Blog Post

Czym różni się budowa centrum danych od innych projektów?

20.10.2022 | 5 minuty czytania | Written by Simon

Na całym świecie powszechna cyfryzacja wielu sfer życia, rosnąca popularność IoT i rozwiązań chmurowych powodują niesłabnący wzrost zapotrzebowania na przetwarzanie danych. Dużym biznesom nie wystarczają firmowe serwerownie – wymagają centrów przetwarzania danych. Gartner przewiduje, że w 2022 roku globalne wydatki na usługi DC (ang. data center) sięgną 226 mld dolarów, co oznacza wzrost o 11,4% w skali roku. Jak sytuacja przedstawia się w naszym kraju? Według danych firmy badawczej PMR w 2021 roku komercyjne centra danych w Polsce zajmowały prawie 150 tys. m2 powierzchni, a do końca 2022 roku prognozuje się, że wartość ta wzrośnie do prawie 168 tys. m2. Również pod względem podaży mocy rynek ten zakłada duże wzrosty: w 2021 roku – ponad 107 MW, a na koniec 2022 roku – blisko 126 MW.

Czym jest DC i na czym polegają usługi centrum danych? Jakie normy powinno spełniać? Na czym polega specyfika tego typu inwestycji i w jaki sposób PlanRadar może wspierać ich projektowanie i budowę?

Centrum przetwarzania danych – definicja

Najprościej rzecz ujmując, centrum danych to budynek lub pomieszczenie bądź grupa budynków lub pomieszczeń będąca środowiskiem pracy serwerów, urządzeń przechowywania danych, infrastruktury sieciowej oraz dystrybucji cyfrowych danych. Ale to nie wszystko. Na centrum danych składa się również wiele zaawansowanych systemów umożliwiających działanie urządzeń komputerowych oraz zapewniających określone bezpieczeństwo danych i monitoring warunków środowiskowych, a także infrastruktura konieczna do utrzymania sprzętu i oprogramowania w stanie ciągłej gotowości do pracy. Obejmuje ona podsystemy zasilania, zasilacze bezprzerwowe (UPS), systemy wentylacji i chłodzenia, generatory zapasowe oraz okablowanie i urządzenia umożliwiające połączenie z zewnętrznymi operatorami sieci. Z uwagi na to, że często firmy wykorzystują centra danych do przechowywania informacji o krytycznym znaczeniu dla biznesu, ważne jest, aby zapewnić bezwzględną niezawodność i bezpieczeństwo ich funkcjonowania.

4 normy dotyczące projektowania centrów danych

Niezależnie od tego, czy budowa centrum danych ma przebiegać całkowicie od podstaw, czy też decydujemy się na adaptację jakiegoś istniejącego już obiektu – zawsze zadanie to cechuje wysoki stopień skomplikowania. Stworzenie DC nie sprowadza się bowiem wyłącznie do zakupu i poprawnej konfiguracji sprzętu, lecz wymaga także odpowiedniego zaplanowania centrum przetwarzania danych pod kątem bezpieczeństwa gromadzonych informacji. Potwierdzeniem tezy o skali trudności tej inwestycji są chociażby liczne przepisy i normy, których należy przestrzegać podczas projektowania i budowy centrum danych. Należą do nich zarówno wytyczne ogólne, jak i te bardziej szczegółowe – dotyczące przykładowo różnych zakresów zabezpieczeń, instalacji elektroenergetycznych czy klimatyzacji. Kluczową rolę w ocenie bezpieczeństwa przechowywania informacji i niezawodności pracy centrum danych w Polsce i na świecie pełnią 4 normy:

1. ISO/IEC TS 22237 (wcześniej: EN-50600) to europejski standard obejmujący zagadnienia wyposażenia i infrastruktury centrów danych, opracowany przez CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization), zatwierdzony przez Komisję Europejską, a następnie ratyfikowany przez kraje członkowskie UE.

2. ANSI/TIA-942 to norma wykorzystywana w skali międzynarodowej, wydana przez American National Standards Institute – instytucję, która ustala normy techniczne w Stanach Zjednoczonych. Standard wyznacza cztery poziomy niezawodności usług centrum danych.

3. Uptime Institute (Tier) – określa normy zasilania i chłodzenia w czterech klasach: od Tier I (klasa najniższa, którą stosują głównie małe firmy dla swojej wewnętrznej infrastruktury) do Tier IV (klasa najwyższa wykorzystywana przez duże przedsiębiorstwa).

4. EPI-DCOS (Data Centre Operations Standard) – standard opracowany i opublikowany w 2016 roku przez firmę EPI (Enterprise Products Integration Pte Ltd), skupiający się wyłącznie na zarządzaniu operacyjnym i utrzymaniu centrum danych, a nieporuszający zagadnień związanych z jego budową.

