti kontrolnim spiskovima na svojim pametnim uređajima, zabeležiti sve problematične tačke direktno na nacrtima, upozoriti nadzornika i uputiti na trentnu obradu. Po završetku projekta, procene rizika od požara mogu se predati investitoru kao dokaz da su ispunjeni svi uslovi za otpornost građevine na požar. Tako izvođači lako mogu pokazati da su preduzeli sve razumne mere da zaštite zgradu i njene korisnike. Čak i nakon što investitor preuzme zgradu, putem svoje PlanRadar licence može sprovoditi redovne provere kako bi se uverio da je sve i dalje u skladu s propisima.

AKTIVNA I PASIVNA ZAŠTITA

Nakon što ste otklonili sve opasnosti koje ste mogli otkloniti, vreme je da isplanirate mere za smanjenje uticaja preostalih rizika. One će uključivati aktivne i pasivne sisteme zaštite od požara koje morate uspostaviti. Zajedno će oni delovati tako da ograniče požar i spreče njegovo širenje. Arhitekte i izvođači moraju planirati i izvesti obe vrste mera u zgradi, koje treba i adekvatno održavati kako bi zaštita bila trajna.

 

Aktivna zaštita od požara

Termin „aktivna zaštita od požara“ opisuje mere koje se poduzimaju da se zaustave požari koji su već započeli. Oni su moćna i osnovna linija obrane. Tipični aktivni sistemi uključuju sisteme mlaznica za raspršivanje vode, protivpožarne aparate i automatizovane sisteme za gašenje požara. Svaki bi sistem trebao biti osmišljen prema potrebama pojedinačne zgrade, a može koristiti vodu, penu, prah ili inertni plin da zaustavi požar na najbrži i najsigurniji način.

Sistemi dojave takođe su vrlo moćni aktivni alati za zaštitu i svaka bi ih zgrada trebala imati. Oni upozoravaju korisnike zgrade na požar i potiču ih na trenutno delovanje.

 

Pasivna zaštita od požara

Pridev „pasivna“ kao da umanjuje važnost ovih metoda zaštite od požara. Ali pasivna zaštita od požara esencijalna je u sprečavanju širenja požara. Pasivne mere pružaju otpor vatri, ograničavaju štetu, štite strukturu zgrade i daju korisnicima dovoljno vremena da izađu. Ove naizgled neprimetne strategije borbe protiv požara nazivamo pasivnim zato što ne zahtevaju akciju da bi delovale.

 

Pasivne mere obično su strukturne. Arhitekti i inženjeri ugrađuju ih u zidove, plafone i podove da osiguraju tri važna učinka:

  • Strukturalnu podršku
  • Toplinsku izolaciju
  • Sprečavanje širenja plinova i dima, koji mogu biti smrtonosniji od same vatre

 

Neke građevine nude sve tri opcije, ali pasivni plan za zaštitu od požara zahteva niz međusobno povezanih mera kako bi pružio optimalnu zaštitu.

Uobičajene mere pasivne zaštite od požara uključuju protivpožarna vrata, pregradne konstrukcije otporne na požar, požarne odeljke i protivpožarno zaptivanje. Ali pasivne mere protežu se do temelja zgrade. Na primer, vatrootporni materijali kao što je beton, cigla i gipsane ploče, takođe mogu zaštititi strukturalnu stabilnost zgrade i ograničiti požar. Neke metode pružaju i do četiri sata zaštite, što vatrogascima ostavlja dodatno vreme da obuzdaju buktinju i evakuišu zgradu.

Prigušivanje je takođe ključan alat u pasivnoj zaštiti. Vodovi, cevi i kablovi mogu poslužiti kao skriveni i vrlo učinkoviti vodiči za širenje dima i vatre – koji će se njima proširiti neopaženo. Stoga je nužno ugraditi prigušivače plamena i dima kada se instaliraju sistemi grejanja, klimatizacije i ventilacije. Njih treba i redovno i stručno održavati kako bi ostali učinkoviti, zbog toga je važno da se svi dokazi o održavanju predaju investitoru.

 

PLANIRANJE IZLAZA U NUŽDI

Na kraju, ključan dio učinkovitog protivpožarnog plana je i osmišljavanje sigurnih izlaza u nuždi. Svi korisnici prostora moraju moći izaći brzo i sigurno. Ako evakuacija nije moguća, arhitekte bi trebali planirati siguran požarni odeljak gde se osobe mogu skloniti od vatre dok pomoć ne stigne. Uvijek planirajte maksimalan kapacitet izlaznih puteva i pretpostavite masovnu evakuaciju te da će biti osoba s posebnim potrebama u smislu mobilnosti. Svakako morate osigurati i vatrogasni pristup objektu putem slobodnih cesta i prilaza.

PlanRadar je Vaš proveren partner u planiranju, ugrađivanju i održavanju mjera zaštite od požara. Jednostavni i prilagodljivi šabloni za procenu rizika od požara dostupni su Vam na bilo kojem pametnom telefonu na pritisak dugmeta. Korisnici mogu beležiti sve probleme direktno na digitalnim nacrtima, a prilagati im mogu fotografije i dodatne beleške. Direktna komunikacija putem aplikacije omogućava brzo ispravljanje nedostataka.

Beležite sve podatke i pristupajte im kroz prilagodljiva i sveobuhvatne izveštaje. Ti izveštaji na kraju korisnicima pružaju potpun pregled na poduzetim merama za zaštitu od požara. Svaka bi građevinska kompanija te podatke trebala imati pri ruci, za svoju arhivu ili za predaju investitoru. U tome Vam PlanRadar može pomoći.

 

 

PLANRADAR – UKRATKO

PlanRadar je kompanija osnovana 2013. koja pruža inovativna mobilna softverska rešenja za građevinsku i industriju nekretnina. Naša je aplikacija dostupna na svim iOSAndroid i Vindous uređajima, a pomogla je već hiljadama klijenata širom sveta da digitalizuju svoje poslovanje. U PlanRadar-u se svake sedmice obrađuje više od 25.000 projekata.

Počnite u 4 laka koraka.

1. Napravite nalog

2. Postavite nacrte

3. Pozovite članove tima

4. Preuzmite aplikaciju