Blog Post

Kdo je technickým dozorem investora na staveništi a kdy je vhodné ho jmenovat.

08.05.2023 | 4 minuty čtení

Technický dozor investora je jednou z osob, které patří mezi účastníky stavebního řízení uvedené ve stavebním zákoně. Jeho funkce je velmi zodpovědná, protože je odborníkem zastupujícím investora a dohlíží na provádění prací na stavbě.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w trakcie pracy

V tomto článku si vysvětlíme, kdo je z hlediska stavebního zákona technickým dozorem investora, kdy je nutné ho jmenovat a zda se to vyplatí.

Kdo je technickým dozorem investora?

Podle stavebního zákona je technický dozor investora vedle investora, stavbyvedoucího, stavbyvedoucího a projektanta účastníkem stavebního řízení. Zastupuje zájmy investora v průběhu výstavby, protože investor nemusí mít technické znalosti k posouzení správnosti investice.

Vzhledem k podobnosti názvu je tato funkce často zaměňována se stavebním dozorem, ačkoli nemají nic společného. Rozdíl mezi nimi je diametrální, protože stavební dozor je orgánem architektonické a stavební správy a stavebního dozoru. Jejich náplň činnosti je zcela odlišná a zastupují různé strany.

Technický dozor investora musí mít právo řídit stavební práce v neomezeném rozsahu. Nejčastěji se jedná o oprávnění k řízení staveb a stavebních prací, tedy shodují se s oprávněními stavbyvedoucího.

Začněte zdarma

Kdy je nutný technický dozor investora?

Potřeba jmenovat technický dozor investora závisí na typu prováděné stavební investice. Je nutný zejména u náročných projektů se složitými stavebními záměry. Podrobnosti o situacích, ve kterých musí být tato funkce jmenována, jsou definovány v nařízení ministra infrastruktury1. V ostatních případech je to investor, kdo rozhoduje o tom, zda má být technický dozor investora zaměstnán.

Technický dozor investora: povinnosti a práva

Povinnosti technického dozoru investora jsou přesně vymezeny ve stavebním zákoně. Z nich vyplývá, že technický dozor investora by měl na stavbě především zastupovat investora. Mezi jeho povinnosti patří kontrola kvality prováděných prací, řízení závad a vypracovávání zpráv a rozborů o postupu prací. Dále dosvědčuje skutečnost provedených prací nebo odstranění vad a může být pověřen kontrolou osazení stavby.

Technický dozor investora má také práva. Osoba vykonávající tuto funkci může vydávat stavbyvedoucímu pokyny týkající se realizace investice, které musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor je rovněž oprávněn nařídit nápravu a v případě do očí bijících nedostatků ve stavebním řízení i zastavit další stavební práce.

Stává se, že někteří investoři by chtěli, aby technický dozor investora zároveň působil jako stavbyvedoucí. Takovou činnost stavební zákon zakazuje. Jedná se o dvě samostatné funkce, jejichž zájmy mohou být někdy protichůdné, proto není možné je kombinovat. Osoby zastávající tyto funkce by měly úzce spolupracovat na věcné úrovni. Jejich cílem je efektivně řídit stavbu tak, aby byl budovaný objekt realizován v souladu s projektem a vydaným stavebním povolením.

Shrneme-li to, úkolem technického dozoru investora je kontrolovat prováděné stavební práce a rozhodnutí, která činí stavbyvedoucí. Povinností technického dozoru je zajistit průběh stavby, přičemž je zástupcem zájmů investora.

Vyplatí se najmout technický dozor investora?

Odpověď na tuto otázku závisí na několika faktorech, např. na typu investice (jak již bylo uvedeno, v některých případech je jmenování technického dozoru investora povinné) nebo na důvěře investora v jeho dodavatele. Účast inspektora na výstavbě bude pro investora zárukou, že práce budou provedeny v souladu se zákonem a očekáváním.

Správce stavby velmi často zastupuje zájmy dodavatele, proto je v zájmu vyvážení tohoto specifického vztahu v rámci investice vhodné jmenovat inspektora, který bude dohlížet na prováděné práce. Inspektor investorského dozoru je formálním rozšířením přítomnosti investora na stavbě, díky kterému má plnou kontrolu nad průběhem prací.

Investoři někdy odmítají najmout inspektora kvůli nákladům s tím spojeným. Je však třeba mít na paměti, že přítomnost inspektora investorského dozoru v průběhu investice umožňuje minimalizovat výskyt nesrovnalostí při její realizaci. V důsledku toho se zabrání provádění opravných prací, zpoždění na stavbě a zvyšování nákladů, které by v konečném důsledku převýšily finanční příspěvek potřebný na jmenování inspektora.

Zvyšte efektivitu stavebních projektů s PlanRadar

Stále více stavebních projektů zavádí digitální řešení, která umožňují zvýšit efektivitu práce a snížit náklady. Jedním z těchto nástrojů je platforma PlanRadar. Tento software byl navržen s cílem zlepšit řízení prací souvisejících se stavební investicí, komunikaci mezi jejími účastníky a efektivnější správu stavební dokumentace.

PlanRadar to doskonałe narzędzie pracy dla inspektora nadzoru inwestorskiego

PlanRadar je vynikající pracovní nástroj, který ocení každý technický dozor investora. Díky němu může své povinnosti vykonávat ještě efektivněji. Mobilní verze softwaru umožňuje evidovat a spravovat závady přímo ze stavby a zadávat úkoly ostatním uživatelům projektu. Na druhé straně vestavěné nástroje šablon zpráv a elektronického stavebního deníku zajišťují přehlednost a pořádek ve stavební dokumentaci.

Díky systému PlanRadar může technický dozor investora také snadno komunikovat s investorem a dalšími účastníky investice. Software je založen na provozu v cloudu, takže zaručuje, že všichni budou mít přístup ke stejnému souboru dat.

Pokud chcete zvýšit produktivitu svých stavebních projektů, vyzkoušejte si PlanRadar zdarma kliknutím na tlačítko níže nebo nás kontaktujte. Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy.

Začněte ve 4 snadných krocích

1. Vytvořte si účet

2. Nahrajte výkresy

3. Pozvěte členy týmu

4. Stáhněte si aplikaci