Blog Post

Budownictwo kubaturowe – definicja, rodzaje i szeroki zakres wsparcia oprogramowania

02.05.2023 | 5 minuty czytania | Written by Marian

Choć może poza branżą określenie to nie funkcjonuje na co dzień w potocznym języku, budownictwo kubaturowe stanowi niezwykle istotną część sektora. Tego rodzaju architektura pojawia się zarówno w budownictwie użyteczności publicznej, przemysłowym, jak i mieszkaniowym. Kubatura to po prostu pojemność, tak więc obiekt kubaturowy to taki, dla którego główny parametr stanowi jego objętość, a nie na przykład długość czy inne wskaźniki. Na pozór sprawa zdaje się nie budzić żadnych kontrowersji.

Jaka jest jednak szczegółowa definicja zabudowy kubaturowej? Czym różni się ona od budownictwa liniowego? Jakie da się wskazać jej najważniejsze rodzaje? I w jaki sposób nowoczesne technologie IT mogą wspomóc realizację podobnych projektów?

Czy w polskim prawie istnieje definicja obiektu kubaturowego

Mimo że pojęcie to przewija się raz po raz w wypowiedziach specjalistów, artykułach branżowych czy wydawnictwach drukowanych, to niestety w obowiązujących przepisach prawa budowlanego nie znajdziemy kompletnej, wyczerpującej definicji budownictwa kubaturowego. Sformułował ją jedynie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, który na potrzeby toczącej się wówczas sprawy 14 lutego 2014 roku ogłosił wyrok II SA/Kr 1527/13. Zgodnie z jego zapisami za zabudowę kubaturową uznaje się budynki i inne obiekty budowlane posiadające parametr objętości. Ponadto obiekty kubaturowe muszą być trwale wybudowane, więc w ich poczet nie zaliczają się te o charakterze tymczasowym. Mianem budownictwa kubaturowego można zatem określać wiele różnych obiektów budowlanych. W praktyce zdarzają się sytuacje, że niektóre budynki nie posiadają jasnej kwalifikacji w zakresie rodzaju budownictwa i musi być ona rozpatrywana indywidualnie.

Najważniejsze rodzaje i przykłady zabudowy kubaturowej

Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN kubatura budynku to objętość wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych oraz kondygnacji przyziemnej budynku, czyli innymi słowy: kubatura to pojemność wyrażona w metrach sześciennych, dotycząca chociażby zbiornika czy pomieszczenia. Służy ona również wyznaczaniu objętości bryły geometrycznej. W przypadku obiektu kubaturowego oznacza natomiast pojemność budynku.

Do budownictwa kubaturowego zalicza się budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, takie jak chociażby:

 • bloki mieszkalne i budynki wielorodzinne,
 • domy jednorodzinne,
 • kamienice,
 • różnego typu obiekty przemysłowe,
 • sklepy i galerie handlowe,
 • hotele, pensjonaty, ośrodki wczasowe i wypoczynkowe,
 • szpitale i przychodnie,
 • szkoły i uczelnie,
 • biurowce oraz biura modułowe.

Przeczytaj również: Czym jest modułowy budynek biurowy?

Co wliczamy, a czego nie wliczamy do kubatury budynku

Dla wszystkich wskazanych wyżej rodzajów obiektów kubaturowych kluczowy jest parametr objętości. Kubaturze podlegają prawie wszystkie elementy nieruchomości: każdy pokój, przejście, balkon, taras. Ale – co szczególnie istotne – podczas obliczania dokładnej kubatury budynku pomija się niektóre elementy. Przykładowo nie wlicza się w jej zakres gzymsów czy schodów zewnętrznych. W budownictwie kubaturowym uwzględniane są jednak różnego rodzaju dobudówki, w tym werandy, ogrody zimowe i rozmaite przejścia. Przy obliczaniu kubatury obiektu powinno się ją podać jako brutto, czyli wartość określającą objętość budynku wyliczaną na podstawie wzoru matematycznego. Ważne jest także określenie kubatury netto, czyli iloczynu powierzchni poziomów budynku i wysokości liczonej od poziomu podłogi do stropu.

Zabudowa kubaturowa a budownictwo liniowe

Obiekty kubaturowe oraz liniowe reprezentują dwa główne rodzaje budownictwa i stanowią podstawowe pojęcia w terminologii budowlanej – nie tylko w Polsce, lecz także na świecie. Mówiąc o budownictwie kubaturowym, mamy na myśli nieruchomości, czyli bryły budynków posiadających swoją kubaturę. Inwestorami na rynku usług kubaturowych są przede wszystkim deweloperzy, ale i przedsiębiorcy indywidualni.