Certyfikację – zaraz po całkowitych kosztach usługi – wskazują klienci jako drugie najważniejsze kryterium decydujące o wyborze konkretnego centrum przetwarzania danych. Stanowi priorytet, bo jest twardym dowodem, że bezpieczeństwo powierzonych informacji to nie tylko zgrabnie sformułowany slogan reklamowy, lecz także obiektywnie potwierdzony fakt.

Specyfika budowy centrum danych

Zarówno projektowanie centrum danych, jak i jego wznoszenie różnią się w znacznym stopniu od realizowania innych inwestycji budowlanych. Rozpatrując tę kwestię, można wskazać 3 zasadnicze obszary:

  • zasilanie związane ze zużyciem energii elektrycznej,
  • klimatyzację i systemy chłodzenia,
  • bezpieczeństwo przechowywanych informacji.

Systemy zasilania data center

Jedną z najistotniejszych spraw związanych z projektowaniem centrum przetwarzania danych jest właściwe zaplanowanie systemu zasilania dopasowanego nie tylko do obecnych i przyszłych potrzeb, lecz również do pracy w sytuacjach kryzysowych. Rekomendowane rozwiązanie to redundantny układ zasilania – co najmniej dwa podłączenia energetyczne. Ważnym aspektem jest też prawidłowy bilans mocy oraz dobór zasilania UPS i agregatów prądotwórczych. Jako że w przypadku usług centrum danych kluczowe jest zapewnienie dopływu dużej mocy energetycznej, czynnik ten często wpływa na wybór lokalizacji danej inwestycji (w pobliżu dużych miast). Istotne okazuje się także uważne śledzenie zużycia energii, dlatego niezbędne są systemy monitorowania zasobów.

Klimatyzacja centrum danych

Drugą kwestią kluczową z punktu widzenia efektywnej pracy centrum przetwarzania danych jest system klimatyzacji oraz wentylacji, których zadaniem jest utrzymanie recyrkulacji powietrza i odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu serwerowni. Ponieważ data center funkcjonuje 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę, w obiektach tych należy stosować tzw. klimatyzację precyzyjną, która jest w stanie utrzymywać temperaturę i wilgotność powietrza z dużą dokładnością. W przeciwieństwie do innych budynków projekty centrów danych muszą uwzględniać strategiczne systemy chłodzenia, aby zmniejszyć ryzyko uszkodzenia sprzętu.

Bezpieczeństwo data center

Trzecim aspektem niezwykle ważnym dla usług centrum danych jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Należy zadbać o systemy przeciwpożarowe, których prawidłowe funkcjonowanie stanowi jeden z czynników gwarantujących ciągłość operacji serwerów. Często spotykane rozwiązania to pomieszczenia bez okien, trzystrefowy system dostępu, ochrona 24/7, odpowiednia lokalizacja fizyczna, kuloodporny system zasilania, system redukujący ilość tlenu, monitoring zalania, zapalenia czy wstrząsów. Kluczowe jest też wyposażenie obiektu w monitoring DCIM umożliwiający obrazowanie stanów pracy infrastruktury zasilającej oraz pozostałych parametrów serwerowni.

Jak PlanRadar może wspierać budowę centrum danych?

Inwestycja tego typu to złożone przedsięwzięcie, a oprogramowanie do zarządzania budową w rodzaju PlanRadar okazuje się niezwykle pomocne, gdy trzeba zadbać o wiele szczegółów. Korzystanie ze spójnego systemu podczas projektowania, budowania i obsługi centrum przetwarzania danych oznacza, że ​​łatwiej jest zapobiegać wszelkim problemom z obiektem i je rozwiązywać.

Aby zapewnić funkcjonowanie w ramach parametrów operacyjnych i przepisów, centra danych w Polsce i na świecie przechodzą okresowe audyty w celu spełnienia wymagań zgodności. PlanRadar zapewnia wysoką jakość ich realizacji dzięki poprawie komunikacji, udostępnianiu planów i zadań oraz tworzeniu przejrzystej ścieżki inspekcji wszystkich prac. Korzystając z PlanRadar, możesz utworzyć prosty protokół przekazania, który pomoże Ci zebrać wszystkie niezbędne dane cyfrowo, dodać zdjęcia, komentarze oraz notatki głosowe bezpośrednio na cyfrowych planach.

Centra danych wymagają również regularnej konserwacji. PlanRadar umożliwia wykonawcom łatwe przekazywanie wszystkich danych budynku zarządcom obiektów, którzy mogą następnie używać programu do przeprowadzania planowanych prac konserwacyjnych i zgłaszania problemów. Obejmuje to koordynację przeglądów technicznych, sporządzanie wykazów napraw, inwentaryzację i organizowanie prac konserwacyjnych.

Interesuje Cię problematyka związana z budową centrum danych i potencjał nowoczesnych technologii wspierających ich projektowanie? Przetestuj za darmo naszą aplikację albo napisz do nas, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat PlanRadar.

Rozpocznij w 4 prostych krokach.

1. Załóż konto

2. Załaduj plany

3. Zaproś członków zespołu

4. Pobierz aplikację