Budownictwo liniowe obejmuje natomiast obiekty, których główną cechą jest długość – inaczej niż w przypadku zabudowy kubaturowej przypominają po prostu linie. Są to między innymi:

 • linie kolejowe,
 • wały przeciwpowodziowe,
 • gazociągi,
 • rurociągi,
 • ciepłociągi,
 • kanalizacja,
 • wodociągi,
 • drogi wraz ze zjazdami.

Inwestorami w tym przypadku są najczęściej podmioty połączone ze Skarbem Państwa.

Budownictwo kubaturowe, czyli jak realizować projekt efektywnie przy wsparciu oprogramowania

Oprogramowanie do zarządzania budową takie jak PlanRadar wspiera budownictwo kubaturowe na wielu płaszczyznach. Kompleksowe zarządzanie budową na jednej platformie, która posiada różnorakie funkcjonalności, ma mnóstwo zalet i oznacza realną oszczędność – zarówno czasu, jak i pieniędzy.

Dzięki opcji śledzenia postępów projektu można sprawować kontrolę nad całym procesem budowy – na wszystkich jego etapach, na bieżąco monitorować postępy realizacji prac dotyczących zabudowy kubaturowej oraz błyskawicznie identyfikować potencjalne problemy. Wgląd w aktualny status zleconych, ukończonych lub opóźnionych działań tworzy przejrzysty obraz sytuacji, co umożliwia zarządzanie każdym obszarem pracy, skuteczne reagowanie i podejmowanie właściwych decyzji na podstawie twardych danych. W połączeniu z czytelnym harmonogramem w postaci wykresu Gantta wszystko to naprawdę pozwala trzymać rękę na pulsie i czuwać nad skuteczną realizacją nawet największego przedsięwzięcia.

Komunikacja mobilna – w połączeniu z wbudowaną w oprogramowanie PlanRadar opcją czatu i powiadomień push – stanowi gwarancję, że wszyscy interesariusze projektu związanego z budownictwem kubaturowym unikną nieporozumień, będą znać swoje zadania i rozumieć zakresy odpowiedzialności. Ustawienia dostępu pozwalają członkom zespołu docierać tylko do tych informacji, które są im potrzebne i umożliwiają skuteczne zarządzanie zespołem. Pełna przejrzystość monitorowanej komunikacji i dostępność oprogramowania w 15 wersjach językowych to bezsprzecznie kolejne ogromne atuty aplikacji.

W przypadku obiektów kubaturowych niezwykle ważna jest wysoka jakość. Standaryzacja procesów kontroli i spójność danych niewątpliwie sprzyjają jej tworzeniu i utrzymaniu. Inspekcje czy audyty można przeprowadzać w sposób powtarzalny, korzystając z jednego formularza dostępnego na platformie dla całego zespołu. A ewentualne usterki budowlane łatwo jest zgłaszać bezpośrednio z placu budowy – dzięki wykorzystaniu tabletu czy smartfona, również w trybie offline.

Dodatkowo korzystanie z oprogramowania typu PlanRadar upraszcza i minimalizuje papierkową robotę, jaka towarzyszy inwestycjom budownictwa kubaturowego: wszelkie raporty, dokumentacja budowlana i dzienniki budowy mogą być uzupełniane bezpośrednio na placu i udostępniane zainteresowanym użytkownikom na współdzielonej platformie. Dowolne dane i pliki są bezpiecznie archiwizowane w chmurze. Koniec z gubieniem dokumentów i szukaniem zaginionych notatek. Cyfrowa forma zapisu tych informacji stanowi także formę zabezpieczenia na wypadek jakichkolwiek roszczeń, na przykład związanych z rękojmią czy gwarancją.

Zainteresował cię poruszony tu temat i chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat budownictwa kubaturowego? Ciekawi cię, w jaki sposób kierownicy projektów mogą zaoszczędzić nawet do 7 godzin tygodniowo dzięki PlanRadar? Przeczytaj inne artykuły na blogu dla branży budowlanej i nieruchomości. Możesz też od razu wypróbować PlanRadar za darmo przez 30 dni. Chętnie pomożemy, jeśli będziesz miał dowolne pytania lub wątpliwości związane z oferowanym przez nas rozwiązaniem – skontaktuj się z nami.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację